Υγεία

Υγεία

728x90 AdSpace

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Από το Blogger.
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ!
Το ανθρώπινο DNA είναι ένα είδος βιολογικού υπολογιστή συνδεδεμένου μάλιστα σε ένα τεράστιο διαδίκτυο που, τηρουμένων των αναλογιών, μπορεί να θεωρηθεί κατά πολύ ανώτερο του διαδικτύου που ξέρουμε.Μία Ρωσική επιστημονική έρευνα, είναι σε θέση να εξηγήσει φαινόμενα όπως η διόραση, η διαίσθηση, η θεραπεία από απόσταση, η δύναμη της προσευχής, η κβαντική θεραπεία και πολλά άλλα. Επιπλέον, υπάρχουν ηυξημένες ενδείξεις για ένα νέο τύπο ιατρικής θεραπείας, μέσω του οποίου μπορούμε να επηρεάσουμε και να επαναπρογραμματίσουμε το DNA με λέξεις και ηλεκτρομαγνητικά κύματα-ταλαντώσεις χωρίς την αφαίρεση και την αντικατάσταση μεμονωμένων γονιδίων, που κάνει η γενετική μηχανική.
Από το σύνολο του γενετικού υλικού, μόνο το 2% του DNA χρησιμοποιείται για τη δόμηση πρωτεϊνών και αυτό το υποσύνολο του DNA είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τους κλασικούς ερευνητές και για το οποίο γίνονται οι περισσότερες μελέτες καθώς το άλλο 98% θεωρείται «άχρηστο DNA». Ωστόσο, Ρώσοι ερευνητές πιστεύοντας ότι η φύση δεν μπορεί να φέρεται ανόητα συνεργάστηκαν με γλωσσολόγους και γενετιστές σε μία προσπάθεια να εξερευνήσουν αυτό το 90% του DNA που θεωρείται «άχρηστο». Έτσι, τα αποτελέσματα από τα ευρήματα και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν θεωρούνται επαναστατικά! Σύμφωνα με αυτούς, το DNA μας δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματός μας, αλλά λειτουργεί επίσης ως αποθήκη δεδομένων και ως μέσο επικοινωνίας. Οι Ρώσοι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι ο γενετικός κώδικας, ιδιαίτερα στο φαινομενικά άχρηστο 98%, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με αυτούς που ακολουθούν όλες οι ανθρώπινες γλώσσες. Για το σκοπό αυτό, σύγκριναν τους συντακτικούς κανόνες (δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν σε μια σειρά οι λέξεις για να σχηματίσουν φράσεις και προτάσεις), την σημασιολογία (δηλαδή τη μελέτη του νοήματος και της ερμηνείας των λέξεων σε μια γλώσσα) και τους βασικούς κανόνες της γραμματικής. Έτσι, βρήκαν ότι τα αλκάλια του DNA ακολουθούν μία γραμματική φόρμα και έχουν κανόνες, όπως ακριβώς και οι γλώσσες και γι' αυτό μπορούμε να πούμε πως οι ανθρώπινες γλώσσες δεν εμφανίστηκαν τυχαία, αλλά είναι μια αντανάκλαση του εγγενούς DNA μας.
Ο Ρώσος βιοφυσικός και μοριακός βιολόγος Pjotr Garjajev και οι συνεργάτες του, διερεύνησαν επίσης τη δονητική συμπεριφορά του DNA. Το συμπέρασμα ήταν πως τα χρωμοσώματα λειτουργούν ακριβώς όπως ένας σολιτονικός-ολογραφικός υπολογιστής χρησιμοποιώντας ένα είδος ενδογενούς ακτινοβολίας λέιζερ. Αυτό σημαίνει ότι κατάφεραν να μετατρέψουν ορισμένης συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα (π.χ. ήχου) σε ακτίνες λέιζερ και με αυτές επηρέασαν τις συχνότητες του DNA και κατ’ επέκταση τις ίδιες τις γενετικές πληροφορίες. Όπως είδαμε πιο πριν, η δομή των αλκαλικών ζευγών του DNA και της γλώσσας είναι παρόμοιες και έτσι δεν απαιτείται αποκωδικοποίηση του DNA. Κάποιος μπορεί απλά να χρησιμοποιήσει λέξεις και φράσεις της γλώσσας για να το επηρεάσει και αυτό προκύπτει ως πειραματικά αποδεδειγμένο! Οι ζωντανοί ιστοί του DNA αντιδρούν πάντοτε σε ακτίνες λέιζερ διαμορφωμένες μέσω της ομιλίας και σε ραδιοκύματα, αν οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες. Αυτό εξηγεί και επιστημονικά, από τη μία μεριά, γιατί η αυτοεπιβεβαίωση, η αυτοεκπαίδευση, οι θετικές δηλώσεις, η θεραπεία μέσω θεραπευτικού λόγου και ήχων, η ύπνωση κλπ. μπορούν και επιδρούν ισχυρά στον άνθρωπο και στο σώμα, αφού είναι απολύτως φυσικό και αναμενόμενο το DNA να αντιδρά και να συντονίζεται στις λέξεις και στις δονήσεις που χρησιμοποιούμε και από την άλλη μεριά, γιατί η εφαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας-βιοσυντονισμού έχει αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα.
