Υγεία

Υγεία

728x90 AdSpace

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Από το Blogger.
Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ RIFE
Δείτε παρακάτω τη λίστα των νοσημάτων με τις αντίστοιχες συχνότητες που εκφράζουν τις αντίστοιχες ενεργειακές διαταραχές, έτσι όπως έχουν προσδιορισθεί από τον Rife (ROYAL R. RIFE) και τους διάφορους άλλους ερευνητές που έχουν βασισθεί στο έργο του:
Abdominal inflammation - 380, 1.2, 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 832, 787, 776, 727, 465, 444, 1865, 146, 125, 95, 72, 20, 450, 440, 428, 660
Abdominal pain - 10000, 3, 3000, 95
Abscesses (also use Staphylococcus aureus and see Listeriose) - 2720, 2170, 880, 787, 727, 190, 500
Abscesses secondary - 1550, 802, 760, 465, 444, 450, 428, 660
Acidosis (hyperacidity) - 10000, 880, 802, 787, 776, 727, 20, 146
Acne - 2720, 2170, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 787, 727, 564, 778
Acne secondary - 760, 465, 444, 450, 428, 660
Acne vulgaris - 564
Aconite (used to stimulate lymphocyte production) - 3347, 5611, 2791
Actinobacillus (a potentially pathogenic bacteria normally found in mammals) - 773 , 776, 778, 822
Actinomyces israelii (a bacterium normally found in the bowel and throat that can cause deep, pus-filled holes in tissue) - 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 727, 20
Acupuncture disturbance field (scar focus) - 5.9
Acute pain - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
Adenoids - 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 444, 20, 428, 660, 2720, 2170
Adenoma, cervical (epithelial tumor of the cervix that can be either benign
or malignant. Also see Cancer.) - 433
Adenovirus (a virus that causes infections in the lungs, stomach, and
intestines) - 333, 523, 786, 768
Adhesions - 2720, 2170, 1550, 802, 880, 787, 776, 760, 727, 190
Adnamia, geriatric (fatigue of age) - 60, 27.5
Adnexitis (swelling of the ovaries or Fallopian tubes) - 440, 441, 522, 572, 3343, 3833, 5312
Adrenal stimulant - 10, 20, 2250
Aflatoxin (a liver-damaging toxin produced by certain food molds) - 344, 510, 943, 474, 476, 568
African trypanosomuasis - 656, 988, 780
AIDS (not for use in U.S. see HIV) - 2489, 465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1.2, 31000, 31750, 34750
AIDS secondary - 1113 for 12 min, 2128 for 16 min, 6121 for 21 min, 33 for 1 min
AIDS (1) - 1.44, 1550, 1500, 249, 418, 727, 787, 880, 2489, 3100, 3175, 3475
AIDS, Kaposi's sarcoma - 249, 418
Alcoholism - 10000
Allergy - 10000, 880, 787, 727, 3, 330, 5000
Alopecia (loss of hair) - 20, 10000, 880, 787, 727, 465, 146, 800, 1552
ALS (Amyotropic lateral sclerosis. Also use MS and see Lyme freqs) - 864, 790, 690, 610, 484, 986, 644, 254
Alternaria tenuis (a fungus associated with lung ailments) - 853, 304
Amenorrhea (absence of menstruation) - 10000, 880, 1550, 802, 787, 760, 727, 465, 20
Amoeba (a single-celled, sometimes-infectious microorganism) - 310, 333, 532, 732, 769, 827, 1522
Amoeba hepar abcess (liver abcess caused by amoebic infection) - 344, 605
Amoebic dysentery (see Entamoeba histolyica)
Amyotropic lateral sclerosis (see ALS)
Anal itching (also use Parasites enterobiasis and see Parasites general set)
- 10000, 880, 787, 760, 727, 465, 125, 120, 95, 72, 444, 1865, 20, 773, 826, 827, 835, 4152
Anaphiaxis - 10000
Aneurysm - 880, 787, 760, 727, 465, 125, 95, 72, 444, 1865, 20, 727
Angina (quinsy in swat) - 787, 776, 727, 465, 428, 660
Angina pectoris - 3, 230, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 660, 7.83
Ankylosing spondylitis - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 10, 35, 28, 7.69, 1.2, 110, 100, 60, 428, 680
Anosmia (loss of smell) - 20, 10000
Anthrax - 500, 633, 1365, 1370, 768, 414
Antiseptic (see General antiseptic)
Apoplexy, stroke paralysis - 40, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 1865, 522, 428
Appendicitis (If microperforation has occurred, infection must be eliminated before drinking any water. Even a few drops of water may be fatal) - 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 380, 190, 10, 650, 444, 522, 125, 95, 72, 20, 522, 146, 440, 450
Appetite, lack of - 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 10000, 880, 787, 727
Arenas tennus - 667
Arnica (a topical healing herb) - 1042, 1032
Arsenic alb. (homeopathic cell salt) - 562
Arteriosclerosis (hardening of the arteries; regeneration takes time. Also try chlamydia pneumonia and CMV freqs) - 10000, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 20
Arthritis - 120 for 20 min, 727, 787, 880, 1550, 802, 1664, 80, 60, 40, 30, 25, 26, 20, 10, 5000, 10000, 7.69, 3, 1.2, 28 for 3 min, 1.5 for 10 min.
Arthritis, arthralgia due to gout - 9.39
Arthritis, arthrosis, and parathyroid disturbances affecting calcium metabolism - 9.6
Arthritis, focal origin gastrogenic, tonsiltogenic, and paresis - 9.39
Arthritis, rheumatoid (muscles and tendons. Cause could be bacteria like chlamydia pneumonia which must be addressed too. Try general antiseptic and parasites general if no response.) - 250, 1.2, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776
Arthritis, secondary - 2720, 1000, 1500, 770
Asian grippe A - 516, 656, 434
Aspergillus flavus (mold found on corn, peanuts, and grain that produces aflatoxin) - 1823, 247, 1972
Aspergillus glaucus (blue mold occurring in some human infectious processes) - 524, 758
Aspergillus niger (common mold that may produce severe and persistent infection) - 374, 697
Aspergillus terreus (mold occasionally associated with infection of the bronchi and lungs) - 743, 339
Asthma (also see Breathing, deep and Liver support, and use Parasites roundworms, ascaris, and toxocara to determine which sets work best) - 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1233, 880, 787, 727, 0.5, 522, 146, 125, 95, 72, 444, 20
Asthma (1) - 1283, 1233, 4.7
Asthma (2) - 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, 47, 120 for 5 min
Astrocytoma (see Cancer, astrocytoma)
Ataxia (incoordination of muscles. Slow results in some cases) - 2720, 2170,
1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Ataxia, spastic - 9.19, 8.25, 7.69
Athlete's foot (also see Epidermophyton floccinum and Tinea freqs) - 20, 727, 787, 880, 5000, 644, 766, 464, 802, 1552, 9999, 3176, 304 for 5 minutes
Atmenic Aib. - 562
Attention Deficit Disorder (Probably important to avoid preservatives, aspertame, dyes, and other potential toxins. Try Shigella, Chlamydia pneum, and General antiseptic)
Autointoxication - 522, 146, 1550, 10000, 800, 880, 787, 727, 20
Acute Inflammatory Polyneuropathy: (see Guillain-Barre Syndrome)
Addison Disease: 0.19, 0.75, 0.90, 7.50, 27.50, 222.70, 425.71, 563.19, 642.91, 978.05
Addison's Anemia: (see Anemia, Pernicious)
Adenitis: (see Lymphadenitis)
Adenohypophyseal Diseases: (see Pituitary Diseases)
Adenohypophyseal Hyposecretion: (see Hypopituitarism)
Adenoma: 0.04, 5.81, 22.50, 52.50, 92.50, 224.37, 527.00, 667.00, 721.00, 987.23
Adenoma, Basal Cell: (see Adenoma)
Adenoma, beta-Cell: (see Insulinoma)
Adenoma, Follicular: (see Adenoma)
Adenoma, Microcystic: (see Adenoma)
Adenoma, Monomorphic: (see Adenoma)
Adenoma, Papillary: (see Adenoma)
Adenoma, Trabecular: (see Adenoma)
Adenomatous Polyposis Coli: 0.04, 0.25, 0.50, 2.50, 322.06, 422.53, 561.93, 709.83, 842.50, 985.90
Adenomyosis: (see Endometriosis: (Adenomyosis)
Adenoviridae Infections: 0.18, 0.52, 0.80, 37.50, 93.20, 150.00, 275.00, 509.35, 755.00, 866.15
Adenovirus Infections: (see Adenoviridae Infections)
Adhesions, Pelvic: 0.02, 2.50, 35.16, 67.50, 90.00, 355.08, 419.34, 567.70, 707.26, 930.12
Adhesive Capsulitis: (see Bursitis)
Adiadochokinesis: (see Cerebellar Ataxia)
Adie Syndrome: 0.17, 0.46, 10.85, 55.16, 96.50, 350.00, 567.00, 692.33, 810.20, 982.11
Adiposis Dolorosa: 0.16, 0.97, 27.50, 110.25, 325.00, 476.50, 527.00, 665.34, 749.00, 985.67
Adnexitis: (see Pelvic Inflammatory Disease)
Adrenal Gland Diseases: 0.07, 5.50, 73.30, 134.25, 357.30, 454.37, 519.68, 689.41, 712.23, 993.41,
Adrenal Hyperplasia: Congenital, 0.22, 0.97, 52.50, 93.50, 236.42, 376.29, 426.90, 571.00, 813.00, 932.00,
Adrenoleukodystrophy: 0.19, 0.75, 0.90, 5.16, 30.00, 229.32, 434.25, 564.28, 714.82, 978.05
Adrenoleukodystrophy, Neonatal :(see Peroxisomal Disorders)
Adrenomyeloneuropathy: (see Adrenoleukodystrophy)
Adverse Drug Reaction: (see Drug Toxicity)
Affective Psychosis: Bipolar: (see Bipolar Disorder)
Afferent Pupillary Defect: (see PUPIL DISORDERS)
Afibrinogenemia: 0.15, 0.18, 2.50, 322.06, 458.50, 515.05, 684.81, 712.42, 995.38,
African Lymphoma: (see Burkitt Lymphoma)
African Sleeping Sickness: (see Trypanosomiasis, African)
Agammaglobulinemia: 0.12, 0.80, 22.50, 90.00, 175.00, 451.17, 517.50, 683.00, 712.23, 992.00,
Aganglionosis, Colonic: (see Hirschsprung Disease)
Age-Related Osteoporosis: (see Osteoporosis)
Agnosia: 0.12, 5.62, 67.50, 93.50, 222.70, 425.00, 522.53, 689.93, 752.63, 923.70,
Agyria: (see Lissencephaly)
Aicardi Syndrome: 0.78, 8.00, 92.50, 125.00, 355.08, 452.59, 515.16, 687.62, 712.81, 997.87,
AIDP: (see Guillain-Barre Syndrome)
AIDS: (see Acquired Immunodeficiency Syndrome)
Airflow Obstruction, Chronic: (see Pulmonary Disease, Chronic Obstructive)
Airsickness: (see Motion Sickness)
Alagille Syndrome: 0.08, 0.80, 0.95, 22.50, 57.50, 175.00, 419.34, 563.19, 813.96, 983.17
Alastrim: (see Smallpox)
Albers-Schoenberg Disease: (see Osteopetrosis)
Albright's Syndrome: (see Fibrous Dysplasia, Polyostotic)
Aldosteronism: (see Hyperaldosteronism)
Aldrich Syndrome: (see Wiskott-Aldrich Syndrome)
Alexander Disease: 0.14, 0.78, 2.50, 97.50, 357.77, 475.05, 527.00, 657.11, 749.00, 987.23
Algodystrophy: (see Reflex Sympathetic Dystrophy: (Type I Complex Regional Pain Syndrome))
Alkalosis: 0.05, 0.75, 2.25, 72.50, 110.25, 379.93, 424.37, 561.93, 642.06, 978.05
Alkaptonuria: 0.07, 0.40, 7.50, 55.00, 96.50, 376.29, 426.90, 571.00, 822.00, 937.41,
Allergic Angiitis: (see Churg-Strauss Syndrome: (Allergic Granulomatosis))
Allergic Granulomatous Angiitis: (see Churg-Strauss Syndrome: (Allergic Granulomatosis))
Allergic Purpura: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Allergy: (see HYPERSENSITIVITY)
Alobar Holoprosencephaly: (see Holoprosencephaly)
Alopecia: 0.06, 5.07, 95.00, 275.05, 455.82, 515.16, 684.81, 712.23, 993.41,
Alpers Syndrome: (see Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder)
alpha 1-Antitrypsin Deficiency: 0.04, 0.12, 7.50, 40.00, 132.41, 342.06, 419.34, 560.00, 642.91, 930.12
alpha-Mannosidosis: 0.75, 7.50, 57.50, 122.53, 269.71, 479.50, 527.00, 667.00, 742.00, 986.22
Alphavirus Infections: 0.12, 0.78, 12.71, 55.00, 90.00, 175.05, 425.00, 571.00, 822.00, 932.00,
Alport's Syndrome: (see Nephritis, Hereditary: (Alport's Syndrome))
ALS: (see Amyotrophic Lateral Sclerosis)
Alstrom Syndrome: (see Nystagmus, Pathologic)
Alveolitis, Fibrosing: (see Pulmonary Fibrosis)
Alzheimer Disease: 0.11, 7.50, 67.50, 92.50, 377.91, 453.72, 515.16, 688.29, 712.00, 995.38,
Amaurosis Fugax: 0.18, 0.78, 2.50, 85.00, 37.50, 110.25, 175.00, 352.93, 495.00
Amblyopia: 0.05, 0.70, 2.50, 67.50, 125.05, 322.06, 536.42, 655.20, 752.63, 924.37
Ambulation Disorders, Neurologic: (see Gait Disorders, Neurologic)
Amebiasis: 0.52, 2.50, 40.00, 95.00, 376.29, 476.50, 527.00, 665.34, 752.70, 987.23
Ameboma: (see Amebiasis)
Ametropia: (see REFRACTIVE ERRORS)
Amino Acid Metabolism: 0.17, 2.50, 20.00, 92.50, 310.25, 450.00, 517.50, 687.62, 712.23, 993.41,
Amino Acid Transport Disorder, Neutral: (see Hartnup Disease)
Amino Acidopathies, Congenital: (see Amino Acid Metabolism, Inborn Errors)
Amnesia: 0.07, 2.25, 87.50, 92.50, 275.00, 432.41, 564.28, 640.00, 978.05
Amniotic Band Syndrome: 0.07, 0.18, 5.62, 37.50, 100.00, 275.16, 525.71, 655.20, 750.00, 926.70,
Amniotic Bands: (see Amniotic Band Syndrome)
Amoebiasis: (see Amebiasis)
Amphibian Diseases: 0.07, 10.83, 5.81, 57.50, 125.05, 376.29, 419.34, 560.00, 642.91, 930.12
Amputation, Intrauterine: (see Amniotic Band Syndrome)
Amyloidosis: 0.06, 10.83, 7.50, 322.53, 452.59, 519.68, 689.41, 712.00, 833.21, 995.38,
Amyoplasia Congenita: (see Arthrogryposis)
Amyotonia Congenita: (see Neuromuscular Diseases)
Amyotrophic Lateral Sclerosis: 0.02, 2.50, 60.00, 95.00, 225.33, 479.50, 527.00, 667.00, 742.00, 985.67
Amyotrophy, Neuralgic: (see Brachial Plexus Neuritis: (Parsonage-Turner Syndrome))
Analgesia: 0.04, 0.57, 10.53, 95.05, 210.25, 424.37, 563.19, 707.26, 985.90,
Analphalipoproteinemia: (see Tangier Disease)
Anankastic Personality: (see Obsessive-Compulsive Disorder)
Anaphylactic Reaction: (see Anaphylaxis)
Anaphylactoid Purpura: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Anaphylaxis: 0.14, 0.75, 2.50, 65.00, 87.30, 236.42, 400.00, 561.93, 714.82, 978.05
Anaplasmosis: 0.10, 0.24, 0.80, 15.20, 32.50, 97.50, 322.06, 377.91, 492.50, 723.00
Anderson-Fabry Disease: (see Fabry Disease)
Androgen-Insensitivity Syndrome: 0.06, 7.50, 67.50, 95.00, 376.29, 475.05, 527.00, 665.34, 761.85, 987.23
Anemia: 0.08, 0.55, 5.97, 23.00, 50.50, 80.50, 97.53, 210.50, 533.21, 909.26
Anemia, Addison's: (see Anemia, Pernicious)
Anemia, Aplastic: 0.65, 7.50, 2.50, 62.50, 150.00, 319.34, 425.33, 571.00, 823.00, 937.41,
Anemia, Fanconi: (see Fanconi Anemia)
Anemia, Hemolytic: 0.02, 0.12, 5.16, 62.50, 110.25, 332.41, 517.50, 684.81, 712.23, 992.00
Anemia, Hemolytic, Acquired: (see Anemia, Hemolytic)
Anemia, Hemolytic, Congenital Nonspherocytic
Anemia, Hypoplastic: (see Anemia, Aplastic)
Anemia, Iron-Deficiency: 0.10, 0.32, 2.50, 57.20, 125.00, 175.00, 525.71, 682.02, 759.83, 932.41
Anemia, Megaloblastic: 0.11, 0.30, 0.37, 93.50, 224.37, 376.29, 475.05, 527.00, 657.11, 753.23
Anemia, Microangiopathic: (see Anemia, Hemolytic)
Anemia, Pernicious: (see Anemia, Hemolytic)
Anemia, Sickle Cell: (see Anemia, Hemolytic)
Anencephaly: 0.11, 0.49, 1.00, 2.25, 30.00, 97.50, 325.71, 342.06, 750.00, 934.25
Aneurysm: 0.15, 0.78, 2.50, 67.50, 222.53, 458.50, 518.92, 688.29, 712.81, 997.87,
Aneurysm, Cerebal: (see Intracranial Aneurysm)
Aneurysm, Intracranial: (see Intracranial Aneurysm)
Angelman Syndrome: 0.20, 7.50, 27.50, 95.33, 375.16, 419.34, 567.70, 642.06, 980.00
Angiitis: (see Vasculitis)
Angiitis, Allergic Granulomatous: (see Churg-Strauss Syndrome: (Allergic Granulomatosis))
Angina Pectoris: 0.10, 0.68, 0.83, 42.20, 92.50, 225.00, 534.20, 779.00, 882.10, 911.09
Angina Pectoris with Normal Coronary Arteriogram: (see Microvascular Angina)
Angina, Microvascular: (see Microvascular Angina)
Angioedema: 0.12, 0.52, 0.80, 5.07, 15.00, 90.00, 375.05, 410.25, 564.28, 824.96,
Angiofibroma: 0.16, 0.62, 7.50, 65.33, 175.00, 434.25, 563.19, 642.91, 930.12
Angiofollicular Lymphoid Hyperplasia: (see Giant Lymph Node Hyperplasia)
Angiohemophilia: (see von Willebrand Disease)
Angiokeratoma Corporis Diffusum: (see Fabry Disease)
Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: 0.10, 1.00, 12.33, 5.50, 45.00, 234.51, 475.16, 527.00, 752.70, 987.23
Angioma: (see Hemangioma)
Angioma, Cavernous: (see Hemangioma, Cavernous)
Angiomyxoma: (see Myxoma)
Angiospasm, Intracranial: (see Vasospasm, Intracranial)
Angor Pectoris: (see Angina Pectoris)
Anguilluliasis: (see Strongyloidiasis)
Anhidrosis: (see Hypohidrosis)
Anhidrotic Ectodermal Dysplasia: (see Ectodermal Dysplasia)
Animal Diseases: 0.05, 0.57, 0.87, 2.50, 5.81, 92.50, 424.37, 561.93, 709.83, 985.90
Aniridia: 0.07, 0.24, 0.68, 0.83, 2.50, 157.00, 357.30, 451.17, 517.50, 687.62,
Anisakiasis: 0.04, 0.23, 0.78, 5.62, 15.05, 35.33, 67.50, 125.00, 225.00, 733.00
Anisocoria: 0.12, 0.57, 0.83, 2.50, 5.33, 65.00, 93.50, 325.16, 515.05, 884.81,
Anisocoria, Physiologic: (see Anisocoria)
Anisometropic Amblyopia: (see Amblyopia)
Ankyloglossia: 0.08, 0.78, 5.81, 67.50, 350.00, 475.00, 527.00, 665.34, 742.00, 985.67
Ankylosing Spondylitis: (see Spondylitis, Ankylosing)
Annular Grooves: (see Amniotic Band Syndrome)
Anomia: 0.52, 0.80, 7.50, 37.50, 175.33, 275.00, 379.93, 450.00, 519.68, 883.00,
Anophthalmos: 0.12, 0.97, 5.05, 7.00, 40.00, 222.70, 425.16, 571.00, 824.00, 932.00,
Anosmia: (see Olfaction Disorders)
Anoxia: 0.08, 0.85, 2.50 , 43.00, 97.23, 175.00, 388.00, 791.00, 853.00, 972.10
Anoxia, Brain: (see Hypoxia, Brain)
Anoxic Encephalopathy: (see Hypoxia, Brain)
Anterior Horn Cell Disease: (see Motor Neuron Disease)
Anterior Ischemic Optic Neuropathy: (see Optic Neuropathy, Ischemic)
Anterior Pituitary Hyposecretion Syndrome: (see Hypopituitarism)
Anthrax: 0.07, 0.68, 0.93, 5.50, 11.09, 119.34, 150.00, 175.33, 545.00, 705.00
Antibiotic-Associated Colitis: (see Enterocolitis, Pseudomembranous)
Antibody Deficiency Syndrome: (see IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROMES)
Anti-Glomerular Basement Membrane Disease: 0.17, 0.95, 10.53, 2.50, 125.09, 375.16, 525.71, 650.00, 752.63, 923.70,
Antiphospholipid Syndrome: 0.05, 0.73, 1.55, 13.39, 22.50, 247.00, 391.00, 571.00, 827.00, 937.41,
Antithrombin III Deficiency: 0.05, 0.65, 1.00, 5.62, 7.00, 377.91, 400.00, 563.19, 642.06, 985.90,
Anus Diseases: 0.05, 0.60, 2.25, 7.50, 97.50, 475.00, 527.00, 667.00, 752.70, 986.22
Anus Prolapse: (see Rectal Prolapse)
Anxiety Disorders: 0.08, 0.62, 0.87, 5.81, 225.00. 423.07, 572.00, 727.33, 841.12, 903.91
Anxiety Neuroses: (see ANXIETY DISORDERS)
Anxiety States, Neurotic: (see ANXIETY DISORDERS)
Aortic Arteritis, Giant Cell: (see Giant Cell Arteritis)
Aortic Stenosis: (see Aortic Valve Stenosis)
Aortic Valve Stenosis: 0.03, 0.25, 0.90, 13.52, 150.00, 275.33, 510.25, 655.20, 759.83, 926.70,
Aortitis Syndrome: (see Takayasu Arteritis)
Aortitis, Giant Cell: (see Giant Cell Arteritis)
Apert Syndrome: (see Acrocephalosyndactylia)
Aphasia: 0.14, 0.62, 0.85, 12.85, 5.07, 453.72, 515.09, 684.81, 712.81, 993.41,
Aphasia, Acquired: (see Aphasia)
Aphasia, Acquired Epileptic: (see Landau-Kleffner Syndrome)
Aphasia, Amnesic: (see Anomia)
Aphasia, Anomic: (see Anomia)
Aphasia, Nominal: (see Anomia)
Aphthae: (see Stomatitis, Aphthous)
Aplasia Cutis Congenita: (see Ectodermal Dysplasia)
Apnea: 0.06, 0.83, 0.97, 5.16, 20.00, 65.00, 476.50, 527.00, 742.00, 987.23
Apnea, Sleep, Central: (see Sleep Apnea, Central)
Apoplexy: (see Stroke)
Appendicitis: 0.14, 0.46, 7.50, 50.00, 93.50, 376.29, 524.37, 652.43, 752.63, 922.53 (Water fast for 48 hours)
Apraxias: 0.60, 1.00, 5.00, 247.88, 365.80, 454.37, 515.16, 689.41, 712.00, 997.87,
Aprosencephaly: (see Anencephaly)
Aprosodia: (see Speech Disorders)
Arachnoid Cysts: 0.16, 0.60, 0.90, 2.50, 3.00, 125.09, 225.33, 344.50, 490,56, 807.22
Arachnoid Diverticula: (see Arachnoid Cysts)
Arachnoidal Cerebellar Sarcoma, Circumscribed: (see Medulloblastoma)
Arachnoiditis: 0.16, 0.60, 0.85, 2.50, 7.50, 35.00, 87.50, 479.50, 527.00, 665.34,
Arbovirus Infections: 0.07, 0.68, 2.33, 35.00, 87.50, 476.50, 527.00, 667.00, 753.23, 987.23
Argentaffinoma: (see Carcinoid Tumor)
Arhinencephaly: (see Holoprosencephaly)
Arm Injuries: 0.18, 0.90, 5.50, 13.93, 55.16, 250.00, 425.09, 571.00, 827.00, 932.00,
Arnold-Chiari Malformation: 0.06, 0.83, 2.50, 20.00, 65.00, 207.46, 479.93, 527.00, 749.00, 986.22
Arrhythmias, Cardiac: 0.09, 0.78, 0.83, 7.50, 8.00, 225.33, 510.25, 689.93, 750.00, 936.42
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy: (see Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia)
Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia: 0.05, 0.40, 0.85, 2.75, 5.00, 55.16, 269.71, 555.30, 707.00, 825.50
Arsenic Poisoning: 0.10, 0.83, 5.50, 52.50, 342.06, 458.50, 515.09, 687.62, 712.23, 995.38,
Arson: (see Firesetting Behavior)
Arteriohepatic Dysplasia: (see Alagille Syndrome)
Arteriosclerosis: 0.07, 0.73, 5.00, 7.25, 92.50, 352.93, 451.17, 519.68, 684.81, 712.81,
Arteriosclerotic Dementia: (see Dementia, Vascular)
Arteriovenous Malformations: 0.10, 0.83, 12.33, 5.07, 12.71, 225.00, 519.34, 655.20, 752.63, 923.70,
Arteritis, Takayasu's: (see Takayasu Arteritis)
Arteritis, Temporal: (see Giant Cell Arteritis)
Arthritis: 0.05, 0.75, 0.90, 9.00, 11.09, 55.33, 325.16, 425.71, 642.91, 980.00
Arthritis, Degenerative: (see Osteoarthritis)
Arthritis, Juvenile Chronic: (see Arthritis, Juvenile Rheumatoid)
Arthritis, Juvenile Idiopathic: (see Arthritis, Juvenile Rheumatoid)
Arthritis, Juvenile Rheumatoid: 0.06, 0.78, 7.50, 40.00, 275.09, 476.50, 527.00, 665.34, 761.85, 987.23
Arthritis, Postinfectious: (see Arthritis, Reactive)
Arthritis, Reactive: 0.06, 0.65, 0.80, 5.81, 42.50, 275.00, 410.00, 571.00, 828.00, 937.41,
Arthritis, Rheumatic, Acute: (see Rheumatic Fever)
Arthritis, Rheumatoid: 0.19, 1.00, 2.80, 17.50, 45.00, 225.00, 510.25, 682.02, 759.83, 932.41
Arthrogryposis: 0.19, 0.57, 0.83, 2.25, 5.09, 67.50, 96.50, 325.16, 424.37, 566.41,
Arthromyodysplasia, Congenital: (see Arthrogryposis)
Arthropathy, Neurogenic: 0.11, 5.33, 7.00, 15.00, 125.00, 350.00, 425.00, 571.00, 828.00, 932.00,
Arthropod Diseases: 0.06, 0.85, 7.80, 25.00, 52.50, 275.09, 426.90, 571.00, 829.00, 937.41,
Arthropod-Borne Encephalitis: (see Encephalitis, Arbovirus)
Arylsulfatase A Deficiency Disease: (see Leukodystrophy, Metachromatic)
Asbestosis: 0.04, 0.97, 7.50, 87.50, 175.33, 475.16, 527.00, 657.11, 742.00, 985.67
Ascariasis: 0.06, 1.33, 5.27, 10.89, 90.00, 379.93, 425.00, 571.00, 829.00, 932.00,
Ascites: 0.07, 0.52, 6.23, 37.50, 355.08, 475.09, 527.00, 667.00, 789.00, 987.23
Ascites, Gelatinous: (see Pseudomyxoma Peritonei)
Ascorbic Acid Deficiency: 0.05, 0.73, 2.95, 47.50, 222.53, 452.59, 517.50, 683.00, 712.00, 993.41,
Aseptic Necrosis of Bone: (see Osteonecrosis)
Asialia: (see Xerostomia):
Astrocytoma: 0.02, 0.57, 9.00, 12.85, 45.00, 92.50, 175.75, 450.00, 515.16, 689.41
Astrocytoma, Grade IV: (see Glioblastoma)
Asperger Syndrome: 0.04, 0.40, 2.50, 10.53, 47.50, 210.25, 518.92, 688.29, 712.23, 916.00
Aspergillosis: 0.12, 0.83, 5.00, 7.25, 37.50, 357.30, 434.25, 563.19, 709.83, 978.05
Asphyxia: 0.03, 0.70, 2.50, 5.07, 40.00, 72.50, 125.00, 275.16, 829.00, 937.41,
Asthma: 0.57, 0.90, 2.50, 3.00, 27.50, 95.75, 125.00, 150.00, 534.20, 871.00
Asthma, Bronchial: (see Asthma)
Astigmatism: 0.60, 0.90, 12.33, 7.50, 12.71, 55.00, 234.51, 325.71, 491.00, 667.90
Astrocytoma, Subependymal Giant Cell: (see Astrocytoma)
Asymmetric Septal Hypertrophy: (see Cardiomyopathy, Hypertrophic)
Ataxia Telangiectasia: 0.13, 0.65, 19.90, 42.50, 376.29, 452.59, 522.39, 687.62, 712.42, 995.38,
Ataxia, Cerebellar: (see Cerebellar Ataxia)
Atelectasis (Pulmonary): 0.05, 0.73, 0.95, 5.00, 17.50, 37.50, 322.06, 563.19, 714.82, 930.12
Atelectasis, Congestive: (see Atelectasis)
Atheroembolism: (see Embolism, Cholesterol)
Athlet's Foot: (see Dermatomycoses)
Atopic Hypersensitivity: (see Hypersensitivity, Immediate)
Atresia, Biliary: (see Biliary Atresia)
Atresia, Esophageal: (see Esophageal Atresia)
Atresia, Pulmonary: (see Pulmonary Atresia)
Atresia, Tricuspid: (see Tricuspid Atresia)
Atrial Fibrillation: 0.08, 0.73, 0.97, 5.75, 37.50, 85.09, 96.50, 125.16, 325.00, 377.91
Atrophy, Muscular, Peroneal: (see Charcot-Marie-Tooth Disease: (HMSN I, II))
Attention Deficit Disorder: (see Attention Deficit Disorder with Hyperactivity)
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity: 0.01, 0.25, 0.46, 0.32, 0.52, 0.75, 42.50, 87.50, 132.41, 376.29
Attention Deficit Hyperactivity Disorder: (see Attention Deficit Disorder with Hyperactivity)
Auditory Agnosia: (see Agnosia)
Auditory Hyperesthesia: (see Hyperacusis)
Aura: (see Epilepsy)
Auricular Cancer: (see CANCER: Ear)
Auricular Fibrillation: (see Atrial Fibrillation)
Auriculo-Ventricular Dissociation: (see Heart Block)
Autism, Infantile: (see Autistic Disorder)
Autism-Dementia-Ataxia-Loss of Purposeful Hand Use Syndrome: (see Rett Syndrome)
Autistic Disorder: 0.03, 0.25, 0.65, 0.93, 13.52, 7.50, 95.00, 322.53, 454.37, 517.50,
Autoimmune Diseases: 0.24, 5.09, 32.50, 75.85, 95.75, 175.00, 250.00, 456.00, 784.00, 927.00
Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal-Dystrophy: (see Polyendocrinopathies, Autoimmune)
Autoimmune Syndrome Type I, Polyglandular: (see Polyendocrinopathies, Autoimmune)
Autoimmune Syndrome Type II, Polyglandular: (see Polyendocrinopathies, Autoimmune)
Autoimmune Thyroiditis: (see Thyroiditis, Autoimmune)
Autonomic Failure, Progressive: (see Shy-Drager Syndrome)
Autonomic Nervous System Diseases: 0.05, 0.37, 0.83, 2.75, 3.00, 70.00, 95.09, 175.16, 275.00, 357.30
Autosomal Chromosome Disorders: (see Chromosome Disorders)
Awakening Epilepsy: (see Epilepsy)
Avascular Necrosis of Bone: (see Osteonecrosis)
Avian Flu: (see Influenza in Birds)
Avian Influenza: (see Influenza in Birds)
Avian Influenza: 0.17, 0.24, 0.75, 0.97, 5.62, 30.00, 62.50, 93.50, 150.00, 872.00
Avitaminosis: 0.04, 0.26, 0.46, 7.50, 37.50, 57.50, 100.00, 210.25, 436.42, 561.93,
Ayerza's Syndrome: (see Hypertension, Pulmonary)
Azorean Disease: (see Machado-Joseph Disease)


Bacillinum (homeopathic nosode) - 132, 423, 432, 785, 853, 854, 921, 1027,
1042, 1932
Bacillus Coli Rod Form - 800
Bacillus Coli Virus - 1552, 2872
Bacillus infections (B. coli, B. coli rod) - 787, 880, 802, 727, 1552, 800
Bacillus subtilis (can cause conjunctivitis) - 432, 722, 822, 1246
Bacillus thuriniensis - 520, 2551, 902, 1405
Backache (if no relief from these, use kidney stimulation freqs and drink
plenty of water) - 760, 1550, 802, 880, 787, 727, l0000, 41.2 for 3 min,
212, 305 for 6min, 33 for 5min.
Backache and spasms (1) - 120, 212, 240, 424, 465, 528, 760, 727, 787, 880,
1550, 2112, 5K, 10K
Back pain (1) - 9.3, 9.4, 9.6, 7.6, 7.7, 3, 0.5, 432, 465, 727, 728, 776,
784, 787
Bacteria Lactis Nosode - 512, 526, 5412
Bacterial infections (if bacterial infection is chronic and the type is
accurately diagnosed and neither frequencies nor antibiotics are effective
long term, also use Parasites general and roundworms sets. Also see General
antiseptic and specific types.) - 20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832,
800, 880, 1550, 784
Bacterium coli (a type of E. coli normally found in the intestines, water,
milk, and soil that is the most frequent cause of urinary-tract infections
and a common cause of wound infection) - 642, 358, 539
Bacterium coli commune (E. coli) combination - 282, 333, 413, 957, 1320,
1722
Bacterium lactis nosode - 512, 526, 798, 951, 5412
Bacteroides fragilis (use with Parasites ascaris set) - 633 to 637
Bad breath (see Halitosis)
Baker's Yeast allergy (homeopathy preparation) - 775, 843
Banti's syndrome (Ailment in which blood vessels between the intestines and the liver become blocked, leading to congestion of the veins, an enlarged spleen, bleeding of the stomach and intestines, cirrhosis of the liver, and blood cell destruction.) - 1778
Barley smut (homeopathic preparation for an allergen) - 377, 224, 1447
Basidiomycetes - 751
BC G Vaccine - 277, 768, 832, 725
Backache 960 colors etc. 727 787 880 10k
Bad Breath 960 Green 020 727 787 880 05k
Bad Cormplexion 960 colors etc. 727 787 880 05k
Bad Teeth 960 colors etc. 020 727 787 880 05k
Bed Wettin 960 turquoise etc. 727 787 880 05k 10k
Bent Back 960 colors etc. 727 787 880 05k 10k
Biliousness 960 colors etc. 727 787 880 05k 10k
Bites (insects) 960 colors etc. 727 787 880 05k
Blood Cleanser (cancer)/2008, 2127 727 787 880 05k
Blood Diseases 960 colors etc. 727 787 880 05k
Blood Pressure High 960 colors etc. 727 787 880 05k 10k
Blood Pressure Low 960 colors etc. 020 727 787 880
Boils 960 colors etc. 020 727 787 880 05k
Bones (cut or broken)960 colors etc. 727 787 880 05k 10k
Breast Trouble 960 colors etc. 727 787 880 05k
Breast Tumor/2008, 2127 960 colors etc 727 787 880 05k
Breathing 960 lemon etc. 727 787 880 05k
Bright's Syndrome(Nephritis)960 colors etc 727 787 880 05k
Bronchitis 960 colors 727 880
Bronco Pneumonia 960 colors 727 787 880 05k
Bruises 960 colors etc. 727 787 880 10k
BubonicPlague(2)/+500 960 colors etc. 020 727 787 880 05k
Bunion Pain 960 colors etc. 020 727 787 880 05k
Burns 960 + Polarizers 727 787 880 10k
Burns, radium 960 + Polarizers 727 787 880
Bursitis 960 colors, etc. 727 787 880
Butterfly Lupus(3) 776/1850 727 787 880
Bed wetting (enuresis. See also Parasite general, pinworm, and ascaris freqs) - 880, 1550, 802, 787, 727, 465
Bedsores - 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 1.2, 73
Bermuda smut (homeopathic preparation for an allergen) - 422, 767, 847, 971, 644, 780
Biliary cirrhosis (an inflammatory condition in which bile flow through the
liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271, 1250, 170, 715, 774, 776
Biliary headache - 8.5, 3.5
Biliousness - 1550, 802, 10000, 880, 832, 787, 727, 465
Bilirubin (a bile pigment that may result in jaundice in high
concentrations. See also Liver support) - 717, 726, 731, 863, 9305, 649, 734
Biting of insects - 880, 727
Black widow - 376, 728
Bladder and prostate complaints - 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39
Bladder TBC - 642, 771, 360, 726, 724
Blastocystis hominus - 365, 595*, 844, 848, 1201, 1243, 5777, 11425, 11841,
11967, 13145, 13469*, 21776
Blepharisma - 3120
Blood diseases - 880, 787, 727
Blood pressure, high - 304, 728, 880, 10000
Blood pressure, hypertension - 10000, 880, 787, 727, 9.19
Blood pressure, low - 20 Blue cohosh (a healing herb) - 364
Boils (see Furunkulosis)
Bone disease, periodontal disease (see osteo) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 727
Bone regeneration - 2720, 10000
Bone spurs - 1.2, 250
Bone trauma (cuts, fractures) - 380, 1550, 802, 10000, 880, 787, 727, 2720
Borrelia/borreliosis (see Lyme disease)
Botrytis - 1545
Botrytis cinereas - 1132, 212
Botulinum (a bacillus that causes an often fatal form of food poisoning) - 518, 533, 639, 172, 1372, 691, 683
Brachial neuralgia - 0.5
Brain tumor (see Cancer, droglioma, astrocytoma, glioma)
Branhamella (Moraxella) catarrhalis - 2013, 579, 581, 687, 770, 772, 775, 778, 2013
Breast, fibroid cysts - 880, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 267, 1384
Breathing, deep - 1234, 3672, 7344
Bright's syndrome (see Nephritis)
Bronchial asthma (see Asthma)
Bronchial pneumonia (see Pneumonia, bronchial)
Bronchiectasis (chronic dilatation of the bronchi) - 342, 510, 778
Bronchitis - 880, 727, 9.39, 9.35, 1234, 3672, 7344, 743, 20, 72, 333, 452, 464, 683
Bronchopneumonia borinum (see Pneumonia, bronchial)
Brown recluse - 724
Brucella abortus (undulent fever or Bang's bacillus, found in cattle) - 1423
Brucella melitensis (form of Brucella found in goats and sheep) - 748, 643, 695
Bruises - 9.1, 110, 10000
Bubonic plague (Versenia pestis; spread primarily by rats) - 500, 333, 210, 216
Bubonic plague secondary infections - 880, 787, 727, 20
Bunion pain - 20
Burns - 190, 10000, 880, 787, 727, 465, 200
Bursitis (May be caused by any number of organisms and viruses; experiment with arthritis frequencies as well.) - 880, 787, 727
BX Virus - 2128, 3713
Babesiasis: (see Babesiosis)
Babesiosis: 0.04, 0.18, 0.70, 0.90, 7.50, 45.75, 71.50, 95.00, 219.34, 379.93
Back Pain: 0.14, 0.40, 7.50, 55.00, 96.50, 376.29, 425.09, 571.00, 833.00, 932.00,
Backache: (see Back Pain)
Bacteremia: 0.35, 0.87, 2.50, 11.09, 40.00, 90.00, 275.16, 425.71, 564.28, 640.00,
Bacterial Infections and Mycoses: 0.05, 0.37, 0.83, 2.50, 3.00, 73.30, 95.75, 175.00, 269.71, 355.08
Bacterial Infections, Gram-Negative: (see GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS)
Bacterial Infections, Gram-Positive: (see GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS)
Bacterial Meningitis: (see Meningitis, Bacterial)
Baker's Cyst: (see Popliteal Cyst)
Balanitis: 0.03, 0.25, 0.93, 13.61, 7.50, 95.00, 310.25, 451.17, 519.68, 688.29
Baldness: (see Alopecia)
Balo Concentric Sclerosis: (see Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder)
Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome: (see Hamartoma Syndrome, Multiple: (Cowden's Disease))
Bannayan-Zonana Syndrome: 0.24, 0.70, 7.50, 12.33, 37.50, 72.50, 124.37, 325.16, 496.01, 888.60
Bardet-Biedel Syndrome: (see Laurence-Moon Syndrome)
Bare Lymphocyte Syndrome: (see Severe Combined Immunodeficiency)
Barotrauma: 0.18, 0.23, 0.85, 5.81, 20.00, 62.50, 150.00, 350.00, 510.25, 653.69,
Barrett Esophagus: 0.05, 0.46, 0.80, 7.50, 37.50, 85.75, 150.00, 229.32, 522.53, 655.20,
Barrett Syndrome: (see Barrett Esophagus)
Barth Syndrome: 0.05, 0.18, 17.50, 45.00, 70.00, 125.75, 377.91, 475.16, 527.00, 753.23
Bartonella Infections: 0.07, 0.12, 1.63, 20.00, 40.00, 134.25, 357.77, 510.25, 752.63, 923.70,
Bartonellosis: (see Bartonella Infections)
Basal Cell Nevus Syndrome: 0.10, 0.57, 0.80, 7.50, 15.00, 52.50, 95.11, 655.20, 750.00, 923.70,
Basedow's Disease: (see Graves Disease)
Basilar Artery Aneurysm: (see Intracranial Aneurysm)
Batten Disease: (see Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses)
B-Cell Lymphoma: (see Lymphoma, B-cell)
Beaver Fever: (see Giardiasis)
Bechterew Disease: (see Spondylitis, Ankylosing)
Beckwith-Wiedemann Syndrome: 0.11, 0.55, 47.50, 92.50, 375.75, 475.16, 527.00, 667.00, 752.70, 987.23
Bedsore: (see Pressure Ulcer)
Behcet Disease: (see Behcet Syndrome: (Silk-Road Disease))
Behcet Syndrome: 0.11, 0.55, 0.85, 16.20, 47.50, 376.29, 476.50, 527.00, 667.00, 742.00
Behcet's Syndrome: (see Behcet Syndrome: (Silk-Road Disease))
Bell Palsy: 0.12, 17.85, 27.50, 47.50, 150.00, 225.00, 452.59, 683.00, 712.00, 993.41,
Bell's Palsy: (see Bell Palsy)
Benign Essential Tremor: (see Essential Tremor)
Benign Intracranial Hypertension: (see Pseudotumor Cerebri)
Benign Meningioma: (see Meningioma)
Berger's Disease: (see Glomerulonephritis)
Beriberi: 0.12, 0.22, 5.81, 5.50, 40.00, 67.50, 150.00, 269.71, 749.00, 987.23
Beriberi, Cerebral: (see Wernicke Encephalopathy)
Bernard Syndrome: (see Horner Syndrome)
Bernard-Soulier Syndrome:
Berry Aneurysm: (see Intracranial Aneurysm)
Bertielliasis: (see Cestode Infections)
Berylliosis: 0.14, 0.26, 5.62, 42.50, 65.11, 90.00, 517.50, 688.29, 712.23, 997.87,
Beryllium Disease: (see Berylliosis)
Besnier-Boeck Disease: (see Sarcoidosis)
Best Disease: (see Macular Degeneration)
beta-Cell Tumor: (see Insulinoma)
Bilharziasis: (see Schistosomiasis)
Biliary Atresia: 0.16, 2.50, 10.53, 45.16, 62.50, 293.81, 425.00, 571.00, 833.00, 932.00,
Biliary Tract Diseases: 0.17, 0.49, 2.50, 32.50, 72.50, 312.33, 400.00, 560.00, 709.83, 985.90
Bilirubin Encephalopathy: (see Kernicterus)
Binswanger Disease: (see Dementia, Vascular)
Biotinidase Deficiency: 0.19, 0.35, 13.52, 90.00, 355.08, 475.16, 527.00, 667.00, 789.00, 986.22
Bipolar Disorder: 0.16, 0.80, 7.50, 30.00, 67.50, 125.00, 352.93, 563.19, 642.91, 930.12
Bird Diseases: 0.17, 0.83, 25.75, 87.50, 225.11, 450.00, 519.68, 687.62, 712.81, 992.00,
Birt-Hogg-Dube Syndrome: 0.18, 0.23, 0.97, 7.50, 32.50, 175.00, 453.72, 515.11, 684.81, 712.42,
Bites and Stings: 0.03, 0.55, 0.78, 7.25, 50.00, 85.16, 97.50, 210.50, 752.63, 925.71
Blackwater Fever: (see Malaria)
Bladder Diseases: (see Urinary Bladder Diseases)
Bladder Exstrophy: 0.02, 0.90, 2.25, 5.00, 132.41, 322.53, 412.33, 561.93, 714.82, 978.05
Blastocystis hominis infections: 0.01, 0.46, 0.75, 2.75, 7.50, 47.50, 96.50, 357.30, 834.00, 937.41,
Blepharitis: 0.10, 0.83, 5.00, 45.11, 93.50, 475.16, 527.00, 667.00, 752.70, 987.23
Blepharoptosis: 0.07, 0.25, 22.50, 42.50, 125.00, 377.91, 524.37, 650.00, 759.83, 926.70,
Blepharospasm: 0.12, 0.23, 0.73, 0.83, 5.62, 7.25, 32.50, 42.50, 90.00, 175.11,
Blepharospasm-Oromandibular Dystonia: (see Meige Syndrome)
Bloch-Sulzberger Syndrome: (see Incontinentia Pigmenti)
Blood Coagulation Disorders: 0.07, 0.52, 30.00, 47.50, 150.00, 225.16, 476.50, 527.00, 663.71, 742.00,
Blood Diseases: (see HEMATOLOGIC DISEASES)
Blood Platelet Disorders: 0.01, 0.52, 11.09, 55.75, 60.00, 125.00, 275.16, 571.00, 834.00, 932.00,
Blood Pressure, High: (see Hypertension)
Blood Pressure, Low: (see Hypotension)
Bloom Syndrome: 0.07, 0.49, 32.50, 125.75, 275.00, 425.00, 571.00, 721,00, 835.75, 937.41,
Bloom-Torre-Machacek Syndrome: (see Bloom Syndrome)
Blount's Disease: (see Osteochondritis)
Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome: 0.08, 0.24, 4.22, 12.71, 92.50, 325.16, 400.00, 560.00, 642.06, 987.23
Boeck's Sarcoid: (see Sarcoidosis)
Boils: (see Furunculosis)
Bone Diseases: 0.23, 0.60, 12.00, 55.00, 96.50, 375.11, 512.33, 655.20, 750.00, 927.10,
Bone Diseases, Metabolic: : 0.23, 0.60, 12.00, 55.00, 96.50, 375.11, 512.33, 655.20, 750.00, 927.10,
Bone Fractures: (see Fractures, Bone)
Bone Hypertrophy: (see Hyperostosis)
Bone Loss, Age-Related: (see Osteoporosis)
Bone Neoplasms: 0.57, 0.83, 2.85, 32.50, 97.50, 322.53, 436.42, 566.41, 835.96, 978.85
Bonnevie-Ullrich Syndrome: (see Turner Syndrome)
BOOP: (see Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia)
BOR Syndrome: (see Branchio-Oto-Renal Syndrome)
Borna Disease: 0.04, 0.35, 2.50, 35.16, 93.50, 458.50, 517.50, 689.41, 712.00, 993.41,
Botulism: 0.02, 0.32, 16.55, 85.00, 232.41, 458.50, 519.68, 687.62, 712.42, 992.00,
Botulism, Infantile: (see Botulism)
Bouchard's Node: (see Osteoarthritis)
Bourneville Disease: (see Tuberous Sclerosis: (Bourneville's Disease))
Bowen's Disease: 0.01, 0.12, 17.33, 57.50, 250.00, 451.17, 515.11, 689.41, 712.00, 995.38,
Brachial Plexopathy: (see Brachial Plexus Neuropathies: (Erb's Palsy))
Brachial Plexus Neuritis: 0.15, 0.57, 15.16, 52.50, 119.34, 357.30, 424.37, 561.93, 642.91, 930.12
Brachial Plexus Neuropathies: : 0.15, 0.57, 15.16, 52.50, 119.34, 357.30, 424.37, 561.93, 642.91, 930.12
Brachmann-De Lange Syndrome: (see de Lange Syndrome)
Bradyarrhythmia: (see Bradycardia)
Bradycardia: 0.24, 0.70, 2.75, 17.50, 57.50, 92.50, 322.06, 567.70, 640.00, 980.00
Brain Abscess: 0.01, 0.05, 7.50, 25.75, 87.50, 325.11, 375.00, 519.34, 682.02, 759.83,
Brain Aneurysm: (see Intracranial Aneurysm)
Brain Concussion: 0.01, 0.20, 0.65, 85.75, 90.00, 325.00, 375.11, 497.61, 689.93, 753.07
Brain Diseases: 0.01, 0.20, 0.65, 85.75, 90.00, 375.11, 497.61, 689.93, 753.07, 983.22
Brain Dysfunction, Minimal: (see Attention Deficit Disorder with Hyperactivity)
Brain Hemorrhage, Cerebral: (see Cerebral Hemorrhage)
Brain Hypoxia: (see Hypoxia, Brain)
Brain Ischemia: 0.01, 0.02, 0.65, 85.75, 90.00, 375.11, 496.00, 682.00, 750.00, 911.20
Brain Stem Ischemia, Transient: (see Ischemic Attack, Transient)
Brain Vascular Disorders: (see Cerebrovascular Disorders)
Branched-Chain Ketoaciduria: (see Maple Syrup Urine Disease)
Branchio-Oculo-Facial Syndrome: (see Branchio-Oto-Renal Syndrome)
Branchio-Otorenal Dysplasia: (see Branchio-Oto-Renal Syndrome)
Branchio-Oto-Renal Syndrome: 0.15, 0.49, 0.62, 0.80, 5.11, 125.00, 426.90, 571.00, 838.00, 932.00,
Breast Cancer: (see Breast Neoplasms)
Breast Cyst: 0.08, 0.24, 12.71, 35.16, 92.50, 355.72, 412.33, 563.19, 709.83, 978.85
Breast Cysts: (see Breast Cyst)
Breast Diseases: 0.08, 0.24, 13.93, 35.16, 92.50, 355.72, 412.33, 563.19, 709.83, 978.85
Breast Dysplasia: (see Fibrocystic Breast Disease)
Breast Neoplasms: 0.02, 0.80, 5.69, 32.50, 85.00, 95.75, 150.00, 210.50, 759.83, 927.10,
Breast Neoplasms, Male: 0.02, 0.85, 5.69, 32.00, 85.00, 95.75, 150.00, 210.00, 724.50, 902.30
Breast Tumors: (see Breast Neoplasms)
Bright Disease: (see Glomerulonephritis)
Brill's Disease: (see Typhus, Epidemic Louse-Borne)
Brill-Zinsser Disease: (see Typhus, Epidemic Louse-Borne)
Briquet Syndrome: (see SOMATOFORM DISORDERS)
Broad Thumb-Hallux Syndrome: (see Rubinstein-Taybi Syndrome)
Bronchial Asthma: (see Asthma)
Bronchial Diseases: 0.01, 0.37, 0.83, 2.50, 3.00, 75.85, 95.16, 175.03, 269.71, 350.00
Bronchiectasis: 0.03, 0.40, 0.83, 71.50, 95.75, 175.15, 275.15, 357.30, 749.00, 987.23
Bronchiolitis: 0.05, 0.40, 0.83, 2.50, 3.00, 73.30, 95.03, 175.00, 275.75, 358.57
Cryptogenic Organizing Pneumonia: 0.03, 0.25, 10.53, 7.50, 95.15, 312.33, 455.82, 517.50, 688.29, 843.50
Bronchitis: 0.01, 0.37, 0.83, 2.50, 70.00, 95.03, 175.00, 269.71, 355.72, 755.00
Bronchopulmonary Dysplasia: 0.04, 0.23, 0.95, 7.50, 10.89, 55.15, 376.29, 534.25, 655.20, 904.10,
Brown Tendon Sheath Syndrome: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Brown-Sequard Syndrome: 0.50, 0.68, 87.50, 95.03, 234.51, 452.59, 518.92, 684.81, 712.23, 997.87,
Brucellosis: 0.05, 35.75, 60.00, 93.50, 225.15, 454.37, 517.50, 687.62, 712.00, 992.00,
Brueghel Syndrome: (see Meige Syndrome)
Bruxism: 0.08, 0.32, 20.00, 85.03, 150.00, 225.00, 219.34, 453.72, 515.15, 683.00,
Bubonic Plague: (see Plague)
Budd-Chiari Syndrome: 0.05, 0.24, 72.50, 122.53, 342.06, 512.33, 682.45, 753.07, 926.70,
Buerger Disease: (see Thromboangiitis Obliterans)
Bulbar Palsy, Progressive: 0.07, 0.22, 0.62, 2.50, 5.50, 40.00, 475.03, 527.00, 667.00, 742.00
Bulbospinal Neuronopathy: (see Muscular Atrophy, Spinal)
Bulla: (see Blister)
Bullying: (see Social Behavior)
Bunion: (see Hallux Valgus)
Bunostomiasis: (see Hookworm Infections)
Bunyaviridae Infections: 0.26, 0.65, 5.12, 7.00, 42.50, 200.00, 458.50, 515.15, 683.00, 712.42
Bunyavirus Infections: (see Bunyaviridae Infections)
Burkholderia Infections: 0.07, 0.12, 0.75, 0.93, 12.33, 22.50, 57.50, 92.50, 324.37, 225.00,
Burkitt Cell Leukemia: (see Burkitt Lymphoma)
Burkitt Lymphoma: 0.05, 0.57, 0.85, 52.50, 119.34, 375.03, 425.71, 568.43, 642.91, 985.90,
Burkitt Tumor: (see Burkitt Lymphoma)
Burning Mouth Syndrome: 0.04, 0.41, 30.00, 67.50, 55.15, 125.00, 350.00, 412.33, 563.19, 714.82
Burns: 0.06, 0.25, 5.00, 7.00, 25.75, 87.50, 225.00, 450.00, 515.15, 687.62,
Bursitis: 0.06, 0.23, 20.00, 62.50, 125.75, 150.00, 357.30, 532.41, 653.69, 759.83,
Buruli Ulcer: (see Mycobacterium Infections)
Bacillus Coli Rod Form 800
Bacillus Coli Virus 1552


