Υγεία

Υγεία

728x90 AdSpace

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Από το Blogger.

Ιατρός Δρ Ιωάννης Δαύρος (Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Βιοενεργειακής Υγείας)
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  

 

Ο Δρ Ιωάννης Δαύρος είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει τον τίτλο του Διδάκτορος στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει εργασθεί για δεκαετίες σε μεγάλα Νοσοκομεία των Αθηνών και της Πελοποννήσου, κυρίως ως Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Συγκεκριμμένα, κατά περιόδους, έχει εργασθεί στα Νοσοκομεία "Ασκληπιείο Βούλας", "Πολυκλινική Αθηνών", "Γενικό Κρατικό Αθηνών", "401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών", "Παίδων Π.&Α. Κυριακού", "Βόρειας Αττικής", "Γ.Ν. Κορίνθου", "Παναρκαδικό Τρίπολης" κ.α. Κατά τη μακρόχρονη αυτή πορεία του στον χώρο της μαχόμενης, κυρίως νοσοκομειακής, Ιατρικής έχει να επιδείξει ένα πλούσιο Κλινικό, Εκπαιδευτικό, Διοικητικό, Ερευνητικό και Συγγραφικό έργο.

Έχει στο ενεργητικό του μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις σε διάφορους ιατρικούς τομείς, όπως "Ανάνηψη βαρέως πασχόντων" (7ο Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο "Claude Bernard" Παρισίων - Γαλλία), "Παιδιατρική", "Αντιβιοτικά-Λοιμώξεις", "Αλλεργιολογία", καθώς και στον "Προγραμματισμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Νοσοκομείων". Έχει πλούσιο διδακτικό έργο σε Φοιτητές, Νοσηλευτές και Ιατρούς, ως Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Νοσηλευτική Σχολή Τρίπολης και ως Εκπαιδευτής των ασκούμενων Ιατρών στα Νοσοκομεία που υπηρέτησε. Δραστηριοποιήθηκε, κατά περιόδους, σε διάφορες θεσμικές θέσεις Διοίκησης, ή λήψης αποφάσεων σε Νοσοκομειακό, Περιφερειακό, ή Εθνικό επίπεδο, όπως Μέλος, ή Πρόεδρος Επιστημονικών Επιτροπών και Συμβουλίου Διοίκησης Νοσοκομείου, Διευθυντής Παθολογικού Τομέα Νοσοκομείου, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου και Εισηγητής του Εθνικού Συμβουλίου Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Έχει συμμετάσχει σε πάμπολλα Ιατρικά Συνέδρια, εντός και εκτός Ελλάδος και επί μια δεκαετία ήταν ο εμπνευστής και ο βασικότερος συντελεστής, ως Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, της οργάνωσης και της υλοποίησης του ετήσιου Ιατρικού Συνεδρίου με γενικό θέμα "Διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στο παιδί και στον ενήλικα", που είχε αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές εκδηλώσεις της Νότιας Ελλάδας. Έχει εκπονήσει 150 ερευνητικές επιστημονικές εργασίες, που έχουν ανακοινωθεί σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, ή έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και πολυδιάστατο με πολλές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστότοπους. Ιδιαίτερα αξιόλογες είναι επίσης και οι κοινωνικές και άλλες δράσεις του, με αποκορύφωμα την πρωτοπορία του για την ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα, όντας ο δημιουργός του πρώτου πιλοτικού ελεύθερου ραδιοφώνου, όπως και την υπέρ της ειρήνης παρέμβασή του στον πόλεμο της Βοσνίας, που έτυχε μεγάλης αναγνώρισης μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Σήμερα δραστηριοποιείται, ως πρωτοπόρος, στον χώρο της βιοενεργειακής υγείας, αφού είναι ο εμπνευστής, ιδρυτής και πρόεδρος της "Επιστημονικής Εταιρείας Βιοενεργειακής Υγείας".

 

 

BRIEF CV

Dr. Ioannis Davros is a graduate of the Medical School of the University of Athens and holds the Ph.D. at the same University. He has worked for decades at major Hospitals in Athens and the Peloponnese, mainly as Coordinator of ESY Directorate. Specifically, at times he has worked in Hospitals "Asklipio Voulas", "Athens Polyclinic", "General Athens State", "401 GSN Athinon", "Paidon P. & A. Kiriakou", "North Attica" "Corinth", "Panagkadikis Tripolis" and others. During this long course in the field of combat, mainly hospital, Medicine has to show a rich Clinical, Educational, Administrative, Research and Writer work.

He has been active in various medical fields such as "Recovery of Heavily Afflicted Patients" (7th University - "Claude Bernard" Paris - France), "Pediatrics", "Antibiotics-Infections", "Allergology" Planning and Management of Hospital Health Services ". He has a rich teaching assignment to students, nurses and doctors, as a lecturer at the University of Athens, at the Tripoli School of Nursing and as a Trainer of the Doctors in Hospitals who served. He has been actively involved in various institutional positions of Administration or decision-making at a hospital, regional or national level, such as a Member or Chairman of Scientific Committees and a Hospital Administration Board, Director of Hospital Pathology, Member of the Scientific Council of the Regional Council of Health of the Region of Peloponnese and Rapporteur of the National Council of Selection and Evaluation of the Directors of NHS doctors

He has participated in numerous Medical Conferences, both inside and outside Greece, and for a decade he has been the initiator and principal contributor to the organization and implementation of the annual Medical Conference on "Diagnostic and therapeutic developments in the child and in the adult, "which had emerged as one of the most important scientific events in southern Greece. He has produced 150 research papers, which have been announced in Greek and International Conferences, or have been published in scientific journals.

His writing work is rich and multifaceted with many publications in newspapers, magazines and websites. Particularly noteworthy are also his social and other actions, culminating in his lead in free radio broadcasting in Greece, being the creator of the first free radio pilot, as well as his peace-making intervention in the Bosnian war, which was highly recognized inside and outside Greece.

Today, he is a pioneer in the field of bioenergy, since he is the initiator and founder of the Scientific Society of Bioenergy Health.

 

 

 

Top