Ενώ οι δυτικοί ερευνητές μεταφέρουν γονίδια μέσω της γενετικής μηχανικής τροποποιώντας τις έλικες του DNA, οι Ρώσοι εργάστηκαν στην κατασκευή συσκευών που μπορούν να επηρεάσουν την κυτταρική δομή, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ραδιοσυχνοτήτων και συχνοτήτων φωτός, για να επισκευάσουν γενετικές ανωμαλίες και εν τέλει να αποκαταστήσουν διάφορες διαταραχές υγείας. Η ερευνητική ομάδα του Garjajev απέδειξε ότι με τη μέθοδο αυτή χρωμοσώματα που καταστράφηκαν από ακτίνες Χ, για παράδειγμα, μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης, εντόπισε πρότυπα πληροφοριών σε συγκεκριμένο τμήμα DNA και τα διαβίβασε σε άλλο, επαναπρογραμματίζοντας έτσι τα κύτταρα με ένα άλλο ξένο γονιδίωμα. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να μετατρέψει με επιτυχία, έμβρυα βατράχων σε έμβρυα σαλαμάνδρας μεταβιβάζοντας απλώς τα πρότυπα πληροφοριών του DNA! Μεταβιβάστηκε το σύνολο των πληροφοριών, χωρίς καμία από τις παρενέργειες, ή τις δυσαρμονίες που προκύπτουν από τις τεχνικές της κλασικής γενετικής μηχανικής στο DNA και αυτό μπορεί να οδηγήσει, όπως είναι φυσικό, σε μία παγκόσμια επανάσταση της επιστήμης και ειδικότερα της ιατρικής, αφού όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την απλή εφαρμογή δονήσεων-ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και την χρήση της γλώσσας. Τα παραπάνω πειράματα δείχνουν την τεράστια δύναμη της εφαρμογής παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων-βιοσυντονισμού, η οποία προφανώς έχει μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση των οργανισμών από τις βιοχημικές διεργασίες των αλκαλικών αλληλουχιών στο DNA.
Για αιώνες, από την αρχαιότητα, οι πνευματικοί δάσκαλοι γνωρίζουν και διδάσκουν πως το σώμα μας προγραμματίζεται από τη γλώσσα, τις λέξεις και τη σκέψη και αυτό έχει πλέον αποδειχθεί και εξηγηθεί επιστημονικά. Φυσικά η συχνότητα στην οποία εκτίθεται το σώμα πρέπει να είναι η σωστή για να υπάρξει η προσδοκώμενη επιτυχία και ο καθένας μεμονωμένα πρέπει να εξασκήσει με ωριμότητα και επίγνωση τις εσωτερικές διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί μία συνειδητή επικοινωνία με το DNA. Εξ άλλου, ερευνητές από όλον τον κόσμο εφαρμόζουν με μεγάλη επιτυχία τη μέθοδο της ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας-βιοσυντονισμού που οφείλει ένα μεγάλο μέρος της μεγάλης αποτελεσματικότητάς της σε αυτήν ακριβώς την επίδραση στο DNA, με το οποίο μέσω της κυματικής επικοινωνίας και της εισαγωγής πληροφοριών στη διαταραγμένη μνήμη του "υπολογιστή"-DNA επιτυγχάνεται η διόρθωση της βασικής αιτίας και της απαρχής όλων των ασθενειών.
Οι Ρώσοι επιστήμονες επίσης, ανακάλυψαν ότι το DNA μπορεί να προκαλέσει παραμορφωτικές διατάξεις στο κενό, δημιουργώντας έτσι μαγνητισμένες σκουληκότρυπες που δεν υπακούουν στις χωροχρονικές διαστάσεις! Αυτές οι σκουληκότρυπες είναι τα ισοδύναμα σε μικρή κλίμακα των "γεφύρων Einstein-Podolsky-Rosen" ("φαινόμενο EPR"), που υπάρχουν στην περιοχή των μαύρων οπών (είναι ό,τι μένει μετά την κατάρρευση ενός άστρου). Αυτές οι σκουληκότρυπες είναι σήραγγες που συνδέουν διαφορετικές περιοχές του σύμπαντος, μέσω των οποίων μπορούν να μεταδοθούν πληροφορίες έξω από τον χώρο και τον χρόνο και να δημιουργηθεί ένα είδος υπερεπικοινωνίας χωρίς φραγμούς και περιορισμούς. Το DNA δέχεται και στέλνει τέτοιου είδους πληροφορίες, οι οποίες γίνονται δεκτές στη συνείδησή μας και αυτή η διαδικασία της υπερεπικοινωνίας είναι πιο αποτελεσματική σε κατάσταση χαλάρωσης. Το άγχος, οι ανησυχίες, οι στενοχώριες και η υπερκινητική διάνοια αποτρέπουν την επιτυχή υπερεπικοινωνία ή διαστρεβλώνουν και παραποιούν τις πληροφορίες που μεταβιβάζονται και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει το να είμαστε ήρεμοι, γαλήνιοι και χαλαροί και πόσο μεγάλη επίπτωση έχει στην ύπαρξή μας η ένταση, το άγχος και το στρες.


Δείτε σχετικά:

http://eng.wavegenetic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1

http://www.fractal.org/Life-Science-Technology/Peter-Gariaev.htm

http://wavegenome.com/theory---105810451054105610481071.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2772228/

ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ!
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ! Rating: 5 Reviewed By: Ioannis Davros
Top