Caeliacia - 674
Calming - 6000
Campylobacter (bacteria causing sudden infectious diarrhea in newborns) -
732, 733, 1633, 1834, 2222, 333, 378
Cancer (BASIC SET. Also see rotation of General sets 1, 2, and 3 as Basic
sets. All others below are SECONDARY but may provide useful additional
frequencies depending on type. Also add ones determined from scans. See
Electroherbalism Cancer Regimen for more information.) - 2128, 2008, 2184,
2084, 2048, 2720, 2452, 6064, 120, 524, 854, 800, 728, 784, 880, 666, 464,
5000, 3176, 10000, 3040
Cancer (experimental additional frequencies to basic sets) - 55.56, 6.8,
440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672
Cancer cells, conidium head - 728
Cancer maintenance secondary - 120, 250, 428, 465, 600, 626, 650, 661, 664,
667, 690, 728, 776, 784, 800, 802, 832, 880, 1489, 1550, 1600, 1865, 2000,
2012, 2100, 2170, 2490, 2730 for 1 min.
Cancer not killed by 2008/2128 - 2180, 2182, 2184
Cancer, adenocarcinoma, esophogeal - 47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160,
2452, 2876
Cancer, adenoma - 433
Cancer, astrocytoma (common tumor of brain and central nervous system) -
857, 9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666
Cancer, bladder secondary (see Parasites, schistosoma)
Cancer, breast (1) - 2100, 2104, 2116, 2120, 866, 2128, 676, 2152, 166,
2182, 732, 3072, 2150, 1550, 2189, 2112, 3072, 2008, 120
Cancer, breast (1) secondary - 422, 942, 4412, 1862, 808, 1552, 728, 2720,
1234, 690, 2160, 2136, 477, 28, 317, 96, 3176, 96, 3176, 3040, 2145, 2048,
1830, 2112
Cancer, breast (2) - 3672, 2008, 2063, 2103, 2128, 2146, 2133, 2162, 2173,
2180, 2189, 2208, 2263, 2289, 2333, 1865, 444, 125, 95, 72, 48
Cancer, breast (3) - 656, 127, 1582, 478, 982, 2134, 2120, 9000, 9999, 304
Cancer, breast (4) - 2128 for 56 mins, 33, 1131 for 1 min
Cancer, BX virus - 2128, 3713, 2876, 11780000
Cancer, BY virus - 2008, 3524
Cancer, carcinoma, basal cell skin - 2116 for 30 min, 760, 2280 for 5 min
Cancer, carcinoma, bronchial - 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672
Cancer, carcinoma, colon - 656
Cancer, carcinoma, larynx - 327, 524, 731, 1133
Cancer, carcinoma, liver (1) - 393, 479, 520, 734, 3130
Cancer, carcinoma, liver secondary (see Hepatitis B and Parasites, fluke,
liver)
Cancer, carcinoma, liver, fermentative - 214
Cancer, carcinoma, scan - 728, 690, 2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136,
2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192, 2200, 2217, 5000, 9999, 304
Cancer, carcinoma, uterine, fermentative - 127
Cancer, cervical secondary (see Pappiloma virus)
Cancer, droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma) - 853
Cancer, fibrosarcoma (malignancy containing connective tissue and developing
rapidly from small bumps on the skin) - 1744
Cancer, fibrous tumor secondary - 1340
Cancer, gastric, adenocarcinoma - 676
Cancer, general, set 1 - 728, 784, 880, 464, 666, 2720, 800, 120, 2084,
2184, 2050, 524, 2452, 854, 2008, 2128, 5000, 3176, 9999, 304
Cancer, general, set 2 - 727, 786, 880, 465, 1552, 802, 1862, 2182, 20, 64,
72, 96, 125, 2450, 2489, 2048, 2008, 2127, 3176, 3040, 10000, 3176, 304
Cancer, general, set 3 - 728, 943, 414, 866, 886, 732, 676, 690, 776, 240,
650, 442, 2180, 2454, 1865, 523, 128, 2128, 2008, 2049, 10000, 3176, 304
Cancer, glioblastoma - 720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728, 832, 800, 664, 20,
855, 543, 641, 857
Cancer, glioblastoma tremor - 463, 466
Cancer, gliomas (largest group of brain cancers) - 543, 641, 857
Cancer, Hodgkin's disease (a form of malignancy characterized by enlargement
of the lymph nodes, spleen, and lymph tissue and often includes weight loss,
fever, night sweats, and anemia. Also called lymphogranuloma. Also see
Chlamydia pneumoniae.) - 552, 1522
Cancer, Kaposi's sarcoma - 249, 418, 647
Cancer, leukemia - 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217
Cancer, leukemia "hairy cell" (typified by abnormal blood cells & shortage
of others) - 122, 622, 932, 5122, 488, 781
Cancer, leukemia mycloid (characterized by rapid growth of
incompletely-formed white blood cells) - 422, 822
Cancer, leukemia, feline (cat) - 424, 830, 901, 918
Cancer, leukemia, lymphatic - 478, 833
Cancer, leukemia, T-cell - 222, 262, 822, 3042, 3734
Cancer, liver (see Cancer, carcinoma, liver)
Cancer, liver secondary (see Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)
Cancer, lung (see Cancer, carcinoma, bronchial)
Cancer, lymphogranuloma, lymphoma (see Hodgkin's disease)
Cancer, lymphogranuloma venereum secondary (see Chlamydia trachomatis)
Cancer, lymphosarcoma - 482
Cancer, melanoma metastasis - 979
Cancer, multiple myeloma secondary (see Cancer, Kaposi's sarcoma)
Cancer, mycosis fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 852
Cancer, nasopharyngeal secondary (see EBV)
Cancer, pain - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Cancer, plasmacytoma (plasma-cell tumor) - 475
Cancer, prostate (also see Prostate adenominum and Prostate hyperplasia) -
20, 60, 72, 95, 125, 666, 727, 787, 790, 766, 800, 920, 1998, 1875, 442,
2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050, 2250, 5000, 2130, 2120, 690, 304
Cancer, prostate (1) - 2128, 2125, 2131, 2140 for 3 to 6 min, 2145, 666,
3672 for 3 to 4 min
Cancer, prostate (Vega result 1) - 854, 1840, 2145, 2288
Cancer, rhabdomyosarcoma (1) - 2000, 2005, 2008, 2016, 2048, 2084, 2093,
6024, 2100, 2128, 2127, 2184, 2217, 6384, 728, 784, 880, 464
Cancer, rhabdomyosarcoma, embryonal (Vega result 1) - 2586, 5476, 4445
Cancer, rhabdomyosarcoma, embryonal - 2004, 2008, 2016, 2032, 2040, 2060,
2586, 6024
Cancer, sarcoma general - 2008, 3524
Cancer, skin (see Cancer, carcinoma, basal cell skin and specific forms)
Cancer, stomach secondary (see Heliobacter pylori)
Cancer, tertiary - 20, 421, 965, 50, 383
Cancrum oris (rapidly growing oral or nasal ulcer) - 20, 727, 787, 802, 880
Candida (use Parasite general, roundworm, and ascaris if these don't work
long term) - 414, 464, 877, 866, 886, 254.2, 381, 661, 762, 742, 1151, 450
Candida carcinomas - 2167, 2182, 465
Candida secondary (also use other parasite sets (esp roundworm freqs) if
necessary) - 72, 422, 582, 727, 787, 802, 1016, 1134, 1153, 1550, 2222, 412,
543
Candida tertiary (some causal factors) - 880, 95, 125, 20, 60, 225, 427,
240, 650, 688, 152, 442, 8146, 751, 1146
Candida tropicalis - 1403, 675, 709
Canine parvovirus - 185, 188, 323, 428, 433, 562, 613, 622, 1000, 4027
Canine parvovirus, mutant strain - 323, 514
Canine parvovirus, type B - 323, 535, 613, 755, 761, 764, 766, 768
Canker (see Stomatitis aphthous)
Carbo animalis (homeopathic remedy from animal-bone charcoal) - 444
Carbuncles (see Staphylococcus aureus)
Cardiacedema - 9.19
Carpal tunnel secondary - 2008, 666
Carvularia spiratera - 879
Cat virus (1) - 364, 379, 645, 654, 786, 840-849, 857, 967, 6878
Cataract (also use eye formula antioxidant supplement for all macular
degeneration) - 1830, 728, 784, 787, 880, 10000
Cataract, brunescent (brown opacity in later life) - 2010, 1335, 1830
Cataract, complicated (secondary type caused by disease, degeneration, or
surgery) - 1830, 496, 325, 774
Catarrh - 1550, 802, 800, 880, 787, 727, 444, 20
Causticum - 540, 1013
Celiac Disease: 0.12, 0.55, 0.85, 2.50, 20.00, 47.50, 72.50, 125.17, 379.93, 475.19
Cells of Leudig (colon) tonic - 2500
Cephaloshorium (fungi that are the source of some broad-spectrum
antibiotics) - 481, 3966, 544
Cephalothecium - 371, 574, 6933
Cerebral palsy - 880, 787, 727, 522, 146
Cerebrospinal troubles - 10000
Cerumen (ear wax) - 311, 320, 750, 984, 720
Cervical polyp - 277, 288, 867, 687, 744
Cervicitis, womb neck inflammations - 20, 727, 787, 880
Cervix adenoma (epithelial tumor of the cervix) - 433
Chaetomiumglobosum - 221, 867, 102
Chakra base root - 20, pulsed at 4Hz.
Chancre (see Syphillus)
Chelidonium - 162
Chemical sensitivity (see also Liver support) - 727
Chemtrail detox - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 1113, 779.9, 829.3,
679.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7 for 5 min.
Chest infection secondary - 72, 333, 452, 683
Chicken pox (see herpes zoster)
Chillbains (see Perniosis)
Chlamydia trachomatis (a usually sexually-transmitted bacterial infection
causing trachoma, inclusion conjunctivitis, lymphogranuloma venereum,
urethitis, and proctitis.) - 430, 620, 624, 840, 2213, 866
Chlamydia pneumoniae (exp) - 471.5, 942.9, 1885.9, 3771.7*, 7543.4
Chlamydia pneumoniae (exp, secondary) - 470, 940.1, 1880.1, 3760.3, 7520.5
Cholecystitis, acute (excruciating gallstone attack) - 481, 743, 865, 928
Cholecystitis, chronic (long-term inflammation of the gallbladder) - 432,
1551, 801
Cholera (an extremely contagious and serious bacterial infection of the
small intestines) - 330, 843, 844, 556, 1035, 968, 591, 691
Cholera secondary - 880, 802, 450, 880, 787, 727
Cholesteatoma (benign tumor usually found in middle ear & mastoid region) -
453, 618, 793, 5058
Cholesterinum - 1386, 173, 620, 635, 780
Chronic fatigue syndrome (use with General parasite, roundworm, and fluke
sets if necessary. Also see EBV and Fatigue general sets. If no response
to these, try Cancer leukemia "hairy cell" set) - 10000, 660, 2127, 787,
465, 424, 664, 120, 880, 1550
Cimicifuga (plant family including black snakeroot and black cohosh) - 334,
594
Circulation disturbances - 40, 9.39
Circulatory stasis (stimulates blood circulation. See also Circulation
disturbances) - 40, 2112, 2145, 2720, 2489
Cirrhosis, biliary (an inflammatory condition in which bile flow through the
liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271
Cirrhosis hepatitis - 291
Cladosporium fulvum (a pathogenic fungus) - 438, 233, 776, 510
Clostridium difficile (can cause diarrhea following treatment with
antibiotics) - 387, 635, 673
CMV (cytomegalovirus known as salivary gland virus or human herpes type 5) -
126, 597, 629, 682, 1045, 2145, 8848, 8856
Coelicia - 154, 594, 656, 586, 668, 787, 7958, 665, 674
Cold in head, chest (Mutates constantly; too many strains to include
complete list of frequencies. See also Adenovirus, Rhinitis, Sinusitis,
Pneumonia, Chest infection, and Rhinopneumonitis sets. Use lots of
echinacea at onset to prevent cell damage that prolongs healing, even if
correct freqs are found.) - 10000, 7344, 333, 4412, 1550, 880, 802, 787,
776, 766, 727, 444, 20
Cold and Flu (fall, 98) - 250, 465, 8210 for 5min, 8700, 7760 for 15min
Cold (1) - 5500, 4400, 802, 787, 727, 720, 552, 440, 400, 125, 72 for 5 min,
800, 880 for 10 min
Cold (2) - 652, 725, 746, 751, 768, 1110, 333, 666, 542, 522
Cold (3) (fall, 99) - 20, 120, 146, 440, 444, 465, 727, 776, 787, 880, 1500,
1550, 5000, 1000 for 5 min.
Cold (and flu) (4) - 3176, 2489 for 3 min, 880, 800 for 10 min, 728 for 5
min.
Cold sores (see Herpes Simplex I)
Colic - 1550, 832, 802, 787, 727, 20
Colitis (inflammation of colon) - 10000, 1550, 880, 832, 802, 440
Collectotrichum - 1482
Colon problems, general - 20, 440, 880, 1552, 802, 832
Comedones (blackhead) - 778
Condylomata (usually venereal warts, caused by papilloma virus. Occur near
intersection of mucous membranes and skin. See also Papilloma.) - 466
Conjunctivitis (also use Chlamydia trachomatis) - 489, 1550, 880, 802, 787,
727, 20, 80, 432, 722, 822, 1246, 1830
Constipation (also see Parasites general and roundworm sets if necessary) -
1550, 880, 802, 832, 787, 776, 422, 727, 20
Contusion (bruise) - 9.1, 110, 2720
Convoforce - 774
Convulsions (1) - 10000, 880, 787, 727
Convulsions, spasticity - 9.19, 8.25, 7.69
Coraforce - 774
Corallinus - 533
Corn smut - 546, 1642, 289
Corynebacterium diptheriae (see Diptheria)
Costalgia (rib pain) - 10000, 880, 787, 727
Coughing - 522, 524, 525, 146, 1500, 1550, 0.5, 514, 530, 432, 440, 444,
720, 1234, 3702, 20, 125, 72, 95, 7.7
Coxsackie (see also Mumps) - 136, 144, 232, 380, 422, 424, 435, 921, 923,
769, 1189, 595, 676
Coxsackie B1 - 353, 384, 834, 587, 723
Coxsackie B2 - 705, 534, 867
Coxsackie B3 - 487, 868, 653, 654
Coxsackie B4 - 421, 353, 540, 8632
Coxsackie B5 - 462, 1043, 1083, 569, 647, 708, 774
Coxsackie B6 - 488, 736, 814, 343, 551, 657, 668, 669
Cramping and nausea - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Cramps - 10000, 880, 787, 727, 26
Cramps, menstrual - 26
Crinis humansis - 646
Critter 1 - 1033
Critter 2 - 421, 1035, 1111
Crocus sotillus - 710
Crohn's disease (also use colitis, colon, and parasite freqs) - 727
Cryptococcus neoformans (yeast which causes respiratory infection than can
turn into meningitis. Also known as torulosis.) - 367, 428, 444, 476, 478,
522, 579, 594, 785, 792, 872, 2121, 5880, 5884, 597, 613, 624
Cryptosporidium (parasitic protozoa sometimes causing diarrhea in humans) -
220, 482, 575, 4122, 698, 711, 893, 895, 1276, 5690
Cunninghamella - 311, 323
Curva spic - 435
Cuts - 20
Cyclospora - 543, 316, 992, 751, 268, 2144
Cysts, hydatid (see Parasites tapeworm)
Cyst, ovarian - 982
Cyst, solitary - 75, 76, 543
Cystic fibrosis (Also called mucoviscidosis, a disorder of the exocrine
glands that causes them to release very thick mucus. See also Parasites
general and roundworm freqs) - 523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802,
880
Cystitis, chronic (long-term inflammation of the urinary bladder and
ureters) - 246, 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20
Cafe-au-Lait Spots: 0.52, 0.60, 2.25, 12.85, 45.03, 222.70, 425.00, 571.00, 839.00, 937.41,
Caffey-De Toni-Silvermann Syndrome: (see Hyperostosis, Cortical, Congenital)
Caliciviridae Infections: 0.06, 0.49, 0.57, 7.50, 2.50, 30.00, 72.50, 225.75, 419.34, 561.93,
Calicivirus Infections: (see Caliciviridae Infections: ('Winter Vomiting Disease'))
Campylobacter Infections: 0.13, 0.35, 47.50, 159.30, 352.93, 475.15, 527.00, 662.71, 742.00, 988.90
Canavan Disease: 0.02, 0.97, 5.69, 32.50, 175.03, 451.17, 517.50, 683.00, 712.42, 995.38,
Canavan-van Bogaert-Bertrand Disease: (see Canavan Disease)
Cancer: Adrenocortical Carcinoma
Cancer: Bladder Cancer: 0.08, 5.75, 7.25, 50.00, 97.50, 210.50, 524.37, 655.20, 750.00, 927.10,
Cancer: Brain Tumor: 0.01, 0.02, 0.03, 5.03, 119.34, 350.00, 512.33, 691.27, 759.83, 927.10
Cancer: Brain Tumor, Brain Stem Glioma (Refer: Cancer: Brain Tumor)
Cancer: Brain Tumor, Cerebellar Astrocytoma (Refer: Cancer: Brain Tumor)
Cancer: Brain Tumor, Cerebral Astrocytoma (Refer: Cancer: Brain Tumor)
Cancer: Brain Tumor, Ependymoma (Refer: Cancer: Brain Tumor)
Cancer: Brain Tumor, Medulloblastoma (Refer: Cancer: Brain Tumor)
Cancer: Brain Tumor, S.P.N. and Pineal Tumors (Refer: Cancer: Brain Tumor)
Cancer: Brain Tumor, Visual Pathway and Hypothalamic Glioma (Refer: Cancer: Brain Tumor)
Cancer: Breast: 0.02, 0.46, 5.12, 27.50, 85.00, 95.75, 150.00, 525.71, 682.45, 753.07
Cancer: Bone: 0.57, 0.83, 2.85, 32.50, 97.50, 322.53, 436.42, 566.41, 835.96, 978.85
Cancer: Carcinoid Tumor, Gastrointestinal: 0.05, 0.52, 0.60, 0.93, 12.69, 125.00, 269.71, 425.03, 571.00, 839.00
Cancer: Cervical: 0.01, 0.40, 0.78, 5.29, 7.50, 37.00, 95.50, 185.00, 792.00, 985.67
Cancer: Colon: : 0.05, 0.52, 0.60, 0.93, 12.69, 125.00, 269.71, 425.03, 571.00, 839.00,
Cancer: Digestive System: 0.03, 0.18, 0.93, 2.50, 15.69, 115.90, 411.50, 540.0, 670.00, 790.00
Cancer: Ear: 0.08, 0.12, 0.85, 85.03, 119.34, 350.00, 512.33, 691.27, 759.83, 927.10
Cancer: Endocrine Gland: 0.14, 0.46, 0.75, 0.85, 96.50, 355.72, 425.15, 571.00, 839.00, 932.00,
Cancer: Endometrium: 0.07, 0.18, 5.69, 20.00, 93.50, 175.75, 477.50, 527.00, 667.00, 873.29
Cancer: Esophageal: 0.05, 0.52, 0.60, 0.93, 12.69, 125.00, 260.71, 418.03, 301.00, 812.20,
Cancer: Extrahepatic Bile Duct: 0.01, 0.37, 0.83, 2.50, 70.00, 95.03, 175.00, 269.71, 355.72, 755.00
Cancer: Ewings Family of Tumors (PNET): 0.24, 0.70, 2.75, 17.50, 57.50, 92.50, 322.06, 567.70, 640.00, 980.00
Cancer: Extracranial Germ Cell Tumor: 0.14, 0.75, 2.50, 65.00, 87.30, 236.42, 400.00, 561.93, 714.82, 978.05
Cancer: Eye Cancer, Intraocular Melanoma: 0.06, 0.23, 0.73, 32.50, 90.00, 175.00, 344.51, 653.69, 753.07, 922.53
Cancer: Gallbladder: 0.08, 0.85, 2.50 , 43.00, 97.23, 175.00, 388.00, 791.00, 853.00, 972.10
Cancer: Gastric (Stomach): 0.05, 0.52, 0.60, 0.93, 12.69, 125.00, 269.71, 425.03, 571.00, 839.00
Cancer: Genital Neoplasms, Female: 0.03, 0.46, 27.50, 17.50, 40.00, 85.16, 95.00, 150.00, 210.50, 451.17
Cancer: Genital Neoplasms, Male: 0.01, 0.55, 0.78, 50.00, 97.50, 229.32, 454.37, 519.68, 684.81, 712.00
Cancer: Germ Cell Tumor, Extragonadal: 0.16, 0.55, 0.85, 7.50, 20.00, 47.50, 95.31, 210.50, 475.95, 527.00
Cancer: Gestational Trophoblastic Tumor: 0.25, 0.78, 0.93, 10.89, 7.50, 95.90, 322.53, 415.70, 562.91, 742.06,
Cancer: Head and Neck: 0.10, 0.52, 7.50, 30.00, 225.03, 475.15, 527.00, 662.71, 749.00, 986.22
Cancer: Hypopharyngeal: 0.11, 1.49, 32.57, 102.25, 212.50, 432.50, 672.50, 735.34, 893.50, 930.10
Cancer: Intestinal: 0.05, 0.52, 0.60, 0.93, 12.69, 125.00, 269.71, 425.03, 571.00, 839.00,
Cancer: Islet Cell Carcinoma: 0.13, 0.57, 0.78, 12.27, 68.29, 135.25, 272.72, 425.53, 733.91, 836.42
Cancer: Kidney Cancer (renal cell cancer): 0.13, 0.57, 0.78, 12.27, 68.29, 135.25, 272.72, 425.53, 733.91, 836.42
Cancer: Larynx: 0.03, 0.87, 2.50, 17.50, 35.15, 97.50, 293.61, 560.00, 840.96, 985.90
Cancer: Leukemia: 0.07, 0.12, 0.60, 0.80, 2.50, 22.50, 72.50, 421.39, 739.10, 905.31
Cancer: Leukemia, Acute Lymphoblastic, (Refer: Cancer: Leukemia)
Cancer: Leukemia, Acute Myeloid, (Refer: Cancer: Leukemia)
Cancer: Leukemia, Chronic Lymphocytic, (Refer: Cancer: Leukemia)
Cancer: Leukemia, Chronic Myelogenous, (Refer: Cancer: Leukemia)
Cancer: Leukemia, Hairy Cell, (Refer: Cancer: Leukemia)
Cancer: Lip and Oral Cavity: 0.08, 0.57, 15.75, 52.50, 62.50, 95.00, 250.00, 524.37, 682.02, 753.07.
Cancer: Liver Cancer: 0.11, 0.52, 81.30, 135.71, 221.50, 337.50, 570.51, 691.51, 775.48, 971.55
Cancer: Lung Cancer, Small Cell : 0.05, 0.41, 0.62, 15.75, 87.50, 325.00, 512.33, 655.20, 750.00, 927.10
Cancer: Lung Cancer Non-Small Cell: 0.05, 0.41, 0.62, 15.75, 87.50, 325.00, 512.33, 655.20, 750.00, 927.10
Cancer: Lymphoma: 0.12, 0.35, 0.93, 7.50, 17.50, 52.50, 70.00, 93.50, 215.70, 523.01
Cancer: Lymphoma, B-Cell: 0.12, 0.41, 0.93, 2.75, 17.50, 35.67, 87.50, 93.50, 236.42, 519.34,
Cancer: Lymphoma, Lymphoplasmacytoid: (see Waldenstrom Macroglobulinemia)
Cancer: Lymphoma, Malignant: (see Cancer: LYMPHOMA)
Cancer: Lymphoma, Non-Hodgkin: 0.12, 0.35, 0.93, 12.33, 25.23, 35.68, 87.50, 93.50, 233.63, 519.34
Cancer: Lymphoma, T-Cell, Cutaneous: 0.12, 0.35, 0.93, 12.33, 25.23, 35.68, 87.50, 93.50, 233.63, 519.34
Cancer: Malignant Mesothelioma: 0.04, 0.49, 0.78, 7.50, 8.00, 15.43, 62.50, 325.00, 515.70, 655.20
Cancer: Melanoma: 0.07, 0.49, 0.70, 32.80, 102.25, 212.75, 321.20, 545.68, 795.61, 857.77
Cancer: Merkel Cell Carcinoma: 0.19, 0.52, 0.68, 0.80, 2.50, 5.17, 15.00, 42.50, 92.50, 325.43
Cancer: Metasatic Squamous Neck: 0.10, 0.52, 7.50, 30.00, 225.03, 475.15, 527.00, 662.71, 749.00, 986.22
Cancer: Mouth: 0.08, 0.57, 15.75, 52.50, 62.50, 95.00, 250.00, 524.37, 682.02, 753.07.
Cancer: Multiple Myeloma / Plasma Cell Neoplasms: 0.06, 0.35, 0.62, 0.97, 12.50, 27.50, 142.50, 325.87, 623.01, 815.58
Cancer: Mycosis Fungoides: 0.17, 0.22, 0.93, 2.75, 27.50, 132.50, 255.58, 475.85, 724.94, 825.87
Cancer: Myelodysplastic Syndrome: 0.19, 0.30, 0.80, 7.50, 27.50, 45.58, 96.50, 315.70, 419.34, 562.96
Cancer: Myeloproliferative Disorders: 0.05, 0.41, 0.60, 0.95, 5.78, 30.00, 57.50, 97.50, 325.87, 675.96
Cancer: Nasopharyngeal: 0.07, 0.32, 0.62, 0.85, 5.00, 22.50, 60.00, 352.93, 422.53, 563.19
Cancer: Neuroblastoma: 0.04, 0.18, 0.78, 2.50, 7.50, 55.91, 87.50, 96.50, 325.87, 523.01
Cancer: Nervous System Neoplasms: 0.04, 0.25, 0.65, 0.93, 2.50, 7.50, 96.50, 334.25, 475.87, 527.00
Cancer: Oral Cancer: 0.08, 0.57, 15.75, 52.50, 62.50, 95.00, 250.00, 524.37, 682.02, 753.07.
Cancer: Oropharyngeal: 0.10, 0.83, 10.89, 2.50, 52.50, 87.50, 95.19, 204.35, 512.59, 709.68
Cancer: Osteosarcoma: 0.14, 0.30, 0.83, 7.50, 128.00, 202.43, 340.00, 450.00, 575.37, 719.34
Cancer: Otorhinolaryngologic Neoplasms: 0.05, 0.41, 0.90, 7.50, 108.20, 217.50, 387.50, 435.23, 595.47, 701.99,
Cancer: Ovarian: 0.07, 0.55, 0.85, 22.50, 47.50, 475.03, 527.00, 667.00, 752.70, 988.90
Cancer: Ovarian Epithelial (Refer: Cancer: Ovarian)
Cancer: Ovarian Germ Cell Tumor (Refer: Cancer: Ovarian)
Cancer: Ovarian Low Malignant Potential Tumor (Refer: Cancer: Ovarian)
Cancer: Pancreatic, Exocrine & Islet Cell: 0.06, 0.50, 47.50, 150.00, 219.34, 225.15, 210.50, 454.50, 515.16, 688.29,
Cancer: Paranasal Sinus and Nasal Cavity: 0.08, 0.57, 15.75, 52.50, 62.50, 95.00, 250.00, 524.37, 682.02, 753.07
Cancer: Parathyroid: 0.03, 0.52, 0.48, 2.75, 7.50, 55.91, 304.37, 519.34, 613.69, 706.53
Cancer: Penile (Penis) 0.01, 0.55, 0.78, 50.00, 97.50, 229.32, 454.37, 519.68, 684.81, 712.00
Cancer: Pheochromocytoma: 0.06, 0.49, 0.73, 3.21, 30.89, 115.83, 322.50, 452.50, 697.50, 875.35
Cancer: Pituitary: 0.10, 0.52, 7.50, 30.00, 225.03, 475.15, 527.00, 662.71, 749.00, 986.22
Cancer: Plasma Cell Neoplasm: 0.07, 0.12, 0.60, 0.80, 2.50, 22.50, 72.50, 421.39, 739.10, 905.31
Cancer: Prostate: 0.13, 0.57, 0.83, 2.25, 97.50, 325.71, 475.16, 527.00, 667.00, 742.00,
Cancer: Rhabdomyosarcoma, 0.12, 0.27, 9.33, 34.21, 205.69, 317.25, 412.50, 692.50, 776.95, 838.25,
Cancer: Rectal (Rectum): 0.02, 0.46, 27.50, 17.50, 37.50, 85.00, 95.75, 150.00, 571.00, 840.00,
Cancer: Renal Cell (kidney): 0.13, 0.57, 0.78, 12.27, 68.29, 135.25, 272.72, 425.53, 733.91, 836.42
Cancer: Respiratory Tract Neoplasms: 0.10, 0.55, 0.73, 0.87, 67.20, 172.85, 230.00, 483.20, 535.23, 608.21
Cancer: Salivary Gland: 0.08, 0.57, 15.75, 52.50, 62.50, 95.00, 250.00, 524.37, 682.02, 753.07.
Cancer: Sezary Syndrome: 0.18, 0.30, 2.33, 17.50, 45.75, 375.17, 475.00, 527.00, 662.71, 723.01,
Cancer: Skin: 0.15, 0.18, 20.00, 45.15, 73.30, 96.50, 125.00, 375.75, 412.33, 563.19,
Cancer: Skin, Cutaneous T-Cell Lymphoma, (Refer: Cancer: Skin)
Cancer: Skin, Kaposi's Sarcoma (Refer: Cancer: Skin)
Cancer: Skin, Melanoma (Refer: Cancer: Skin)
Cancer: Small Intestine: 0.05, 0.52, 0.60, 0.93, 12.69, 125.00, 269.71, 425.03, 571.00, 839.00,
Cancer: Soft Tissue Sarcoma, 0.15, 0.18, 20.00, 45.15, 73.30, 96.50, 125.00, 375.75, 412.33, 563.19,
Cancer: Stomach: 0.03, 0.18, 2.50, 15.03, 96.50, 125.15, 377.91, 647.00, 789.00, 985.67
Cancer: Testicular (Testis): 0.01, 0.55, 7.25, 50.00, 97.50, 222.70, 452.59, 517.50, 687.62, 712.00
Cancer: Thoracic Neoplasms: 0.01, 0.40, 0.60, 7.25, 55.00, 92.50, 175.75, 475.16, 527.00, 667.00
Cancer: Thymoma, Malignant: 0.02, 0.22, 25.00, 55.75, 105.00, 229.32, 410.00, 515.16, 782.81, 993.41
Cancer: Thyroid: 0.13, 0.57, 32.50, 97.50, 322.53, 475.16, 527.00, 662.71, 749.00, 988.90
Cancer: Tonsil: 0.08, 0.12, 40.00, 85.00, 136.42, 357.30, 425.75, 571.00, 840.00, 937.41,
Cancer: Trophoblastic Neoplasms: 0.13, 7.50, 35.16, 67.50, 96.50, 275.16, 475.16, 527.00, 663.71, 752.70,
Cancer: Urethral (Urinary Tract) : 0.03, 2.75, 7.50, 17.50, 96.50, 358.57, 455.82, 518.92, 683.00, 712.23
Cancer: Urinary Bladder Neoplasms: 0.08, 5.75, 7.25, 50.00, 97.50, 210.50, 524.37, 655.20, 750.00, 927.10
Cancer: Urologic Neoplasms: 0.03, 0.46, 0.75, 0.85, 2.50, 7.50, 17.50, 96.50, 352.93, 451.17,
Cancer: Uterine , Sarcoma, 0.01, 0.40, 0.78, 5.29, 7.50, 37.00, 95.50, 185.00, 792.00, 985.67
Cancer: Uterine Cervical Neoplasms: : 0.01, 0.40, 0.78, 5.29, 7.50, 37.00, 95.50, 185.00, 792.00, 985.67
Cancer: Vaginal: 0.03, 0.46, 27.50, 17.50, 40.00, 85.16, 95.00, 150.00, 210.50, 451.17,
Cancer: Vulvar: 0.03, 0.46, 27.50, 17.50, 40.00, 85.16, 95.00, 150.00, 210.50, 451.17,
Cancer: Wilms' Tumor
Candidiasis: 0.15, 0.18, 0.93, 2.50, 42.50, 71.50, 96.50, 125.75, 642.91, 983.17
Candidiasis, Vulvovaginal: 0.15, 0.18, 0.93, 3.78, 42.50, 71.50, 96.50, 125.75, 642.91, 983.17
Canker Sore: (see Stomatitis, Aphthous)
Cannulation: (see Catheterization)
Capgras Syndrome: 0.08, 0.12, 0.85, 20.00, 40.00, 352.93, 453.72, 517.50, 684.81, 712.42,
Capsulitis, Adhesive: (see Bursitis)
Carbohydrate-Deficient Glycoprotein Syndrome: 0.03, 0.18, 0.60, 20.00, 93.50, 175.16, 519.34, 682.45, 759.83, 900.00
Carboxylase Deficiency, Multiple, Late-Onset: (see Biotinidase Deficiency)
Carcinoid: (see Carcinoid Tumor)
Carcinoid Tumor: 0.12, 0.73, 13.39, 7.50, 5.50, 125.00, 375.15, 426.90, 571.00, 842.00,
Carcinoid, Goblet Cell: (see Carcinoid Tumor)
Carcinoma: 0.13, 0.23, 0.73, 0.83, 5.12, 7.25, 32.50, 90.00, 175.75, 422.53,
Carcinoma, Anaplastic: (see Carcinoma)
Carcinoma, Basal Cell: 0.08, 0.12, 0.85, 5.16, 20.00, 40.00, 85.00, 97.50, 355.72, 454.50, 515
Carcinoma, Basal Cell, Pigmented: (see Carcinoma, Basal Cell)
Carcinoma, Merkel Cell:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung:
Carcinoma, Oat Cell: (see Carcinoma, Small Cell: (Carcinoma, Oat Cell))
Carcinoma, Small Cell: 0.03, 0.46, 0.75, 0.85, 2.50, 7.50, 17.50, 96.50, 350.00, 450.00,
Carcinoma, Spindle-Cell: (see Carcinoma)
Carcinoma, Thymic: (see Thymoma)
Carcinoma, Undifferentiated: (see Carcinoma)
Carcinomatosis: (see Carcinoma)
Cardiac Failure: (see Heart Failure)
Cardiac Hypertrophy: (see Cardiomegaly)
Cardiac Syndrome X: (see Microvascular Angina)
Cardiac Tamponade: 0.03, 0.18, 5.50, 20.00, 93.50, 175.75, 479.50, 527.00, 667.00, 749.00
Cardiomyopathy, Congestive: (see Cardiomyopathy, Dilated)
Cardiomyopathy, Dilated: 0.12, 0.25, 20.00, 125.16, 377.91, 451.17, 515.17, 683.00, 712.00, 993.41,
Cardiomyopathy, Hypertrophic: 0.13, 0.26, 20.00, 125.00, 376.29, 454.37, 515.16, 687.62, 712.81, 992.00,
Cardiomyopathy, Hypertrophic Obstructive: (see Cardiomyopathy, Hypertrophic)
Cardiomyopathy, Restrictive: 0.12, 0.26, 20.00, 125.75, 375.17, 479.93, 527.00, 662.71, 742.00, 985.67
Cardiospasm: (see Esophageal Achalasia)
Cardiovascular Diseases: 0.13, 5.69, 7.25, 32.50, 90.00, 175.00, 412.33, 561.93, 642.91, 978.85
Carditis: (see Myocarditis)
Carnitine Disorders: 0.03, 0.52, 07.50, 30.00, 225.16, 475.19, 527.00, 667.00, 789.00, 988.90
Caroli Disease: 0.06, 0.52, 10.53, 27.50, 55.17, 125.75, 210.50, 425.00, 571.00, 843.00,
Caroli's Disease: (see Caroli Disease)
Carotid Artery Narrowing: (see Carotid Stenosis)
Carotid Stenosis: 0.02, 0.24, 2.75, 17.50, 35.19, 97.50, 269.71, 424.37, 563.19, 875.96
Carotid Ulcer: (see Carotid Stenosis)
Carpal Tunnel Syndrome: 0.03, 0.65, 12.33, 30.00, 182.23, 225.17, 477.50, 667.00, 742.00, 986.22
Carrion's Disease: (see Bartonella Infections)
Cartilage Diseases: 0.06, 0.52, 27.50, 55.75, 125.19, 250.00, 453.72, 517.50, 683.00, 712.42,
Castleman Disease: (see Giant Lymph Node Hyperplasia)
Castleman's Tumor: (see Giant Lymph Node Hyperplasia)
Cat Diseases: 0.03, 0.24, 0.70, 17.50, 35.17, 97.50, 222.70, 412.33, 560.00, 707.26,
Cat Eye Syndrome: 0.05, 0.41, 0.62, 7.50, 17.50, 87.50, 479.50, 662.71, 749.00, 988.90
Cataract: 0.03, 0.41, 15.19, 87.50, 122.06, 312.33, 532.41, 655.20, 750.00, 927.10,
Cataract, Membranous: (see Cataract)
Catheterization: 0.11, 0.57, 0.80, 5.17, 15.00, 229.32, 512.33, 653.69, 753.07, 919.34
Catheterization, Cardiac: (see Heart Catheterization)
Catheterization, Heart: (see Heart Catheterization)
Cattle Diseases: 0.12, 0.55, 0.85, 72.50, 125.75, 375.19, 477.50, 527.00, 667.00, 752.70,
Cauda Equina Syndrome: (see Polyradiculopathy)
Causalgia: 0.11, 0.57, 0.80, 62.50, 96.50, 210.50, 475.00, 667.00, 742.00, 988.90
Cavernitis, Fibrous: (see Penile Induration)
Cavus Deformity: (see FOOT DEFORMITIES)
Celiac Disease: 0.12, 0.55, 0.85, 2.50, 20.00, 47.50, 72.50, 125.17, 379.93, 475.19,
Celioscopy: (see Laparoscopy)
Cellulitis: 0.03, 0.50, 0.85, 5.12, 7.25, 13.93, 147.50, 250.00, 425.75, 625.00,
Cellulitis, Orbital: (see Orbital Cellulitis)
Cementoma: 0.15, 0.23, 7.50, 11.09, 55.75, 96.50, 175.19, 477.50, 527.00, 667.00,
Central Autonomic Nervous System Diseases: (see Autonomic Nervous System Diseases)
Central Cord Syndrome: 0.10, 0.50, 87.50, 95.00, 225.17, 450.00, 522.39, 688.29, 712.23, 993.41,
Central Core Disease: (see Myopathies, Structural, Congenital)
Central Nervous System Cysticercosis: (see Neurocysticercosis)
Central Nervous System Diseases: 0.03, 0.50, 47.50, 150.00, 214.35, 325.19, 451.17, 517.50, 687.62, 992.00,
Central Nervous System Infections: 0.03, 0.50, 47.50, 150.00, 214.35, 325.19, 451.17, 517.50, 687.62, 862.00,
Central Pain Syndrome: (see Thalamic Diseases)
Central Sleep Apnea: (see Sleep Apnea, Central)
Centronuclear Myopathy: (see Myopathies, Structural, Congenital)
Centronuclear Myopathy: (see Myopathies, Structural, Congenital)
Cenuriasis: (see Cestode Infections)
Cephalgia: (see Headache)
Cerclage of Cervix: (see Cerclage, Cervical)
Cerclage of Uterine Cervix: (see Cerclage, Cervical)
Cerclage, Cervical: 0.15, 0.23, 7.50, 13.61, 96.50, 175.00, 500.00, 682.45, 753.07, 927.10,
Cerebellar Ataxia: 0.10, 0.83, 10.89, 2.50, 52.50, 87.50, 95.19, 214.35, 552.59, 719.68,
Cerebellar Dysmetria: (see Cerebellar Ataxia)
Cerebelloretinal Angiomatosis, Familial: (see von Hippel-Lindau Disease)
Cerebral Aneurysm: (see Intracranial Aneurysm)
Cerebral Anoxia: (see Hypoxia, Brain)
Cerebral Concussion: (see Brain Concussion)
Cerebral Gigantism: 0.08, 0.35, 2.50, 93.50, 234.25, 455.82, 515.17, 684.81, 712.81, 997.87,
Cerebral Hemorrhage : 0.04, 0.55, 0.78, 93.50, 210.50, 453.72, 515.19, 683.00, 712.23, 993.41,
Cerebral Ischemia: (see Brain Ischemia)
Cerebral Ischemia, Transient: (see Ischemic Attack, Transient)
Cerebral Palsy: 0.06, 0.32, 20.00, 85.75, 150.00, 225.00, 222.70, 454.50, 515.17, 687.62
Cerebral Parenchymal Hemorrhage: (see Cerebral Hemorrhage)
Cerebral Pseudosclerosis: (see Hepatolenticular Degeneration)
Cerebral Sclerosis, Diffuse: (see Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder)
Cerebrovascular Accident: (see Stroke)
Cerebral Stroke: (see Stroke)
Cerebral Vasospasm: (see Vasospasm, Intracranial)
Cerebroatrophic Hyperammonemia: (see Rett Syndrome)
Cerebrohepatorenal Syndrome: (see Zellweger Syndrome)
Cerebrooculorenal Syndrome: (see Oculocerebrorenal Syndrome: (Lowe Syndrome))
Cerebroside Lipidosis Syndrome: (see Gaucher Disease)
Cerebroside Sulphatase Deficiency Disease: (see Leukodystrophy, Metachromatic)
Cerebrovascular Apoplexy: (see Stroke)
Cerebrovascular Disorders: 0.08, 0.25, 0.70, 0.85, 7.50, 17.50, 185.75, 350.00, 425.17, 510.50,
Cerebrovascular Moyamoya Disease: (see Moyamoya Disease)
Ceroid-Lipofuscinosis, Neuronal: (see Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses)
Cervical Dystonia: (see Torticollis)
Cervical Pain: (see Neck Pain)
Cervico-Brachial Neuralgia: (see Brachial Plexus Neuritis: (Parsonage-Turner Syndrome))
Cervix Dysplasia: (see Uterine Cervical Dysplasia)
Cervix Incompetence: (see Uterine Cervical Incompetence)
Cestode Infections: 0.24, 0.70, 40.00, 72.50, 97.50, 336.42, 475.19, 527.00, 662.71, 752.70
Chagas Disease: 0.03, 0.22, 2.92, 40.00, 222.70, 477.50, 527.00, 667.00, 721.00, 988.90
Chalazion: 0.06, 0.32, 0.83, 12.33, 225.17, 452.59, 518.92, 683.00, 712.23, 993.41,
Chancroid: 0.24, 0.70, 7.50, 72.50, 119.34, 324.37, 515.70, 682.02, 754.19, 941.00
Charcot-Marie-Tooth Disease: 0.02, 0.22, 0.62, 2.50, 5.50, 40.00, 275.19, 522.53, 682.45, 759.83
Charcot's Joint: (see Arthropathy, Neurogenic)
CHARGE Syndrome: 0.10, 0.65, 5.12, 42.50, 225.17, 479.50, 527.00, 667.00, 749.00, 986.22
Charles Bonnet Syndrome: (see Hallucinations)
Chediak-Higashi Syndrome: 0.04, 0.12, 20.00, 57.50, 95.19, 325.71, 225.75, 450.00, 515.19, 687.62,
Cheilitis: 0.85, 7.50, 2.75, 12.71, 52.50, 97.50, 419.34, 566.41, 642.91, 930.12
Cheilitis Granulomatosa, Facial Neuropathy, Orofacial Edema: (see Melkersson-Rosenthal Syndrome: (Cheilitis Granulomatosa)
Cherry Red Spot Myoclonus Syndrome: (see Mucolipidoses)
Cherubism: 0.80, 1.27, 7.50, 65.00, 125.75, 229.32, 415.70, 563.19, 709.83, 978.85
Chest Pain: 0.10, 0.26, 0.65, 5.81, 7.00, 42.50, 234.25, 475.19, 627.00, 762.71
Chiari's Syndrome: (see Budd-Chiari Syndrome)
Chickenpox: 0.04, 0.12, 57.50, 92.50, 332.41, 225.17, 454.50, 517.50, 689.41, 712.81
Chilblains: 0.16, 0.57, 0.85, 7.50, 52.50, 122.53, 375.19, 400.00, 564.28, 846.96,
Chlamydia Infections: 0.05, 0.41, 0.80, 7.50, 72.50, 130.00, 367.50, 555.00, 625.19, 875.17,
Chlamydiaceae Infections: 0.05, 0.41, 0.80, 7.50, 125.19, 275.00, 424.37, 560.00, 642.91, 985.90
Chloasma: (see Melanosis)
Choked Disk: (see Papilledema)
Choking: (see Airway Obstruction)
Cholangitis: 0.06, 0.24, 5.69, 7.25, 25.19, 87.50, 73.00, 196.50, 475.17, 853.72,
Cholecystitis: 0.08, 0.52, 0.62, 9.00, 13.39, 42.50, 210.50, 475.19, 527.00, 661.71,
Choledochal Cyst: 0.04, 0.23, 0.85, 5.75, 20.00, 125.19, 350.00, 450.00, 775.17, 927.00,
Choledochal Cyst, Type I: (see Choledochal Cyst)
Cholelithiasis: 0.06, 0.49, 0.57, 72.50, 225.00, 477.50, 527.00, 667.00, 749.00, 986.22
Cholera: 0.13, 0.35, 0.95, 159.22, 243.05, 451.17, 515.19, 688.29, 712.23, 993.41,
Cholera Infantum: (see GASTROINTESTINAL DISEASES)
Cholesteatoma, Middle Ear: 0.12, 0.23, 0.97, 5.25, 32.50, 475.19, 527.00, 661.71, 742.00, 988.90
Cholesterol Embolism: (see Embolism, Cholesterol)
Chondritis, Costal: (see Tietze's Syndrome)
Chondroectodermal Dysplasia: (see Ellis-van Creveld Syndrome)
Chondroma: 0.06, 0.25, 0.83, 96.50, 375.19, 450.00, 517.50, 687.62, 712.00, 992.00,
Chondromalacia: (see Cartilage Diseases)
Chondromalacia Patellae: 0.04, 0.23, 22.50, 42.50, 62.50, 125.19, 150.00, 358.57, 525.71, 655.20
Chondrosarcoma: 0.08, 0.52, 0.60, 2.25, 11.09, 45.75, 222.70, 522.53, 691.27, 750.00
Chordoma: 0.06, 0.49, 0.57, 12.00, 72.50, 225.00, 475.19, 527.00, 667.00, 752.70
Chorea: 0.08, 0.55, 50.00, 85.75, 95.00, 229.32, 475.75, 527.00, 667.00, 721.00,
Choreatic Disorders: (see Chorea)
Choreiform Movement: (see Chorea)
Choreoathetosis Self-Mutilation Hyperuricemia Syndrome: (see Lesch-Nyhan Syndrome)
Chorioangioma: (see Hemangioma)
Chorioretinitis: 0.13, 0.57, 0.87, 10.89, 95.19, 300.00, 436.42, 563.19, 707.26, 978.85
Choroideremia: 0.20, 0.46, 17.50, 47.50, 95.19, 357.30, 452.59, 515.27, 683.00, 995.38,
Christmas Disease: (see Hemophilia B: (Factor IX Deficiency, Christmas Disease))
Chromosome 16 Abnormalities: 0.19, 0.18, 0.62, 42.50, 97.50, 175.00, 475.19, 527.00, 661.71, 742.00,
Chromosome 17 Abnormalities: 0.13, 0.25, 0.73, 42.50, 97.50, 377.91, 475.27, 527.00, 667.00, 749.00,
Chromosome 18 Abnormalities: 0.13, 0.35, 0.95, 5.50, 27.50, 47.50, 352.93, 426.90, 571.00, 846.00
Chromosome 20 Abnormalities: 0.12, 0.23, 0.97, 15.19, 63.77, 132.80, 302.30, 452.50, 825.00, 975.75,
Chromosome 22 Abnormalities: 0.12, 0.23, 0.97, 15.19, 63.77, 86.44, 132.80, 302.30, 452.50, 825.00, ,
Chromosome 5p- Syndrome: (see Cri-du-Chat Syndrome)
Chromosome Abnormality Disorders: (see Chromosome Disorders)
Chromosome Disorders: 0.19, 0.23, 0.97, 15.19, 63.77, 258.23, 302.30, 452.50, 833.00, 975.75,
Chronic Airflow Obstruction: (see Pulmonary Disease, Chronic Obstructive)
Chronic Disease: 0.01, 0.23, 0.73, 0.85, 5.87, 73.25, 132.50, 342.50, 596.50, 875.27
Chronic Fatigue Syndrome: (see Fatigue Syndrome, Chronic)
Chronic Hepatitis: (see Hepatitis, Chronic)
Chronic Illness: (see Chronic Disease)
Chronic Obstructive Airway Disease: (see Pulmonary Disease, Chronic Obstructive)
Chronic Obstructive Lung Disease: (see Pulmonary Disease, Chronic Obstructive)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: (see Pulmonary Disease, Chronic Obstructive)
Churg-Strauss Syndrome: 0.19, 0.52, 0.65, 1.00, 13.93, 110.53, 380.00, 447.50, 728.98, 825.27
Chylopericardium: (see Pericardial Effusion)
Ciliary Dyskinesia, Primary: (see Kartagener Syndrome)
Circulatory Collapse: (see Shock)
Cirrhosis: (see Fibrosis)
Cirrhosis, Liver: (see Liver Cirrhosis)
CJD Variant: (V-CJD): (see Creutzfeldt-Jakob Syndrome)
Clasp-Knife Spasticity: (see Muscle Spasticity)
Claustrophobia: (see Phobic Disorders)
Cleidocranial Dysostosis: (see Cleidocranial Dysplasia)
Cleidocranial Dysplasia: 0.17, 0.52, 0.62, 0.85, 20.30, 97.50, 155.27, 562.50, 753.20, 850.00,
Clostridium Enterocolitis: (see Enterocolitis, Pseudomembranous)
Clostridium Infections: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 7.50, 5.50, 132.50, 325.75, 480.50, 851.17
Clouston's Syndrome: (see Ectodermal Dysplasia)
COAD: (see Pulmonary Disease, Chronic Obstructive)
Coccidioidomycosis: 0.04, 0.24, 0.65, 0.85, 2.50, 13.06, 119.50, 695.00, 722.70, 932.41,
Coenuriasis: (see Cestode Infections)
Cold Sore: (see Herpes Labialis)
Cold, Common: (see Common Cold)
Colic: 0.13, 0.23, 0.62, 1.00, 7.50, 155.98, 396.50, 415.70, 575.27, 927.00,
Colitis, Granulomatous: (see Crohn Disease)
Colitis, Mucous: (see Irritable Bowel Syndrome)
Colitis, Pseudomembranous: (see Enterocolitis, Pseudomembranous)
Colitis, Ulcerative: 0.13, 0.25, 0.73, 5.75, 7.50, 55.50, 122.50, 442.50, 625.71, 875.27,
Coloboma: 0.19, 0.18, 0.60, 12.19, 25.15, 117.00, 395.50, 620.00, 745.98, 997.50,
Colon, Irritable: (see Irritable Bowel Syndrome)
Colonic Aganglionosis: (see Hirschsprung Disease)
Color Anomia: (see Anomia)
Color Blindness: (see Color Vision Defects)
Color Vision Defects: 0.20, 0.46, 0.75, 8.89, 12.71, 57.50, 301.20, 617.50, 747.50, 891.35,
Coma: (see Unconsciousness)
Coma, Hyperglycemic Hyperosmolar Nonketotic: (see Hyperglycemic Hyperosmolar Nonketotic Coma)
Combat Disorders: 0.11, 0.24, 0.70, 0.97, 112.75, 217.50, 435.27, 657.50, 895.00, 925.27,
Common Bile Duct Cyst: (see Choledochal Cyst)
Common Cold: 0.12, 0.55, 0.85, 7.50, 120.00, 247.50, 472.50, 725.75, 850.00, 975.98
Common Variable Immunodeficiency: 0.03, 0.50, 0.85, 14.42, 53.27, 147.25, 267.23, 312.50, 747.50, 958.00
Communicating Hydrocephalus: (see Hydrocephalus)
Communication Disorders: 0.15, 0.23, 0.62, 0.95, 7.50, 212.85, 455.98, 557.50, 796.50, 891.50,
Complex Regional Pain Syndrome Type II: (see Causalgia)
Complex Regional Pain Syndrome, Type I: (see Reflex Sympathetic Dystrophy: (Type I Complex Regional Pain Syndrome))
Compression Neuropathy, Carpal Tunnel: (see Carpal Tunnel Syndrome)
Condylomata Acuminata: (see Warts)
Confusional State: (see Confusion)
Congenital Abnormalities: 0.01, 0.23, 0.73, 0.83, 215.69, 347.25, 532.50, 742.50, 896.50, 975.98
Congenital Central Hypoventilation Syndrome: (see Sleep Apnea, Central)
Congenital Defects: (see Congenital Abnormalities)
Congenital Disorders: (see Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities)
Congenital Disorders: (see Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities)
Congenital Fiber Type Disproportion: (see Myopathies, Structural, Congenital)
Congenital Fiber Type Disproportion: (see Myopathies, Structural, Congenital)
Congenital Hydrocephalus: (see Hydrocephalus)
Congenital Hypothyroidism: 0.19, 0.52, 0.68, 9.08, 112.83, 217.50, 335.00, 547.50, 725.28, 925.00
Congestive Cardiomyopathy: (see Cardiomyopathy, Dilated)
Conjunctival Diseases: 0.17, 0.52, 0.60, 0.85, 118.20, 227.50, 455.95, 560.00, 750.00, 975.75,
Conjunctivitis: 0.17, 0.52, 0.60, 0.85, 225.53, 327.50, 455.95, 760.00, 850.00, 969.71
Connective Tissue Disease, Mixed: (see Mixed Connective Tissue Disease)
Connective Tissue Diseases: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 15.73, 105.25, 335.50, 432.50, 725.00, 933.91
Consumption Coagulopathy: (see Disseminated Intravascular Coagulation)
Contagious Pustular Dermatitis: (see Ecthyma, Contagious: (Orf))
Contiguous Gene Syndrome, Williams: (see Williams Syndrome)
Contractural Arachnodactyly, Congenital: (Beal's Syndrome):
Convergence Insufficiency: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Convergence Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Convulsions: (see Seizures)
Convulsive Seizures: (see Seizures)
Cooley's Anemia: (see Thalassemia)
COPD: (see Pulmonary Disease, Chronic Obstructive)
Corneal Diseases: 0.04, 0.24, 9.68, 42.85, 172.50, 203.00, 412.50, 592.50, 775.29, 819.34,
Corneal Dystrophies: Hereditary
Corneal Edema: 0.03, 0.24, 6.68, 30.85, 95.69, 292.50, 412.50, 692.50, 773.02, 925.95,
Corneal Ulcer: 0.04, 0.24, 9.68, 42.85, 172.50, 203.00, 412.50, 592.50, 775.29, 819.34,
Cornelia De Lange Syndrome: (see de Lange Syndrome)
Coronaviridae Infections: 0.08, 0.35, 5.75, 12.93, 63.47, 182.50, 435.29, 562.50, 793.50, 995.75,
Corpus Luteum Cyst: (see Ovarian Cysts)
Cortical Hyperostosis, Congenital: (see Hyperostosis, Cortical, Congenital)
Corticobasal Ganglionic Degeneration: (CBGD):
Coryza, Acute: (see Common Cold)
Cosmetic Reconstructive Surgical Procedures: (see Reconstructive Surgical Procedures)
Costal Chondritis: (see Tietze's Syndrome)
Costello Syndrome: 0.06, 0.32, 0.73, 0.85, 10.89, 66.30, 185.29, 253.04, 735.30, 957.50,
Costochondritis: (see Tietze's Syndrome)
Costoclavicular Syndrome: (see Thoracic Outlet Syndrome)
Cough: 0.07, 0.24, 0.91, 7.50, 12.08, 145.50, 442.00, 574.50, 797.50, 983.50
Cowden Disease: (see Hamartoma Syndrome, Multiple: (Cowden's Disease))
Coxa Plana: (see Legg-Perthes Disease)
Coxsackievirus Infections: 0.07, 0.22, 0.62, 2.50, 5.50, 40.00, 97.50, 475.29, 527.00, 667.00,
Cramp: (see Muscle Cramp)
Cranial Arteritis: (see Giant Cell Arteritis)
Cranial Epidural Hematoma: (see Hematoma, Epidural, Cranial)
Cranial Nerve Diseases: 0.06, 0.26, 0.95, 5.15, 27.25, 42.50, 95.95, 427.50, 607.00, 862.02,
Cranial Nerve II Diseases: (see OPTIC NERVE DISEASES)
Cranial Nerve III Diseases: (see Oculomotor Nerve Diseases)
Cranial Nerve IX Diseases: (see Glossopharyngeal Nerve Diseases)
Cranial Nerve VII Diseases: (see Facial Nerve Diseases)
Cranial Neuropathies: (see Cranial Nerve Diseases)
Cranial Neuropathies, Multiple: (see Cranial Nerve Diseases)
Craniocerebral Trauma: 0.13, 0.23, 1.60, 8.53, 17.50, 72.53, 155.29, 396.50, 437.48, 828.57,
Craniofacial Dysostosis: 0.09, 3.50, 12.68, 51.89, 110.30, 292.50, 452.50, 695.75, 825.29, 953.72,
Craniopharyngioma: 0.15, 1.35, 16.75, 81.93, 118.85, 282.50, 315.95, 523.50, 775.29, 954.50,
Craniopharyngioma, Adamantinous: (see Craniopharyngioma)
Craniopharyngioma, Papillary: (see Craniopharyngioma)
Craniorachischisis: (see Neural Tube Defects)
Craniosynostoses: 0.03, 0.32, 0.73, 0.95, 10.30, 21.80, 85.29, 234.51, 482.50, 717.52
Creeping Eruption: (see Larva Migrans)
Crescendo Transient Ischemic Attacks: (see Ischemic Attack, Transient)
Cretinism: (see Congenital Hypothyroidism)
Creutzfeldt-Jakob Syndrome: 0.07, 0.12, 0.75, 0.93, 15.09, 24.40, 417.50, 505.00, 791.50, 995.15, ,
Crib Death: (see Sudden Infant Death)
Cri-du-Chat Syndrome: 0.16, 0.55, 9.85, 87.50, 162.50, 212.50, 452.50, 597.50, 650.00, 726.07
Crohn Disease: 0.03, 0.41, 0.62, 0.95, 7.50, 25.75, 87.50, 480.00, 525.29, 825.00
Cross Infection: 0.06, 0.23, 0.73, 0.83, 2.75, 17.50, 62.50, 195.95, 491.00, 769.71
Cross-Transfusion, Intrauterine: (see Fetofetal Transfusion)
Croup: 0.04, 0.49, 0.82, 9.80, 67.50, 215.50, 332.50, 441.12, 625.29, 810.50,
Crouzon's Disease: (see Craniofacial Dysostosis)
Crow-Fukase Syndrome: (see POEMS Syndrome)
Cruveilhier-Baumgarten Syndrome: (see Hypertension, Portal)
Cryoablation: (see Cryosurgery)
Cryoglobulinemia: 0.15, 0.24, 0.65, 0.97, 12.71, 27.30, 212.50, 435.29, 695.75, 875.95,
Cryptococcosis: 0.97, 1.12, 17.75, 51.20, 131.02, 217.50, 517.50, 653.00, 772.29, 956.03,
Cryptogenic Chronic Hepatitis: (see Hepatitis, Chronic)
Cryptogenic Infantile Spasms: (see Spasms, Infantile)
Cryptorchidism: 0.07, 0.57, 0.85, 10.89, 2.50, 25.29, 152.50, 324.37, 455.72, 879.93,
Cryptosporidiosis: 0.11, 0.84, 1.71, 12.81, 82.50, 112.50, 235.95, 657.50, 802.50, 925.29,
Cuada Equina Syndrome: (see Polyradiculopathy)
Cubital Tunnel Syndrome: 0.12, 0.55, 0.85, 2.50, 22.50, 147.50, 472.50, 725.00, 851.03, 975.29,
Curling's Ulcer: (see Duodenal Ulcer)
Currarino Syndrome: 0.07, 0.37, 0.85, 2.50, 3.00, 62.50, 95.75, 375.29, 633.91, 875.00
Cushing Syndrome: 0.25, 0.78, 0.93, 10.53, 7.50, 95.95, 322.53, 419.34, 564.28, 642.06,
Cutaneous Larva Migrans: (see Larva Migrans)
Cutis Elastica: (see Ehlers-Danlos Syndrome)
Cutis Laxa: 0.01, 0.37, 0.85, 2.75, 3.00, 65.75, 95.29, 475.00, 650.00, 825.75
Cyanosis: 0.20, 0.25, 0.78, 2.50, 12.85, 117.50, 295.29, 432.41, 751.17, 917.50,
Cyclosporiasis: 0.03, 0.24, 0.70, 7.50, 12.33, 325.50, 440.00, 672.50, 797.50, 925.95,
Cyclothymic Disorder: 0.15, 0.23, 0.60, 0.95, 7.50, 18.30, 155.03, 517.50, 696.50, 893.00,
Cyclothymic Personality: (see Cyclothymic Disorder)
Cystathionine beta-Synthase Deficiency Disease: (see Homocystinuria)
Cystic Fibrosis: 0.10, 0.50, 0.68, 0.83, 190.89, 312.50, 452.50, 687.50, 795.69, 892.50,
Cysticercosis: 0.08, 0.35, 0.75, 17.93, 119.00, 217.50, 385.95, 620.00, 781.33, 903.50,
Cysticercosis, Brain: (see Neurocysticercosis)
Cysticercosis, Central Nervous System: (see Neurocysticercosis)
Cystinosis: 0.06, 0.32, 0.73, 0.83, 12.33, 20.00, 85.00, 150.00, 95.31, 122.53
Cystinuria: 0.23, 0.85, 10.53, 28.21, 17.50, 41.90, 62.50, 150.00, 326.07, 975.31
Cystitis, Chronic Interstitial: (see Cystitis, Interstitial)
Cystitis, Interstitial: 0.04, 0.46, 0.80, 2.25, 113.95, 232.50, 335.69, 587.50, 821.00, 975.31,
Cysts: 0.17, 0.18, 0.93, 9.50, 157.50, 281.02, 342.50, 571.08, 725.00, 825.31,
Cysts, Hydatid: (see Echinococcosis)
Cytomegalic Inclusion Disease: (see Cytomegalovirus Infections)
Cytomegalovirus Infections: 0.07, 0.12, 0.85, 9.50, 88.00, 141.20, 297.50, 425.95, 675.31, 827.00
Cystopyelo nephritis (inflammation from bladder to kidney) - 1385
Cytomegalovirus (CMV, known as salivary gland virus or human herpes type 5)
- 126, 597, 682, 1045, 2145


Deafness (partial to complete) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 727, 20
Deer tick (1) - 7989, 289, 737, 738, 271, 671, 773
Dematium nigrum (soil fungi found in human lesions) - 243, 738
Dental - 635, 640, 1036, 1043, 1094, 685, 60, 48, 465
Dental foci (Neglecting this can prevent recovery from ANY illness) -
3000, 95, 190, 47.5, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787,
776, 727, 666, 650, 600, 465, 5170, 646
Depression (due to drugs or toxins) - 1.1, 73
Depression (due to outside circumstances) - 35, 787
Depression, anxiety, trembling, weakness - 3.5, 800
Detox assist - 10000, 3176
Diabetes (Warning; can cause large drop in blood sugar level) - 20, 35, 465,
6.8, 440, 484, 660, 727, 787, 800, 803, 880, 1850, 2008, 2127, 2000, 2003,
2013, 2050, 2080 for 3 min, 5000 for 15 min.
Diabetes secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Diabetes tertiary - 1850, 32000, 4000, 500
Diabetes (1) - 4200, 2128, 1865, 1850, 1550, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48,
302
Diabetes associated infection (1) - 2020, 800, 727, 190, 80, 20
Diabetic loading - 35, 700
Diabetic toe ulcer (1) (use Staph aureus freqs and see Staph general,
General antiseptic, and Circulation stimulation as needed) - 786, 1050, 1.2,
5000, 832, 20
Diarrhea (see also Clostridium difficile, E. coli, and for chronic problems,
giardia and IBS freqs. Also see Parasite general set if no relief.) - 1550,
880, 832, 802, 786, 727, 465
Diphtheria (bacterial infection causing sore throat, fever, rapid heartbeat,
nausea, chills, headache and may progress to damage heart and nerves from
bacterial toxins. Rare in US.) - 151, 624, 776, 340, 925, 432, 590, 788
Dirofilaria immitis (see Parasites heartworm)
Disc, herniated - 727, 787, 2720, 10000
Distemper - 242, 253, 254, 255, 312, 442, 551, 573, 624, 671, 712, 760, 940,
950, 1269, 1950, 8567, 660, 760
Distorsion (twisting of muscles, spine) - 9.1, 110
Diverticulosis (characterized by tiny hernias of intestinal tissue
protruding through the muscular wall of the colon) - 154, 934
Dizziness (see Vertigo)
Dog and cat hostility - 3.6
Down's syndrome palliative - 20
Droglioma (see Cancer, droglioma)
Drug addiction - 20
Duodenal ulcer (see Ulcer, duodenal)
Duodenitis - 223
Dupuytren's contracture (4th and 5th finger curling into hand, unable to
straighten) - 1.2 , 250
Dysentery (acute diarrhea with blood and mucus. Also use Entamoeba
histolyica, Salmonella, and Shigella) - 1552, 802, 832
Dysmenorrhea (painful menstruation) use with pure water douche - 26, 4.9,
1550, 880, 802, 787, 727, 465
Dyspepsia (indigestion) - 1550, 880, 802, 787, 727
Dandy-Walker Malformation: (see Dandy-Walker Syndrome)
Dandy-Walker Syndrome: 0.10, 0.57, 0.80, 7.50, 17.50, 52.50, 199.30, 445.21, 675.62, 821.43
Darier-White Disease: (see Keratosis Follicularis)
De Lange Syndrome: 0.07, 0.24, 0.70, 7.50, 13.52, 45.53, 137.50, 572.50, 715.70, 903.50
De Quervain Thyroiditis: (see Thyroiditis, Subacute)
de Quervain's Tendinitis: (see Tenosynovitis)
Decubitus Ulcer: (see Pressure Ulcer)
Deep Vein Thrombosis: (see Thrombosis)
Deformities: (see Congenital Abnormalities)
Deglutition Disorders: 0.07, 0.22, 0.62, 2.75, 5.50, 40.00, 100.00, 522.53, 682.45, 754.19
Dejerine-Roussy Syndrome: (see Thalamic Diseases)
Dejerine-Sottas Disease: (see Hereditary Motor and Sensory Neuropathies)
Dejerine-Thomas Syndrome: (see Olivopontocerebellar Atrophies)
Delivery, Abdominal: (see Cesarean Section)
Delusionary Parasitosis: (see SKIN DISEASES, PARASITIC)
Dementia: 0.06, 0.26, 0.65, 5.15, 7.00, 42.50, 92.50, 475.95, 527.00, 661.71,
Dementia Praecox: (see Schizophrenia)
Dementia, Alzheimer Type: (see Alzheimer Disease)
Dementia, Lewy Body: (see Lewy Body Disease)
Dementia, Senile: (see Alzheimer Disease)
Dementia, Vascular: 0.06, 0.26, 0.65, 5.71, 7.00, 42.50, 92.50, 478.50, 527.00, 667.00,
Dementias, Transmissible: (see Prion Diseases)
Demyelinating Diseases: 0.07, 0.12, 0.75, 0.93, 12.85, 22.50, 57.50, 672.50, 803.50, 935.31,
Dengue: 0.16, 0.55, 1.85, 17.50, 82.50, 192.50, 352.50, 519.34, 750.00, 824.37,
Dengue Fever: (see Dengue: ('Breakbone Fever'))
Dental Diseases: (see Stomatognathic Diseases)
Dentigerous Cyst: 0.16, 0.55, 0.85, 7.50, 20.00, 47.50, 95.31, 210.50, 475.95, 527.00,
Dependent Personality Disorder:
Depression, Bipolar: (see Bipolar Disorder)
Depression, Endogenous: (see Depressive Disorder)
Depression, Neurotic: (see Depressive Disorder)
Depression, Postpartum: 0.08, 0.50, 0.85, 19.03, 5.93, 331.05, 447.50, 550.00, 625.00, 833.91,
Depression, Unipolar: (see Depressive Disorder)
Depressive Disorder: 0.14, 0.22, 0.62, 7.50, 15.50, 41.09, 465.69, 597.50, 722.70, 875.93
Depressive Syndrome: (see Depressive Disorder)
Dercum's Disease: (see Adiposis Dolorosa)
Dermal Sinus: (see Spina Bifida Occulta)
Dermatitis: 0.03, 0.41, 0.62, 0.95, 7.50, 125.31, 387.50, 682.10, 822.06, 925.93,
Dermatitis Herpetiformis: 0.03, 0.41, 0.62, 9.35, 27.50, 229.31, 487.50, 590.00, 725.00, 925.31
Dermatitis, Actinic: (see Photosensitivity Disorders)
Dermatitis, Contagious Pustular: (see Ecthyma, Contagious: (Orf))
Dermatitis, Eczematous: (see Eczema)
Dermatitis, Exfoliative: 0.03, 0.41, 1.62, 8.95, 109.50, 252.93, 387.50, 691.02, 822.06, 928.33
Dermatofibroma: (see Histiocytoma, Benign Fibrous)
Dermatolysis: (see Cutis Laxa)
Dermatomegaly: (see Cutis Laxa)
Dermatomycoses: 0.02, 0.75, 2.62, 5.95, 8.50, 125.69, 262.50, 592.50, 758.57, 823.44
Dermatomyositis: 0.02, 0.75, 2.42, 5.35, 8.52, 125.69, 262.50, 561.50, 728.57, 802.44
Dermatophytoses: (see Dermatomycoses)
Dermatoses: (see SKIN DISEASES)
Dermatosis, Neutrophilic, Febrile, Acute: (see Sweet's Syndrome)
Dermoid: (see Dermoid Cyst)
Dermoid Cyst: 0.05, 0.49, 1.52, 9.85, 85.25, 405.50, 532.50, 637.50, 721.62, 852.09,
Desmoid: (see Fibromatosis, Aggressive)
Developmental Defects, Neural Tube: (see Neural Tube Defects)
Devic Disease: (see Neuromyelitis Optica)
Diabetes Insipidus: 0.16, 0.24, 0.68, 110.97, 202.50, 367.00, 423.29, 632.91, 792.90, 935.31,
Diabetes Insipidus, Nephrogenic
Diabetes Mellitus, Adult-Onset: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Diabetes Mellitus, Brittle: (see Diabetes Mellitus, Type 1)
Diabetes Mellitus: 0.15, 0.89, 1.70, 6.97, 12.89, 62.30, 512.50, 637.50, 895.00, 951.30
Diabetes Mellitus, Gestational: (see Diabetes, Gestational)
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent: (see Diabetes Mellitus, Type 1)
Diabetes Mellitus, Juvenile-Onset: (see Diabetes Mellitus, Type 1)
Diabetes Mellitus, Ketosis-Prone: (see Diabetes Mellitus, Type 1)
Diabetes Mellitus, Ketosis-Resistant: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Diabetes Mellitus, Maturity-Onset: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Diabetes Mellitus, Slow-Onset: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Diabetes Mellitus, Stable: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Diabetes Mellitus, Sudden-Onset: (see Diabetes Mellitus, Type 1)
Diabetes Mellitus, Type 1
Diabetes Mellitus, Type 2
Diabetes, Autoimmune: (see Diabetes Mellitus, Type 1)
Diabetes, Bronze: (see Hemochromatosis: (Diabetes, Bronze))
Diabetes, Gestational: 0.15, 0.89, 12.70, 77.00, 134.20, 235.87, 312.50, 453.52, 691.52, 872.90,
Diabetes, Pregnancy-Induced: (see Diabetes, Gestational)
Diabetic Acidosis: (see Diabetic Ketoacidosis)
Diabetic Amyotrophy: (see Diabetic Neuropathies)
Diabetic Autonomic Neuropathy: (see Diabetic Neuropathies)
Diabetic Ketoacidosis: 0.16, 0.41, 0.77, 8.93, 32.25, 112.52, 212.50, 647.50, 822.50, 921.62,
Diabetic Ketosis: (see Diabetic Ketoacidosis)
Diabetic Neuralgia: (see Diabetic Neuropathies)
Diabetic Neuropathies: 0.16, 0.41, 0.77, 8.93, 32.25, 43.01, 112.52, 212.50, 647.50, 802.59,
Diabetic Polyneuropathy: (see Diabetic Neuropathies)
Diabetic Retinopathy: 0.15, 0.24, 0.68, 0.97, 32.25, 43.01, 112.52, 212.50, 647.50, 732.00,
Dialysis, Extracorporeal: (see Renal Dialysis)
Dialysis, Renal: (see Renal Dialysis)
Diaper Rash: (see Dermatitis)
Diaphragmatic Hernia: (see Hernia, Diaphragmatic)
Diastematomyelia: (see Neural Tube Defects)
DIDMOAD: (see Wolfram Syndrome)
Dientamoebiasis: 0.07, 0.37, 0.83, 2.50, 3.00, 62.50, 195.31, 375.00, 575.31, 875.69
Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder: 0.25, 0.78, 0.93, 10.89, 7.50, 95.90, 322.53, 415.70, 562.91, 742.06,
Diffuse Globoid Body Sclerosis: (see Leukodystrophy, Globoid Cell)
Diffuse Lewy Body Disease: (see Lewy Body Disease)
Diffuse Myofascial Pain Syndrome: (see Fibromyalgia)
Diffuse Parenchymal Lung Diseases: (see Lung Diseases, Interstitial)
DiGeorge Syndrome: 0.01, 0.37, 0.83, 2.50, 30.00, 67.52, 192.20, 475.31, 675.69, 819.34
Digestive System Diseases: 0.73, 3.23, 55.93, 92.50, 115.90, 417.50, 545.31, 673.30, 796.50, 825.00
Digestive System Surgical Procedures: 0.03, 0.50, 0.93, 2.50, 119.00, 417.50, 545.31, 673.30, 796.50, 825.00
Dihydropteridine Reductase Deficiency Disease: (see Phenylketonurias)
Dilated Cardiomyopathy: (see Cardiomyopathy, Dilated)
Diphtheria: 0.09, 0.25, 0.78, 2.75, 12.69, 7.50, 95.83, 334.25, 453.72, 515.31,
Diphyllobothriasis: 0.02, 0.24, 0.70, 7.50, 18.21, 145.50, 407.50, 712.50, 827.50, 921.06
Diplegic Infantile Cerebral Palsy: (see Cerebral Palsy)
Diplopia: 0.26, 0.65, 10.53, 5.15, 42.50, 65.31, 95.90, 225.83, 455.82, 805.31,
Dipylidiasis: (see Cestode Infections)
Disk, Herniated: (see Intervertebral Disk Displacement)
Disorders of the Autonomic Nervous System: (see Autonomic Nervous System Diseases)
Disseminated Intravascular Coagulation: 0.13, 0.72, 0.92, 9.50, 128.00, 302.50, 432.50, 597.50, 773.91, 901.17,
Dissociation: (see DISSOCIATIVE DISORDERS)
Dissociative Disorders: 0.11, 0.49, 0.97, 17.30, 29.50, 422.50, 602.50, 715.31, 803.50, 924.37,
Dissociative Identity Disorder: (see Multiple Personality Disorder)
Distal Trisomy : 0.12, 0.35, 3.95, 47.50, 87.50, 127.50, 325.90, 526.50, 708.57, 872.93
Distichiasis: 0.08, 0.41, 0.80, 7.50, 2.50, 30.00, 65.31, 125.00, 355.72, 422.53,
Diverticulitis: 0.19, 0.23, 0.85, 2.25, 20.00, 17.50, 41.02, 662.50, 834.00, 913.70,
Donovanosis: (see Granuloma Inguinale: (Donovanosis))
Dracunculiasis: 0.10, 0.57, 0.80, 54.71, 195.31, 352.50, 595.90, 619.34, 797.61, 891.27
Dracunculosis: (see Dracunculiasis)
Dressing Apraxia: (see Apraxias)
Duane Retraction Syndrome: 0.04, 9.46, 44.30, 194.71, 207.50, 330.00, 537.50, 605.83, 754.03, 825.31
Duane Syndrome: (see Duane Retraction Syndrome)
Dubin-Johnson Syndrome: (see Jaundice, Chronic Idiopathic)
Duhring's Disease: (see Dermatitis Herpetiformis)
Duncan's Syndrome: (see LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS)
Duodenal Ulcer: 0.17, 0.18, 0.93, 2.50, 15.00, 20.00, 45.31, 670.00, 725.90, 825.83
Dupuytren's Contracture: 0.07, 0.82, 5.85, 12.71, 25.40, 341.00, 415.70, 734.51, 819.34, 982.02
Dysautonomia, Familial: 0.14, 0.25, 0.85, 5.25, 7.25, 325.00, 587.50, 745.31, 815.90, 927.00,
Dyscalculia: (see Communication Disorders)
Dysembryoma: (see Teratoma)
Dysentery: 0.23, 0.97, 5.83, 7.25, 17.50, 67.50, 234.25, 522.53, 655.20, 751.87,
Dyshidrosis: (see Eczema)
Dyskinesia Syndromes: (see MOVEMENT DISORDERS)
Dyslipidemias: 0.07, 0.23, 0.97, 14.03, 32.50, 72.91, 135.34, 497.50, 675.00, 954.37
Dyslipoproteinemias: (see Dyslipidemias)
Dysmetria: (see Cerebellar Ataxia)
Dysmorphophobia: (see SOMATOFORM DISORDERS)
Dysmyelopoietic Syndromes: (see Myelodysplastic Syndromes)
Dysnomia: (see Anomia)
Dysostosis, Cleidocranial: (see Cleidocranial Dysplasia)
Dysostosis, Craniofacial: (see Craniofacial Dysostosis)
Dyspareunia: 0.15, 0.18, 0.93, 2.75, 137.53, 263.02, 402.50, 571.15, 796.53, 825.34,
Dyspepsia: 0.08, 0.12, 17.85, 57.71, 122.02, 241.40, 485.83, 597.54, 725.38, 851.17
Dysphagia: (see Deglutition Disorders)
Dysphasia: (see Aphasia)
Dysplasia, Arteriohepatic: (see Alagille Syndrome)
Dyspraxia: (see Apraxias)
Dysthymic Disorder: 0.16, 0.55, 1.85, 8.50, 27.30, 57.50, 72.50, 207.50, 412.34, 607.00,
Dystonia: 0.08, 0.50, 0.83, 11.70, 58.87, 330.21, 417.32, 653.02, 822.01, 971.32
Dystrophia Brevicollis Congenita: (see Klippel-Feil Syndrome)


E. coli mutant strain - 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776
Ear conditions, various (discharges, tinnitus, itching, hearing loss. Also
see Otitis.) - 9.19, 10000, 880, 787, 727, 20, 410, 158, 201, 340, 440, 535,
542, 645, 652, 683
Ear fungus (1) - 854
Ear wax - 311, 320, 750, 984
EBV (see Epstein-Barr Virus)
Echinococcinum (tapeworms found in dogs, wolves, cats, & rodents that can
infect man) - 164, 453, 542, 623
Echo Virus (Endometriosis Tuberylosa, causes a type of meningitis) - 620,
625, 722, 765, 922, 514, 788, 461
Eczema - 9.19, 707, 1550, 802, 787, 727, 10000, 5000, 2720, 2180, 2128, 664,
120, 20
Eczema in vascular and lung functional disturbances - 9.39
Eczema (1) - 770, 916, 415
Edema and swelling - 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 465, 20,
5000, 10000
Electrolyte levels (water, sodium, potassium) to improve - 8.1, 20, 10000
Elephantiasis (use with parasite, esp roundworm and nematode freqs) - 623,
824, 865, 710
Emotional ties to diseases - 764, 664
Emphysema (use with parasite, esp roundworm freqs) - 1234, 3672, 7344, 880,
787, 727, 120, 20, 80
Encephalitis (inflammation of the tissues of the brain and spinal cord) -
841
Endocarditis (see Listeriose)
Endometriosis, chronic (growth of uterine tissue outside the uterus that may
cause pain, infertility, & abnormal uterine bleeding. Use with general
parasite, liver and pancreatic fluke sets) - 246, 800, 1550
Endometriosis tuberylosa (see Echo virus)
Energy and vitality - 9999
Entamoeba histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liver
infection) - 148, 166, 308, 393, 631, 778
Enterobiasis - (pinworms - see Parasites, enterobiasis)
Enterococcinum (homeopathic nosode for Strep-family organisms found in the
digestive and urinary tracts) - 686, 409
Enterohepatitis (inflammation of bowel & liver) - 552, 932, 953
Enuresis (bed wetting. Use with parasite sets) - 10000, 880, 787, 727
Epicoccum - 734, 778
Epicondylitis (tennis elbow) lateral or vertical - 1.2, 250, 728, 766, 776,
880
Epidermophyton floccinum (fungus that attacks skin & nails, including some
athlete's foot and "jock itch" ringworms. Also see Microsporum freqs and
Fungal general if necessary.) - 465, 784, 644, 766, 345 (22107)
Epididymitis (inflammation of testicle area, ducts. See also Orchitis.) -
1500, 880, 787, 727, 20
Epilepsy - 10000, 880, 802, 787, 727, 700, 650, 600, 210, 633, 125, 20
Epstein-Barr virus (the herpes virus causing mononucleosis) - 105, 172, 253,
274, 660, 663, 667, 669, 738, 825, 8768, 1013, 1920, 6618
Epstein-Barr virus secondary (also try General parasite and roundworm freqs)
- 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920
Eriterocoucinum - 686
Erysipelas (bacterial infection manifesting in skin inflammation caused by
strep pyogenes or other pathogens and possibly related to the swine form of
the disease) - 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20
Erythema nosodum - 9.39
Escherichia coli - (see E. coli)
Esophagus (constriction. Also see General antiseptic and dental freqs) -
880, 787, 727
Euglena - 432, 3215, 3225, 3325, 6448
Eustachian tube inflammation - 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 465
Eye disorders (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia,
infections, etc.) - 1830, 1600, 10000, 880, 787, 727, 20, 1552, 160, 350,
360, 2010, 1335, 496, 400
Eye inflammation (also see General antiseptic) - 1.2, 80
Eyelid droop (see Plosis)
Eyes (glaucoma) - 1600, 1830, 880, 787, 727
Eyesight (to sharpen) - 350, 360, 1830
Ear Diseases: 0.55, 0.90, 5.15, 55.34, 151.09, 387.50, 452.50, 621.81, 870.53, 921.02,
Eardrum Perforation: (see Tympanic Membrane Perforation)
Eating Disorders: 0.14, 0.22, 0.62, 58.25, 215.50, 442.01, 537.50, 617.50, 869.71, 975.34,
Eaton-Lambert Syndrome: (see Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome)
Ebola Virus Infections: (see Hemorrhagic Fevers, Viral)
Ebstein Anomaly: 0.26, 0.65, 11.09, 5.71, 42.50, 65.83, 92.50, 234.25, 452.59, 815.87,
EBV Infections: (see Epstein-Barr Virus Infections)
Ecchymosis: 0.11, 0.55, 0.80, 23.50, 117.50, 252.50, 462.50, 596.50, 797.50, 975.34
Echinococcosis: 0.12, 0.55, 5.85, 81.50, 127.55, 241.52, 471.50, 625.30, 853.00, 915.09
Eclampsia: 0.03, 0.50, 0.85, 5.71, 7.25, 13.98, 247.50, 450.00, 695.83, 895.87,
Ecthyma, Contagious: 0.15, 0.83, 7.62, 67.92, 197.50, 212.85, 405.00, 527.50, 716.50, 871.20
Ectodermal Defect, Congenital: (see Ectodermal Dysplasia)
Ectodermal Dysplasia: 0.13, 0.52, 0.83, 8.50, 12.53, 145.83, 262.50, 397.50, 633.91, 825.17
Ectoparasitic Infestations: 0.11, 1.49, 32.57, 102.25, 212.50, 432.50, 672.50, 735.34, 893.50, 930.10
Ectropion: 0.12, 0.35, 0.95, 7.50, 127.50, 247.50, 465.00, 596.50, 655.72, 875.34
Eczema: 0.08, 0.41, 9.80, 87.50, 202.50, 345.00, 607.50, 725.83, 850.00, 924.37
Edema: 0.07, 0.23, 8.97, 77.50, 132.50, 232.50, 431.87, 602.53, 775.30, 852.72
Efferent Pupillary Defect: (see PUPIL DISORDERS)
Egyptian Ophthalmia: (see Trachoma)
Ehlers-Danlos Syndrome: 0.15, 0.18, 0.93, 2.75, 125.34, 246.20, 405.00, 731.50, 826.50, 921.34
Ehrlichiosis: 0.08, 0.12, 0.85, 58.87, 224.03, 410.20, 585.83, 626.07, 725.34, 826.90,
Eisenmenger Complex: 0.02, 0.24, 0.70, 0.87, 2.50, 17.50, 75.34, 197.50, 315.70, 419.34
Eisenmenger Syndrome: (see Eisenmenger Complex)
Ekbom Syndrome: (see Restless Legs Syndrome)
Elaeophoriasis: (see Filariasis)
Electron Transport Chain Deficiencies, Mitochondrial: (see Mitochondrial Diseases)
Elfin Facies Syndrome: (see Williams Syndrome)
Ellis-Van Creveld Syndrome:
Embolism, Cholesterol: 0.05, 0.57, 0.92, 2.53, 12.34, 53.02, 78.30, 158.30, 257.02, 410.00
Embryopathies: (see FETAL DISEASES)
Embryotomy: (see Abortion, Induced)
Emesis: (see Vomiting)
Emetophobia: (see ANXIETY DISORDERS)
Emphysema, Pulmonary: (see Pulmonary Emphysema)
Empty Sella Syndrome: 0.12, 9.55, 55.85, 102.50, 192.50, 247.50, 472.50, 525.37, 650.00, 974.50
Empty Sella Syndrome, Primary: (see Empty Sella Syndrome)
Empty Sella Syndrome, Secondary: (see Empty Sella Syndrome)
Empyema, Gallbladder: (see Cholecystitis)
Empyema, Pleural: 0.11, 0.55, 0.80, 5.15, 151.34, 252.50, 562.50, 696.50, 797.50, 822.53,
Empyema, Thoracic: (see Empyema, Pleural)
Encephalitis: 0.03, 0.50, 0.83, 5.71, 79.30, 192.50, 467.50, 652.20, 802.51, 912.52,
Encephalitis Periaxialis: (see Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder)
Encephalitis, Arbovirus: 0.15, 0.23, 0.60, 0.95, 7.50, 150.89, 455.34, 527.50, 896.50, 917.20
Encephalitis, Epidemic: (see Encephalitis, Arbovirus)
Encephalitis, Herpes Simplex: 0.05, 0.97, 5.83, 7.50, 12.33, 113.23, 425.00, 571.00, 865.83, 937.41,
Encephalitis, Japanese: (see Encephalitis, Arbovirus)
Encephalitis, St. Louis: (see Encephalitis, Arbovirus)
Encephalocele: 0.13, 0.57, 0.78, 0.97, 2.50, 87.50, 323.98, 665.70, 822.70, 906.07
Encephalomyelitis: 0.08, 0.46, 3.29, 7.50, 117.50, 327.50, 452.50, 662.02, 896.50, 981.00,
Encephalomyelitis, Myalgic: (see Fatigue Syndrome, Chronic)
Encephalomyelitis, Subacute Necrotizing: (see Leigh Disease: (Subacute Necrotizing Encephalomyelopathy))
Encephalopathy, Binswanger: (see Dementia, Vascular)
Encephalopathy, Hypoxic: (see Hypoxia, Brain)
Encephalopathy, Subacute Necrotizing: (see Leigh Disease: (Subacute Necrotizing Encephalomyelopathy))
Encephalopathy, Wernicke: (see Wernicke Encephalopathy)
Enchondroma: (see Chondroma)
Enchondroma, Multiple: (see Enchondromatosis)
Enchondromatosis: 0.15, 0.18, 0.87, 15.83, 23.21, 212.53, 247.58, 465.34, 695.02, 792.51
Enchondrosis, Multiple: (see Enchondromatosis)
Encopresis: 0.55, 0.57, 0.83, 7.50, 10.89, 40.00, 119.34, 275.34, 425.83, 571.00, 868.00, 932.00,
Endocarditis, Bacterial: 0.13, 0.57, 0.78, 12.27, 68.29, 135.25, 272.72, 425.53, 733.91, 836.42,
Endocrine Cancer: 0.14, 0.46, 0.75, 2.09, 32.50, 47.50, 117.50, 396.50, 655.72, 825.54
Endocrine Diseases: (see Endocrine System Diseases)
Endocrine Diseases: (see Endocrine System Diseases)
Endodontics: 0.02, 0.12, 0.95, 13.39, 22.50, 51.30, 261.02, 491.51, 619.34, 875.35,
Endometrial Cancer: 0.07, 0.18, 0.60, 14.97, 135.71, 255.50, 421.02, 693.50, 775.54, 878.50,
Endometrioma: (see Endometriosis: (Adenomyosis))
Endometriosis: 0.03, 0.25, 0.73, 12.85, 7.50, 35.51, 62.58, 125.35, 672.91, 924.37,
Endophthalmitis: 0.07, 0.46, 0.60, 0.95, 10.53, 32.50, 387.50, 595.54, 732.41, 925.35,
Endoscopic Surgical Procedures: (see Endoscopy)
Endoscopy: 0.07, 0.46, 3.21, 5.17, 17.50, 127.50, 351.21, 611.00, 706.50, 921.20,
End-Stage Renal Disease: (see Kidney Failure, Chronic: (End Stage Renal Disease))
Enlarged Heart: (see Cardiomegaly)
Enlarged Liver: (see Hepatomegaly)
Enteric Fever: (see Typhoid Fever)
Enteritis, Granulomatous: (see Crohn Disease)
Enteritis, Pseudomembranous: (see Enterocolitis, Pseudomembranous)
Enteritis, Regional: (see Crohn Disease)
Enterocele: (see Hernia)
Enterocolitis, Pseudomembranous
Enthesopathy: (see RHEUMATIC DISEASES)
Entomophthoramycosis: (see Zygomycosis)
Entrapment Neuropathies: (see Nerve Compression Syndromes)
Entrapment Neuropathy, Carpal Tunnel: (see Carpal Tunnel Syndrome)
Entropion: 0.15, 0.18, 0.87, 5.71, 27.50, 223.54, 245.54, 262.02, 692.33, 892.50
Enuresis: (see Urination Disorders)
Eosinophilia: 0.02, 0.12, 0.95, 12.33, 82.50, 152.00, 362.02, 604.00, 713.34, 823.58, 957.31
Eosinophilia, Tropical: (see Eosinophilia)
Eosinophilia-Myalgia Syndrome
Ependymoma: 0.07, 0.18, 6.75, 40.87, 172.69, 201.25, 421.50, 597.50, 835.35, 923.07,
Ependymoma, Myxopapillary: (see Ependymoma)
Ependymoma, Papillary: (see Ependymoma)
Eperythrozoonosis: (see Mycoplasma Infections)
Epicondylitis, Lateral Humeral: (see TENNIS ELBOW)
Epidemic Neurolabyrinthitis: (see Vestibular Neuronitis)
Epidermal Cyst: 0.12, 0.25, 8.62, 17.25, 82.50, 115.87, 325.00, 491.51, 673.35, 874.54,
Epidermoid Cyst: (see Epidermal Cyst)
Epidermolysis Bullosa: 0.13, 0.23, 0.62, 48.91, 137.50, 295.50, 413.93, 653.02, 876.29, 924.37
Epidermophytosis: (see Tinea)
Epididymitis: 0.02, 0.12, 0.95, 13.61, 52.50, 150.00, 463.04, 633.25, 723.53, 855.35, ,
Epiglottitis: 0.07, 0.46, 0.60, 0.95, 11.09, 32.50, 127.50, 395.83, 619.34, 725.54,
Epilepsy: 0.07, 0.18, 0.73, 0.87, 5.71, 7.25, 22.50, 97.50, 375.35, 500.00, 655.20, 751.87, 932.41
Epileptic Seizures: (see Epilepsy)
Epiloia: (see Tuberous Sclerosis: (Bourneville's Disease))
Epiphora: (see LACRIMAL APPARATUS DISEASES)
Episcleritis: (see Scleritis)
Episiotomy: 0.12, 0.25, 51.62, 72.25, 105.17, 237.32, 421.51, 602.50, 725.00, 822.35,
Epistaxis: 0.13, 0.23, 0.62, 6.95, 27.50, 85.54, 122.71, 453.02, 743.54, 836.42,
Epithelial Neoplasms, Malignant: (see Carcinoma)
Epithelioma: (see Carcinoma)
Epithelioma, Basal Cell: (see Carcinoma, Basal Cell)
Epstein-Barr Virus Infections: 0.07, 0.52, 0.70, 0.93, 2.50, 15.83, 126.01, 325.35, 519.34, 791.28
Equinovarus: (see Clubfoot)
Erb Paralysis: (see Brachial Plexus Neuropathies: (Erb's Palsy))
Erdheim-Chester Disease: 0.04, 1.52, 14.75, 71.87, 152.25, 217.50, 335.00, 492.50, 675.54, 775.35
Erectile Dysfunction: 0.08, 0.24, 0.65, 0.90, 2.50, 27.50, 55.36, 115.70, 326.07, 534.25,
Ergot Poisoning: (see Ergotism)
Ergotism: 0.07, 0.52, 0.68, 0.90, 2.75, 5.00, 15.36, 0.01, 325.54, 533.63
Erysipelas: 0.04, 0.52, 0.73, 0.87, 2.25, 17.50, 35.83, 192.50, 675.36, 826.90,
Erythema: 0.07, 0.24, 0.65, 0.90, 2.50, 27.50, 55.54, 124.37, 475.36, 778.50,
Erythema Infectiosum: 0.07, 0.24, 0.65, 0.90, 2.50, 27.50, 155.36, 215.70, 375.54, 522.53,
Erythremia: (see Polycythemia Vera)
Erythroderma: (see Dermatitis, Exfoliative: (Erythroderma))
Erythroderma, Maculopapular: (see Parapsoriasis)
Erythroderma, Sezary: (see Sezary Syndrome)
Erythropoietic Porphyria: (see Porphyria, Erythropoietic)
Escherichia coli Infections: 0.16, 0.41, 0.73, 0.83, 7.50, 27.50, 157.50, 425.00, 610.50, 826.07
Esophageal Achalasia: 0.22, 0.65, 0.83, 7.50, 120.00, 357.50, 425.36, 651.00, 754.37, 819.68
Esophageal Atresia: 0.22, 0.75, 0.85, 10.89, 32.50, 62.03, 225.54, 410.50, 719.34, 865.36,
Esophageal Diseases: 0.22, 0.65, 0.83, 7.50, 30.00, 57.50, 225.54, 410.50, 719.34, 865.36,
Esophageal Reflux: (see Gastroesophageal Reflux)
Esophagitis: 0.11, 0.57, 1.09, 7.50, 30.00, 37.50, 225.54, 410.50, 719.34, 865.36,
Esophagopharyngeal Diverticulum: (see Zenker Diverticulum)
Esophagotracheal Fistula: (see Tracheoesophageal Fistula)
Esophagus, Barrett: (see Barrett Esophagus)
Esophoria: (see Esotropia)
Esotropia: 0.12, 0.55, 0.95, 5.25, 25.51, 42.50, 162.52, 492.57, 675.51, 828.53
ESRD: (see Kidney Failure, Chronic: (End Stage Renal Disease))
Essential Polyarteritis: (see Polyarteritis Nodosa)
Essential Tremor: 0.11, 0.57, 81.30, 105.71, 221.50, 337.50, 570.51, 691.51, 775.48, 971.55
Etat Marbre: (see MOVEMENT DISORDERS)
Ethnomedicine: (see Medicine, Traditional)
Evans Syndrome: 0.12, 0.55, 0.95, 5.17, 22.50, 142.50, 362.50, 562.50, 775.36, 924.37
Ewing's Tumor: (see Sarcoma, Ewing's)
Exanthema Subitum: 0.07, 0.50, 0.95, 7.50, 10.53, 132.50, 242.50, 392.01, 629.26, 915.48
Exencephaly: (see Neural Tube Defects)
Exfoliation Syndrome: 0.15, 0.23, 0.73, 0.85, 5.36, 147.25, 335.48, 487.50, 695.83, 875.36
Exocrine Pancreatic Insufficiency: 0.10, 0.50, 0.68, 5.95, 35.71, 87.50, 137.50, 357.50, 596.50, 742.06
Exodontics: (see Surgery, Oral)
Exomphalos: (see Hernia, Umbilical: (Omphalocele))
Exomphalos-Macroglossia-Gigantism Syndrome: (see Beckwith-Wiedemann Syndrome)
Exophoria: (see Exotropia)
Exophthalmic Goiter: (see Graves Disease)
Exostoses: 0.07, 0.50, 0.97, 9.00, 11.09, 32.50, 42.50, 190.00, 450.00, 856.72
Exotropia: 0.15, 0.23, 12.75, 38.85, 105.25, 217.25, 435.36, 617.52, 791.48, 877.91
Experimental Lung Inflammation: (see Pneumonia)
Extracorporeal Dialysis: (see Renal Dialysis)
Eye Abnormalities: 0.10, 0.50, 0.70, 2.97, 15.87, 37.50, 77.50, 157.50, 326.50, 722.01
Eye Cancer: (see CANCER: EYE)
Eye Hemorrhage: 0.03, 0.23, 0.73, 0.80, 12.69, 5.17, 32.50, 93.50, 175.00, 526.07
Eye Infections: 0.11, 0.35, 0.70, 0.95, 7.50, 8.00, 30.00, 90.00, 322.53, 534.25,
Eye Movement Disorders: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)


Facial cramps - 10000, 6000, 304, 113
1, 33
Facial paralysis - 10000, 880, 787, 727 Facial toning - 1.2
Fainting - 20
Fascia (fibrous tissue under the skin. Also see Fibroid freqs) - 20
Fatigue, general - 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865,
10000, 5000
Febris wolhynia (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is
debilitating and conducive to relapse) - 547, 356
Fel tauri (homeopathic preparation of ox bile) - 672
Feli - 435
Feline (cat) leukemia - 258, 332, 414, 424, 544, 830, 901, 918, 997, 741,
743
Feli - 435, 742
Felis - 430, 834, 2232, 3233
Felon (pus, infection of finger tips) - 657, 659, 738, 751
Felon II - 663, 665, 720, 722
Feloris Wolyhnica - 547
Fever (various causes) - 880, 800, 832, 422, 2112, 787, 727, 20
Fever, sunstroke - 20, 440, 880
Fibroadenoma mamanae (non-cancerous, fibrous nodules in the breasts) - 1384
Fibroma - 2127, 2008, 727, 690, 666, 1550, 802, 465
Fibromyalgia - 328, 880, 800, 728, 5000, 2720, 2180, 2128, 664, 464, 304,
120, 20
Fibromyalgia (1) - 120, 140, 304, 464, 728, 800, 880, 2489, 3176, 5000,
6000, 9000 for 5 min
Fibrosarcoma - 1744
Fibrosis of Jung - 27.5, 220, 410
Fibropendulum - 661, 7465, 211, 233, 766
Fischpyrogen - 832
Fissures - 787, 20, 10000
Fistula Dentalis - 550, 727, 844, 878, 1122
Fistula, ulcer (see also Staph freqs) - 880, 832, 787, 727
FIV - 262, 323, 372, 404, 567, 712, 742, 760, 773, 916, 1103, 1132, 3701
Flatulence - 1550, 880, 802, 787, 727, 465
Flea - 2374
Flu (see Influenza)
Flukes (see Parasites, flukes)
Fluor Alb (homeopathic cell salt) - 110, 342, 420, 423, 688, 757
Follicular mange (contagious dermatitis found in many animals that is caused
by mites and in which the principle activity is at the hair follicles) -
253, 693, 701, 774
Folliculitis, hot-tub (tiny pimples) - 174, 482, 5311
Food poisoning (some classes. Also use Salmonella typhimurium and see
General antiseptic, Abdominal pain, and Abdominal inflammation.) - 1552,
802, 832
Foot & mouth syndrome (a mild viral infection found in young children) -
232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Foot-blisters - 10000, 880, 787, 727, 465
Fractures - 220, 230, 10000, 880, 787, 727
Frequency fatigue (tiredness (that is not detox) from using frequency
generator too long) - 10.55, 7.83
Frigidity, female - 10000, 20
Frostbite - 880, 787, 727
Frozen shoulder - 10000, 880, 802, 787, 727
Fruitfly - 2167
Fungus EW range - 823 to 829
Fungus flora (1) - 331, 336, 555, 587, 632, 688, 757, 882, 884, 887
Fungus, general (also see candida, yeast, and other specific types) - 72,
254, 422, 582, 787, 1016, 1134, 1153, 2222, 465, 1550, 784, 880, 802, 727,
20
Fungus and mold, general -8, 880, 784, 464, 886, 866, 414, 254, 344,
2411, 321, 555, 942, 337, 766, 1823, 524, 374, 743, 132, 866
Furunkulosis (boils on skin. Also use Staph aureus freqs) - 880, 1550, 802,
787, 727, 465, 660, 20, 116, 770
Furunkulosis herpes (also see Herpes general and Furunkulosis)- 200, 1000,
1550, 802, 787, 727
Fusarium general- 768, 625, 746
Fusarium oxysporum (a fungus causing inflammation of the cornea of the eye)
- 102, 332, 705, 795, 780
Fabry Disease: 0.07, 0.22, 0.73, 2.50, 5.25, 50.00, 275.36, 536.42, 655.20, 755.49
Facial Hemiatrophy: 0.10, 0.50, 0.70, 0.97, 5.83, 17.50, 87.50, 157.50, 596.50, 857.77
Facial Myokymia: (see Facial Nerve Diseases)
Facial Nerve Diseases: 0.08, 0.32, 0.610, 2.27, 44.25, 115.71, 255.48, 485.00, 697.50, 856.72
Facial Neuralgia: 0.60, 0.87, 2.25, 5.17, 55.83, 115.71, 255.48, 485.00, 697.50, 856.72
Facial Neuropathy: (see Facial Nerve Diseases)
Facial Neuropathy, Inflammatory, Acute: (see Bell Palsy)
Facial Pain Syndromes: (see Facial Neuralgia)
Facial Palsy: (see Facial Paralysis)
Facial Paralysis: 0.08, 0.32, 0.610, 2.27, 44.25, 115.71, 255.48, 485.00, 697.50, 856.72
Facial Paralysis, Idiopathic: (see Bell Palsy)
Facial Recognition Agnosia: (see Prosopagnosia)
Factor IX Deficiency: (see Hemophilia B: (Factor IX Deficiency, Christmas Disease))
Factor V Deficiency: 0.04, 0.32, 0.62, 0.97, 5.00, 22.50, 60.00, 90.00, 325.36, 863.65,
Factor V Leiden: (see Blood Coagulation Disorders)
Factor VII Deficiency: 0.08, 0.22, 0.73, 2.50, 5.71, 50.00, 322.53, 415.70, 566.41, 707.26,
Factor VIII Deficiency: (see Hemophilia A: (Factor VIII Deficiency))
Factor X Deficiency: 0.01, 0.24, 0.65, 5.48, 67.25, 177.20, 252.50, 562.50, 793.50, 814.50
Factor XI Deficiency: 0.10, 0.26, 0.68, 7.50, 11.09, 45.00, 325.43, 515.70, 682.45, 755.49
Factor XII Deficiency: 0.05, 0.12, 0.60, 0.87, 2.25, 45.00, 325.43, 515.70, 682.45, 755.49
Familial Benign Chronic Pemphigus: (see Pemphigus, Benign Familial)
Familial Juvenile Parkinsonism: (see Parkinsonian Disorders)
Familial Mediterranean Fever: 0.16, 0.57, 0.95, 5.25, 37.25, 132.50, 237.50, 522.53, 675.43, 819.34,
Familial Motor Neuron Disease: (see Motor Neuron Disease)
Familial Tremor: (see Essential Tremor)
Fanconi Anemia: 0.05, 0.41, 1.29, 5.43, 7.25, 125.44, 467.50, 605.91, 702.50, 815.43,
Fasciculation: 0.10, 0.26, 0.68, 9.70, 13.52, 45.00, 352.93, 496.01, 682.45, 755.49,
Fasciitis: 0.05, 0.12, 0.60, 3.87, 72.25, 125.43, 387.50, 525.91, 712.50, 825.44,
Fasciitis, Necrotizing: 0.16, 0.57, 0.95, 3.87, 72.25, 125.43, 387.50, 525.91, 712.50, 825.44
Fascioliasis: 0.05, 0.41, 1.00, 5.75, 7.25, 15.91, 173.30, 435.44, 792.50, 915.70,
Fatal Familial Insomnia: (see Insomnia, Fatal Familial)
Fatigue: 0.04, 0.25, 0.95, 7.50, 12.85, 29.03, 157.50, 381.02, 595.42, 875.00,
Fatigue Syndrome, Chronic: 0.05, 0.23, 0.95, 12.33, 22.50, 45.91, 72.50, 92.50, 347.51, 821.00,
Fatty Acid Oxidation Disorders: 0.02, 0.52, 0.73, 2.25, 5.43, 45.44, 269.71, 534.25, 682.45, 751.87,
Fatty Liver: 0.04, 0.49, 0.78, 7.50, 8.00, 15.43, 62.50, 325.00, 515.70, 655.20
Fatty Tumor: (see Lipoma)
Favism: (see Glucosephosphate Dehydrogenase Deficiency)
Fazio-Londe Syndrome: (see Bulbar Palsy, Progressive)
Fecal Incontinence: 0.13, 0.35, 0.85, 5.75, 17.50, 42.50, 221.02, 425.43, 771.00, 815.91
Felty Syndrome: (see Arthritis, Rheumatoid)
Feminization:
Fever: 0.12, 0.23, 0.83, 5.50, 13.93, 12.71, 92.50, 376.29, 519.34, 652.43
Fever Blister: (see Herpes Labialis)
Fibrinogen Deficiency: (see Afibrinogenemia: (Factor I Deficiency, Fibrinogen Deficiency))
Fibrocystic Breast Disease: 0.04, 0.25, 0.97, 9.00, 73.89, 123.20, 257.51, 302.58, 592.49, 875.43
Fibrocystic Mastopathy: (see Fibrocystic Breast Disease)
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva: (see Myositis Ossificans)
Fibroid: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor))
Fibroid Tumor: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor))
Fibroid Uterus: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor))
Fibroids, Uterine: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor))
Fibroma, Shope: (see TUMOR VIRUS INFECTIONS)
Fibroma, Uterine: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor))
Fibromatosis, Aggressive: 0.05, 0.23, 0.95, 13.39, 121.59, 285.43, 315.91, 472.50, 612.50, 930.00
Fibromatosis, Juvenile Hyaline: 0.05, 0.23, 0.95, 10.53, 32.51, 62.48, 145.44, 372.50, 522.50, 792.30
Fibromuscular Dysplasia: 0.02, 0.52, 0.75, 2.75, 5.25, 47.50, 275.00, 424.37, 560.00, 815.96
Fibromyalgia: 0.04, 0.49, 0.78, 7.50, 118.00, 215.43, 362.51, 422.06, 608.41, 751.20
Fibromyoma: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor))
Fibrosis: 0.08, 0.55, 0.57, 7.50, 8.00, 12.69, 140.00, 363.02, 492.53, 912.48,
Fibrosis, Liver: (see Liver Cirrhosis)
Fibrositis: (see Fibromyalgia)
Fibrous Dysplasia of Bone: 0.13, 0.57, 0.78, 0.90, 2.25, 144.90, 323.72, 602.53, 918.28
Fibrous Dysplasia, Polyostotic: 0.20, 0.46, 0.60, 2.25, 12.85, 144.90, 323.72, 602.53, 918.28
Fifth Disease: (see Erythema Infectiosum)
Filariasis: 0.19, 0.18, 0.73, 7.50, 68.00, 115.44, 322.50, 545.43, 612.37, 779.93,
Filarioidea Infections: (see Filariasis)
Finger Agnosia: (see Agnosia)
Fisher Syndrome: (see Miller Fisher Syndrome)
Fissure in Ano: (see Anus Diseases)
Fistula: 0.13, 0.25, 0.62, 5.75, 17.25, 37.30, 129.56, 345.43, 415.70, 682.02
Floaters: 0.13, 0.35, 0.85, 5.43, 17.50, 42.50, 236.42, 478.50, 527.00, 667.00
Floppy Mitral Valve: (see Mitral Valve Prolapse)
Follicle Stimulating Hormone, Inappropriate Secretion: (see Hyperpituitarism)
Food Poisoning: 0.12, 0.23, 0.83, 5.50, 12.71, 83.93, 192.50, 475.44, 624.37, 882.45
Foot and Mouth Disease: (see Cattle Diseases)
Foot and Mouth Disease: (see Swine Diseases)
Forestier-Certonciny Syndrome: (see Polymyalgia Rheumatica)
Foster-Kennedy Syndrome: (see OPTIC NERVE DISEASES)
Fournier Disease: (see Fournier Gangrene)
Fournier Gangrene: 0.08, 0.55, 0.57, 7.50, 18.00, 121.09, 242.90, 360.00, 596.50, 975.43
Fournier's Gangrene: (see Fournier Gangrene)
Fowl Plague: (see Influenza in Birds)
Fractures, Bone: 0.13, 0.57, 0.78, 0.93, 32.50, 217.50, 552.71, 743.01, 815.91, 913.52
Fragile X Syndrome: 0.23, 0.62, 0.95, 7.50, 5.50, 33.98, 145.43, 295.30, 375.43, 522.53
Fragilitas Ossium: (see Osteogenesis Imperfecta)
Frambesia: (see Yaws)
FRAXA Syndrome: (see Fragile X Syndrome: (Martin-Bell syndrome))
FRAXE Syndrome: (see Fragile X Syndrome: (Martin-Bell syndrome))
Freckle, Melanotic: (see Hutchinson's Melanotic Freckle)
Freckles: (see Melanosis)
Freeman-Sheldon Syndrome: 0.19, 0.52, 0.68, 0.80, 2.50, 5.17, 15.00, 42.50, 92.50, 325.43,
Freiberg's Disease: 0.17, 0.52, 0.73, 0.95, 2.25, 17.50, 35.91, 72.50, 90.00, 275.37,
Friedreich Ataxia: 0.16, 0.49, 0.73, 0.95, 5.26, 7.25, 12.71, 92.50, 275.00, 425.43,
Friedreich Disease: (see Friedreich Ataxia)
Frigidity: (see Sexual Dysfunctions, Psychological)
Frontal Encephalocele: (see Encephalocele)
Frontal Region Trauma: (see Craniocerebral Trauma)
Frontotemporal Lobar Degeneration: (see Dementia)
Fucosidase Deficiency Disease: (see Fucosidosis)
Fucosidosis: 0.05, 0.24, 0.68, 0.95, 2.50, 7.50, 32.50, 96.50, 275.47, 522.53
Fugue: (see DISSOCIATIVE DISORDERS)
Fumarylacetoacetase Deficiency Disease: (see Tyrosinemias)
Fungus Diseases: (see MYCOSES)
Funnel Chest: 0.13, 0.23, 0.73, 0.80, 5.25, 7.25, 35.37, 95.91, 215.50, 510.00
Furunculosis: 0.20, 0.46, 0.60, 2.25, 12.85, 27.50, 42.50, 96.50, 236.42, 455.21
Fusobacterium Infections: 0.19, 0.18, 0.75, 9.00, 11.09, 22.50, 47.50, 115.70, 377.91, 470.12


Gaetner - 519, 577, 767, 693
Gall bladder dystonia with osteitis - 2.65, 3000, 880, 787, 727, 20
Gallbladder inflammation (see Cholecystitis, chronic)
Gallbladder pain - 1550, 800
Gallstone attack (see Cholecystitis, acute)
Gallstones - 2.65, 3.5, 3000, 1552, 800, 880, 787, 727, 20, 6000, 10000, 444
Gangrene, general (see also Clostridium, Circulatory stasis, Infection
general, and Bacterium coli) - 880, 787, 727, 20, 73
Gardinerella (bacteria that can infect and inflame the vaginal mucosa) -
320, 695, 782, 995, 329, 485
Gasoden - 878
Gastritis and flatus - 880, 832, 802, 787, 727, 676, 422, 20
General antiseptic - 1550, 802, 880, 787, 760, 727, 465, 444, 450, 428, 660,
10000, 5000
General balancing - 1130, 1131, 33
General malady - 40000, 10000, 5000
General prophylaxis - 20, 64, 95, 125, 225, 427, 440, 664, 728, 784, 880,
802, 832, 680, 760, 1550, 464, 10000, 676, 1488
General demo (greatest hits) - 728, 120, 786, 128, 880, 422, 464, 644, 676,
688, 712, 732, 800, 1550, 1862, 2112, 2128, 4412, 3040
General comprehensive, complete Blaster5 program - 80, 120, 400, 500, 600,
622, 666, 690, 727, 740, 776, 784, 787, 800, 880, 1500, 1550, 1560, 1570,
1600, 1800, 1840, 1998, 2000, 2008, 2128, 2489
General program, EMEM Main Freqs - 720, 1550, 20, 4200 for 5 min
Geotrichum candidum (fungus found in feces and dairy products whose
manifestations resemble those of candida) - 350, 355, 384, 386, 403, 404,
407, 409, 410, 412, 415, 418, 543, 544, 687, 987, 988, 737, 700
German measles (rubella) - 510, 517, 796, 967, 368, 734, 772
German measles secondary - 727, 787, 880
Giardia (see Parasites, giardia)
Gingivitis (inflammation of gums. See also Dental, Dental foci, Stomatitis.
Take calcium and magnesium internally and brush with myrrh or goldenseal and
CoQ10) - 1550, 880, 802, 787, 728, 726, 465, 20, 1556, 776, 465
Glanders (see Pseudomonas mallei)
Glandular fever - 10000, 20
Glandular fever, thyroid exp - 10000, 20, 16000
Gliocladium (brain fungus) - 855, 469, 633
Goiter (see Struma)
Gonads, inflammation of (see Orchitis)
Gonorrhea - 660, 600, 712
Gout (see also Kidney freqs) - 9.39, 3000, 10000, 880, 787, 727, 20
Granuloma dent - 441
Gravel in urine - 2.65, 3000, 880, 787, 727, 20
Grave's disease I goiter - 20, 727, 787, 880
Greatest Hits (see General demo)
Green Dye - 563, 2333
Grippe (see Influenza, grippe)
Gum disease (see Gingivitis, Pyorrhea)
G(M2) Gangliosidosis, Type I: (see Tay-Sachs Disease)
G(M2) Gangliosidosis, Type II: (see Sandhoff Disease)
Gait Disorders, Neurologic: 0.13, 0.25, 0.62, 10.89, 2.75, 25.26, 125.37, 245.47, 393.50, 505.10,
Galactokinase Deficiency Disease: (see Galactosemias)
Galactorrhea: (see Lactation Disorders)
Galactose-1-Phosphate Uridyl-Transferase Deficiency Disease: (see Galactosemias)
Galactosemias: 0.11, 0.24, 0.65, 0.83, 2.50, 127.50, 255.47, 387.50, 696.50, 825.91
Galactosylceramidase Deficiency Disease: (see Leukodystrophy, Globoid Cell)
Gallbladder Diseases: 0.12, 0.55, 0.95, 5.37, 22.50, 42.50, 162.50, 292.50, 442.20, 524.37
Gallbladder Inflammation: (see Cholecystitis)
Gammapathy, Monoclonal: (see Paraproteinemias)
Gammopathy, Monoclonal: (see Paraproteinemias)
Ganglioside Sialidase Deficiency Disease: (see Mucolipidoses)
Gangliosidosis G(M2), Type I: (see Tay-Sachs Disease)
Gangliosidosis G(M2), Type II: (see Sandhoff Disease)
Gangliosidosis, B Variant: (see Tay-Sachs Disease)
Gangrene: 0.07, 0.50, 0.95, 7.50, 13.52, 132.50, 342.50, 490.00, 696.50, 796.50,
Gardner Syndrome: (see Intestinal Polyps)
Gasser's Syndrome: (see Hemolytic-Uremic Syndrome)
Gastric Stasis: (see Gastroparesis)
Gastritis: 0.15, 0.23, 0.73, 0.85, 5.26, 127.25, 335.91, 487.50, 692.47, 752.01,
Gastritis, Hypertrophic:
Gastroduodenal Ulcer: (see Peptic Ulcer)
Gastroenteritis: 0.10, 0.50, 0.68, 0.95, 5.75, 17.50, 237.50, 517.50, 696.50, 816.50,
Gastroesophageal Reflux: 0.23, 0.62, 0.97, 7.50, 5.50, 13.93, 45.37, 95.47, 376.29, 422.53
Gastrointestinal Cancer: (see Cancer Digestive system)
Gastrointestinal Disease: 0.02, 0.52, 0.70, 0.90, 2.50, 5.25, 15.47, 142.50, 292.50, 821.06
Gastrointestinal Hemorrhage: 0.05, 0.52, 0.71, 0.93, 2.56, 33.18, 215.47, 402.53, 592.50, 7325.37
Gastrointestinal Stromal Tumors: 0.07, 0.52, 0.70, 0.95, 2.50, 3.00, 125.91, 347.50, 492.50, 675.47
Gastrointestinal Surgical Procedures: (see Digestive System Surgical Procedures)
Gastroparesis: 0.17, 0.52, 0.75, 0.95, 2.25, 17.50, 135.37, 385.91, 591.00, 722.53,
Gastroschisis: 0.16, 0.49, 0.73, 0.95, 12.69, 5.26, 12.71, 92.50, 269.71, 475.47
Gaucher Disease: 0.05, 0.24, 0.70, 0.95, 2.50, 7.50, 32.50, 125.37, 319.34, 519.34
Gelineau Syndrome: (see Narcolepsy)
General Fibrosis Syndrome:
Geniculate Ganglionitis: (see Facial Nerve Diseases)
Geniculate Herpes Zoster: (see Herpes Zoster Oticus)
Genital Diseases, Female: 0.08, 0.35, 0.60, 0.87, 2.25, 5.00, 55.47, 172.50, 397.50, 796.50
Genital Diseases, Male: 0.08, 0.35, 0.60, 0.87, 2.25, 5.00, 55.47, 329.88, 401.22, 721.50
Geographic Tongue: (see Glossitis, Benign Migratory)
German Measles: (see Rubella)
Germinoblastoma: (see LYMPHOMA)
Gerstmann-Straussler Syndrome: (see Gerstmann-Straussler-Scheinker Disease)
Gerstmann-Straussler-Scheinker Disease: 0.06, 0.26, 0.68, 7.50, 10.53, 45.37, 96.50, 536.42, 655.20, 751.87
Gestational Diabetes: (see Diabetes, Gestational)
Giant Cell Arteritis: 0.13, 0.23, 0.75, 0.80, 5.25, 7.25, 35.00, 95.47, 226.32, 422.53
Giant Cell Glioblastoma: (see Glioblastoma)
Giant Intracranial Aneurysm: (see Intracranial Aneurysm)
Giant Lymph Node Hyperplasia: 0.04, 0.50, 0.70, 0.97, 5.75, 7.50, 37.50, 96.50, 225.91, 425.37
Giant Platelet Syndrome: (see Bernard-Soulier Syndrome: (Giant Platelet Syndrome))
Giardiasis: 0.05, 0.35, 0.60, 0.87, 2.25, 5.29, 55.47, 97.50, 324.37, 425.52
Giedion-Langer Syndrome: (see Langer-Giedion Syndrome)
Gilbert Disease: 0.07, 0.32, 0.62, 0.85, 5.00, 22.50, 60.00, 352.93, 422.53, 563.19,
Gilles de la Tourette's Disease: (see Tourette Syndrome)
Gingivitis: 0.07, 0.12, 0.60, 0.87, 2.25, 22.50, 187.50, 396.50, 587.50, 696.50
GIST: (see Cancer: Digestive System)
Glanders: (see Burkholderia Infections)
Glandular Fever: (see Infectious Mononucleosis)
Glanzmann Thrombasthenia: (see Thrombasthenia)
Glaucoma: 0.16, 0.55, 0.95, 5.29, 7.25, 32.50, 137.50, 326.07, 490.00, 515.70
Glaucoma Capsulare: (see Exfoliation Syndrome)
Glial Cell Tumors: (see Glioma)
Glioblastoma: 0.07, 0.41, 0.73, 0.85, 7.50, 20.00, 57.50, 150.00, 225.37, 342.06,
Glioblastoma Multiforme: (see Glioblastoma)
Glioblastoma, Retinal: (see Retinoblastoma)
Glioma: 0.05, 0.49, 9.73, 88.00, 105.75, 237.25, 413.93, 651.20, 732.59, 973.52
Glioma, Astrocytic: (see Astrocytoma)
Glioma, Retinal: (see Retinoblastoma)
GLNH: (see Giant Lymph Node Hyperplasia)
Glomerulonephritis: 0.15, 0.24, 0.68, 0.83, 32.50, 197.50, 332.50, 555.37, 696.50, 875.52,
Glossitis Areata Exfoliativa: (see Glossitis, Benign Migratory)
Glossitis, Benign Migratory: 0.03, 0.12, 0.60, 0.93, 2.25, 217.50, 387.50, 475.00, 575.52, 726.90
Glossopharyngeal Nerve Diseases: 0.07, 0.57, 0.95, 2.25, 125.25, 320.00, 437.50, 593.50, 615.70, 824.37
Glossopharyngeal Neuralgia: (see Glossopharyngeal Nerve Diseases)
Glucocerebrosidase Deficiency Disease: (see Gaucher Disease)
Glucosephosphate Dehydrogenase Deficiency: 0.11, 0.24, 0.65, 0.83, 2.50, 27.50, 55.37, 87.50, 125.52, 322.06, 519.34, 652.43, 751.87, 926.16
Glucosylceramide Beta-Glucosidase Deficiency Disease: (see Gaucher Disease)
Glutaric Acidemia: 0.12, 0.55, 0.95, 5.29, 95.52, 142.50, 362.50, 402.50, 590.00, 822.53
Gluten Enteropathy: (see Celiac Disease)
Glycogen Storage Disease: 0.03, 0.37, 0.95, 2.50, 7.50, 72.50, 96.50, 375.37, 269.71, 377.91
Glycogenosis: (see Glycogen Storage Disease)
Glycoprotein Syndrome, Carbohydrate-Deficient: (see Carbohydrate-Deficient Glycoprotein Syndrome)
Goiter, Exophthalmic: (see Graves Disease)
Goldenhar Syndrome: 0.01, 0.25, 0.57, 0.87, 2.25, 2.50, 96.50, 226.32, 515.70, 682.02
Gonadal Disorders: 0.37, 0.95, 2.50, 7.50, 67.50, 96.50, 375.52, 475.91, 525.91, 801.29
Gonadal Dysgenesis, 45,X: (see Turner Syndrome)
Gonadal Dysgenesis, XO: (see Turner Syndrome)
Gonorrhea: 0.20, 0.25, 0.57, 13.61, 23.25, 221.75, 396.50, 643.74, 725.37, 971.00
Goodpasture Syndrome: (see Anti-Glomerular Basement Membrane Disease)
Gorlin Syndrome: (see Basal Cell Nevus Syndrome: (Gorlin/Goltz Syndrome))
Gout: 0.07, 0.24, 30.65, 78.52, 197.25, 267.00, 512.35, 602.21, 733.63, 925.00,
Graft vs Host Disease: 0.07, 0.50, 0.97, 9.00, 12.85, 32.50, 42.50, 190.00, 325.37, 425.52,
Gram-Negative Bacterial Infections: 0.15, 9.23, 42.75, 183.85, 275.29, 307.25, 435.37, 587.50, 795.52, 901.03
Gram-Positive Bacterial Infections: 0.15, 0.92, 2.75, 13.22, 163.00, 275.29, 307.25, 435.37, 587.50, 795.52 (Optional 901.03)
Granular Dystrophy, Corneal: (see Corneal Dystrophies, Hereditary)
Granuloma: 0.10, 0.50, 0.70, 0.97, 5.75, 39.50, 132.81, 387.21, 506.53, 925.37,
Granuloma Annulare: 0.50, 0.70, 0.97, 7.50, 88.00, 370.50, 547.50, 656.50, 725.37, 825.52
Granuloma Inguinale: 0.03, 0.50, 0.70, 0.97, 88.00, 370.50, 547.50, 656.50, 725.37, 825.52
Granuloma Venereum: (see Granuloma Inguinale: (Donovanosis))
Granuloma, Hodgkin: (see Hodgkin Disease)
Granuloma, Malignant: (see Hodgkin Disease)
Granuloma, Pseudopyogenic: (see Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia)
Granulomatosis, Lipid: (see Erdheim-Chester Disease)
Granulomatosis, Wegener's: (see Wegener Granulomatosis)
Granulomatous Cheilitis: (see Melkersson-Rosenthal Syndrome: (Cheilitis Granulomatosa))
Granulomatous Disease, Chronic:
Granulomatous Slack Skin: (see Lymphoma, T-cell, Cutaneous)
Graves Disease: 0.08, 0.35, 55.61, 119.87,232.25, 308.29, 455.52, 585.37, 697.50, 825.91
Great Pox: (see Syphilis: (Lues))
Grippe: (see Influenza, Human)
Groenouw's Dystrophies: (see Corneal Dystrophies, Hereditary)
Gronblad-Strandberg Syndrome: (see Pseudoxanthoma Elasticum)
Growth Retardation, Intrauterine: (see Fetal Growth Retardation)
Guerin-Stern Syndrome: (see Arthrogryposis)
Guillain Barre Syndrome, Miller Fisher Variant: (see Miller Fisher Syndrome)
Guillain-Barre Syndrome: 0.04, 0.32, 0.62, 5.97, 35.25, 112.73, 296.00, 392.97, 701.66, 933.50,
Guinea Worm Infection: (see Dracunculiasis)
Gunther's Disease: (see Porphyria, Erythropoietic)
Guyon Syndrome: (see Ulnar Nerve Compression Syndromes)
Gynecologic Diseases: (see GENITAL DISEASES, FEMALE)
Gynecologic Neoplasms: (see Cancer: Genital Neoplasms, Female)
Gynecomastia: 0.19, 0.23, 0.95, 2.25, 112.50, 227.50, 252.20, 322.50, 421.00, 826.32,
Gyrate Atrophy: 0.05, 0.66, 1.32, 7.50, 17.50, 15.91, 151.20, 231.20, 341.00, 525.29


H#1 - 725, 2432, 243, 6353, 732, 844, 646
H#2 - 725, 1230, 245, 314, 965
H#3 - 633, 1220, 6230, 8225, 111, 392, 776, 837, 1675, 2664, 3806, 714
H#4 - 444, 2323
H#5 - 83, 235, 645, 2323, 3432, 4093, 5532
H#6 - 702, 747, 2245, 183
Haemophilia tonic (hereditary bleeding disorders in which the blood does not
readily clot) - 778, 845, 751
Hair, human - 646
Halitosis (bad breath. See also Pharyngitis, Dental, Parasite general, and
General antiseptic sets) - 1550, 802, 880, 787, 727, 20
Hallucinations - 10000, 880, 787, 727, 20
Hand, foot, & mouth syndrome (a mild viral infection found in young
children) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Hangover (see also Kidney and Liver support freqs) - 10000, 522, 146
Hastoiditis - 287
Hay fever (only some types) - 880, 787, 727, 20
Head injury followup (Seek immediate medical attention!) - 9.6, 3000, 880,
787, 727, 522, 72, 5.8, 4.9
Headaches - 304, 144, 1.2, 520
Headaches caused by vertebral misalignment (Not a substitute for adjustment)
- 9.6, 3000
Headaches due to parasites (see also Parasites, strongyloides) - 125, 95,
73, 20, 727, 3000
Headaches due to toxicity - 522, 146, 4.9, 3000, 880, 787, 727, 20
Headaches unknown cause - 10, 4, 5.8, 6.3, 7.83, 3000, 650, 625, 600
Headaches urogenitally caused - 9.39, 3000
Healing and regeneration - 2720
Heart tonic (lab animals only. See also Staph infection, Circulatory
stasis, and Kidney freq sets ) - 80, 160, 20, 73, 3.9, 3000, 880, 787, 727,
465, 125, 95, 20, 1.2
Heartburn, chronic (see also Staph and Strep general sets) - 832, 2720,
2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 685, 465, 444, 1865,
125, 95, 72, 20
Heartworm (see Parasites, heartworm)
Heliobacterium pylori (ulcer) - 676
Heliobacterium pylori (1) - 2167, 728, 880, 2950
Helminthosporium (the reproductive element of parasitic worms) - 793, 969
Hemobartinella felis - 603, 957
Hemophilia - 603
Hemorrage - 1550, 802
Hemorrhoids - 4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727
Hepatitis A - 321, 346, 414, 423, 487, 558, 578, 693, 786, 878, 3220, 717
Hepatitis B - 334, 433, 767, 869, 876, 477, 574, 752, 779
Hepatitis C (also try Parasites, schistosoma mansoni freqs) - 166, 224, 317,
329, 528, 633, 929, 930, 931, 932, 933, 1371, 2189
Hepatitis, general - 28, 1550, 1351, 880, 802, 727, 224, 317, 329, 477, 922
Hepatitis, general secondary - 284, 458, 477, 534, 788, 922, 9670, 768, 777,
1041
Hernia - 10000, 787, 727, 2720, 5000
Herpes, general - 1577, 1550, 1489, 464, 1900, 304 for 3 min, 1488, 2950 for
15 min.
Herpes general secondary - 37000
Herpes progenetalis (genital - also use Herpes simplex II) - 141, 878, 898,
5310, 440, 171, 660, 590, 1175
Herpes simplex I (cold sores - primarily non-genital, first try Herpes,
general) - 322, 476, 589, 664, 785, 822, 895, 944, 1043, 1614, 2062, 2950
Herpes simplex I (exp) - 467.8, 935.5, 1871, 3742, 7484
Herpes simplex I (1) - 339, 343, 480, 591, 778, 782, 843, 1614, 657, 699,
700, 734
Herpes simplex I (2) - 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787, 727, 1850, 428
Herpes simplex 1 (3) - 470, 647, 648, 650-659, 847, 5641, 8650
Herpes simplex 1 (4) - 2950 for 20 min
Herpes simplex II - 556, 832
Herpes simplex IU.2 - 808
Herpes type 2A - 532, 848
Herpes type 2A secondary - 360s, 373, 528, 685, 846, 880, 888, 8778, 540,
665, 716, 717, 718, 731, 732, 733, 776, 1402
Herpes type 5 (cytomegalovirus) - 126, 597, 1045, 2145
Herpes type 6 (exp) - 228, 1820, 3640/1, 7281
Herpes type C - 395, 424, 460, 533, 554, 701, 745, 2450
Herpes zoster (chicken pox, shingles) - 3343, 914, 2170, 1600, 1500, 880,
802, 787, 664
Herpes zoster secondary - 1550, 802, 1800, 1865, 728, 2720, 2128, 5000,
464, 800, 574, 1557, 304, 20
Hiccups - 20, 10000
Hip pain (see also Arthritis) - 880, 787, 727, 20
Hirudo medicinalis (a homeopathic remedy prepared from a leech used for
therapeutic purposes) - 128
Histoplasma - 424, 616, 749
HIV (see also AIDS) - 683, 714, 3554, 830, 450
Hives (urticaria) - 1800, 880, 787, 727, 522, 146, 4.9
Hoarseness - 880, 760, 727
Hodgkin's disease (see Cancer, Hodgkin's disease)
Hookworm (see Parasites hookworm)
Hordeolum (see Stye)
Hormodendrum (a genus of fungi that includes human pathogens) - 663, 678,
695, 532, 627
Hormonal imbalances - 5.5
Hot flashes (complications) - 10000, 880, 787, 727
Hot tub folliculitis (see Pseudomonas freqs)
Household Insect Mix - 723
Hydrocele (fluid in testicle, etc.) - 880, 787, 727
Hyperacidity of stomach - 7.82, 20, 230
Hyperosmia (overacute smell and taste) - 20, 10000, 522, 146
Hypertension - 20, 95, 9.19, 7.83, 6, 10000, 880, 787, 727
Hypertension (renin-induced, red high, diastolic high pressure) - 9.19, 6
Hypertension, spastic - 95
Hyperthyroid - 3, 0.5
Hypochondrium, upper abdomen - 20, 10000
Hypophyseal (pituitary) disturbances - 4
Hypotension (low blood pressure) - 20, 727, 787, 880
Hypothyroid - 12, 35, 16000, 10000, 160, 80, 20
Hypoxia (low oxygen, see also Circulatory stasis) - 727, 787, 880, 10000
H1N1- Swine Flu: 0.02, 0.45, 0.65, 2.21, 6.15, 10.23, 15.91, 30.28, 77.50, 327.11
H5N1- Bird Flu: 0.02, 0.45, 0.65, 2.74, 8.32, 11.69, 25.12, 77.01, 351.29, 501.71
Habilitation: (see Rehabilitation)
Hageman Trait: (see Factor XII Deficiency: (Hageman Factor Deficiency))
Hailey-Hailey Disease: (see Pemphigus, Benign Familial)
Hair Diseases: 0.17, 0.18, 0.87, 2.50, 27.50, 82.50, 85.52, 165.00, 692.50, 825.52,
Hakim Syndrome: (see Hydrocephalus, Normal Pressure)
Halitosis: 0.03, 0.12, 0.95, 2.50, 22.50, 50.00, 126.16, 325.29, 519.34, 682.45
Hallucinations: 0.10, 0.57, 1.00, 7.50, 27.50, 37.50, 96.50, 342.06, 515.70, 691.27, 756.53, 990.50,
Hallux Abductovalgus: (see Hallux Valgus)
Hallux Valgus: 0.07, 0.24, 0.65, 5.75, 72.25, 123.00, 502.50, 622.88, 713.23, 807.73
Hamartoma: 0.07, 0.22, 0.73, 2.50, 5.52, 50.00, 93.50, 423.01, 568.43, 642.91
Hamartoma Syndrome, Multiple: 0.06, 0.26, 0.68, 9.00, 10.89, 45.91, 125.29, 526.16, 652.43, 750.00
Hamman-Rich Syndrome: (see Pulmonary Fibrosis)
Hammertoes: (see FOOT DEFORMITIES)
Hand-Schuller-Christian Syndrome: (see Histiocytosis, Langerhans-Cell)
Hansen's Disease: (see Leprosy: (Hansen's Disease))
Hantavirus Infections: 0.07, 0.12, 0.60, 0.87, 2.25, 125.52, 387.50, 525.00, 707.50, 816.50,
Hartnup Disease: 0.16, 0.55, 0.95, 5.75, 67.25, 132.50, 237.50, 391.50, 421.22, 515.70
Head and Neck Cancer: (see Cancer: Head and Neck)
Head Cancer: (see Cancer: Head and Neck)
Head Injuries: (see Craniocerebral Trauma)
Head Lice: (see Lice Infestations)
Head Trauma: (see Craniocerebral Trauma)
Headache: 0.16, 0.55, 0.95, 7.50, 22.50, 42.50, 96.50, 275.52, 515.70, 650.00
Headache, Migraine: (see Migraine Disorders)
Hearing Disorders: 0.01, 0.50, 0.93, 2.25, 5.29, 30.00, 142.50, 350.00, 422.06, 775.29
Hearing Loss, Sudden: 0.04, 0.50, 0.95, 2.25, 10.53, 105.91, 242.50, 391.28, 425.52, 815.29
Heart Abnormalities: (see Heart Defects, Congenital)
Heart Block:
Heart Catheterization: 0.11, 0.57, 0.80, 1.52, 15.29, 52.50, 62.50, 196.50, 412.50, 673.11
Heart Decompensation: (see Heart Failure)
Heart Defects, Congenital: 0.14, 0.22, 0.73, 5.25, 7.25, 52.51, 167.53, 326.16, 569.71, 719.34,
Heart Disease, Ischemic: (see Myocardial Ischemia)
Heart Diseases: 0.07, 0.22, 0.70, 2.75, 7.25, 50.00, 67.50, 115.70, 356.72, 475.52
Heart Failure: 0.14, 0.22, 0.75, 5.29, 7.25, 50.00, 167.50, 334.25, 425.00, 805.29,
Heart Hypertrophy: (see Cardiomegaly)
Heart Septal Defects: 0.14, 0.22, 0.65, 5.29, 7.85, 51.02, 167.50, 324.37, 551.03, 725.52
Heart Valve Diseases: 0.11, 0.22, 0.73, 3.75, 7.05, 51.27, 137.50, 236.42, 472.29, 851.17
Heat Cramps: (see Heat Stress Disorders)
Heat Stress Disorders: 0.07, 0.41, 0.73, 0.85, 7.50, 20.00, 57.50, 150.00, 225.52, 322.06
Heat Stress Syndromes: (see Heat Stress Disorders)
Heberden's Node: (see Osteoarthritis)
HELLP Syndrome: (see Eclampsia)
Helminthiasis: 0.06, 0.49, 0.73, 1.27, 12.33, 5.87, 112.71, 252.50, 492.50, 675.29
Hemangioma: 0.15, 0.24, 0.70, 0.83, 2.50, 17.50, 432.50, 555.91, 625.29, 775.52
Hemangioma, Cavernous: 0.03, 0.37, 0.97, 2.75, 81.50, 172.50, 396.50, 475.29, 533.63, 876.29
Hemangioma, Histiocytoid: (see Hemangioma)
Hemangioma, Intramuscular: (see Hemangioma)
Hemangioma, Sclerosing: (see Histiocytoma, Benign Fibrous)
Hematochezia: (see Gastrointestinal Hemorrhage)
Hematologic Diseases: 0.07, 0.25, 0.57, 0.87, 2.25, 72.50, 96.50, 226.32, 526.16, 682.02
Hematoma, Epidural, Cranial: 0.37, 0.97, 2.50, 17.50, 71.50, 96.50, 179.93, 224.37, 451.22, 567.21
Hematoma, Subdural: 0.21, 0.25, 4.57, 42.69, 112.25, 412.50, 596.50, 643.74, 825.52, 971.00
Hematospermia: 0.08, 0.24, 0.65, 5.25, 73.25, 147.18, 351.52, 412.58, 539.21, 725.29
Hematuria: 0.01, 0.26, 0.68, 2.28, 12.85, 45.23, 167.50, 396.50, 425.52, 625.29
Hemeralopia: (see VISION DISORDERS)
Hemianopsia: 0.13, 0.58, 0.73, 2.58, 5.78, 145.91, 372.52, 428.01, 511.19, 605.59
Hemianopsia, Binasal: (see Hemianopsia)
Hemianopsia, Bitemporal: (see Hemianopsia)
Hemianopsia, Homonymous: (see Hemianopsia)
Hemicrania: (see Headache)
Hemifacial Atrophy: (see Facial Hemiatrophy: (Romberg Disease))
Hemifacial Microsomia: (see Facial Asymmetry)
Hemifacial Paralysis: (see Facial Paralysis)
Hemiplegia: 0.11, 0.49, 0.78, 2.25, 77.50, 102.71, 262.50, 455.91, 837.50, 910.50
Hemispinal Cord Syndrome: (see Brown-Sequard Syndrome)
Hemochromatosis: 0.12, 0.35, 0.85, 189.59, 287.58, 342.52, 467.50, 591.29, 619.34, 897.01
Hemodialysis: (see Renal Dialysis)
Hemoglobin S Disease: (see Anemia, Sickle Cell)
Hemoglobinopathies: 0.08, 0.41, 1.89, 145.56, 297.25, 315.29, 407.50, 562.53, 735.68, 854.38
Hemoglobinuria, Paroxysmal: 0.19, 0.23, 3.95, 62.50, 162.50, 219.11, 320.10, 472.53, 888.03, 937.39,
Hemolytic Anemia: (see Anemia, Hemolytic)
Hemolytic-Uremic Syndrome:
Hemopericardium: (see Pericardial Effusion)
Hemophilia: (see Hemophilia A: (Factor VIII Deficiency))
Hemophilia A: 0.05, 0.46, 3.80, 18.89, 175.20, 212.97, 321.51, 471.21, 647.07, 815.56,
Hemophilia B: 0.06, 0.23, 0.97, 7.50, , 175.20, 212.97, 321.51, 471.21, 647.07, 815.56,
Hemophilia C: (see Factor XI Deficiency: (Rosenthal Syndrome))
Hemophilia, Vascular: (see von Willebrand Disease)
Hemophthalmos: (see EYE HEMORRHAGE)
Hemoptysis: 0.17, 0.18, 0.87, 2.75, 22.01, 41.58, 187.52, 265.29, 692.50, 742.06,
Hemorrhage, Cerebral: (see Cerebral Hemorrhage)
Hemorrhage, Cranial Epidural: (see Hematoma, Epidural, Cranial)
Hemorrhage, Eye: (see EYE HEMORRHAGE)
Hemorrhage, Gastrointestinal: (see Gastrointestinal Hemorrhage)
Hemorrhage, Postpartum: (see Postpartum Hemorrhage)
Hemorrhage, Subdural: (see Hematoma, Subdural)
Hemorrhagic Fevers, Viral: 0.03, 0.12, 0.95, 2.50, 22.50, 51.33, 193.50, 356.72, 426.16, 567.70
Hemorrhagic Shock: (see Shock, Hemorrhagic)
Hemorrhoids: 0.10, 0.57, 2.83, 12.33, 30.00, 87.53, 196.50, 551.03, 777.30, 866.41
Hemosiderosis: 0.14, 0.25, 0.95, 7.50, 10.53, 20.00, 57.50, 325.56, 497.61, 660.41
Hendra Virus Disease: (see Paramyxoviridae Infections)
Henoch Purpura: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Henoch-Schoenlein Purpura: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Hepatic Cirrhosis: (see Liver Cirrhosis)
Hepatic Venous Outflow Obstruction: (see Budd-Chiari Syndrome)
Hepatitis: 0.15, 0.18, 0.87, 5.29, 27.50, 45.56, 65.29, 95.22, 182.50, 233.45
Hepatitis, Chronic: 0.15, 0.18, 0.87, 5.29, 27.50, 45.56, 65.29, 95.22, 182.50, 233.45
Hepatitis, Chronic, Cryptogenic: (see Hepatitis, Chronic)
Hepatitis, Viral, Human: 0.15, 0.18, 0.87, 5.29, 27.50, 45.56, 65.29, 95.22, 182.50, 233.45,
Hepatolenticular Degeneration: 0.16, 0.55, 0.95, 7.50, 22.50, 42.50, 125.22, 275.56, 533.63, 652.43,
Hepatomegaly: 0.02, 0.50, 0.97, 2.25, 12.85, 15.22, 42.50, 90.00, 322.06, 326.16,
Heredopathia Atactica Polyneuritiformis: (see Refsum Disease)
Hermanski-Pudlak Syndrome:
Hernia: 0.14, 0.22, 0.73, 13.39, 5.58, 150.00, 475.85, 736.42, 819.34, 915.70
Hernia, Cerebral: (see Encephalocele)
Hernia, Diaphragmatic: 0.01, 0.26, 0.68, 2.25, 10.89, 145.22, 267.50, 425.91, 657.77, 825.22,
Hernia, Esophageal: (see Hernia, Hiatal)
Hernia, Hiatal: 0.01, 0.30, 0.62, 51.25, 117.25, 245.56, 367.50, 625.22, 816.72, 905.00
Hernia, Paraesophageal: (see Hernia, Hiatal)
Hernia, Umbilical: 0.01, 0.30, 0.60, 2.50, 117.25, 245.56, 367.50, 625.22, 816.72, 905.00
Herpes Genitalis: (see Herpes Simplex)
Herpes Labialis: 0.11, 0.55, 1.23, 5.58, 27.50, 137.50, 372.50, 495.22, 734.25, 824.37
Herpes Simplex: 0.12, 0.55, 0.95, 5.58, 22.50, 137.50, 372.50, 495.22, 734.25, 824.37
Herpes Simplex Encephalitis: (see Encephalitis, Herpes Simplex)
Herpes Simplex, Labial: (see Herpes Labialis)
Herpes Zoster: 0.12, 0.45, 0.90, 5.91, 137.50, 372.50, 495.22, 734.25, 824.37
Herpes Zoster Oticus: 0.12, 0.45, 0.95, 5.78, 137.50, 372.50, 495.22, 734.25, 824.37
Herpesviridae Infections: 0.12, 0.59, 0.95, 5.58, 137.50, 372.50, 495.22, 734.25, 824.37
Herpesvirus Infections: (see Herpesviridae Infections)
Herpetic Acute Necrotizing Encephalitis: (see Encephalitis, Herpes Simplex)
Herpetic Facial Paralysis: (see Bell Palsy)
Hexosaminidase A and B Deficiency Disease: (see Sandhoff Disease)
Hexosaminidase A Deficiency Disease: (see Tay-Sachs Disease)
Hiatal Hernia: (see Hernia, Hiatal)
Hibernoma: (see Lipoma)
Hidradenitis Suppurativa: 0.15, 9.23, 66.73, 185.64, 215.25, 537.11, 632.22, 781.50, 893.00, 952.00
Hidrotic Ectodermal Dysplasia: (see Ectodermal Dysplasia)
Hirschsprung Disease: 0.13, 0.52, 0.75, 5.52, 8.22, 47.50, 72.51, 126.33, 275.56, 475.22,
Hirsutism: 0.11, 0.49, 0.78, 2.52, 7.53, 123.42, 263.02, 515.78, 682.02, 752.05
Histidinemia: 0.12, 0.35, 0.85, 7.50, 117.50, 142.50, 267.50, 395.91, 625.70, 796.01
Histiocytoma, Benign Fibrous: 0.02, 0.41, 0.90, 2.75, 5.87, 15.56, 73.30, 192.50, 533.63, 734.25
Histiocytoma, Cutaneous: (see Histiocytoma, Benign Fibrous)
Histiocytoma, Fibrous: (see Histiocytoma, Benign Fibrous)
Histiocytoma, Malignant Fibrous: 0.08, 0.41, 1.00, 5.78, 7.25, 15.87, 70.00, 92.50, 215.70, 519.34
Histiocytosis: 0.14, 0.12, 0.97, 7.50, 12.69, 20.00, 57.50, 224.94, 426.16, 563.19
Histiocytosis X: (see Histiocytosis, Langerhans-Cell)
Histiocytosis, Langerhans-Cell: 0.14, 0.32, 0.97, 2.50, 11.09, 20.00, 57.50, 225.00, 423.01, 565.36
Histiocytosis, Non-Langerhans-Cell: 0.14, 0.41, 0.97, 7.50, 10.72, 20.00, 57.50, 175.87, 415.70, 568.43
Histomoniasis: (see PROTOZOAN INFECTIONS)
Histoplasmosis: 0.07, 0.23, 0.83, 2.50, 13.93, 12.71, 55.56, 93.50, 375.87, 426.90
HIV Infections: 0.15, 0.18, 0.87, 5.58, 22.00, 30.00, 47.50, 162.82, 388.90, 456.11
Hives: (see Urticaria: (Hives))
HMN Proximal Type I: (see Spinal Muscular Atrophies of Childhood)
HMSN: (see Hereditary Motor and Sensory Neuropathies)
HMSN Type I: (see Charcot-Marie-Tooth Disease: (HMSN I, II))
HMSN Type II: (see Charcot-Marie-Tooth Disease: (HMSN I, II))
HMSN Type III: (see Hereditary Motor and Sensory Neuropathies)
HMSN Type IV: (see Refsum Disease)
HMSN Type VII: (see Hereditary Motor and Sensory Neuropathies)
Hodgkin Disease: 0.02, 0.12, 0.95, 13.39, 22.50, 50.00, 60.00, 93.50, 234.11, 475.87
Hodgkin Lymphoma: (see Hodgkin Disease)
Holmes-Adie Syndrome: (see Adie Syndrome)
Holoprosencephaly: 0.08, 0.24, 0.65, 0.90, 2.50, 27.50, 55.91, 119.34, 393.50, 536.42
Holt-Oram Syndrome: (see Heart Defects, Congenital)
Home Remedies: (see Medicine, Traditional)
Homocystinuria: 0.24, 0.73, 0.83, 7.50, 30.00, 57.50, 95.87, 97.50, 424.94, 562.91
Homologous Wasting Disease: (see GRAFT VS HOST DISEASE)
Hookworm Infections: 0.11, 0.55, 1.20, 7.50, 30.00, 57.50, 72.50, 95.56, 133.63, 419.31
Hordeolum: 0.12, 0.55, 0.95, 5.87, 25.00, 42.50, 62.50, 92.50, 90.00, 515.70
Horizontal Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Horner Syndrome: 0.07, 0.50, 0.97, 9.00, 12.33, 32.50, 142.50, 320.00, 425.87, 525.56
Horner's Syndrome: (see Horner Syndrome)
Horton Disease: (see Giant Cell Arteritis)
Horton Giant Cell Arteritis: (see Giant Cell Arteritis)
HSAN: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
HSAN Type I: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
HSAN Type II: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
HSAN Type III: (see Dysautonomia, Familial)
HSAN Type IV: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
HSAN Type V: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
HSN Type I: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
HSN Type II: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
HTLV-III Infections: (see HIV Infections)
HTLV-III-LAV Infections: (see HIV Infections)
Hughe's Syndrome: (see Antiphospholipid Syndrome)
Human Flu: (see Influenza, Human)
Human Influenza: (see Influenza, Human)
Human Retrovirus: (see RNA VIRUS INFECTIONS)
Huntington Chorea: (see Huntington Disease)
Huntington Disease: 0.15, 0.23, 0.75, 3.85, 52.25, 177.25, 400.00, 563.19, 642.91, 976.90
Hurler's Syndrome: (see Mucopolysaccharidoses)
Hutchinson-Gilford Syndrome: (see Progeria)
Hutchinson's Melanotic Freckle: 0.06, 0.37, 0.87, 7.50, 8.00, 62.50, 95.56, 325.87, 473.00, 742.06
Hutchinson's Teeth: (see Syphilis, Congenital)
Hydatid Cyst: (see Echinococcosis)
Hydatidiform Mole: 0.08, 0.25, 0.75, 0.80, 2.50, 5.78, 95.87, 175.56, 524.94, 691.27
Hydatidosis: (see Echinococcosis)
Hydramnios: (see Polyhydramnios)
Hydrocephalus: 0.07, 0.37, 0.87, 7.50, 8.00, 67.50, 195.87, 427.02, 573.82, 854.00
Hydrocephalus, Normal Pressure: 0.05, 0.37, 0.90, 12.85, 67.50, 267.50, 555.56, 695.87, 875.58, 943.20
Hydronephrosis: 0.20, 0.25, 0.75, 2.53, 3.40, 5.58, 95.87, 175.91, 425.87, 571.40
Hydrophobia: (see Rabies)
Hydrops: (see Edema)
Hydrosyringomyelia: (see Syringomyelia)
Hyperacusis: 0.04, 0.24, 0.57, 17.50, 86.53, 132.75, 342.51, 721.20, 823.10, 919.34
Hyperaldosteronism: 0.08, 0.26, 0.78, 2.50, 17.50, 255.87, 387.50, 405.00, 645.87, 723.58
Hyperbilirubinemia, Hereditary: 0.13, 0.52, 0.62, 9.00, 13.61, 155.87, 362.52, 453.02, 775.91, 925.58
Hyperbilirubinemic Encephalopathy: (see Kernicterus)
Hypercalcemia: 0.11, 0.49, 14.73, 82.50, 217.50, 344.01, 671.52, 753.21, 871.02, 975.87
Hypercapnia: 0.12, 0.35, 0.93, 7.50, 25.00, 35.87, 87.50, 93.50, 234.51, 523.01
Hypercholesteremia: (see Hypercholesterolemia)
Hypercholesterolemia: 0.08, 0.41, 0.95, 2.50, 5.50, 15.58, 187.50, 292.50, 619.34, 815.70
Hyperemesis Gravidarum: 0.19, 0.23, 0.85, 2.25, 74.33, 147.91, 339.04, 562.51, 725.87, 875.58
Hyperemia: 0.46, 0.95, 11.09, 65.23, 115.79, 342.50, 431.22, 535.58, 603.16, 805.79
Hyperglycemic Hyperosmolar Nonketotic Coma: 0.17, 0.18, 0.84, 7.59, 87.32, 132.51, 345.03, 657.50, 792.50, 925.79,
Hyperhidrosis: 0.06, 0.12, 0.85, 7.50, 32.50, 40.00, 133.63, 226.32, 475.58, 527.00
Hyperimmunoglobulin E-Recurrent Infection Syndrome: (see Job's Syndrome)
Hyperinsulinism: 0.14, 0.25, 0.85, 7.50, 8.00, 13.93, 185.79, 325.23, 741.34, 960.41
Hyperkalemia: 0.10, 0.57, 0.95, 12.85, 20.00, 37.50, 95.79, 250.00, 475.58, 527.00
Hyperkinetic Syndrome: (see Attention Deficit Disorder with Hyperactivity)
Hyperlipidemia, Familial Combined: 0.07, 0.23, 0.83, 12.33, 30.00, 131.00, 253.02, 350.00, 425.79, 826.90
Hyperlipidemia, Multiple Lipoprotein-Type: (see Hyperlipidemia, Familial Combined)
Hypermetropia: (see Hyperopia)
Hyperopia: 0.03, 0.46, 0.60, 8.85, 72.50, 115.78, 217.50, 493.50, 723.01, 825.79
Hyperostosis: 0.12, 0.25, 0.70, 2.50, 10.53, 2.75, 32.50, 92.50, 356.72, 425.58,
Hyperostosis, Cortical, Congenital
Hyperoxaluria: 0.03, 0.32, 0.62, 0.80, 7.50, 2.50, 32.50, 90.00, 322.06, 524.94
Hyperphenylalaninemia, Non-Phenylketonuric: (see Phenylketonurias)
Hyperpipecolic Acidemia: (see Peroxisomal Disorders)
Hyperpituitarism: 0.13, 0.35, 0.70, 0.85, 5.79, 77.25, 130.00, 296.50, 625.58, 915.70
Hyperplasia, Giant Lymph Node: (see Giant Lymph Node Hyperplasia)
Hyperpotassemia: (see Hyperkalemia)
Hyperprolactinemia: 0.03, 0.52, 0.68, 0.90, 7.50, 88.50, 151.79, 285.00, 325.79, 819.34
Hyperpyrexia, Malignant: (see Malignant Hyperthermia)
Hypersalivation: (see Sialorrhea)
Hypersensitivity: 0.01, 0.37, 0.65, 0.80, 2.50, 25.58, 52.50, 192.50, 375.79, 926.06,
Hypersensitivity, Atopic: (see Hypersensitivity, Immediate)
Hypersensitivity, Immediate: 0.04, 0.24, 0.57, 1.92, 30.72, 57.50, 152.01, 321.26, 669.71, 823.01
Hypersensitivity, Latex: (see Latex Hypersensitivity)
Hypersensitivity, Respiratory: (see RESPIRATORY HYPERSENSITIVITY)
Hypersensitivity, Type I: (see Hypersensitivity, Immediate)
Hypersensitivity, Type III: (see Immune Complex Diseases)
Hypersomnia, Periodic: (see Kleine-Levin Syndrome)
Hypertension: 0.03, 0.40, 0.78, 1.00, 2.50, 33.39, 75.79, 185.58, 425.79, 719.34
Hypertension, Malignant: 0.07, 0.41, 0.78, 3.21, 88.52, 109.69, 215.23, 505.79, 615.58, 725.79
Hypertension, Portal: 0.04, 0.40, 0.78, 1.21, 52.78, 122.85, 315.00, 487.50, 725.79, 915.70,
Hypertension, Pulmonary: 0.14, 0.40, 0.78, 1.00, 2.50, 12.33, 15.58, 52.50, 225.79, 424.94
Hyperthermia: (see Fever)
Hyperthermia, Malignant: (see Malignant Hyperthermia)
Hyperthyroidism: 0.07, 0.46, 0.62, 0.83, 7.50, 20.00, 85.23, 313.63, 405.79, 535.59,
Hypertrophy, Left Ventricular: 0.11, 0.57, 0.95, 5.25, 20.00, 37.50, 262.50, 593.50, 775.79, 808.50
Hypertrophy, Right Ventricular: 0.12, 0.57, 0.95, 5.58, 20.00, 145.79, 262.50, 393.50, 734.51, 919.34
Hypertropia: (see Strabismus: (Squint))
Hyperventilation: 0.12, 0.23, 0.85, 5.50, 22.50, 35.58, 73.30, 92.50, 352.93, 523.01,
Hypervitaminosis A: 0.11, 0.57, 0.95, 5.50, 17.50, 137.50, 262.50, 393.50, 775.79, 815.70
Hyphema: 0.11, 0.57, 0.95, 5.50, 217.50, 117.50, 162.50, 393.50, 677.91, 797.61
Hypocalcemia: 0.12, 0.50, 0.85, 5.50, 32.50, 125.79, 270.00, 492.50, 658.57, 824.94
Hypochondriasis: 0.03, 0.50, 0.85, 7.50, 8.00, 127.50, 235.58, 525.79, 725.00, 825.79
Hypocupremia, Congenital: (see Menkes Kinky Hair Syndrome)
Hypogalactia: (see Lactation Disorders)
Hypogammaglobulinemia: (see Agammaglobulinemia)
Hypoglycemia: 0.15, 0.35, 0.62, 0.93, 7.50, 115.09, 252.50, 472.50, 693.510, 825.79
Hypogonadism: 0.10, 0.50, 0.78, 0.85, 5.58, 67.50, 137.50, 285.79, 495.80, 726.00
Hypohidrosis: 0.03, 0.55, 0.87, 10.72,27.50, 127.50, 335.58, 525.61, 826.32, 919.55
Hypokalemia: 0.07, 0.12, 0.75, 0.83, 32.75, 107.50, 247.50, 350.00, 476.29, 605.68
Hypomenorrhea: (see Menstruation Disturbances)
Hyponatremia: 0.13, 0.24, 0.73, 0.87, 2.25, 5.78, 30.00, 150.00, 175.61, 534.25,
Hypophosphatasia: 0.04, 0.22, 0.95, 5.58, 25.68, 17.50, 42.50, 60.00, 95.23, 125.68,
Hypophyseal Disorders: (see Pituitary Diseases)
Hypopituitarism: 0.15, 0.26, 0.80, 5.50, 20.00, 32.50, 45.68, 57.50, 93.50, 92.50, 356.72,
Hypoplastic Left Heart Syndrome: 0.07, 0.18, 0.75, 0.83, 2.50, 7.50, 150.00, 379.93, 425.68, 932.00,
Hypopotassemia: (see Hypokalemia)
Hypoproconvertinemia: (see Factor VII Deficiency)
Hyposalivation: (see Xerostomia)
Hypospadias: 0.13, 0.57, 0.73, 0.85, 13.93, 45.52, 132.02, 255.10, 775.61, 813.63
Hypotension: 0.02, 0.24, 0.85, 37.50, 101.32, 221.10, 419.34, 562.91, 709.83, 976.90
Hypothermia: 0.03, 0.46, 0.60, 0.85, 2.50, 5.25, 17.50, 93.50, 224.94, 425.61,
Hypothyroidism: 0.07, 0.46, 0.62, 0.83, 7.50, 20.00, 85.23, 313.63, 405.79, 539.00,
Hypoventilation, Central Alveolar: (see Sleep Apnea, Central)
Hypovolemic Shock: (see Shock)
Hypoxanthine-Phosphoribosyl-Transferase Deficiency Disease: (see Lesch-Nyhan Syndrome)
Hypoxia: (see Anoxia)
Hypoxia, Brain: 0.15, 0.18, 0.80, 5.50, 17.50, 32.50, 151.27, 257.46, 413.91, 692.27
Hypoxic Encephalopathy: (see Hypoxia, Brain)
Hypsarrhythmia: (see Spasms, Infantile)
Hysteria, Dissociative: (see DISSOCIATIVE DISORDERS)


Icterus, haemolytic (a chronic form of jaundice involving anemia) - 243, 768
Ileocolitis, colon inflammation (see also Parasite general set) - 802, 832
Immune system stimulation - 8, 1862, 2008, 2128, 2180, 3347, 5611, 2791,
3448, 2929, 4O14, 5611, 2867, 2855, 432
Impotence (many classes. Also use Circulatory stasis) - 9.39, 2127, 2008,
465, 10000, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 125, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Indigestion - 10000, 880, 787, 727, 465, 444, 20, 125, 95, 72, 4.9
Infantile paralysis (polio) - 1500, 880, 787, 727, 776, 10000
Infections general - 1550, 880, 802, 786, 728, 465, 444, 125, 95, 72, 48,
20, 304, 1.2, 5500, 676, 422, 766
Infections general secondary - 5000, 1600, 1500, 832, 776, 760, 700, 690,
666, 650, 625, 600, 1865, 500, 450, 440, 428, 660, 2112
Infections general tertiary - 1800, 2720, 2489, 832, 3040, 2008, 1850, 610,
732, 751, 40000
Infertility (see also Impotence) - 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690,
666, 650, 625, 600, 9.39
Inflammation, general (also see Infection general sets) - 1.5, 3.6
Influencinum Berlin '55 - 430, 720, 733, 787
Influencinum vesica (blisters) general - 203, 292, 588, 612, 975, 407, 682
Influencinum vesic NW - 332, 364, 519, 588, 590, 238, 239, 715
Influencinum vesic SW - 433, 645, 658, 824
Influenza (mutates to new strains constantly but these may be helpful. See
also Influenza, Grippe and Influenza Virus) - 464, 440, 3672, 7766, 7760,
7344, 1234, 5000, 727, 787, 800, 875, 880, 885, 728, 1550, 1500, 2008, 20,
304 for 5 min
Influenza (aches and respiratory) - 440, 512, 683, 728, 784, 787, 800, 875,
880, 885, 2050, 2720, 5000 for 5 min, 7760, 7766 for 10 min, 304 for 3 min
Influenza general (1) (winter 98-99) - scan from 6984 to 7016 by 2 or 4Hz.
Influenza (2) (winter 99-00) - 10000, 880, 727, 330, 728
Influenza (3) (winter 99-00) - 440, 465, 613, 666, 727, 787, 800, 1000,
5000, 10000
Influenza with respiratory component (1) (winter 99-00) - 47, 1191, 2398,
2544, 5608, 7760, 7766, 672-679, 676, 647-652, 1215, 724-732, 746, 768, 687
Influenza 1957 "A" Asian - 768, 574
Influenza 1978 - 844, 814, 610
Influenza 1979 - 123, 513, 522, 565, 788, 601
Influenza 1983 - 424, 730, 734, 428
Influenza 1989 - 216, 322, 627, 703, 748
Influenza 1993 - 522, 615, 778, 850, 959
Influenza 1993 secondary - 207, 254, 580s, 848, 947, 7967, 8910, 739, 741,
760, 765, 773, 915
Influenza 1994 - 689, 697, 699, 798
Influenza 1994 secondary - 337, 690, 868, 869, 702, 727, 729, 776, 779
Influenza 1997 to 1998 - 2008, 880, 787, 727, 35, 20, 465
Influenza Asian grippe A - 516, 656, 434
Influenza autumn 1998 - 250, 465 for 3min, 8210 for 5min, 8700, 7760 for
15min
Influenza Bach Poly - 122, 350, 487, 572, 634, 768, 823, 1043, 1272, 764,
771
Influenza, grippe general - 343, 500, 512, 541, 862, 1000, 1192, 3012, 3423,
10223
Influenza, grippe, vapch - 153, 343
Influenza, grippe 1986 tri - 532, 588, 660s, 994, 462, 712
Influenza, grippe 1987 - 140, 332, 581, 953, 4868, 730
Influenza, grippe 1988 - 267, 536, 568, 2050, 752, 781
Influenza, grippe 1989 - 353, 536, 874
Influenza, grippe 1990 - 541, 560, 656
Influenza haemophilus - 542, 552, 885, 959, 734
Influenza haemophilus type B - 652, 942, 483, 731, 746
Influenza spanish - 462, 787
Influenzum toxicum - 854
Influenza triple nosode - 421, 632, 1242, 1422, 1922, 3122
Influenza V grippe - 861
Influenza V-2 grippe - 324, 652, 653
Influenza V-3 grippe - 550, 553
Influenza V-4 grippe - 232, 352, 2558
Influenza V-5 grippe - 945, 518
Influenza V-75 Victoria - 343, 316, 1020
Influenza VA-2 grippe - 334, 472, 496, 833, 836, 922, 728
Influenza VA-2L grippe - 447
Influenza virus, general - 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250
Influenza virus 1991 to 1992 - 153, 345, 387, 758, 984, 985
Influenza virus 1991 to 1992 secondary - 330s, 350s, 525, 632, 740, 761,
762, 776, 777, 780
Influenza virus 1992 to 1993 - 535, 946
Influenza virus 1992 to 1993 secondary - 272, 534, 566, 668, 674, 776, 782,
947, 632, 640, 713, 715, 742, 773, 777
Influenza virus 1993 to 1994 - 757, 885, 895, 969
Influenza virus 1993 to 1994 secondary - 447, 457, 597, 756, 764, 776, 798,
878, 967, 9090, 663, 720, 728, 729, 745, 762, 764, 770, 773, 779
Influenza virus "A" - 322, 332, 776
Influenza virus "A" 1974 - 442
Influenza virus "A" Port Chalmers - 622, 863
Influenza virus "B" - 468, 530, 532, 536, 537, 568, 722, 740s, 1186, 679
Influenza virus "B" Hong Kong - 555
Influenza virus "swine" - 413, 432, 663, 839, 995
Influenza virus British - 558, 932
Injection, allergic reaction to - 10000
Insomnia (see also Parasite general set) - 3.59, 3, 7.83, 10, 1550, 1500,
880, 802, 6000, 304
Intelligence, clarity of thought - 20, 10000
Intercostal neuralgia (pain in rib musculature) - 3000, 1550, 880, 802, 787,
776, 727, 125, 20, 1865, 444
Interleukin (used to stimulate lymphocyte production) - 3448, 2929, 4O14,
5611, 2867, 2855, 2791
Intermittent claudication - 45, 48
Intestinal problems, colon - 10, 440, 880, 787, 727
Intestinal problems, general (also try Parasite general set) - 802
Intestines, inflammation - 727, 787, 880, 105, 791
Irritable bowel syndrome (use with Parasites giardia and Parasites general
set) - 20, 727, 787, 802, 832, 880, 465, 422, 6766, 1550
Itching (pruritis. Take hot bath with a cup of apple cider vinegar
I-Cell Disease: (see Mucolipidoses)
Ichthyosis: 0.03, 0.18, 0.65, 0.80, 33.52, 72.50, 270.96, 321.80, 505.67, 715.28
Icterus: (see Jaundice)
IDDM: (see Diabetes Mellitus, Type 1)
Ideational Apraxia: (see Apraxias)
Idiopathic Environmental Intolerances: (see Multiple Chemical Sensitivity)
Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis: (see Cardiomyopathy, Hypertrophic)
Idiopathic Hypertrophic Subvalvular Stenosis: (see Cardiomyopathy, Hypertrophic)
Idiopathic Intracranial Hypertension: (see Pseudotumor Cerebri)
Idiopathic Orofacial Dyskinesia: (see Meige Syndrome)
Idiopathic Orthostatic Hypotension, Shy-Drager Type: (see Shy-Drager Syndrome)
Idiopathic Parkinson Disease: (see Parkinson Disease)
Idiopathic Scrotal Calcinosis: 0.12, 0.26, 0.70, 2.50, 31.00, 72.75, 122.50, 282.81, 357.77, 426.16
IgA Deficiency: 0.13, 0.23, 0.70, 0.87, 5.78, 7.25, 30.00, 96.50, 322.06, 519.34
IgA Neuropathy: (see Glomerulonephritis)
IgE-Mediated Hypersensitivity: (see Hypersensitivity, Immediate)
Ileitis, Regional: (see Crohn Disease)
Ileitis, Terminal: (see Crohn Disease)
Ileocolitis: (see Crohn Disease)
Immune Complex Diseases: 0.02, 0.30, 0.85, 7.50, 32.50, 240.28, 346.00, 628.00, 833.70, 925.68
Immune System Diseases: 0.02, 0.30, 0.85, 7.50, 12.50, 40.00, 162.90, 350.00, 433.63, 909.21
Immunodeficiency Syndrome, Acquired: (see Acquired Immunodeficiency Syndrome)
Immunodeficiency, Common Variable: (see Common Variable Immunodeficiency)
Immunodeficiency, Severe Combined: (see Severe Combined Immunodeficiency)
Immunologic Deficiency Syndrome, Acquired: (see Acquired Immunodeficiency Syndrome)
Immunologic Deficiency Syndromes: 0.02, 0.30, 0.85, 32.88, 234.51, 425.68, 571.00, 879.00, 938.00,
Impetigo: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 37.50, 130.72, 352.50, 712.50, 693.50
Impetigo Contagiosa: (see Impetigo)
Inappropriate Follicle Stimulating Hormone Secretion: (see Hyperpituitarism)
Inappropriate FSH Secretion Syndrome: (see Hyperpituitarism)
Inappropriate Growth Hormone Secretion Syndrome: (Acromegaly): (see Acromegaly)
Inappropriate LH Secretion Syndrome: (see Hyperpituitarism)
Inappropriate Luteinizing Hormone Secretion: (see Hyperpituitarism)
Inappropriate Thyroid Stimulating Hormone Secretion: (see Hyperpituitarism)
Inappropriate TSH Secretion Syndrome: (see Hyperpituitarism)
Inborn Errors of Metabolism: (see Metabolism, Inborn Errors)
Inclusion Disease: (see Cytomegalovirus Infections)
Incontinentia Pigmenti: 0.10, 0.57, 0.68, 0.87, 35.58, 127.50, 337.50, 638.61, 715.23, 903.74,
Incontinentia Pigmenti Achromians: (see Pigmentation Disorders)
Infectious Mononucleosis: 0.08, 0.35, 0.60, 0.80, 212.03, 305.21, 451.27, 565.61, 690.00, 826.32
Infectious Mononucleosis-Like Syndrome, Chronic: (see Fatigue Syndrome, Chronic)
Inflammation: 0.08, 0.12, 0.60, 0.80, 2.50, 30.98, 103.00, 362.50, 692.01, 825.00
Inflammation, Brain: (see Encephalitis)
Inflammatory Bowel Diseases: 0.01, 0.32, 0.70, 0.85, 5.61, 32.50, 60.00, 125.23, 225.68, 375.61,
Inflammatory Myopathy: (see Myositis)
Inflammatory Response Syndrome, Systemic: (see Systemic Inflammatory Response Syndrome)
Influenza (Bird) H5N1: 0.08, 0.25, 0.57, 7.50, 10.53, 12.50, 40.00, 173.30, 329.37, 675.00,
Influenza in Humans: (see Influenza, Human)
Influenza, Avian: (see Influenza H5N1)
Influenza, Human: 0.08, 0.25, 0.57, 7.50, 10.53, 12.50, 40.00, 170.00, 320.00, 615.00,
Injuries: (see WOUNDS AND INJURIES)
Inner Ear Disease: (see Labyrinth Diseases)
Inoculation Lymphoreticulosis: (see Cat-scratch Disease)
Insensitivity to Pain with Anhidrosis, Congenital: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
Insulinoma: 0.01, 0.32, 0.70, 0.87, 5.25, 32.50, 60.00, 125.68, 225.65, 275.68
Insuloma: (see Insulinoma)
Intention Tremor: (see Tremor)
Intermittent Claudication: 0.08, 0.24, 0.57, 7.50, 12.05, 2.50, 42.50, 271.50, 415.70, 675.68,
Internuclear Ophthalmoplegia: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Interstitial Cystitis: (see Cystitis, Interstitial)
Interstitial Lung Diseases: (see Lung Diseases, Interstitial)
Intervertebral Disk Displacement: 0.04, 0.41, 0.62, 7.50, 2.75, 40.00, 275.65, 475.68, 527.00, 667.00
Intestinal Cancer: (see Cancer: Intestinal)
Intestinal Diseases: 0.05, 0.52, 0.78, 7.50, 8.00, 55.68, 225.23, 533.63, 652.43, 781.00,
Intestinal Neuronal Dysplasia: 0.05, 0.52, 0.78, 7.50, 8.00, 32.50, 62.50, 125.68, 250.00, 376.29
Intestinal Obstruction: 0.05, 0.52, 0.78, 7.50, 8.00, 30.00, 62.50, 125.65, 210.50, 575.68,
Intestinal Polyps: 0.05, 0.52, 0.78, 10.47, 5.58, 32.50, 65.68, 149.21, 275.67, 375.68,
Intracerebral Hemorrhage: (see Cerebral Hemorrhage)
Intracranial Aneurysm: 0.08, 0.24, 0.57, 7.50, 10.72, 36.21, 142.50, 321.00, 415.70, 775.68
Intracranial Central Nervous System Disorders: (see BRAIN DISEASES)
Intracranial Vascular Disorders: (see Cerebrovascular Disorders)
Intracranial Vasospasm: (see Vasospasm, Intracranial)
Iodamoebiasis: (see Amebiasis)
Iritis: 0.01, 0.25, 0.87, 11.09, 7.50, 12.71, 85.68, 132.50, 353.50, 855.08
Iron-Deficiency Anemia: (see Anemia, Iron-Deficiency)
Irritable Bowel Syndrome: 0.23, 0.85, 7.50, 32.50, 22.50, 151.68, 312.50, 432.50, 705.67, 869.34,
Isaac's Syndrome: (see Fasciculation)
Ischemia, Myocardial: (see Myocardial Ischemia)
Ischemic Attack, Transient: 0.17, 0.40, 0.62, 0.85, 2.50, 25.00, 109.32, 362.57, 621.68, 775.67
Ischemic Encephalopathy: (see Brain Ischemia)
Ischemic Heart Disease: (see Myocardial Ischemia)
Ischemic Optic Neuropathy: (see Optic Neuropathy, Ischemic)
Isoimmunization, Rhesus: (see Rh Isoimmunization)
Itching: (see Pruritus)
Ito Syndrome: (see Pigmentation Disorders)
Ivemark Syndrome: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 7.50, 162.50, 281.20, 492.52, 675.62, 825.23
(If chronic and no long term relief, use Parasite sets including Parasites general and Parasites blood flukes.) - 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 3176


Jade Machine color decode - Blue 624, Lt. blue 2155, Green 2055, Lt. green
960, Yellow 470, Orange 920, Red 815, Sienna 858, Magenta 800, Purple 745,
Lavender 677, Indigo 640
Jaundice (see also Liver support, gallbladder, Leptospirosis, and Parasites
fluke and general frequency sets) - 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625,
600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Jock itch (see Epidermophyton floccinum)
Joint inflammation (also see arthritis sets) - 10000
Jackknife Seizures: (see Spasms, Infantile)
Jacksonian Seizure: (see Seizures)
Jacobsen Syndrome: 0.18, 0.78, 0.85, 13.61, 7.50, 27.50, 95.62, 375.67, 523.01, 682.02
Jansky-Bielschowsky Disease: (see Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses)
Jaundice: 0.13, 0.23, 0.62, 0.97, 7.50, 12.05, 152.50, 293.50, 315.62, 496.01
Jaundice, Chronic Idiopathic: 0.20, 0.46, 0.60, 2.50, 13.00, 35.78, 187.50, 235.00, 395.62, 805.70
Jaundice, Hemolytic: (see Anemia, Hemolytic)
Jaw Diseases: 0.19, 0.18, 0.65, 9.00, 32.39, 119.50, 232.50, 721.67, 831.00, 925.62
Jerk Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Job's Syndrome: 0.13, 0.23, 0.70, 33.47, 288.75, 351.00, 432.50, 601.23, 719.01, 851.91
Jock Itch: (see Dermatomycoses)
Joint Diseases: 0.11, 0.24, 0.57, 38.83, 222.72, 317.50, 431.20, 572.50, 695.67, 905.62
Joseph Disease: (see Machado-Joseph Disease)
Juvenile Huntington Disease: (see Huntington Disease)
Juvenile Spinal Muscular Atrophy: (see Spinal Muscular Atrophies of Childhood)
Juvenile Temporal Arteritis: (see Giant Cell Arteritis)


Kaposi's sarcoma - 249, 418, 647
Kidney insufficiency - 9.2, 10, 40, 440, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650,
625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Kidney papilloma (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264,
634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Kidney stones (use with vitamin, mineral, and herb supplementation) - 444,
727, 787, 880, 10000, 6000, 3000, 3.5, 1552
Kidney tonic, general - 440, 248, 8, 880, 20, 10000, 800, 5000, 3000
Kieferosteitis (a type of bone inflammation marked by enlargement and pain)
- 432, 516, 384
Klebsiella pneumoniae (see Pneumoniae klebsiella)
Kallmann Syndrome: 0.12, 0.50, 0.85, 5.50, 32.50, 35.00, 75.85, 92.50, 125.62, 519.34
Kanner's Syndrome: (see Autistic Disorder)
Kaposi Disease: (see Xeroderma Pigmentosum)
Kartagener Syndrome: 0.03, 0.50, 0.85, 7.50, 18.00, 27.50, 135.67,225.62, 635.23, 917.02
Kartagener Triad: (see Kartagener Syndrome)
Kawasaki Disease: (see Mucocutaneous Lymph Node Syndrome)
Kearns Syndrome: (see Kearns-Sayer Syndrome)
Kearns-Sayer Syndrome: 0.15, 0.35, 0.62, 0.93, 7.50, 13.52, 52.50, 72.50, 93.50, 96.50,
Keloid: 0.10, 0.50, 0.78, 0.85, 5.62, 37.50, 131.98, 285.00, 624.11, 881.19
Keratitis: 0.07, 0.55, 0.70, 0.87, 5.25, 7.25, 30.00, 55.23, 93.50, 325.62
Keratitis, Ulcerative: (see Corneal Ulcer)
Keratoconus: 0.19, 0.52, 0.68, 0.97, 57.50, 119.53, 325.62, 634.20, 701.50, 881.62
Keratosis, Actinic: 0.16, 0.49, 0.62, 0.85, 13.39, 71.50, 142.21, 392.50, 677.91, 715.70
Keratosis, Seborrheic: 0.12, 0.68, 0.85, 12.05, 7.50, 27.50, 97.50, 275.62, 523.01, 687.45
Kernicterus: 0.08, 0.35, 0.60, 0.80, 2.75, 5.50, 50.00, 62.50, 90.00, 95.67
Ketoacidosis, Diabetic: (see Diabetic Ketoacidosis)
Ketosis, Diabetic: (see Diabetic Ketoacidosis)
Kidney Calculi: 0.01, 0.18, 0.70, 0.85, 5.78, 32.50, 60.00, 125.23, 95.67, 150.00,
Kidney Diseases: 0.07, 0.18, 0.57, 7.50, 13.61, 122.50, 211.00, 305.85, 452.20, 591.43
Kidney Diseases, Cystic: 0.07, 0.18, 0.62, 7.50, 12.11, 40.00, 150.00, 524.94, 689.93, 752.05
Kidney Failure, Acute: 0.13, 0.18, 0.65, 0.97, 7.50, 11.95, 40.00, 150.00, 524.94, 689.93, 752.05
Kidney Failure, Chronic: 0.13, 0.18, 0.65, 0.97, 7.50, 11.95, 40.00, 150.00, 524.94, 689.93, 752.05
Kidney Stones: (see Kidney Calculi)
Kidney Tubular Necrosis, Acute: 0.13, 0.18, 0.65, 0.97, 7.50, 11.95, 40.00, 150.00, 524.94, 689.93, 752.05
Kienbock Disease: (see Osteonecrosis)
Kimura Disease: (see Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia)
Kinky Hair Syndrome: (see Menkes Kinky Hair Syndrome)
Kissing Disease: (see Infectious Mononucleosis)
Klebsiella Infections: 0.13, 0.41, 0.65, 0.97, 7.50, 10.47, 152.50, 493.50, 375.69, 475.54
Kleine-Levin Syndrome: 0.01, 0.50, 0.68, 0.87, 5.58, 7.50, 37.50, 95.54, 323.01, 426.90,
Klein-Waardenburg Syndrome: (see Waardenburg's Syndrome)
Klinefelter Syndrome: 0.16, 0.55, 0.85, 2.50, 5.50, 27.50, 37.50, 150.00, 125.69, 515.70
Klippel-Feil Syndrome: 0.03, 0.52, 0.62, 0.93, 7.50, 12.71, 85.00, 96.50, 300.00, 225.54
Klippel-Trenaunay Disease: (see Klippel-Trenaunay-Weber Syndrome)
Klippel-Trenaunay-Weber Syndrome: 0.06, 0.12, 0.60, 0.90, 2.75, 17.50, 72.50, 375.69, 357.77, 425.23
Klumpke Paralysis: (see Brachial Plexus Neuropathies: (Erb's Palsy))
Konzo: (see Plant Poisoning)
Krabbe Disease: (see Leukodystrophy, Globoid Cell)
Krukenberg Tumor: 0.07, 0.49, 0.60, 0.80, 32.10, 251.50, 382.50, 501.69, 618.00, 713.54,
Kufs Disease: (see Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses)
Kugelberg-Welander Disease: (see Spinal Muscular Atrophies of Childhood)
Kuru: 0.07, 0.57, 0.85, 2.50, 35.12, 213.98, 307.50, 426.42, 613.01, 719.34
Kuru Encephalopathy: (see Kuru)
Knee, joint pain - 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6,
9.39


Lac Deflorat - 230, 371, 232, 2121
Lamblia (see Parasites, Giardia)
Large intestine tonic - 8, 440, 880
Laryngeal polyp - 765, 202
Larynx - 10, 440, 465, 444, 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 7.69, 3, 1.2, 250,
9.6, 9.39
Lateral sclerose (degeneration of spinal cord leading to spastic paraplegia.
See also ALS.) - 254
Laxative, mild - 802
Legionella (Legionnaires' disease, caused by a gram-negative bacteria
associated with condensed or treated water that migrate to lung tissue and
stimulate severe respiratory manifestations, fever, headache, abdominal
pain, and may affect kidneys and liver.) - 723, 724, 897, 975, 8120, 8856, 690, 693
Leishman Donovan bodies (see Parasites, Leishmania)
Leprosy - 600
Leprosy secondary infection - 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776,
760, 727, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20, 500, 450, 440, 428, 660
Leptospirosis (a spirochete bacterial disease that is spread to humans
through animal urine that can cause meningitis, jaundice, anemia,
miscarriage, and death) - 612, 663
Leukocytogenesis, stimulates (see also Immune system stimulation) - 20, 727
Leukoderma, acquired (see Vitiligo)
Leukoencephalitis (inflammation of brain's white matter, usually in infants
and children, but also found in horses as a result of forage poisoning) - 324, 572, 776, 934, 1079, 1111, 1333
Leukoencephalitis secondary - 338, 783, 932, 1035, 1160, 1630, 712, 713, 715, 1244
Leukoplakia (white patches on mucous membranes, also see EBV, Pappilloma,
and Cancer, carcinoma freqs) - 465, 2127, 2008, 727, 690, 666
Leukose (proliferation of tissues that form white blood cells; considered to
be foundational stage of leukemia. See also Parasite general and Parasite fluke sets) - 612, 633, 653, 3722, 644
Lipoma (benign, soft tumor of fatty tissue) - 47, 606, 709
Listeriose (a serious disease causing miscarriage, meningitis, and
endocarditis in humans; known as "circling disease" in ruminants and causes
liver necrosis in animals with single stomachs. Also see Strep general and
General infection) - 377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724
Liver fluke (See parasites, flukes)
Liver necrosis (see Listeriose, Liver support, Parasites schistosoma
mansoni)
Liver stores, bile, cholesterol - 21.34
Liver support (also try Parasite general and fluke freqs) - 33.13, 1552, 802
Liver, enlargement - 727, 787, 880
Lockjaw (see Tetanus)
Locomotor dysfunction incoordination (slow results. See also Schumann
response) - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95,
72, 20
Low blood pressure (see hypotension)
Luesinum/Syphilinum (see Syphillis)
Lumbago - 10000, 800, 880, 787, 727, 125, 95, 72, 444, 1865, 9.19, 8.25,
7.69, 300
Lung sinus bacteria - 244, 1466, 597, 1311
Lung abscess (see Nocardia asteroides)
Lupus, general (localized degeneration of skin by various diseases; vulgaris
is a common form of this ailment that is actually a rare form of
tuberculosis that manifests with disfigurement and destruction of the skin
and cartilage of the face. Also use Parasite fluke sets for any type) -
633 for 5 min, 2125 for 4 min, 2008 for 8 min, 3612 for 4 min, 802 for 8
min, 2489, 702, 243, 386, 442, 942 for 3 min
Lupus general secondary - 205, 244, 352, 633, 847, 921, 993, 1333, 1464,
7865, 771
Lupus SLE secondary - 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304, 386, 678,
481
Luxation (dislocation of organs or joints) - 9.1, 110
Lyme disease (also known as borreliosis; relapsing fever in humans and
animals caused by parasitic spirochetes from ticks) - 432,800,4200, 338,
344, 345, 605, 673, 758, 797, 884, 1455, 6863, 6870, 533, 534, 732
Lyme hatchlings/eggs - 640, 8554, 203, 412, 414, 589, 667, 840, 1000, 1072,
1087, 1105
Lyme secondary - 254, 525, 597, 644, 885, 699
Lyme tertiary - 306, 432, 484, 610, 625, 690, 864, 2016, 790
Lyme (1) always run 620 after 864 - 864, 495, 485 to 505, 620, 610 to 630,
690, 790, 785 to 795.
Lyme (2) - 2050, 1520, 615 for 5 min, 2016, 625 for 10 min.
Lymph plaque - 596, 346
Lymph stasis - 3176
Lymph stasis secondary (also see Lymphangitis) - 6.3, 148, 522, 146, 444,
440, 880, 787, 727, 10000, 2.5, 465, 10
Lymph support - 15.05, 10.36, 3176
Lymphangitis (lymphatic vessel inflammation of humans and horses most
commonly caused by strep but also by other bacteria, yeast fungus, and
cancer) - 574, 778, 1120, 1078, 3176
Labhart-Willi Syndrome: (see Prader-Willi Syndrome)
Labyrinth Diseases: 0.11, 0.24, 0.57, 281.83, 301.09, 392.41, 431.19, 672.53, 703.54, 821.69
Labyrinthitis: 0.11, 0.24, 0.62, 0.85, 118.33, 209.18, 321.00, 544.10, 631.17, 705.00
Lacrimal Apparatus Diseases: 0.12, 0.55, 0.85, 5.50, 22.50, 35.69, 73.30, 92.50, 125.23, 527.81
Lacrimal Duct Obstruction: 0.20, 0.46, 0.60, 2.75, 122.00, 275.69, 327.50, 649.54, 735.00, 833.69
Lactation Disorders: 0.19, 0.30, 0.62, 7.50, 8.00, 2.50, 32.50, 55.23, 150.00, 325.54
Lactose Intolerance: 0.13, 0.25, 0.70, 7.50, 12.33, 32.13, 232.50, 355.69, 430.00, 855.08,
Lactose Malabsorption: (see Lactose Intolerance)
Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome: 0.13, 0.32, 0.93, 2.44, 81.27, 131.61, 334.25, 415.70, 568.43, 813.96
Lambliasis: (see Giardiasis)
Landau-Kleffner Syndrome: 0.12, 0.23, 0.83, 5.25, 97.00, 128.21, 162.50, 338.06, 511.94, 631.41
Landry-Guillain-Barre Syndrome: (see Guillain-Barre Syndrome)
Langer-Giedion Syndrome: 0.08, 0.35, 0.75, 7.50, 32.58, 174.50, 407.50, 632.00, 723.54, 885.54
Langerhans-Cell Granulomatosis: (see Histiocytosis, Langerhans-Cell)
Langerhans-Cell Histiocytosis: (see Histiocytosis, Langerhans-Cell)
Larsen Syndrome: 0.13, 0.57, 0.73, 0.90, 2.25, 35.78, 137.09, 490.21, 822.50, 935.22,
Larva Migrans: 0.07, 0.37, 0.70, 0.85, 5.69, 7.25, 30.00, 55.54, 93.50, 322.06, 515.70, 689.93, 752.05, 970.50,
Larva Migrans, Cutaneous: (see Larva Migrans)
Larva Migrans, Ocular: (see Larva Migrans)
Laryngeal Cancer: (see cancer: Larynx / Laryngeal)
Laryngeal Diseases: 0.03, 0.24, 0.62, 0.83, 183.39, 315.62, 432.39, 691.50, 822.54, 923.01
Laryngeal Nerve Palsy, Recurrent: (see Vocal Cord Paralysis)
Laryngeal Paralysis: (see Vocal Cord Paralysis)
Laryngeal Perichondritis: (see LARYNGEAL DISEASES)
Laryngeal Stenosis: (see Laryngostenosis)
Laryngitis: 0.03, 0.24, 0.60, 0.80, 11.95, 52.71, 50.00, 197.50, 305.61, 432.41
Laryngomalacia: 0.19, 0.52, 0.78, 0.97, 7.50, 116.72, 205.54, 325.00, 422.50, 925.69
Laryngostenosis: 0.20, 0.25, 0.75, 2.50, 3.00, 5.58, 95.23, 175.54, 425.69, 571.00
Larynx Neoplasms: (see cancer: Larynx / Laryngeal)
Lassa Fever: 0.03, 0.24, 4.57, 57.50, 110.47, 321.82, 491.31, 681.28, 721.66, 839.34 Lassitude: (see Fatigue)
Lateral Bulbar Syndrome: (see Lateral Medullary Syndrome: (Wallenberg Syndrome))
Lateral Medullary Syndrome: 0.03, 0.50, 0.87, 13.52, 7.50, 27.50, 35.00, 125.69, 297.50, 437.50
Lateral Sclerosis: (see Motor Neuron Disease)
Latex Allergy: (see Latex Hypersensitivity)
Latex Hypersensitivity: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 7.50, 11.09, 52.50, 172.51, 383.50, 516.52
Laurence-Moon Syndrome: 0.10, 0.50, 0.68, 0.87, 35.25, 164.27, 204.19, 325.69, 521.29, 662.52
Laurence-Moon-Biedl Syndrome: (see Laurence-Moon Syndrome)
Leber's Congenital Amaurosis: (see Blindness)
Left Heart Syndrome, Hypoplastic: (see Hypoplastic Left Heart Syndrome)
Left Ventricular Hypertrophy: (see Hypertrophy, Left Ventricular)
Leg Ulcer: 0.08, 0.35, 0.60, 31.80, 191.50, 228.50, 321.00, 523.69, 691.00, 797.50
Legg-Perthes Disease: 0.01, 0.32, 0.70, 0.87, 5.78, 32.50, 181.93, 621.69, 705.54, 815.70
Legionellosis: 0.19, 0.23, 0.85, 2.50, 32.50, 192.28, 391.28, 562.50, 725.69, 975.23
Leigh Disease: 0.46, 0.95, 7.50, 25.54, 15.69, 40.00, 60.00, 125.00, 300.00, 527.81
Leiomyoma: 0.85, 0.98, 1.80, 17.53, 213.23, 321.29, 423.69, 597.50, 862.50, 915.54
Leiomyosarcoma: 0.17, 0.18, 0.80, 7.50, 47.21, 132.580, 355.23, 486.90, 530.22, 841.69
Leiomyosarcoma, Epithelioid: (see Leiomyosarcoma)
Leiomyosarcoma, Myxoid: (see Leiomyosarcoma)
Leishmaniasis: 0.06, 0.12, 0.85, 7.51, 32.52, 43.06, 151.18, 225.53, 515.76, 659.02,
Lennox-Gastaut Syndrome: (see Epilepsy)
Lens Opacities: (see Cataract)
Lentiginosis: (see Lentigo)
Lentiginosis, Perioral: (see Peutz-Jeghers Syndrome)
Lentigo: 0.10, 0.57, 0.95, 7.50, 17.50, 37.50, 95.54, 225.69, 536.42, 689.93
Lentigo, Malignant: (see Hutchinson's Melanotic Freckle)
Leptomeningeal Cysts: (see Arachnoid Cysts)
Leptospirosis: 0.07, 0.24, 10.57, 37.29, 132.81, 313.75, 437.50, 520.50, 631.94, 771.00
Lesch-Nyhan Syndrome: 0.07, 0.22, 0.62, 7.50, 2.50, 41.01, 119.34, 475.69, 527.00, 667.00
Leucine Metabolism Disorders: 0.03, 0.26, 0.78, 11.95, 7.50, 55.54, 97.50, 515.70, 652.43, 758.78,
Leukemia: 0.07, 0.12, 0.60, 0.80, 2.50, 22.50, 72.50, 421.39, 739.10, 905.31
Leukocytopenia: (see Leukopenia)
Leukodystrophy, Globoid Cell: 0.16, 0.55, 0.85, 2.50, 5.50, 27.50, 37.50, 123.01, 327.23, 533.69
Leukodystrophy, Metachromatic: 0.16, 0.55, 0.85, 7.50, 32.50, 35.54, 95.69, 376.29, 515.70, 689.93
Leukodystrophy, Spongiform: (see Canavan Disease)
Leukoencephalitis, Subacute Sclerosing: (see Subacute Sclerosing Panencephalitis)
Leukoencephalopathy, Subcortical: (see Dementia, Vascular)
Leukopenia: 0.02, 0.50, 0.85, 2.50, 7.50, 15.69, 35.54, 125.00, 225.69, 377.91
Lewy Body Disease: 0.14, 0.22, 0.62, 7.50, 2.50, 40.00, 87.50, 150.00, 375.69, 519.34,
Lewy Body Parkinson Disease: (see Parkinson Disease)
Lhermitte-Duclos Disease: (see Hamartoma Syndrome, Multiple: (Cowden's Disease))
Libman-Sacks Disease: (see Lupus Erythematosus, Systemic)
Lice Infestations: 0.03, 0.41, 0.62, 0.93, 7.50, 13.93, 85.54, 96.50, 327.81, 405.23
Lichen Planus: 0.05, 0.49, 0.62, 0.95, 10.47,32.71, 330.22, 402.80, 692.10, 775.09
Lichen Ruber Planus: (see Lichen Planus)
Lichen Sclerosus: (see Lichen Sclerosus et Atrophicus: (White Spot Disease))
Lichen Sclerosus et Atrophicus: 0.15, 0.18, 0.80, 5.50, 107.50, 372.50, 515.54, 631.85, 711.12, 907.50
Light Sensitivity: (see Photophobia)
Lightheadedness: (see Dizziness)
Limb Cramp: (see Muscle Cramp)
Lindau Disease: (see von Hippel-Lindau Disease)
Lingual-Facial-Buccal Dyskinesia: (see MOVEMENT DISORDERS)
Lipodystrophy: 0.02, 0.12, 0.85, 7.50, 32.50, 40.00, 60.00, 150.00, 92.50, 426.90,
Lipodystrophy, Intestinal: (see Whipple Disease)
Lipoma: 0.16, 0.55, 0.85, 7.50, 32.50, 35.67, 97.50, 375.54, 515.70, 660.41
Lipoma, Pleomorphic: (see Lipoma)
Lipomatosis: 0.02, 0.50, 0.87, 172.50, 207.50, 315.23, 425.62, 691.22, 735.54, 962.07,
Lipomucopolysaccharidosis: (see Mucolipidoses)
Lissencephaly: 0.14, 0.22, 0.62, 10.72, 2.50, 124.00, 327.50, 421.20, 505.52, 632.01,
Listeria Infections: 0.08, 0.26, 0.78, 2.50, 7.50, 55.67, 87.50, 123.52, 543.32, 662.54,
Little Disease: (see Cerebral Palsy)
Livedo Reticularis, Systemic Involvement: (see Sneddon Syndrome)
Liver Cirrhosis: 0.11, 0.55, 0.95, 5.50, 17.50, 37.50, 162.50, 383.50, 421.00, 645.25,
Liver Diseases: 0.11, 0.55, 0.97, 12.33, 17.50, 30.00, 160.10, 383.50, 421.00, 645.25,
Liver Fibrosis: (see Liver Cirrhosis)
Loaiasis: (see Loiasis: (African Eye Worm))
Lobar Holoprosencephaly: (see Holoprosencephaly)
Lobar Pneumonia: (see Pneumonia)
Lobstein Disease: (see Osteogenesis Imperfecta)
Locked-In Syndrome: (see Quadriplegia)
Loiasis: 0.12, 0.55, 0.85, 5.50, 32.50, 35.54, 71.50, 92.50, 125.67, 515.70,
Long QT Syndrome: 0.03, 0.50, 0.85, 7.50, 8.00, 27.50, 35.54, 125.69, 95.69, 95.00
Lordosis: 0.15, 0.23, 0.62, 0.93, 7.50, 12.69, 52.50, 72.50, 93.50, 96.50, 519.34, 660.41, 750.00, 970.50,
Lou Gehrig Disease: (see Amyotrophic Lateral Sclerosis)
Loudness Recruitment: (see Hyperacusis)
Louis-Bar Syndrome: (see Ataxia Telangiectasia: (Louis-Bar Syndrome))
Lowe Syndrome: (see Oculocerebrorenal Syndrome: (Lowe Syndrome))
Lower Nephron Nephrosis: (see Kidney Tubular Necrosis, Acute)
Ludwig's Angina: 0.13, 0.52, 0.65, 9.00, 11.09, 45.00, 62.50, 168.30, 335.62, 443.16,
Lung Abscess: 0.04, 0.24, 0.60, 0.83, 2.50, 39.98, 203.50, 741.67, 835.62, 917.81,
Lung Collapse: (see Atelectasis)
Lung Diseases: 0.03, 0.41, 0.62, 0.93, 7.50, 12.71, 85.00, 206.50, 324.94, 735.62,
Lung Diseases, Interstitial: 0.05, 0.24, 0.60, 0.97, 7.50, 35.62, 117.52, 402.06, 675.62, 823.01
Lung Inflammation: (see Pneumonia)
Lupus Erythematosus Disseminatus: (see Lupus Erythematosus, Systemic)
Lupus Erythematosus, Cutaneous: 0.11, 0.49, 0.73, 2.25, 7.50, 30.00, 270.28, 333.91, 791.03, 905.07
Lupus Erythematosus, Cutaneous, Subacute: (see Lupus Erythematosus, Cutaneous)
Lupus Erythematosus, Subacute Cutaneous: (see Lupus Erythematosus, Cutaneous)
Lupus Erythematosus, Systemic: 0.11, 0.49, 0.73, 2.25, 7.50, 30.00, 270.28, 333.91, 791.03, 905.07
Luteinizing Hormone, Inappropriate Secretion: (see Hyperpituitarism)
Lyme Borreliosis: (see Lyme Disease)
Lyme Disease: 0.65, 2.50, 7.50, 25.23, 70.00, 42.50, 95.67, 175.00, 523.01, 682.02
Lymph Node Hyperplasia, Giant: (see Giant Lymph Node Hyperplasia)
Lymph Node Syndrome, Mucocutaneous: (see Mucocutaneous Lymph Node Syndrome)
Lymphadenitis: 0.12, 0.24, 0.93, 7.50, 25.54, 35.67, 87.50, 93.50, 215.70, 533.69,
Lymphadenopathy: (see LYMPHATIC DISEASES)
Lymphangioendothelioma: (see Lymphangioma)
Lymphangioleiomyomatosis: 0.12, 0.18, 0.93, 7.50, 30.00, 35.23, 87.50, 93.50, 219.34, 496.01
Lymphangioma: 0.12, 0.35, 0.93, 7.50, 27.50, 35.67, 87.50, 93.50, 223.01, 515.70
Lymphangioma, Cavernous: (see Lymphangioma)
Lymphatic Diseases: 0.14, 0.35, 0.93, 11.95, 25.54, 35.67, 87.50, 93.50, 234.25, 527.81
Lymphatism: (see LYMPHATIC DISEASES)
Lymphedema: 0.12, 0.35, 0.93, 7.50, 17.50, 35.00, 87.50, 93.50, 224.94, 497.61,
Lymphogranuloma Inguinale: (see Lymphogranuloma Venereum)
Lymphogranuloma Venereum:
Lymphogranuloma, Malignant: (see Hodgkin Disease)
Lymphoproliferative Disorders: 0.12, 0.35, 0.87, 7.50, 25.00, 35.68, 87.50, 93.50, 234.51, 519.34
Lysosomal Enzyme Disorders: (see Lysosomal Storage Diseases)
Lysosomal Storage Diseases: 0.08, 0.41, 0.95, 2.75, 5.50, 15.65, 67.50, 192.93, 236.42, 585.70
Lymphogranuloma (see Cancer, Hodgkin's disease)
L-lysine (stimulates) - 195.5, 391, 782, 1564.1, 3128.2, 6256.4
Lyssinum (see Rabies)


Macular degeneration (see Cataracts)
Magnesium - 480
Malabsorption syndrome (use with Parasites, General set) - 727, 787, 880,
800, 1552, 3000
Malaria (an infectious disease, originating in tropical areas, that is
transmitted by a mosquito bite and characterized by fever, anemia, and
spleen enlargement) - 20, 222, 550, 713, 930, 1032, 1433, 455, 743
Malaria (1) - 20, 555
Malaria (2) - 20, 28, 787, 880
Malassezia furfur (causes tinea versicolor. See also Fungus general) - 222,
225, 491, 616, 700
Mamma fibromatosis (see Breast, fibroid cysts)
Mange, follicular (Scabies - contagious dermatitis found in many animals
that is caused by mites and in which the principle activity is at the hair
follicles) - 920, 1436, 2871, 5742, for 3 min, 90 to 110hz scan, 253, 693
for 10 min
Mannan - 961, 661
Marsh elder - 474
Mastitis (an inflamed breast usually caused by bacterial infection) - 654, 698
Mastoiditis (inflammation of the bony structure of the head in the region of
the ears below the eyes) - 287
Measles - 727, 787, 880, 342, 442, 443, 467, 520, 521, 552, 1489, 745, 757, 763, 712
Measles, rubella (German or 3 day measles) - 431, 459, 510, 517, 727, 787, 880
Measles, rubeola (9 day measles) - 342, 467, 520, 784, 787, 962, 1489
Measles, rubella vaccine - 429, 459, 832, 926, 505
Measles vaccine - 214, 725, 747, 783, 962
Medorrhinum (homeopathic nosode for urethral discharge. See also
Vaginosis.) - 230, 442, 554, 843, 854, 1700, 1880, 2222, 602
Meniere's disease (auditory vertigo associated with deafness and tinnitus) -
1550, 802, 880, 787, 727, 465, 428 for 3 min, 33, 329 for 7 min, 5000 for 16
min, 1130 for 1 min, 782 for 26 min
Meningcoccus Virus - 720
Meningioma (a benign, slow-growing tumor of the membranes that envelop the
brain and spinal cord) - 446, 535, 537
Meningitis (inflammation of the membranes that envelop the brain and spinal
cord. Also see Streptococcus pneumoniae, Listeriose, and Leptospirosis) -
322, 517, 720, 733, 764, 822, 1044, 1422, 423
Meningitis secondary - 130, 676, 677, 507
Meningitis tertiary - 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465,
444, 1865, 125, 95, 72, 20, 428, 660
Menstrual problems (douche with plain water first) - 880, 1550, 802, 787,
727, 465, 20
Mental concentration - 10000, 7.82
Mental disorders (general aid; especially if toxins are the cause) - 522, 146, 10000, 125, 95, 72, 20, 4.9, 428, 550, 802
Methotrexate - 584
Microsporum audouini (a fungus which commonly causes ringworm of the scalp
and other areas) - 422, 831, 1222, 285
Microsporum canis (a fungus causing ringworm in cats, dogs, and children) -
347, 970, 1644, 402, 650
Migraine (also use Parasites strongyloides and general sets) - 10
Mold (see also specific types) - 222, 242, 523, 565, 592, 623, 745, 933,
1130, 1155, 1333, 1833, 4442
Mold and fungus, general (see also specific types) - 728, 880, 784, 464,
886, 414, 254, 344, 2411, 321, 555, 942, 337, 766, 1823, 524, 374, 743, 132, 866
Moles - 20, 120, 177, 600, 625, 626, 650, 659, 660, 728, 784, 880, 464
Moles(1) - 761.7 for 15 min, 650, 625, 600, 76.2 for 10 min
Mononucleosis (see Epstein-Barr virus)
Monotospora languinosa (homeopathic remedy for fungal allergen) - 788
Morbillinum - 467, 520, 1489
Morbus Parkinson (see Parkinson's disease)
Morgan (bact) - 778, 784, 787, 788, 988, 726
Motion sickness (also see nausea) - 10000, 650, 625, 600, 465, 440, 648,
444, 1865, 522, 146, 125, 95, 72, 20
Mouth eruptions, herpes sores (see Herpes and
Morgellons_disease_TR - 5858.25, 5856.375, 4271.25, 4264, 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 160, 500, 1600, 5611, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 30, 20, 8, 920, 2016, 625 Herpes Simplex I)
Mouth eruptions, white patches (see leukoplakia)
Mucocutan perniciosis - 833, 667, 756
Mucor mucedo (causes rot in fruit and baked goods & sometimes found on feet
and skin) - 612, 1000, 488, 766, 9788, 735
Mucor plumbeus - 361, 578, 785, 877
Mucor racemosis (grows on decaying vegetation and bread and can cause ear
infection) - 310, 474, 875
Mucor racemosis secondary - 473, 686, 871, 873, 876, 878, 887, 7768, 7976,
8788, 713, 729, 731, 751, 760, 778, 1200
Mucormycosis (see Zygomycosis)
Mucous membrane inflammation general - 380
Mucoviscidosis (see Cystic fibrosis)
Multiple sclerosis (aspertame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause
same symptoms. Also see chlamydia pneumonia, blastocystis hominus,
Parasites flukes, Shigella, Nocardia, Herpes general, Herpes virus 6, and
Herpes zoster) - 5000 for 30 min on one day, 728, 166, 224, 317, 727, 787,
880, 218 for 45 sec the next day. Alternate days.
Multiple sclerosis (1) - 2253, 2467, 2357/8, 242, 305, 2089, 3057, 81, 5K,
1550 + 802, 880, 787, 728 + 690 + 660, 20
Multiple sclerosis tremor or twitch - 470
Multiple sclerosis secondary - 20, 143, 275, 430, 470, 524, 620, 624, 802,
840, 854, 1550, 2213, 5000, 728, 784, 880, 464
Mumps (acute viral inflammation of the saliva glands. See also Coxsackie) -
152, 242, 642, 674, 922
Mumps secondary - 190, 235, 516, 1243, 1660, 2630, 3142, 9667, 729, 741,
759, 761, 1170
Mumps tertiary - 10000, 727, 2720, 2489, 2127, 2008, 428, 880, 787, 727, 20
Mumps vaccine - 273, 551, 711, 730, 1419
Muscles, to relax - 965, 20, 120, 240, 760, 6.8, 6000, 304
Muscle, tonic - 20, 120, 240, 300, 304, 328, 728, 880, 5000, 10000
Muscular dystrophy (disorder characterized by weakness and progressive
wasting of skeletal muscles despite no concommitant wasting of nerve tissue.
Aspertame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms.
Also use Parasites flukes and see Parasites general and MS sets) - 153, 522,
146, 880, 787, 727
Muscular pain, injury (also see Pain and General antiseptic) - 2720, 6000,
320, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Mycobacterium avium (exp) - 642.2, 700.9, 769.6, 803.4, 818.5, 1001.2,
858.2, 786.7, 625.9, 674.3, 953.6, 1180, 1148.3, 773.3, 615.7, 608.4, 770.6,
896.9, 694.1, 680.8, 632.2, 619.7, 680.4, 857.6, 860.2, 590, 825.7, 824.5 -
830 sweep, 937.4, 529.3, 1058.6, 2117.1, 617.8, 1235.7, 2471.3, 1037.5, 2075
Mycogone spp (homeopathic allergenic preparation based on fungus) - 371, 446, 1123, 748
Mycogone fungoides - 488, 532, 662, 764, 852, 1444
Mycogone fungoides secondary - 328, 367, 490, 491, 495, 496, 628, 678, 761,
766, 768, 1055, 1074, 9979, 709, 714, 729, 746, 757
Mycoplasma pneumonia (see Pneumonia, mycoplasma)
Mycosis fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 532, 662, 678, 852, 1444
Myocarditis narbe - 279, 761
Myocarditis necrose (homeopathic remedy from heart cells that died as a
result of inadequate blood flow to them. See also Circulatory stasis) - 706, 789
Myoma (a benign tumor on the uterus) - 253, 420, 453, 832
Myositis (involves progressive muscle weakness) - 120, 122, 125, 129, 1124,
1169, 762
Machado-Joseph Disease: 0.14, 0.25, 0.87, 7.50, 8.00, 13.93, 85.68, 225.23, 475.68, 527.00
Macroglobulinemia: (see Waldenstrom Macroglobulinemia)
Macroglossia: 0.07, 0.23, 0.83, 2.75, 30.00, 30.00, 50.00, 134.25, 325.65, 425.68
Macropsia: (see VISION DISORDERS)
Macular Degeneration: 0.15, 0.18, 0.80, 5.50, 33.20, 172.30, 471.20, 557.82, 603.44, 921.88,
Macular Dystrophy, Corneal: (see Corneal Dystrophies, Hereditary)
Maculopathy, Age-Related: (see Macular Degeneration)
Madura Foot: (see Maduromycosis: (Mycetoma))
Maduromycosis: (see Maduromycosis: (Mycetoma))
Maffucci Syndrome: (see Enchondromatosis)
Maggot Infestations: (see Myiasis)
Mal de Debarquement: (see Motion Sickness)
Malaria: 0.04, 0.24, 0.57, 1.00, 12.05, 177.71, 234.00, 591.00, 683.16, 849.34,
Male Urogenital Diseases: 0.19, 0.22, 0.62, 0.83, 7.50, 32.50, 85.65, 143.50, 304.42, 581.28,
Malignant Fibrous Histiocytoma: (see Histiocytoma, Malignant Fibrous)
Malignant Hyperpyrexia: (see Malignant Hyperthermia)
Malignant Hyperthermia: 0.11, 0.55, 0.95, 5.25, 20.00, 37.50, 62.50, 93.50, 150.00, 478.50
Malignant Melanoma: (see Melanoma)
Malignant Meningioma: (see Meningioma)
Malta Fever: (see Brucellosis)
Mammary Dysplasia: (see Fibrocystic Breast Disease)
Mandibulofacial Dysostosis: 0.12, 0.55, 0.85, 5.50, 22.50, 35.68, 70.00, 261.11, 385.65, 705.70
Manic-Depressive Psychosis: (see Bipolar Disorder)
Mannosidosis, alpha B, Lysosomal: (see alpha-Mannosidosis)
Maple Syrup Urine Disease: 0.03, 0.50, 0.87, 10.47, 37.11, 87.50, 135.23, 225.68, 397.50, 597.50
Marble Bone Disease: (see Osteopetrosis)
Marcus-Gunn Pupil: (see PUPIL DISORDERS)
Marfan Syndrome: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 36.29, 211.09, 475.68, 527.00, 665.34, 749.00
Marginal Ulcer: (see Peptic Ulcer)
Marie-Struempell Disease: (see Spondylitis, Ankylosing)
Marsh Fever: (see Malaria)
Martin-Bell Syndrome: (see Fragile X Syndrome: (Martin-Bell syndrome))
Masseter Muscle Spasm: (see Trismus)
Mastalgia: (see Breast Diseases)
Mast-Cell Disease: (see Mastocytosis)
Mastocytosis: 0.07, 0.24, 0.78, 12.50, 57.50, 112.05, 241.21, 361.28, 596.50, 888.20
Mastoiditis: 0.07, 0.22, 0.70, 2.50, 39.00, 300.50, 411.51, 605.65, 747.00, 907.11,
Maturity-Onset Diabetes Mellitus: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Maxillofacial Procedures: (see Oral Surgical Procedures)
McArdle Disease: (see Glycogen Storage Disease)
McCune-Albright Syndrome: (see Fibrous Dysplasia, Polyostotic)
MCLS: (see Mucocutaneous Lymph Node Syndrome)
Measles: 0.06, 0.26, 0.75, 2.25, 7.50, 52.50, 124.94, 452.59, 515.68, 687.62
Measles Inclusion Body Encephalitis: (see Subacute Sclerosing Panencephalitis)
Measles, German: (see Rubella)
Meckel Diverticulum: 0.07, 0.12, 0.62, 3.78, 12.69, 27.50, 57.50, 126.16, 150.00, 403.86,
Meconium Aspiration Syndrome: 0.16, 0.35, 0.93, 35.78, 112.50, 212.71, 331.79, 396.50, 597.50, 751.17,
Mediastinal Cyst: 0.16, 0.35, 0.93, 22.50, 130.00, 251.23, 493.50, 555.08, 754.37, 815.68,
Mediterranean Fever, Familial: (see Familial Mediterranean Fever: (Yerevanian Disease))
Medullary Sponge Kidney: 0.03, 0.50, 0.93, 10.72, 38.10, 47.50, 155.65, 297.50, 334.25, 757.77
Medulloblastoma: 0.14, 0.22, 0.72, 2.58, 193.11, 247.59, 385.21, 521.68, 657.30, 729.34
Medulloblastoma, Desmoplastic: (see Medulloblastoma)
Medullomyoblastoma: (see Medulloblastoma)
Megacolon, Congenital: (see Hirschsprung Disease)
Megaesophagus: (see Esophageal Achalasia)
Meibomian Cyst: (see Chalazion)
Meige Syndrome: 0.06, 0.41, 0.70, 0.83, 2.50, 32.50, 305.05, 431.20, 632.59, 723.01
Meigs Syndrome: (see Cancer: Ovarian)
Melancholia: (see Depressive Disorder)
Melanoma: 0.07, 0.49, 0.70, 32.80, 102.25, 212.75, 321.20, 545.68, 795.61, 857.77
Melanoma, Amelanotic: 0.15, 0.18, 1.32, 2.51, 25.68, 212.75, 321.20, 545.68, 795.61, 857.77
Melanosis: 0.03, 0.12, 0.93, 7.50, 30.00, 147.50, 262.50, 315.61, 505.68, 756.50,
Melanotic Freckle: (see Hutchinson's Melanotic Freckle)
MELAS Syndrome: 0.16, 0.35, 0.93, 2.50, 130.00, 355.68, 419.34, 651.10, 723.03, 868.43
Melasma: (see Melanosis)
Melena: (see Gastrointestinal Hemorrhage)
Melioidosis: 0.03, 0.50, 0.90, 13.61, 37.50, 117.50, 255.61, 497.50, 715.70, 842.06
Melkersson-Rosenthal Syndrome: 0.14, 0.22, 0.70, 6.21, 102.50, 247.50, 372.50, 505.61, 625.68, 956.16
Melorheostosis: 0.04, 0.26, 0.75, 12.05, 177.50, 252.50, 385.00, 404.92, 625.61, 853.72
Menetrier Disease: (see Gastritis, Hypertrophic)
Meniere Disease: 0.11, 0.35, 12.80, 88.50, 125.68, 240.00, 470.00, 592.50, 625.23, 723.01
Meniere's Disease: (see Meniere Disease)
Meniere's Syndrome: (see Meniere Disease)
Meningeal Plague: (see Plague)
Meningioma: 0.10, 0.41, 0.87, 5.50, 130.00, 255.61, 362.00, 492.68, 597.50, 654.37
Meningiomas, Multiple: (see Meningioma)
Meningiomatosis: (see Meningioma)
Meningitis, Bacterial: 0.12, 0.23, 0.93, 2.50, 30.00, 155.68, 262.10, 315.61, 527.50, 725.37
Meningitis, Viral: 0.12, 0.25, 0.93, 2.75, 30.00, 155.68, 262.10, 315.61, 527.50, 725.37
Meningoencephalitis, Herpes Simplex Virus: (see Encephalitis, Herpes Simplex)
Menkes Syndrome: (see Menkes Kinky Hair Syndrome)
Menstruation Disorders: (see Menstruation Disturbances)
Menstruation Disturbances: 0.06, 0.53, 49.93, 172.50, 287.50, 313.98, 455.23, 607.50, 811.52, 903.54
Menstruation, Retrograde: (see Menstruation Disturbances)
Merkel Cell Tumor: (see Carcinoma, Merkel Cell)
Mesothelioma: 0.15, 0.23, 0.72, 1.83, 82.53, 137.51, 242.10, 407.50, 592.52, 693.20,
Metabolic Diseases: 0.13, 0.52, 2.61, 110.39, 211.11, 351.02, 405.85, 622.28, 753.08, 832.63
Metabolic Stress: (see Stress)
Metabolic Syndrome X: 0.11, 0.49, 0.57, 7.50, 12.33, 190.81, 431.33, 501.20, 653.80, 825.61
Metastasis: (see Cancer: Metastasis)
Metatarsal Deformity: (see FOOT DEFORMITIES)
Metatarsus Primus Varus: (see Hallux Valgus)
Methemoglobinemia: 0.12, 0.35, 0.83, 2.50, 15.23, 55.68, 85.61, 92.50, 225.68, 451.17
Microcephaly: 0.08, 0.41, 0.80, 5.25, 42.50, 117.50, 272.50, 395.68, 725.00, 956.50
Microlissencephaly: (see Microcephaly)
Microphthalmos: 0.14, 0.25, 0.90, 2.50, 57.50, 132.50, 365.61, 426.16, 675.68, 897.00,
Micropsia: (see VISION DISORDERS)
Micropunctures: (see Punctures)
Microvascular Angina: 0.07, 0.23, 0.85, 35.23, 63.02, 125.03, 235.68, 396.50, 575.61, 751.77
Middle Ear Cholesteatoma: (see Cholesteatoma, Middle Ear)
Migraine Disorders: 0.15, 0.18, 2.32, 63.75, 72.30, 132.20, 220.30, 587.30, 722.52, 915.20
Miliaria: (see Sweat Gland Diseases)
Milk-Alkali Syndrome: (see Hypercalcemia)
Miller Fisher Syndrome: 0.03, 0.12, 0.93, 7.50, 132.31, 247.52, 362.54, 596.52, 695.61, 819.34
Milroy's Disease: (see Lymphedema)
Minimal Access Surgical Procedures: (see Surgical Procedures, Minimally Invasive)
Minimal Brain Dysfunction: (see Attention Deficit Disorder with Hyperactivity)
Minimal Change Disease: (see Nephrosis)
Minimal Residual Disease: (see Cancer: Residual)
Miosis, Innervational Defect: (see Horner Syndrome)
Mite Infestations: 0.05, 6.24, 30.78, 129.97, 321.53, 565.68, 615.22, 705.68, 892.50, 952.17
Mitochondrial Myopathy, Lactic Acidosis, Stroke-Like Episode: (see Melas Syndrome)
Mitral Click-Murmur Syndrome: (see Mitral Valve Prolapse)
Mitral Stenosis: (see Mitral Valve Stenosis)
Mitral Valve Prolapse: 0.01, 0.24, 49.71, 132.85, 235.51, 321.51, 405.62, 592.52, 654.32, 779.50,
Mitral Valve Stenosis:
Mixed Connective Tissue Disease:
MODY: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Moebius Syndrome: (see Paralysis)
Moersch-Woltmann Syndrome: (see Stiff-Person Syndrome: (Stiff Man Syndrome))
Molluscum Contagiosum: 0.11, 0.35, 0.80, 35.25, 72.50, 142.37, 271.50, 592.50, 725.68, 836.42,
Mongolism: (see Down Syndrome)
Moniliasis: (see Candidiasis)
Moniliasis, Vulvovaginal: (see Candidiasis, Vulvovaginal)
Monkeypox: 0.12, 0.35, 0.93, 22.50, 77.50, 150.61, 260.00, 395.00, 597.50, 975.68,
Monochromatopsia: (see Color Vision Defects)
Monoclonal Gammopathies: (see Paraproteinemias)
Monocular Blindness, Transient: (see Amaurosis Fugax)
Monoplegia: (see Hemiplegia)
Monoplegic Cerebral Palsy: (see Cerebral Palsy)
Monosomy: 0.06, 0.50, 0.90, 2.25, 7.50, 32.71, 155.61, 397.50, 624.94, 815.70
Morton's Neuroma: (see FOOT DEFORMITIES)
Morvan Disease: (see Syringomyelia)
Moschkowitz Disease: (see Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic)
Mosquito-Borne Encephalitis: (see Encephalitis, Arbovirus)
Motion Sickness: 0.15, 0.23, 0.68, 0.83, 72.52, 137.57, 292.61, 537.30, 822.59, 921.05
Motor Neuron Disease: 0.17, 0.32, 0.95, 5.51, 32.45, 47.51, 162.21, 215.70, 397.50, 475.87
Motor Neuron Disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis: (see Amyotrophic Lateral Sclerosis)
Motor Neuron Disease, Lower: (see Motor Neuron Disease)
Motor Neuron Disease, Upper: (see Motor Neuron Disease)
Mountain Sickness: (see Altitude Sickness)
Mouth Cancer: (see Cancer: Mouth )
Mouth Dryness: (see Xerostomia)
Movement Disorder: 0.02, 0.24, 0.95, 2.50, 25.78, 172.50, 296.50, 475.58, 576.29, 772.20
Moyamoya Disease: 0.04, 0.25, 0.65, 0.93, 2.50, 7.50, 96.50, 324.94, 475.87, 527.00
MS: (see Multiple Sclerosis):
Muscle Dystonia: (see Dystonia)
Muscle Spasm: (see Spasm)
Muscle Spasticity: 0.13, 0.40, 0.62, 0.90, 5.58, 117.25, 442.52, 657.51, 722.59, 865.87
Muscular Atrophy, Peroneal: (see Charcot-Marie-Tooth Disease: (HMSN I, II))
Muscular Atrophy, Postpoliomyelitis: (see Postpoliomyelitis Syndrome)
Muscular Atrophy, Spinal:
Muscular Atrophy, Spinal, Infantile: (see Spinal Muscular Atrophies of Childhood)
Muscular Diseases: 0.13, 0.40, 5.78, 66.83, 132.50, 205.78, 472.50, 507.50, 782.20, 932.10
Muscular Dystrophies: 0.13, 0.40, 0.60, 0.83, 5.87, 47.25, 142.50, 357.52, 702.51, 882.11
Muscular Dystrophy: (see Muscular Dystrophies)
Mutism: 0.19, 0.37, 0.75, 0.85, 2.25, 58.58, 129.58, 448.87, 553.50, 695.91
Mucocutaneous Lymph Node Syndrome: 0.01, 0.24, 0.95, 2.75, 5.87, 178.50, 326.50, 571.52, 705.87, 827.23
Mucolipidoses: 0.20, 0.25, 0.65, 2.50, 3.00, 7.50, 96.50, 326.16, 534.25, 652.43,
Mucolipidosis: (see Mucolipidoses)
Mucopolysaccharidoses: 0.07, 0.35, 0.70, 5.58, 17.25, 22.50, 150.00, 413.02, 550.00, 719.34
Mucoviscidosis: (see Cystic Fibrosis)
Multicystic Dysplastic Kidney: 0.07, 0.37, 3.85, 67.50, 108.20, 402.71, 547.50, 667.50, 705.87, 895.58
Multiple Carboxylase Deficiency, Late-Onset: (see Biotinidase Deficiency)
Multiple Chemical Sensitivity: 0.08, 0.37, 0.78, 8.85, 45.50, 113.52, 241.01, 392.50, 675.87, 812.02
Multiple Hamartoma Syndrome: (see Hamartoma Syndrome, Multiple: (Cowden's Disease))
Multiple Myeloma: 0.06, 0.35, 0.62, 0.97, 12.50, 27.50, 142.50, 325.87, 623.01, 815.58
Multiple Sclerosis: 0.05, 0.32, 0.73, 3.95, 17.51, 125.21, 162.52, 275.87, 523.52, 671.22,
Multiple Sclerosis, Acute Fulminating: (see Multiple Sclerosis)
Multiple System Atrophy: 0.04, 0.46, 0.62, 1.00, 2.75, 15.87, 65.00, 324.94, 219.34, 425.87
Mumps: 0.13, 0.30, 0.83, 2.50, 7.50, 22.50, 142.02, 251.02, 325.58, 471.87
Munchausen Syndrome: 0.01, 0.24, 0.75, 4.85, 182.51, 219.29, 412.11, 505.29, 881.00, 905.09
Munchausen Syndrome, by Proxy: (see Aggression)
Muscle Cramp: 0.13, 0.40, 0.62, 3.83, 35.25, 132.25, 282.50, 327.50, 522.50, 748.00
Muscle Disorders: (see MUSCULAR DISEASES)
Myasthenia Gravis: 0.08, 0.35, 0.68, 0.93, 2.50, 5.50, 135.58, 333.57, 613.54, 705.57
Myasthenic Syndrome, Lambert-Eaton: (see Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome)
Mycetoma: 0.02, 0.12, 0.85, 7.50, 32.50, 40.00, 60.00, 115.70, 92.50, 423.01, 563.19, 640.00, 985.90
Mycobacterium Infections: 0.06, 0.32, 0.60, 2.85, 8.25, 39.55, 129.50, 341.50, 700.57, 825.00
Mycoplasma Infections: 0.19, 0.40, 0.95, 2.50, 32.50, 97.50, 160.03, 532.50, 817.54, 923.01
Mycoses: 0.17, 0.22, 0.93, 2.75, 27.50, 132.50, 255.58, 475.85, 724.94, 825.87
Mycotic Aneurysm, Intracranial: (see Intracranial Aneurysm)
Myelinoclastic Diffuse Sclerosis: (see Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder)
Myelitis: 0.02, 0.46, 0.95, 2.50, 32.50, 50.00, 150.00, 350.00, 475.87, 527.00
Myelodysplastic Syndromes: 0.19, 0.30, 0.80, 7.50, 27.50, 45.58, 96.50, 315.70, 419.34, 562.96
Myeloencephalitis: (see ENCEPHALOMYELITIS)
Myeloma, Plasma-Cell: (see Multiple Myeloma)
Myelopathy: (see SPINAL CORD DISEASES)
Myelopathy, Inflammatory: (see Myelitis)
Myelopathy, Traumatic: (see Spinal Cord Injuries)
Myeloproliferative Disorders: 0.05, 0.41, 0.60, 0.95, 5.78, 30.00, 57.50, 97.50, 325.87, 675.96
Myiasis: 0.13, 0.49, 0.60, 0.87, 2.25, 5.25, 113.98, 545.87, 735.00, 805.07
Myocardial Infarction: 0.19, 0.37, 0.78, 0.90, 7.50, 121.72, 340.00, 457.50, 592.50, 775.58
Myocardial Ischemia: 0.08, 0.35, 0.62, 0.97, 12.50, 117.50, 345.23, 567.50, 625.87, 775.58
Myocarditis: 0.08, 0.32, 1.73, 32.90, 67.50, 125.23, 322.50, 539.00, 832.59, 915.58
Myoclonus: 0.07, 0.35, 0.70, 45.00, 77.25, 114.69, 320.00, 637.08, 805.87, 973.50
Myoclonus Cherry Red Spot Syndrome: (see Mucolipidoses)
Myoclonus, Action: (see Myoclonus)
Myoclonus, Nocturnal: (see Myoclonus)


Nasal infection (see Sinusitis and Rhinitis)
Nasal polyp (benign growth inside the nasal passage) - 542, 1436
Nasturtium (a healing herb) - 143
Nausea and cramping - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Nematodes (See Parasites, nematodes)
Neoplasms (See cancer)
Nephritis (kidney inflammatory disease. Also treat for stones and crystals
supplementally), nephrosis (non-inflammatory kidney disease) - 1550, 274,
423, 636, 688, 880, 787, 727, 10, 20, 10000, 40, 73, 465, 3000
Nerve disorders - 10000, 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787,
727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 440, 660
Nervousness, Prozac agitation (akathsia. See also Relaxation) - 3, 7.83
Neuralgia (a painful disorder of the nervous system) - 833, 3.9, 10000
Neuralgia, intercostal - 802
Neuralgia, trigeminal - 880
Neurosis - 28
Neurospora sitophila - 705, 878
Nigrospora spp - 302, 350, 764
Nocardia asteroides (the microorganism causing Nocardiosis, an infectious
pulmonary disease characterized by abscesses in the lungs) - 228, 231, 237,
694, 719, 887, 2890
Nose, infection or congestion (see Sinusitis and Rhinitis)
Numbness (also see Circulatory stasis) - 10000, 2720, 2489, 2170, 1800,
1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 440, 660
Nagana: (see Trypanosomiasis, African)
Nail Disease: 0.05, 0.37, 0.95, 2.75, 7.50, 22.50, 47.50, 607.50, 834.56, 911.87
Nail Fungus: (see Onychomycosis)
Nail-Patella Syndrome:
Narcolepsy: 0.14, 0.57, 0.73, 7.50, 2.50, 50.00, 187.50, 455.30, 672.23, 775.87,
Narcolepsy-Cataplexy Syndrome: (see Narcolepsy)
Nasal Catarrh: (see Rhinitis)
Nasal Diseases: (see NOSE DISEASES)
Nausea: 0.07, 0.41, 0.73, 4.83, 67.51, 220.53, 325.87, 451.23, 704.94, 815.08
Neck Cancer: (see Cancer: Head and Neck)
Neck Neoplasms: (see Cancer: Head and Neck)
Neck Pain: 0.08, 0.49, 0.73, 0.80, 7.50, 142.53, 285.02, 412.03, 528.23, 775.56
Neckache: (see Neck Pain)
Necrobacillosis: (see Fusobacterium Infections)
Necrosis, Aseptic, of Bone: (see Osteonecrosis)
Necrosis, Avascular, of Bone: (see Osteonecrosis)
Necrotizing Arteritis: (see Polyarteritis Nodosa)
Nelson Syndrome: 0.03, 0.24, 2.78, 78.85, 233.56, 475.87, 527.00, 667.00, 752.70, 990.62
Nematomorpha Infections: (see HELMINTHIASIS)
Neoplasms (All individual listings for Neoplasms are under CANCER)
Nephritis, Familial: (see Nephritis, Hereditary: (Alport's Syndrome))
Nephritis, Hereditary: 0.03, 0.37, 0.78, 0.90, 7.50, 10.72, 40.00, 157.50, 392.50, 575.56
Nephroblastoma: (see Wilms Tumor)
Nephrosis: 0.13, 0.24, 0.75, 0.90, 213.52, 335.58, 413.98, 635.00, 795.22, 826.32
Nephrotic Syndrome: 0.13, 0.24, 0.78, 0.93, 2.25, 112.33, 217.50, 335.56, 595.87, 813.50
Nerve Compression Syndromes: 0.02, 0.24, 0.85, 2.50, 5.25, 72.50, 196.50, 375.91, 456.72, 880.00
Nerve Entrapments: (see Nerve Compression Syndromes)
Nerve Pain: (see Neuralgia)
Nervous System Diseases: 0.04, 0.25, 0.65, 0.93, 2.75, 7.50, 96.50, 326.16, 475.56, 527.00
Nervous System Diseases, (see Autonomic Nervous System Diseases)
Netherton Syndrome: (see Ichthyosis)
Neural Tube Defects: 0.03, 0.24, 0.85, 2.50, 5.87, 85.00, 96.50, 175.87, 357.77, 452.59
Neuralgia: 0.08, 0.25, 0.65, 2.50, 8.00, 77.50, 196.50, 315.70, 524.94, 660.41,
Neuralgia, Amyotrophic: (see Brachial Plexus Neuritis: (Parsonage-Turner Syndrome))
Neuralgia, Diabetic: (see Diabetic Neuropathies)
Neuralgia, Geniculate: (see Herpes Zoster Oticus)
Neuralgia, Sciatic: (see Sciatica)
Neuralgic Amyotrophy: (see Brachial Plexus Neuritis: (Parsonage-Turner Syndrome))
Neurenteric Cyst: (see Neural Tube Defects)
Neurilemmoma: 0.03, 0.35, 0.70, 2.78, 7.25, 12.50, 42.02, 175.87, 527.00, 658.81
Neurilemmosarcoma: (see Neurilemmoma: (Neurinoma))
Neurinoma: (see Neurilemmoma: (Neurinoma))
Neuritis, Brachial Plexus: (see Brachial Plexus Neuritis: (Parsonage-Turner Syndrome))
Neuritis, Vestibular: (see Vestibular Neuronitis)
Neuroblastoma: 0.04, 0.18, 0.78, 2.50, 7.50, 55.91, 87.50, 96.50, 325.87, 523.01
Neuroblastoma, Retinal: (see Retinoblastoma)
Neurocysticercosis: 0.13, 0.52, 0.73, 13.61, 125.29, 255.56, 372.58, 551.23, 673.29, 713.72
Neurodynia: (see Neuralgia)
Neuroendocrine Tumors: 0.11, 0.49, 5.57, 62.75, 145.18, 246.71, 361.03, 435.29, 693.50, 787.00
Neurofibromatoses: 0.17, 0.35, 0.83, 7.50, 115.29, 347.50, 487.50, 592.50, 675.91, 775.56
Neurofibromatosis: (see Neurofibromatoses)
Neurohepatic Degeneration: (see Hepatolenticular Degeneration)
Neurohypophyseal Diseases: (see Pituitary Diseases)
Neuroleptic Malignant Syndrome: 0.08, 0.41, 0.80, 5.75, 5.50, 122.50, 287.50, 319.34, 472.29, 678.51
Neuroleptic-Induced Neuroleptic Malignant Syndrome: (see Neuroleptic Malignant Syndrome)
Neuroleptic-Malignant Syndrome, Neuroleptic Induced: (see Neuroleptic Malignant Syndrome)
Neurologic Disorders: (see Nervous System Diseases)
Neuroma, Acoustic: 0.05, 0.35, 0.62, 0.97, 2.50, 7.50, 122.50, 307.50, 425.52, 624.37
Neuromuscular Diseases: 0.01, 0.35, 6.79, 52.25, 115.78, 234.25, 342.12, 472.50, 551.22, 657.71
Neuromyelitis Optica: 0.05, 0.57, 0.60, 2.25, 5.29, 37.50, 375.56, 475.29, 527.00, 831.90,
Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses: 0.19, 0.18, 0.70, 2.25, 5.78, 47.50, 269.71, 450.00, 515.56, 686.21
Neuronitis, Vestibular: (see Vestibular Neuronitis)
Neuronopathic Gaucher Disease: (see Gaucher Disease)
Neuropapillitis: (see Optic Neuritis)
Neuropathies, Cranial: (see Cranial Nerve Diseases)
Neuropathies, Hereditary Motor and Sensory: (see Hereditary Motor and Sensory Neuropathies)
Neuropathies, Hereditary Sensory and Autonomic: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
Neuropathy, Hereditary and Autonomic, Type III: (see Dysautonomia, Familial)
Neuropathy, Hereditary Motor and Sensory, Type IV: (see Refsum Disease)
Neuroretinoangiomatosis: (see Sturge-Weber Syndrome)
Neuroses, Anxiety: (see ANXIETY DISORDERS)
Neuroses, Phobic: (see Phobic Disorders)
Neuroses, Post-Traumatic: (see Stress Disorders, Post-Traumatic)
Neuroses, War: (see Combat Disorders)
Neurosis, Depressive: (see Depressive Disorder)
Neurosis, Hypochondriacal: (see Hypochondriasis)
Neurosis, Obsessive-Compulsive: (see Obsessive-Compulsive Disorder)
Neurotoxicity Syndrome, Manganese: (see Manganese Poisoning: )
Neurovascular Syndrome, Thoracic Outlet: (see Thoracic Outlet Syndrome)
Neutral Amino Acid Transport Disorder: (see Hartnup Disease)
Neutropenia: 0.06, 0.46, 0.62, 0.97, 2.50, 22.68, 167.51, 436.42, 558.57, 726.16
Neutrophilic Dermatosis, Acute Febrile: (see Sweet's Syndrome)
New Variant Creutzfeldt-Jakob Disease: (see Creutzfeldt-Jakob Syndrome)
Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome: (see Basal Cell Nevus Syndrome: (Gorlin/Goltz Syndrome))
Nevus: 0.03, 0.32, 0.73, 0.91, 7.52, 25.67, 162.58, 392.11, 612.34, 815.29
Nevus Flammeus: (see Port-Wine Stain)
Nevus Syndrome, Basal Cell: (see Basal Cell Nevus Syndrome: (Gorlin/Goltz Syndrome))
NIDDM: (see Diabetes Mellitus, Type 2)
Niemann-Pick Disease: (see Niemann-Pick Diseases)
Niemann-Pick Diseases: 0.05, 0.46, 0.95, 7.50, 32.50, 154.31, 267.50, 352.57, 411.12, 634.25
Night Terror: (see SLEEP DISORDERS)
Ninth Cranial Nerve Diseases: (see Glossopharyngeal Nerve Diseases)
Nipah Virus Encephalitis: (see Paramyxoviridae Infections)
Nocardia Infections: 0.16, 0.32, 0.95, 7.50, 32.50, 47.50, 95.29, 376.29, 675.29, 727.00
Nocturia: 0.05, 0.37, 0.85, 2.50, 7.50, 122.53, 441.15, 611.21, 715.22, 852.93
Nodding Spasm: (see Spasms, Infantile)
Non-Hodgkin Lymphoma: (see Lymphoma, Non-Hodgkin)
Nonreassuring Fetal Status: (see Fetal Distress)
Non-Small-Cell Lung Carcinoma: (see Carcinoma, Non-Small-Cell Lung)
Nonverbal Learning Disorder: 0.14, 0.57, 0.73, 7.50, 14.50, 327.03, 555.91, 665.02, 756.72, 875.29
Noonan Syndrome: 0.04, 0.18, 0.78, 2.50, 7.50, 55.29, 87.50, 95.52, 225.29, 519.34,
Normal Pressure Hydrocephalus: (see Hydrocephalus, Normal Pressure)
Normokalemic Periodic Paralysis: (see Paralyses, Familial Periodic)
Nose Diseases: 0.18, 0.32, 0.80, 5.50, 27.50, 45.56, 172.50, 392.50, 553.20, 675.29,
Nosebleed: (see Epistaxis)
Nosocomial Infections: (see Cross Infection)
Nycturia: (see Nocturia)
Nystagmus, Pathologic: 0.07, 0.37, 0.95, 7.50, 82.00, 193.93, 237.50, 487.50, 706.21, 946.50


Oat smut - 806
Oligodena - 853
Oospora - 9599, 5346
Oral lesions (chronic cases will always return until metal dentalwork is
replaced with uranium free porcelain. See also herpes simplex I and use
Stomatitis) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 465,
444, 522, 146
Orchitis (inflammation of testes due to TB, mumps, gonorrhea, cancer,
bacteria, etc. See also causative condition if known) - 2720, 2489, 2170,
2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666,
650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 9
Orchitis secondary - 727, 787, 880, 10000
Ornithosis (or Psittacosis or Parrot Fever; an infectious pneumonia
transmitted by certain birds) - 233, 331, 332, 583, 859, 1217
Osteitis (bone inflammation) - 770
Osteoarthritis (also see Arthritis) - 1500, 770
Osteoitis - 2.65
Osteomyelitis - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500,
880, 832, 787, 776, 727, 690, 666
Osteomyelosclerosis (marrow replacement by bone in response to low-grade
infection) - 79, 330
Osteosinusitis max. - 243, 327
Ostitis - 770, 743, 736, 724
Otitis externa (outer ear infection. Also see Pseudomonas aeruginosa) -
727, 787, 880, 174, 482, 5311
Otitis medinum (middle ear swelling and/or infection and fever. See also
Strep pneumoniae) - 316, 784, 786, 125, 802, 72, 522, 440 for 5 min, 880,
720, 1550 for 10 min
Otosclerosis - 9.19
Ovarian cyst - 567, 982, 711
Ovarian disorders, general - 650, 625, 600, 465, 444, 26, 2720, 2489, 2170,
2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 20
Ovarian elimination, to stimulate - 20
Ovum - 752
Ox bile (the homeopathic remedy derived from it) - 672
Ozaena - 184, 222, 439
Obstructive Hydrocephalus: (see Hydrocephalus)
Occipital Encephalocele: (see Encephalocele)
Occipital Region Trauma: (see Craniocerebral Trauma)
Ochoa Syndrome: (Urofacial Syndrome, Hydronephrosis with Peculiar Facial Expression; not on MeSH)
Ocular Infections: (see EYE INFECTIONS)
Ocular Larva Migrans: (see Larva Migrans)
Ocular Motility Disorders: 0.17, 0.32, 0.95, 5.50, 32.50, 47.50, 162.12, 232.03, 397.50, 679.93
Ocular Retraction Syndrome: (see Duane Retraction Syndrome)
Ocular Torticollis: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Oculoauriculovertebral Syndrome: (see Goldenhar Syndrome)
Oculocerebrorenal Syndrome: 0.07, 0.37, 0.95, 7.52, 28.10, 123.98, 407.91, 627.28, 736.22, 816.61
Oculomotor Nerve Diseases: 0.13, 0.40, 0.73, 0.83, 5.75, 7.25, 142.50, 557.50, 792.50, 891.00
Oculomotor Paralysis: (see Ophthalmoplegia)
Oculopharyngeal Spinal Muscular Atrophy: (see Muscular Atrophy, Spinal)
Oculosympathetic Syndrome: (see Horner Syndrome)
Odontogenic Tumors: 0.13, 0.52, 0.62, 13.52, 5.87, 52.50, 72.50, 153.67, 375.29, 453.72
Olfaction Disorders: 0.11, 0.49, 0.57, 13.39, 5.25, 20.00, 60.00, 35.52, 93.50, 315.70,
Oligoastrocytoma, Mixed: (see Astrocytoma)
Oliguria: 0.17, 0.35, 0.83, 7.50, 15.91, 47.50, 87.50, 392.50, 475.52, 575.29,
Olivopontocerebellar Atrophies: 0.08, 0.41, 0.80, 57.19, 105.50, 212.50, 385.00, 426.16, 675.52, 875.29
Olivopontocerebellar Atrophy, Idiopathic: (see Olivopontocerebellar Atrophies)
Ollier's Disease: (see Enchondromatosis)
Omenn Syndrome: (see Severe Combined Immunodeficiency)
Omphalocele: (see Hernia, Umbilical: (Omphalocele))
Onchocerciasis: 0.15, 0.25, 0.85, 7.50, 8.00, 125.91, 465.52, 622.06, 875.29, 927.00
Ondine Curse: (see Sleep Apnea, Central)
Ondine Syndrome: (see Sleep Apnea, Central)
Onychomycosis: 0.07, 0.40, 0.90, 12.85, 20.14, 67.11, 135.52, 325.00, 475.52, 612.53
Ophthalmia: (see Endophthalmitis)
Ophthalmologic Surgical Procedures
Ophthalmoplegia: 0.35, 0.75, 1.75, 15.29, 113.25, 245.91, 372.50, 452.00, 525.52, 779.50,
Ophthalmoplegia, Ataxia and Areflexia Syndrome: (see Miller Fisher Syndrome)
Ophthalmoplegia, Progressive Supranuclear: (see Supranuclear Palsy, Progressive)
Oppenheim Disease: (see Neuromuscular Diseases)
Opsoclonus: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Optic Atrophies, Hereditary: 0.07, 0.57, 0.60, 11.09, 75.29, 137.50, 375.52, 456.50, 517.50, 687.62
Optic Disk Disorders: (see OPTIC NERVE DISEASES)
Optic Disk Edema: (see Papilledema)
Optic Nerve Diseases: 0.01, 0.18, 0.70, 2.25, 5.29, 47.50, 275.52, 425.29, 571.00, 813.00
Optic Nerve Ischemia: (see Optic Neuropathy, Ischemic)
Optic Neuritis: 0.07, 0.46, 0.62, 0.97, 2.75, 132.28, 265.00, 533.63, 657.77, 834.25,
Optic Neuropathy: (see OPTIC NERVE DISEASES)
Optic Neuropathy, Ischemic
Optic Papilla Edema: (see Papilledema)
Oral Cancer: (see Cancer: Mouth)
Oral Examination: (see Diagnosis, Oral)
Oral Neoplasms: (see Cancer: Mouth)
Oral Surgical Procedures:
Orbital Cellulitis: 0.03, 0.50, 0.85, 5.25, 77.25, 112.78, 407.50, 511.88, 725.37, 825.00
Ormond Disease: (see Retroperitoneal Fibrosis)
Ornithine Carbamoyltransferase Deficiency Disease
Ornithine Transcarbamylase Deficiency Disease: (see Ornithine Carbamoyltransferase Deficiency Disease)
Ornithosis: (see Psittacosis)
Orofacial Dyskinesia: (see MOVEMENT DISORDERS)
Oroya Fever: (see Bartonella Infections)
Orthostasis: (see Dizziness)
Orthostatic Hypotension, Dysautonomic: (see Shy-Drager Syndrome)
Osler-Rendu Disease: (see Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic)
Osler-Vaquez Disease: (see Polycythemia Vera)
Osteitis Deformans: 0.30, 0.83, 7.50, 8.00, 22.50, 40.00, 225.37, 475.52, 527.00, 667.00
Osteitis Fibrosa Disseminata: (see Fibrous Dysplasia of Bone)
Osteoarthritis: 0.06, 0.41, 0.87, 7.50, 8.00, 77.50, 187.50, 358.81, 721.00, 986.22
Osteoarthrosis: (see Osteoarthritis)
Osteoarthrosis Deformans: (see Osteoarthritis)
Osteochondritis: 0.14, 0.30, 0.83, 7.50, 128.00, 202.43, 340.00, 450.00, 575.37, 719.34
Osteogenesis Imperfecta: 0.20, 0.12, 0.62, 112.50, 230.89, 412.50, 615.00, 752.50, 802.50, 925.52
Osteomalacia: 0.10, 0.22, 0.68, 7.25, 39.25, 125.37, 220.91, 405.37, 593.50, 875.52,
Osteomyelitis: 0.16, 0.23, 7.73, 72.25, 105.29, 207.00, 332.50, 547.50, 750.00, 875.00
Osteonecrosis: 0.13, 0.22, 0.93, 5.50, 17.50, 32.50, 72.50, 127.00, 356.50, 624.37
Osteo-Onychodysplasia, Hereditary: (see Nail-Patella Syndrome):
Osteopenia: (see Bone Diseases, Metabolic):
Osteopetrosis: 0.05, 0.46, 0.95, 7.50, 32.50, 50.00, 67.50, 125.91, 319.34, 855.82,
Osteophytosis, Spinal: (see Spinal Osteophytosis)
Osteoporosis: 0.03, 0.24, 0.70, 1.77, 12.33, 27.50, 135.52, 550.00, 725.29, 875.00,
Osteoporosis, Age-Related: (see Osteoporosis):
Osteoporosis, Post-Traumatic: (see Osteoporosis):
Osteoporosis, Senile: (see Osteoporosis):
Osteosarcoma: 0.01, 0.24, 0.73, 7.90, 67.22, 127.50, 317.50, 665.52, 831.33, 913.50,
Osteosclerosis Fragilis: (see Osteopetrosis)
Osterreicher Syndrome: (see Nail-Patella Syndrome):
Ostomy: 0.05, 0.40, 0.73, 0.90, 5.91, 27.00, 210.71, 341.50, 546.50, 875.47,
Otitis: 0.10, 0.52, 0.78, 0.80, 2.25, 5.26, 167.50, 352.52, 845.47, 922.53
Otitis Interna: (see Labyrinthitis):
Otolaryngologic Diseases: (see Otorhinolaryngologic Diseases)
Otologic Diseases: (see EAR DISEASES)
Otorhinolaryngologic Disease: 0.17, 0.52, 0.68, 0.83, 2.50, 127.50, 235.37, 567.50, 792.20, 875.47
Otosclerosis: 0.08, 0.25, 0.90, 2.25, 5.75, 30.00, 157.50, 305.47, 553.50, 850.32
Otospongiosis: (see Otosclerosis)
Ovarian Cancer: (see Ovarian Neoplasms)
Ovarian Cysts: 0.06, 0.40, 0.83, 5.25, 85.47, 132.20, 247.50, 530.20, 618.20, 880.30
Owren Disease: (see Factor V Deficiency: (Owren's Disease, Parahemophilia))
Oxaluria: (see Hyperoxaluria)
Oxidative Phosphorylation Deficiencies: (see Mitochondrial Diseases)
Oxycephaly: (see Craniosynostoses)


Pain (Also look under name of condition causing pain) - 3000, 95, 666, 80
Pain of cancer - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Pain of infection - 3000, 95, 880, 1550, 802, 787, 776, 727, 4.9
Pain relief - 304, 6000, 3000, 666, 80
Pain, acute - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
Pancreas - 440, 464, 600, 624, 648, 1552, 727, 787, 880
Pancreatic insufficiency - 20, 250, 650, 625, 600, 465, 444, 26, 2720, 2489,
2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 20
Papilloma virus (causes warts and benign tumors having a branch or stalk and
in some cases white patches (leukoplakia)) - 45, 489, 874*, 907*, 16970
(265, 5657), 64734 (1011, 9258), 67265 (1051, 9609), 466, 110, 767, 404
Papilloma kidney (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264,
634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Paraceli - 232
Paradontose - 424, 1552
Paralysis, nonspastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865,
125, 95, 72, 20, 9.19, 8.25
Paralysis, spastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865,
125, 95, 72, 20, 7.69
Paramecium caudatum - 4500, 1150, 2298
Parasites, ascaris - 152, 442, 8146, 751, 1146, 797
Parasites, enterobiasis (pinworms; intestinal worms frequently found in
children) - 20, 120, 773, 826, 827, 835, 4152
Parasites, filariose (worms in blood and organs of mammals, larvae passed
from biting insects) - 112, 120, 332, 753
Parasites, flukes, blood - 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889
Parasites, flukes, general - 143, 275, 435, 676, 763, 524, 854, 945, 651,
664, 6766, 435, 15244
Parasites, flukes, general (short set) - 524, 854, 651
Parasites, flukes, intestinal (exp) - 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2084,
2150, 6766
Parasites, flukes, liver - 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672
Parasites, flukes, lymph - 10050, 157
Parasites, flukes, pancreatic (exp) - 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050,
2080, 6578
Parasites, flukes, sheep liver - 826, 830, 834
Parasites, follicular mange - 253, 693
Parasites, general (1) (cleanup with 728, 784, 880, 465) - 20, 64, 72, 96,
112, 120, 125, 128, 152, 240, 334, 422, 442, 524, 651, 688, 732, 751, 800,
854, 1864
Parasites, general (2) - 120, 128, 422, 644/642, 676, 688/690, 712, 728,
732, 800/802, 1550/1552, 1862/1864, 2112, 4412
Parasites general (3) - 47, 72, 80, 95, 120, 125, 440, 444, 465, 660, 665,
690, 727, 728, 740, 770, 780, 800, 880, 1840, 1865, 1998, 3176, 10000
Parasites, general, short set - 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732
Parasites, giardia - 334, 4334, 5429, 829, 812, 2018, 407
Parasites, heartworms - 543, 2322, 200, 535, 1077, 799
Parasites, helminthsporium (worm eggs) - 793, 969, 164, 5243
Parasites, hookworm - 6.8, 440, 2008, 6436, 5868
Parasites, leishmania donovan - 525, 781
Parasites, leishmania braziliensis - 787
Parasites, leishmania tropica - 791
Parasites, pinworm - see Parasites, enterobiasis
Parasites, roundworms, general - 20, 104, 120, 128, 240, 650, 688, 332, 422,
112, 721, 942, 3212, 732, 4412, 543, 772, 827, 835, 4152, 5897, 7159
Parasites, roundworms, general (short set) - 128, 240, 422, 650, 688
Parasites, schistosoma haematobium (blood flukes) - 847, 867, 635
Parasites, schistosoma mansoni (blood fluke which can cause symptoms
identical to hepatitis C) - 329, 9889
Parasites, strongyloides (threadworm, genus of roundworms) - 332, 422, 721,
732, 749, 942, 3212, 4412
Parasites, strongyloides secondary - 380, 698, 752, 776, 722, 738, 746, 1113
Parasites, taenia - see Parasites, tapeworms
Parasites, tapeworms (do not use unless familiar with tapeworm protocol) -
164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 3032, 5522
Parasites, tapeworms secondary - 142, 187, 624, 662
Parasites, threadworms - see Parasites, strongyloides
Parasites, trichinosis - 101, 541, 822, 1054, 1372
Parasites, turbatrix - 104
Paresis - 9.4
Paresthesia - 5.5
Parkinson tremor, temporary relief - 6000 for 10 min, 130, 169
Parkinson's disease (a slowly progressive, degenerative, neurologic
disorder, also use Chlamydia pneumoniae and see Nocardia asteroides freqs) -
693, 813, 1.1, 5000, 1131 for 3 min, 33 for 30 min
Parrot Fever (see Ornithosis)
Parvovirus, canine - 637, 185, 323, 562, 613, 622, 1000, 4027
Parvovirus, canine mutant strain - 323, 514
Parvovirus, canine type B - 323, 535, 613, 755
Parvovirus, new strain - 2257, 488, 488
Pasteurella combination (bacterial diseases spread by animal bites) - 323,
913, 694
Pelvic inflammatory disease - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600,
1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 522, 95, 72,
450, 428
Pemniciosis - 232, 622, 822, 4211
Pemphigus (rare, autoimmune skin disorders characterized by blisters in the
outer layer of skin and mucous membranes) - 694, 893, 665
Penicillium chyrosogenium - 129, 249, 344, 967
Penicillium chyrosogenium secondary - 345, 688, 868, 1070, 2411, 728, 764,
765
Penicillium notatum - 334, 629
Penicillium notatum secondary - 321, 550, 555, 556, 558, 560, 562, 566, 572,
644, 825, 922, 942, 4870, 7780, 412, 715
Penicillium rubrum - 332, 457, 460, 462, 766, 1015, 1018
Pennyroyal (an herb) - 772
Penqueculum - 746, 755, 1375, 6965, 626, 948
Pepto streptococcus - 201, 629
Pericarditis (NOTE, Cardiac conditions are inherently unstable. Therefore,
we cannot recommend the use of frequencies on humans, even outside U.S.
jurisdiction. These frequencies are for animal research only.) - 2720,
2170, 1600, 880, 1550, 802, 787, 727, 625, 125, 95, 72, 20
Periodontal disease (also see Pyorhhea, Dental foci) - 727, 787
Peritonitis - 727, 787, 880
Perniosis (chillbains : a disorder of the blood vessels caused by prolonged
exposure to cold and characterized by skin lesions on the lower legs, hands,
toes, feet, ears and face) - 20, 232, 622, 822, 4211, 2112
Pertussis (whooping cough) - 526, 765, 46, 284, 9101, 697, 906
Pertussis secondary - 880, 832, 802, 787, 776, 727, 1234, 7344
Pesticide detox (see also Liver and Kidney support, Circulatory and Lymph
stasis freqs) - 73, 26, 6, 1
Phaqocyross, stimulates - 20, 125, 727, 787, 880
Pharyngitis (inflammation of pharynx, can cause chronic sore throat,
halitosis, and pharyngeal ulcers. Also see Sore throat, Halitosis) - 440,
380, 1600, 1550, 802, 776, 784, 880, 727, 20, 522, 146
Phlebitis (vein inflammation) - 1500, 776
Phoma Destructiva (homeopathic) - 163, 815, 621
Pineal gland (to stimulate) - 20
Plague (see Bubonic plague)
Plantaris - 2008
Plasmacytoma (a tumor with plasma cells that occurs in the bone marrow, as
in multiple myeloma, or outside of the bone marrow, as in tumors of the
inner organs and lining of the nose, mouth, and throat) - 475
Pleurisy (Inflammation of the lung membrane and abdominal lining) - 1550,
802, 880, 787, 776, 727, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 450
Plosis (eyelid droop. Also use Parasite general, ascaris, and roundworm) -
10000
Pneumococcus (see Streptococcus pneumoniae)
Pneumocystis carnii (fungus which causes pneumonia usually developing in the
immuno-suppressed or in infants) - 204, 340, 742
Pneumonia (see also Pneumonia klebsiella, Pneumonia mycoplasma, Pneumonia
bronchial, Pneumonocystis carnii, Streptococcus pneumoniae) - 1238, 1550,
1862, 802, 880, 787, 776, 727, 20, 450, 412, 766, 688, 683, 975, 2688, 660
Pneumonia, bronchial (inflammation of bronchii and lungs) - 550, 802, 880,
787, 776, 727, 452, 1474, 578
Pneumoniae klebsiella (causes an acute, bacterial pneumonia) - 412, 766,
776, 413, 840, 746, 765, 779, 783, 818
Pneumonia mycoplasma (a contagious pneumonia of children and young adults) -
688, 975, 777, 2688, 660
Pneumonia, walking (see Pneumonia mycoplasma)
Pneumovirus (causes bronchiolitis and pneumonia in infants, see Respiratory
syncitial virus)
Polio (also known as poliomyelitis) - 135, 283, 742, 776, 1500, 2632, 1850
Polio secondary complications - 1550, 802, 428, 1500, 880, 787, 727
Polyarthritis - 512
Polyp, nasal - 542, 1436
Polyp, uterine - 689
Polyp, general - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 727, 690, 666,
650, 625, 600, 465, 444, 20, 522, 146
Porphyria (several rare disorders of the nervous system and skin) - 698, 780
Postsurgery detoxification of anaesthesia (also requires post-recovery
saunas with electrolyte replacement) - 522, 146
Proctitis (see Chlamydia trachomatis)
Prostate, enlarged (see Prostatitis and other prostate sets) - 2250, 2128,
2050, 690, 666.
Prostatitis (benign prostate tumor or infection) - 100, 410, 522, 146, 2720,
2489, 2170, 2127, 2008, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 125, 95,
72, 20, 444, 522, 9.1
Prostatitis (infection, secondary) - 2050, 2250 for 15 min
Prostate adenominum - 442, 688, 1875, 748, 766
Prostate hyperplasia - 920
Prostate problems, general - 2128, 2008, 2720, 664, 728, 408, 9.39, 2127,
2008, 727, 690, 666, 465, 880, 802, 787, 727, 125, 95, 73, 72, 20, 9, 9.19
Proteus - 424, 434, 834
Protozoa - 432, 753, 5776
Pseudomonas aeruginosa (bacteria causing blue pus infections found in
wounds, burns, and the urinary tract, et al) - 174, 482, 785, 1132, 5311,
3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178
Pseudomonas mallei (also called glanders bacillus. Causes glanders, a blue pus infection of the respiratory system and mouth, and transmitted occasionally to man by equine.) - 687, 857, 875, 1273, 501, 743, 774
Pseudomonas pyocyanea - 437
Psittacosis (see Ornithosis)
Psoriasis (also use Hypothyroid set and see General Parasite, ascaris, and other roundworm freqs) - 2180, 2128, 2008, 2489, 1552, 880, 800, 786, 728,
664, 304, 96, 112, 100, 60, 104, 64, 152, 2170, 2720
Psoriasis, ankylosing spondylitis - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 1.2, 10, 35, 28, 7.69, 110, 100, 60, 428, 680
Psorinum - 786, 767
Pullularia pullulans (allergey remedy) - 432, 873, 1364, 684, 739, 750
Pyelitis, proteus (bacteria commonly found in hospital-borne conditions) -
434, 594, 776
Pyocyaneus (homeopathic nosode for Pseudomonas pyocyanea) - 437
Pyoderma (or Pyoderma Gangrenosum; a rare skin disorder of unknown cause. Small pustules develop into large ulcers at various sites on the body. Also see Parasites general and General antiseptic) - 123, 132, 967, 974, 1556, 1489, 663
Pyorrhea (Infection of periodontium causing inflammation of gums and bone loss. See also Dental, Dental foci, Stomatitis, Gingivitis, Toothache) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 465, 444, 522, 146
Pyrogenium 62 (general homeopathic remedy for pus) - 151, 429, 594, 622, 872, 497, 498
Pyrogenium ex ovo - 231, 1244, 1210, 1216
Pyrogenium fish - 287, 304 Pyrogenium mayo - 688, 759, 1625, 727, 770
Pyrogenium suis - 341, 356, 673
Pachygyria: (see Lissencephaly)
Paget's Disease of Bone: (see Osteitis Deformans: (Paget's Disease))
Paget's Disease of Breast: (see Paget's Disease, Mammary)
Paget's Disease, Mammary: 0.08, 0.49, 0.68, 7.50, 11.09, 17.50, 72.50, 215.70, 456.50, 517.50
Pain: 0.16, 0.35, 0.95, 5.26, 27.50, 52.50, 225.47, 522.53, 682.02, 750.00
Pain Disorder: (see SOMATOFORM DISORDERS)
Pain Insensitivity with Anhidrosis, Congenital: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
Pain Syndrome Type I, Regional, Complex: (see Reflex Sympathetic Dystrophy: (Type I Complex Regional Pain Syndrome))
Pallister-Killian Syndrome: 0.08, 0.25, 0.90, 2.25, 5.29, 30.00, 57.50, 45.37, 96.50, 233.63
Palmoplantaris Pustulosis: (see Psoriasis)
Palsy: (see Paralysis)
Pancreatic Cancer: (see Cancer: Pancreatic)
Pancreatic Diseases: 0.08, 0.40, 0.83, 5.47, 105.00, 215.47, 417.50, 631.00, 801.91, 931.22
Pancreatic Insufficiency: (see Exocrine Pancreatic Insufficiency)
Pancreatitis: 0.03, 0.52, 0.68, 2.75, 7.50, 55.91, 324.37, 519.34, 653.69, 756.53
Panencephalitis, Subacute Sclerosing: (see Subacute Sclerosing Panencephalitis)
Panhypopituitarism: (see Hypopituitarism)
Panniculitis: 0.08, 0.49, 0.65, 7.50, 12.85, 17.50, 72.50, 226.07, 475.47, 527.00
Panniculitis, Subacute Nodular Migratory: (see Panniculitis)
Pantothenate Kinase-Associated Neurodegeneration: 0.16, 0.35, 0.95, 5.87, 27.50, 52.50, 225.37, 451.17, 517.50, 687.62
Papilledema: 0.05, 0.40, 0.85, 2.50, 13.98, 12.71, 95.47, 233.91, 426.90, 571.00,
Papillitis, Optic: (see Papilledema)
Papilloma: 0.04, 0.32, 0.57, 0.85, 5.25, 7.25, 50.00, 93.50, 300.00, 475.47
Papilloma, Shope: (see TUMOR VIRUS INFECTIONS)
Papilloma, Squamous Cell: (see Papilloma)
Papillomatosis: (see Papilloma)
Papillomavirus Infections: 0.05, 0.32, 0.60, 0.85, 12.33, 57.26, 152.00, 93.50, 315.70, 425.37
Pappataci Fever: (see Phlebotomus Fever: (Sandfly Fever, Pappataci Fever))
Paraganglioma: 0.01, 0.30, 0.65, 0.90, 2.50, 57.22, 113.93, 293.50, 358.57, 479.50,
Paraganglioma, Gangliocytic: (see Paraganglioma)
Parahemophilia: (see Factor V Deficiency: (Owren's Disease, Parahemophilia))
Paraimmunoglobulinemias: (see Paraproteinemias)
Parainfluenza: (see Paramyxoviridae Infections)
Parainfluenza Virus Infections: (see Paramyxoviridae Infections)
Parakeratosis Variegata: (see Parapsoriasis)
Paralyses, Familial Periodic: 0.05, 0.12, 0.87, 3.21, 27.50, 62.71, 145.47, 262.50, 392.50, 591.00
Paralysis: 0.02, 0.22, 0.97, 7.50, 22.50, 85.37, 155.47, 285.00, 416.50, 605.41
Paralysis Agitans: (see Parkinson Disease)
Paralysis, Bulbar: (see Bulbar Palsy, Progressive)
Paraneoplastic Autonomic Dysfunction: (see Paraneoplastic Syndromes, Nervous System)
Paraneoplastic Encephalomyelitis: (see Paraneoplastic Syndromes, Nervous System)
Paraneoplastic Syndromes, Nervous System: 0.14, 0.49, 0.60, 0.83, 2.25, 17.75, 81.08, 95.47, 319.34, 533.63
Paraosmia: (see Olfaction Disorders)
Paraphilias: 0.06, 0.24, 0.78, 0.83, 2.50, 10.89, 22.50, 124.37, 375.00, 515.70
Paraplegia: (see Paralysis)
Paraproteinemias: 0.13, 0.40, 0.68, 0.80, 5.26, 72.50, 135.47, 296.50, 556.72, 879.93,
Parapsoriasis: 0.08, 0.37, 0.78, 0.90, 7.52, 10.32, 140.00, 232.50, 725.47, 925.37
Parapsoriasis en Plaques: (see Parapsoriasis)
Parasites fasciola hepatica eggs: 0.02, 0.32, 0.68, 0.95, 7.50, 25.91, 62.50, 275.41, 454.37, 515.43
Parasites fasciola hepatica miracidia: 0.02, 0.32, 0.65, 0.95, 13.61, 25.00, 62.50, 275.43, 451.17, 519.68
Parasites fasciola hepatica rediae: 0.02, 0.32, 0.73, 0.95, 2.50, 25.41, 62.50, 275.43, 452.59, 517.50
Parasites fasciolopsis buskii adult: 0.03, 0.23, 0.83, 5.17, 25.43, 37.50, 62.50, 150.00, 225.91, 475.41
Parasites fasciolopsis buskil eggs: 0.03, 0.25, 0.83, 5.43, 25.00, 37.50, 62.50, 150.00, 225.43, 479.50
Parasites fasciolopsis cercariae: 0.03, 0.30, 0.83, 5.25, 25.41, 37.50, 62.50, 150.00, 225.43, 478.50
Parasites fasciolopsis miracidia: 0.03, 0.37, 0.83, 5.17, 25.43, 37.50, 62.50, 150.00, 225.91, 475.41
Parasites fasciolopsis rediae: 0.03, 0.46, 0.87, 5.25, 25.43, 37.50, 62.50, 150.00, 225.00, 475.43
Parasites filariose (worms in blood and organs of mammals, larvae passed from biting insects)
Parasites fischoedrius elongatus: 0.19, 0.52, 0.78, 1.22, 13.39, 5.20, 17.50, 72.50, 234.25, 425.43
Parasites flatworms: 0.03, 0.24, 0.70, 1.29, 12.33, 27.50, 35.41, 142.00, 357.77, 475.91
Parasites flukes blood: 0.14, 0.32, 0.87, 2.58, 17.50, 44.43, 72.50, 92.50, 151.00, 453.72
Parasites flukes general: 0.11, 0.32, 0.90, 2.53, 17.50, 47.43, 78.10, 90.00, 157.00, 425.41
Parasites flukes intestinal: 0.07, 0.32, 0.97, 2.38, 15.33, 46.37, 73.20, 87.52, 153.00, 415.70
Parasites flukes liver: 0.18, 0.40, 0.80, 5.50, 27.50, 45.37, 72.50, 92.50, 132.00, 478.50
Parasites flukes lymph: 0.18, 0.37, 0.80, 5.25, 13.98, 45.43, 72.50, 92.50, 351.00, 519.34
Parasites flukes pancreatic: 0.17, 0.32, 0.85, 2.75, 17.50, 47.30, 75.50, 97.50, 151.07, 451.04
Parasites flukes sheep liver: 0.15, 0.38, 0.93, 2.52, 31.20, 43.43, 68.50, 98.50, 149.28, 496.01
Parasites follicular mange: 0.52, 0.68, 0.97, 2.50, 27.50, 35.91, 95.43, 375.37, 533.63, 653.69
Parasites gastrothylax elongatus: 0.02, 0.24, 0.75, 0.93, 2.50, 15.44, 42.50, 93.50, 342.06, 475.43
Parasites general: 0.41, 0.60, 0.85, 5.17, 22.50, 57.50, 322.06, 475.43, 575.44, 627.00
Parasites general comprehensive: 0.16, 0.30, 0.68, 0.90, 2.50, 5.50, 13.93, 93.50, 356.72, 451.17
Parasites giardia: 0.05, 0.12, 0.90, 5.50, 27.50, 15.41, 45.00, 62.50, 92.50, 491.23,
Parasites giardia lamblia: 0.01, 0.32, 0.65, 0.90, 5.87, 7.50, 37.50, 150.00, 375.43, 519.34
Parasites gyrodactylus: 0.16, 0.30, 0.57, 0.85, 12.33, 2.75, 20.00, 150.00, 326.07, 479.50
Parasites haemonchus contortus: 0.03, 0.12, 0.80, 2.50, 15.41, 27.50, 40.00, 67.50, 104.50, 497.50,
Parasites heartworms: 0.13, 0.22, 0.93, 5.50, 17.50, 32.50, 52.50, 70.00, 92.50, 122.53
Parasites helminthsporium (worm eggs): 0.01, 0.32, 0.65, 0.90, 5.75, 7.50, 37.50, 150.00, 375.41, 496.01
Parasites hookworm: 0.16, 0.30, 0.57, 0.95, 2.50, 5.50, 20.00, 150.00, 319.34, 478.50
Parasites leishmania braziliensis: 0.05, 0.46, 0.95, 7.50, 32.50, 50.00, 67.50, 125.43, 275.91, 453.72
Parasites leishmania donovani: 0.05, 0.23, 0.90, 7.50, 32.50, 50.00, 67.50, 150.00, 275.43, 524.37,
Parasites leishmania mexicana: 0.05, 0.55, 0.95, 7.50, 32.50, 50.00, 67.50, 150.00, 269.71, 536.42,
Parasites leishmania tropica: 0.05, 0.12, 1.00, 7.50, 32.50, 50.00, 67.50, 150.00, 275.43, 475.41
Parasites leishmania tropica: 0.05, 0.12, 0.80, 7.50, 32.50, 50.00, 67.50, 150.00, 275.00, 519.34,
Parasites macracanthorhynchus: 0.12, 0.23, 0.60, 2.50, 10.89, 2.75, 30.00, 122.53, 210.50, 455.82,
Parasites metagonimus Yokogawai: 0.07, 0.12, 0.68, 0.95, 2.50, 7.50, 27.50, 92.50, 275.43, 526.07
Parasites nematode: 0.07, 0.12, 0.68, 0.95, 2.50, 7.50, 27.50, 92.50, 269.71, 497.61,
Parasites onchocerca volvulus HC (tumor): 0.07, 0.22, 0.73, 0.93, 7.50, 2.50, 32.50, 93.50, 175.43, 478.50
Parasites paragonimus Westermanil: 0.12, 0.23, 0.60, 2.75, 5.43, 2.50, 32.50, 126.07, 210.50, 519.34
Parasites passalurus ambiguus: 0.13, 0.40, 0.60, 0.95, 5.17, 7.25, 20.00, 90.00, 175.44, 478.50
Parasites pinworm: 0.07, 0.52, 0.75, 0.97, 2.50, 12.33, 22.50, 65.43, 322.06, 475.43
Parasites roundworms: 0.06, 0.52, 0.62, 0.93, 2.50, 15.44, 42.50, 100.00, 376.29, 450.00,
Parasites scabies: 0.07, 0.12, 0.80, 5.50, 15.00, 27.50, 510.20, 667.50, 890.52, 907.50,
Parasites schistosoma haematobium (blood flukes): 0.18, 0.24, 0.60, 0.87, 2.25, 27.50, 55.44, 181.21, 325.83, 625.43,
Parasites schistosoma haematobium: 0.17, 0.55, 0.95, 5.25, 25.00, 37.50, 162.50, 397.50, 536.42, 702.53
Parasites schistosoma mansoni: (blood fluke which can cause symptoms identical to hepatitis C) : 0.37, 0.95, 2.75, 3.00, 72.50, 96.50, 375.43, 175.44, 375.91, 598.22
Parasites stephanurus dentalus: (ova) : 0.25, 0.68, 0.83, 2.50, 7.50, 96.50, 219.34, 400.00, 563.19, 809.96
Parasites strongyloides: (threadworm, genus of roundworms) : 0.37, 0.95, 2.50, 3.00, 57.50, 96.50, 176.29, 475.43, 642.06, 871.29
Parasites strongyloides: (filariform larva) : 0.37, 0.95, 2.50, 33.00, 67.50, 102.50, 472.91, 675.43, 822.06, 902.10
Parasites taenia: (use Parasites, tapeworms)
Parasites tapeworms: 0.10, 0.25, 0.68, 5.75, 2.75, 7.50, 96.50, 226.07, 475.44, 527.00
Parasites tapeworms echinococcinum: (tapeworms found in dogs, wolves, cats, & rodents that can infect man, ) 0.10, 0.25, 0.68, 5.87, 2.50, 7.50, 96.50, 215.70, 475.00, 527.00
Parasites threadworms: (use Parasites, strongyloides) : 0.37, 0.95, 2.50, 3.00, 57.50, 96.50, 176.29, 475.43, 642.06, 871.29
Parasites trichinella spiralis: (found in muscle): 0.50, 0.57, 0.97, 10.89, 2.50, 52.50, 95.00, 222.70, 454.50, 515.43, 681.22
Parasites trichinosis: 0.02, 0.35, 0.75, 0.93, 5.75, 7.50, 45.44, 93.50, 225.91, 453.72,
Parasites trichomonas vaginalis: 0.04, 0.32, 0.73, 0.97, 10.53, 15.00, 85.43, 210.50, 451.17, 515.44
Parasites trichuris: 0.05, 0.12, 0.75, 0.80, 5.17, 17.50, 67.50, 222.53, 225.91, 454.37
Parasites trypanosoma brucel: 0.13, 0.57, 0.85, 55.25, 67.50, 122.29, 182.50, 291.32, 350.00, 519.34
Parasites trypanosoma cruzi: (brain tissue) 0.06, 0.57, 0.80, 5.00, 7.50, 20.00, 52.50, 90.00, 356.72, 452.59,
Parasites trypanosoma equiperdum: 0.13, 0.57, 0.85, 5.75, 7.50, 20.00, 52.50, 90.00, 358.57, 475.44
Parasites trypanosoma gambiense: 0.13, 0.57, 0.85, 13.61, 7.50, 15.91, 52.50, 90.00, 357.77, 534.25,
Parasites trypanosoma lewisi: (blood smear) 0.06, 0.57, 0.85, 5.25, 7.00, 20.00, 52.50, 90.00, 356.72, 425.43
Parasites trypanosoma lewisi: 0.15, 0.12, 0.62, 0.83, 10.53, 2.75, 15.91, 96.50, 225.41, 524.37
Parasites trypanosoma rhodesiense: 0.07, 0.22, 0.68, 0.97, 2.25, 5.75, 25.43, 125.00, 226.32, 456.50
Parasites turbatrix: 0.02, 0.23, 0.73, 2.50, 5.25, 7.00, 32.50, 95.91, 175.41, 475.43,
Parasites urocleidus: 0.08, 0.40, 0.73, 0.90, 5.17, 2.50, 12.71, 97.50, 250.00, 422.53,
Parasites trypanosoma rhodesiense: 0.13, 0.57, 0.85, 5.17, 37.10, 102.79, 352.50, 591.02, 652.93, 952.59
Parasites turbatrix: 0.24, 0.70, 0.97, 2.50, 27.50, 45.83, 67.50, 97.50, 325.36, 451.17
Parasites urocleidus: 0.13, 0.23, 0.75, 0.85, 5.25, 7.25, 45.00, 87.50, 95.36, 150.00
Parasympathetic Nervous System Diseases: (see Autonomic Nervous System Diseases)
Parathyroid Diseases: 0.19, 0.50, 0.70, 0.97, 13.39, 102.75, 342.50, 467.50, 696.50, 825.43,
Parietal Region Trauma: (see Craniocerebral Trauma)
Parinaud Syndrome: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Parkinson Disease: 0.08, 0.35, 0.65, 0.83, 9.50, 115.71, 255.83, 485.43, 692.50, 825.00
Parkinsonian Disorders: 0.57, 0.78, 0.90, 5.25, 7.00, 115.71, 255.83, 485.43, 692.50, 825.00
Parkinsonian Syndrome: (see Parkinsonian Disorders)
Parkinsonism: (see Parkinsonian Disorders)
Parkinsonism, Experimental: (see Parkinsonian Disorders)
Parkinsonism, Juvenile: (see Parkinsonian Disorders)
Parodontosis: (see Periodontal Diseases)
Paronychia: 0.02, 0.32, 0.62, 0.97, 112.85, 213.93, 325.28, 516.07, 616.52, 773.50
Parotitis, Epidemic: (see Mumps: (Infectious Parotitis))
Paroxysmal Cold Hemoglobinuria: (see Hemoglobinuria, Paroxysmal)
Paroxysmal Nerve Pain: (see Neuralgia)
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: (see Hemoglobinuria, Paroxysmal)
Paroxysmal Sleep: (see Narcolepsy)
Parsonage-Turner Syndrome: (see Brachial Plexus Neuritis: (Parsonage-Turner Syndrome))
Passive-Dependent Personality: (see Dependent Personality Disorder)
Pearson's Syndrome: (see PANCREATIC DISEASES)
Pectus Excavatum: (see Funnel Chest)
Pediculosis: (see Lice Infestations)
Pellagra: 0.19, 0.23, 0.95, 82.50, 192.71, 227.50, 452.02, 592.50, 731.31, 815.72,
Pelvic Horn Syndrome: (see Nail-Patella Syndrome)
Pelvic Inflammatory Disease: 0.01, 0.46, 33.01, 72.50, 117.59, 231.90, 509.02, 645.44, 819.34, 915.00
Pemphigoid: (see Pemphigoid, Bullous)
Pemphigoid, Bullous: 0.17, 0.18, 0.83, 2.50, 27.50, 73.98, 135.43, 367.02, 497.50, 625.83,
Pemphigus: 0.03, 0.12, 0.95, 2.75, 12.71, 50.00, 90.00, 325.44, 433.63, 560.00
Pemphigus Vulgaris: (see Pemphigus)
Pemphigus, Benign Familial: 0.19, 0.57, 1.12, 7.50, 27.50, 42.50, 96.50, 325.43, 415.70, 562.91
Pendular Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Penile Diseases: 0.01, 0.52, 83.62, 105.95, 179.50, 295.54, 487.50, 605.72, 723.82, 935.42,
Penile Induration: 0.01, 0.57, 0.62, 0.95, 7.50, 295.54, 487.50, 605.72, 723.82, 935.42,
Peptic Ulcer: 0.13, 0.49, 0.62, 9.93, 43.39, 105.67, 232.50, 342.52, 625.35, 975.54,
Periadenitis Mucosa Necrotica Recurrens: (see Stomatitis, Aphthous)
Perianeurysmal Fibrosis, Inflammatory: (see Retroperitoneal Fibrosis)
Periaortitis, Chronic: (see Retroperitoneal Fibrosis)
Periarteritis Nodosa: (see Polyarteritis Nodosa)
Pericardial Cyst: (see Mediastinal Cyst)
Pericardial Effusion: 0.19, 0.50, 0.57, 1.47, 19.52, 122.50, 352.50, 487.50, 695.35, 833.91
Pericardial Tamponade: (see Cardiac Tamponade)
Pericarditis: 0.08, 0.35, 0.75, 12.93, 50.59, 197.50, 482.21, 762.20, 891.51, 923.79
Perineurial Cysts: (see Tarlov Cysts)
Periodic Alternating Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Periodic Disease: (see Familial Mediterranean Fever: (Yerevanian Disease))
Periodic Paralysis, Familial: (see Paralyses, Familial Periodic)
Periodontal Diseases: 0.06, 0.32, 0.73, 0.87, 12.33, 15.00, 85.54, 150.00, 225.36, 575.83
Peripheral Angiopathies: (see Peripheral Vascular Diseases)
Peripheral Autonomic Nervous System Diseases: (see Autonomic Nervous System Diseases)
Peripheral Nerve Diseases: (see Peripheral Nervous System Diseases)
Peripheral Nervous System Diseases: 0.07, 0.24, 8.60, 75.25, 117.22, 237.02, 451.90, 561.51, 698.10, 812.77
Peripheral Neuropathies: (see Peripheral Nervous System Diseases)
Peripheral Vascular Diseases: 0.07, 0.22, 0.73, 75.25, 117.22, 237.02, 451.90, 561.51, 698.10, 812.77
Periphlebitis: (see Phlebitis)
Peritoneoscopy: (see Laparoscopy)
Peroneal Muscular Atrophy: (see Charcot-Marie-Tooth Disease: (HMSN I, II))
Peroxisomal Disorders: 0.06, 0.26, 0.57, 9.00, 12.85, 35.54, 125.00, 424.37, 760.00, 812.91
Personality Disorder, Borderline: (see Borderline Personality Disorder)
Personality Disorder, Dependent: (see Dependent Personality Disorder)
Perthes Disease: (see Legg-Perthes Disease)
Pertussis: (see Whooping Cough)
Pes Cavus: (see FOOT DEFORMITIES)
Pes Planus: (see Flatfoot)
Petechiae: (see Purpura)
Peter's Anomaly: 0.07, 0.12, 0.65, 118.83, 202.50, 315.32, 481.51, 525.83, 622.50, 791.52,
Peutz-Jeghers Syndrome: 0.14, 0.55, 0.95, 35.71, 71.25, 82.50, 142.50, 393.50, 632.41, 719.34
Peyronie's Disease: (see Penile Induration)
Pfeiffer Syndrome: (see Acrocephalosyndactylia)
Phakomatosis, Bourneville: (see Tuberous Sclerosis: (Bourneville's Disease))
Phakomatosis, Sturge-Weber: (see Sturge-Weber Syndrome)
Phantom Limb: 0.16, 0.55, 0.95, 17.50, 93.98, 137.50, 396.50, 575.83, 824.37, 963.19,
Pharyngeal Diseases: 0.04, 0.50, 0.95, 2.75, 82.85, 122.01, 237.50, 422.53, 635.35, 873.53
Pharyngeal Diverticulum: (see Zenker Diverticulum)
Pharyngitis: 0.14, 0.22, 0.73, 5.25, 7.25, 52.03, 157.51, 290.20, 675.35, 821.37
Pharyngoesophageal Diverticulum: (see Zenker Diverticulum)
Phenylalanine Hydroxylase Deficiency Disease: (see Phenylketonurias)
Phenylketonurias: 0.07, 0.41, 0.73, 5.85, 72.50, 135.00, 367.50, 550.30, 725.34, 920.32,
Pheochromocytoma: 0.06, 0.49, 0.73, 3.21, 30.89, 115.83, 322.50, 452.50, 697.50, 875.35
Pheochromocytoma, Extra-Adrenal: (see Pheochromocytoma)
Phimosis: 0.08, 0.24, 0.57, 0.97, 2.50, 103.00, 222.50, 345.00, 497.50, 725.35
Phlebitis: 0.05, 0.37, 0.87, 2.25, 33.50, 75.85, 105.83, 275.54, 475.35, 857.77
Phlebotomus Fever: 0.03, 0.25, 2.78, 35.93, 115.71, 237.50, 495.00, 734.25, 852.59, 915.35,
Phlegmasia Alba Dolens: (see Thrombophlebitis)
Phlegmon: (see Cellulitis)
Phobia, School: (see Phobic Disorders)
Phobia, Social: (see Phobic Disorders)
Phobias: (see Phobic Disorders)
Phobic Disorders: 0.02, 0.23, 0.65, 16.95, 73.50, 120.53, 355.54, 607.59, 816.51, 979.93
Phobic Neuroses: (see Phobic Disorders)
Phorias: (see Strabismus: (Squint))
Photodermatitis: (see Photosensitivity Disorders)
Photophobia: 0.50, 0.57, 0.87, 12.33, 42.50, 152.50, 287.50, 392.31, 810.50, 901.04,
Photosensitivity Disorders: 0.13, 0.24, 1.70, 34.87, 62.25, 102.75, 232.50, 425.54, 725.35, 869.71
Phycomycosis: (see Zygomycosis)
Physiological Stress: (see Stress)
Phytanic Acid Storage Disease: (see Refsum Disease)
Pica Syndrome: (see EATING DISORDERS)
Pick's Disease: (see Dementia)
Pilonidal Cyst: (see Pilonidal Sinus)
Pilonidal Sinus:
Pin Worms: 0.07, 0.52, 0.75, 3.97, 8.50, 13.61, 22.50, 265.83, 425.34, 879.50,
Piriformin Syndrome: (see Nerve Compression Syndromes)
Piroplasmosis: (see Babesiosis)
Pituitary Diseases: 0.37, 0.97, 2.75, 15.03, 71.50, 196.50, 275.87, 419.34, 612.74, 858.57
Pityriasis: 0.20, 0.32, 2.88, 5.25, 132.50, 237.50, 496.50, 626.07, 875.34, 927.00
Pityriasis Versicolor: (see Tinea Versicolor)
Plagiocephaly, Nonsynostotic: 0.08, 0.24, 0.67, 5.17, 17.25, 57.00, 152.50, 362.50, 593.21, 873.30
Plague: 0.05, 0.26, 0.57, 2.50, 12.85, 35.34, 57.50, 96.50, 322.06, 475.87
Plant Poisoning: 0.13, 0.52, 1.73, 7.25, 15.71, 35.34, 272.51, 512.91, 775.83, 815.38
Plasma Cell Dyscrasias: (see Paraproteinemias)
Plasmodium Infections: (see Malaria)
Platelet Storage Pool Deficiency: 0.11, 0.49, 0.78, 12.50, 63.00, 102.50, 402.50, 651.20, 821.52, 924.37
Plegia: (see Paralysis)
Pleural Diseases: 0.13, 0.35, 5.85, 17.50, 87.50, 137.50, 457.50, 695.87, 850.00, 919.34
Pleural Effusion: 0.17, 0.31, 0.82, 7.50, 117.52, 237.58, 357.53, 495.34, 533.91, 661.20,
Pleurisy: 0.08, 0.41, 1.47, 5.25, 47.53, 121.21, 357.50, 497.50, 612.50, 821.02,
Pneumococcal Infections: 0.05, 0.35, 2.75, 30.93, 75.81, 187.50, 405.32, 715.00, 803.51, 905.32,
Pneumonia: 0.05, 0.35, 0.75, 0.93, 5.71, 7.50, 345.83, 465.34, 593.50, 725.00,
Pneumonia, Interstitial: (see Lung Diseases, Interstitial)
Pneumonia, Lobar: (see Pneumonia)
Pneumonic Plague: (see Plague)
Pneumonitis: (see Pneumonia)
Pneumonitis, Interstitial: (see Lung Diseases, Interstitial)
Pneumothorax: 0.24, 0.70, 7.50, 12.33, 5.50, 42.50, 172.50, 493.02, 622.53, 819.34,
POEMS Syndrome: 0.04, 0.22, 0.62, 13.52, 5.50, 40.00, 175.83, 432.41, 565.36, 709.83
Poikiloderma of Civatte: 0.11, 0.49, 0.78, 12.50, 43.00, 122.50, 272.50, 545.34, 612.50, 829.34,
Poland Syndrome: 0.19, 0.26, 0.60, 11.09, 37.50, 250.00, 425.34, 571.00, 868.00, 938.00,
Polio: (see Poliomyelitis)
Poliodystrophia Cerebri: (see Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder)
Poliomyelitis: 0.02, 0.12, 0.75, 37.93, 105.17, 213.71, 465.00, 597.50, 724.37, 825.34
Poliomyelitis, Nonpoliovirus: (see Poliomyelitis)
Poliomyelitis, Preparalytic: (see Poliomyelitis)
Polyarteritis Nodosa: 0.08, 0.32, 0.73, 3.87, 19.12, 159.32, 285.00, 654.03, 724.34, 933.91
Polyarthritis: (see Arthritis)
Polychondritis, Chronic Atrophic: (see Polychondritis, Relapsing)
Polychondritis, Relapsing: 0.04, 0.12, 0.95, 19.30, 121.44, 201.33, 485.83, 653.02, 807.50, 973.34
Polycystic Kidney Diseases: 0.16, 0.55, 0.95, 7.50, 12.71, 37.50, 125.00, 175.34, 434.25, 567.70
Polycystic Ovary Syndrome: 0.04, 0.50, 0.97, 2.75, 12.85, 20.00, 37.50, 122.53, 325.87, 840.02
Polycythemia Vera: 0.14, 0.22, 0.73, 13.02, 55.37, 121.20, 271.01, 694.00, 715.70, 824.37,
Polyendocrinopathies, Autoimmune: 0.05, 0.26, 0.57, 2.50, 13.39, 85.34, 157.50, 525.83, 757.77, 975.34,
Polyglandular Type I Autoimmune Syndrome: (see Polyendocrinopathies, Autoimmune)
Polyglandular Type II Autoimmune Syndrome: (see Polyendocrinopathies, Autoimmune)
Polyhydramnios: 0.18, 0.55, 1.00, 5.25, 27.50, 42.50, 72.50, 195.87, 420.02, 719.34
Polymenorrhea: (see Menstruation Disturbances)
Polymyalgia Rheumatica: 0.17, 0.55, 0.95, 5.71, 13.93, 137.50, 262.50, 497.50, 626.07, 822.53,
Polymyoclonus: (see Myoclonus)
Polymyositis: 0.07, 0.93, 2.95, 17.50, 78.89, 182.39, 332.50, 537.50, 732.01, 896.52,
Polymyositis-Dermatomyositis: (see Dermatomyositis)
Polyneuropathies: 0.13, 0.83, 3.73, 17.85, 105.34, 217.25, 445.00, 587.50, 795.34, 953.00,
Polyneuropathy, Acquired: (see Polyneuropathies)
Polyomavirus Infections: 0.13, 0.52, 6.75, 71.25, 105.15, 347.50, 572.50, 690.00, 775.87, 826.90
Polyopsia: (see Diplopia)
Polyposis Coli, Familial: (see Adenomatous Polyposis Coli)
Polyposis Syndrome, Familial: (see Adenomatous Polyposis Coli)
Polyradiculitis: (see Polyradiculopathy)
Polyradiculoneuropathy, Acute Inflammatory: (see Guillain-Barre Syndrome)
Polyradiculopathy: 0.11, 0.49, 0.78, 12.50, 43.00, 122.50, 262.50, 555.34, 692.50, 819.34,
Polyradiculopathy, Abdominal: (see Polyradiculopathy)
Pompe's Disease: (see Glycogen Storage Disease)
Popliteal Cyst: 0.17, 0.35, 8.85, 57.50, 117.50, 237.52, 357.50, 691.02, 810.50, 915.70,
Porphyria, Erythropoietic: 0.08, 0.41, 2.83, 15.25, 67.25, 221.01, 471.02, 597.52, 722.30, 822.57,
Porphyria, Erythropoietic, Congenital: (see Porphyria, Erythropoietic)
Porphyrias: 0.15, 0.25, 3.97, 27.50, 110.53, 215.87,467.50, 715.34, 802.41, 952.20
Postcommissurotomy Syndrome: (see Postpericardiotomy Syndrome)
Proctosigmoiditis: (see Proctocolitis)
Progeria: 0.04, 0.12, 0.95, 12.85, 32.50, 50.00, 235.31, 603.50, 747.50, 823.30,
Progeria, Adult: (see Werner Syndrome)
Prognathism: 0.08, 0.24, 0.92, 1.80, 2.25, 127.50, 255.31, 693.20, 893.50, 926.07,
Progressive Intracranial Occlusive Arteropathy: (Moyamoya): (see Moyamoya Disease)
Progressive Muscular Atrophy: (see Muscular Atrophy, Spinal)
Progressive Supranuclear Ophthalmoplegia: (see Supranuclear Palsy, Progressive)
Prolactin Hypersecretion Syndrome: (see Hyperprolactinemia)
Prolactin, Inappropriate Secretion: (see Hyperprolactinemia)
Prolapsed Disk: (see Intervertebral Disk Displacement)
Prosopagnosia: 0.24, 0.73, 0.87, 7.50, 30.00, 67.50, 95.90, 92.50, 524.37, 650.00
Prostate Cancer: (see Cancer: Prostatic)
Prostatic Diseases: 0.13, 0.57, 0.83, 2.25, 5.71, 32.50, 97.50, 332.41, 372.00, 520.00,
Prosthesis Implantation: 0.10, 0.52, 0.87, 3.20, 15.89, 32.75, 132.00, 437.50, 525.83, 725.31
Prosthodontics: 0.17, 0.72, 1.65, 16.85, 55.25, 127.50, 455.87, 565.00, 752.00, 975.31
Proteinuria: 0.05, 0.41, 0.87, 57.50, 78.00, 132.30, 351.50, 652.31, 825.87, 915.83
Proteus Syndrome: 0.06, 0.25, 0.87, 12.30, 55.71, 85.00, 187.50, 442.50, 696.50, 875.31
Protozoan Infections: 0.02, 0.23, 0.85, 5.71, 55.83, 172.50, 317.50, 663.50, 725.31, 853.02
Prune Belly Syndrome: 0.08, 0.52, 30.65, 24.50, 117.30, 335.00, 536.42, 611.00, 804.28, 941.02,
Pruritus: 0.06, 0.49, 9.65, 57.50, 219.51, 370.40, 472.50, 625.31, 725.87, 871.00,
Pruritus Vulvae: 0.16, 0.35, 0.95, 5.50, 27.50, 47.50, 357.30, 478.50, 527.00, 717.00
Pseudoaphakia: (see Cataract)
Pseudoexfoliation Syndrome: (see Exfoliation Syndrome)
Pseudofolliculitis Barbae: (see Hair Diseases)
Pseudo-Gaucher Disease: 0.06, 0.25, 0.87, 12.33, 5.31, 125.83, 287.50, 442.50, 696.50, 825.31
Pseudo-Hurler Polydystrophy: (see Mucolipidoses)
Pseudomelia: (see Phantom Limb)
Pseudomonas Infections: 0.06, 0.23, 8.85, 45.25, 115.30, 215.31, 437.50, 662.50, 825.34, 917.03
Pseudomyxoma Peritonei: 0.08, 0.52, 0.65, 2.50, 10.53, 35.83, 224.37, 675.87, 727.00, 867.00,
Pseudopelade: (see Alopecia)
Pseudopolyarthritis, Rhizomelic: (see Polymyalgia Rheumatica)
Pseudosclerosis: (see Hepatolenticular Degeneration)
Pseudotumor Cerebri: 0.06, 0.49, 0.68, 7.50, 102.50, 231.70, 472.50, 625.69, 705.70, 857.20
Pseudoxanthoma Elasticum: 0.16, 0.35, 0.95, 5.50, 27.50, 47.50, 350.00, 425.31, 571.00, 859.00
Psittacosis: 0.04, 0.23, 1.97, 25.71, 132.50, 332.50, 415.02, 675.23, 858.59, 915.38
Psoriasis: 0.05, 0.55, 1.78, 5.97, 85.15, 117.15, 453.20, 692.23, 824.37, 951.00
Psudogout: (see Gout)
Psychoses: (see Psychotic Disorders)
Psychosis, Brief Reactive: (see Psychotic Disorders)
Psychosis, Manic-Depressive: (see Bipolar Disorder)
Psychotic Disorders: 0.57, 0.68, 0.87, 2.50, 5.71, 32.50, 92.50, 322.53, 519.34, 653.69
PTA Deficiency: (see Factor XI Deficiency: (Rosenthal Syndrome))
PTEN Hamartoma Tumor Syndrome: (see Hamartoma Syndrome, Multiple: (Cowden's Disease))
Pterygium: 0.08, 2.18, 17.93, 71.50, 121.80, 217.50, 431.69, 615.85, 791.52, 923.31,
Ptosis, Eyelid: (see Blepharoptosis)
PTSD: (see Stress Disorders, Post-Traumatic)
Puerperal Disorders: 0.14, 0.89, 1.92, 5.85, 67.10, 135.50, 432.50, 525.31, 734.25, 878.50,
Puerperal Infection:
Pulmonary Alveolar Proteinosis: 0.05, 0.41, 0.92, 1.97, 207.50, 315.93, 587.50, 625.31, 776.29, 826.07
Pulmonary Atresia: 0.15, 0.41, 0.68, 0.98, 7.52, 11.81, 89.51, 417.43, 671.98, 905.70
Pulmonary Cancer: 0.23, 0.41, 0.72, 0.87, 5.50, 13.01, 81.53, 410.41, 527.21, 915.91
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive: 0.37, 0.41, 0.62, 0.97, 7.50, 15.31, 87.50, 419.43, 773.98, 845.70
Pulmonary Diseases: 0.16, 0.21, 0.42, 0.97, 7.54, 11.81, 67.58, 415.43, 671.98, 905.70,
Pulmonary Edema: 0.75, 0.41, 0.82, 0.97, 7.50, 19.89, 37.53, 125.31, 375.93, 519.34, 682.02, 750.00, 898.00
Pulmonary Embolism: 0.35, 0.41, 0.92, 0.97, 7.50, 13.42, 71.50, 205.41, 476.29, 515.70, 691.27, 754.19, 995.21,
Pulmonary Emphysema: 0.55, 0.41, 0.62, 1.97, 7.50, 15.93, 67.50, 209.31, 345.69, 502.51, 595.29, 776.87, 901.50,
Pulmonary Fibrosis: 0.65, 0.41, 0.62, 4.97, 7.50, 15.31, 87.50, 325.93, 385.90, 504.37, 651.63, 764.89, 912.50,
Pulmonary Hypertension: (see Hypertension, Pulmonary)
Pulmonary Inflammation: (see Pneumonia)
Pulmonary Neoplasms: (see Cancer: Lung)
Pulmonary Sarcoidosis: (see Sarcoidosis, Pulmonary)
Pulmonary Thromboembolism: (see Pulmonary Embolism)
Pulmonary Valve Atresia: (see Pulmonary Atresia)
Pulmonic Plague: (see Plague)
Pulsatile Tinnitus: (see Tinnitus)
Pulseless Disease: (see Takayasu Arteritis)
Pupil Disorders: 0.02, 0.24, 1.57, 9.85, 201.75, 364.00, 423.01, 697.30, 875.93, 979.53,
Pupil Reaction Absent: (see PUPIL DISORDERS)
Pupillary Functions, Abnormal: (see PUPIL DISORDERS)
Puppet Children: (see Angelman Syndrome)
Purpura: 0.13, 0.23, 0.65, 18.20, 57.50, 108.02, 305.31, 606.30, 719.94, 822.53,
Purpura Hemorrhagica: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Purpura, Nonthrombocytopenic: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Purpura, Schoenlein-Henoch: 0.06, 0.50, 0.60, 3.87, 212.50, 323.00, 502.10, 690.09, 722.92, 951.00
Purpura, Thrombocytopenic: 0.04, 0.50, 0.60, 9.07, 73.50, 283.50, 502.50, 635.00, 805.31, 975.90
Purpura, Thrombopenic: (see Purpura, Thrombocytopenic)
Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic: 0.05, 0.50, 1.90, 112.87, 312.50, 405.50, 652.50, 726.07, 802.06, 923.20
Purpura, Thrombotic Thrombopenic: (see Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic)
Pustular Psoriasis of Palms and Soles: (see Psoriasis)
Pustulosis of Palms and Soles: (see Psoriasis)
Pustulosis Palmaris et Plantaris: (see Psoriasis)
Pyelonephritis: 0.05, 0.35, 0.75, 0.93, 5.25, 7.50, 442.50, 793.50, 875.69, 951.17,
Pyelonephritis, Acute Necrotizing: (see Pyelonephritis)
Pyoderma Gangrenosum: 0.03, 0.32, 0.73, 0.95, 14.00, 75.31, 185.00, 310.50, 625.31, 971.00
Pyorrhea Alveolaris: (see Periodontal Diseases)
Pyothorax: (see Empyema, Pleural)
Pyrexia: (see Fever) 


Q Fever: 0.80, 1.12, 9.85, 51.71, 75.93, 412.02, 385.69, 690.00, 812.93, 906.42,
Quadrantanopsia: (see Hemianopsia)
Quadriparesis: (see Quadriplegia)
Quadriplegia: 0.15, 0.46, 0.95, 5.85, 62.50, 107.50, 217.50, 496.50, 855.72, 915.31,
Quadriplegic Infantile Cerebral Palsy: (see Cerebral Palsy)
Quincke's Edema: (see Angioedema)


Rabies (lyssinum) - 20, 120, 547, 793
Radiation burns - 727, 787, 880, 10000
Ragweed - 473
Raynaud's disease - 727, 20
Refractory an - 435
Relaxation, to produce - 6000, 10, 7.83
Renal calculii (see Kidney stones)
Renal excretory insufficiency; diastalic hypertensive (also see Kidney insufficiency) - 9.2
Reproductive - 335, 536, 622, 712
Respiratory syncitial virus - 336, 712, 278
Retrovirus, variants - 2489, 465, 727, 787, 880, 448, 800, 10000
Rhesus gravidatum - 312, 322, 536, 684 Rheuma (watery discharge from nose or eyes) - 952, 436, 595, 775
Rheumaticus - 333, 376, 820
Rheumatism - 10000, 776, 262
Rheumatoid arthritis (see Arthritis, rheumatoid)
Rhinitis (runny nose, also see Sinusitis) - 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 465, 522, 146
Rhinopneumonitis - 185, 367, 820, 487
Rhizopus nigricans - 132, 327, 775, 659, 660
Rhodo torula - 833, 598, 778
Rhodococcus - 124, 835, 432, 764, 337, 682, 720
Rickettsia (bacteria that are transmitted to man by lice, fleas, ticks, and mites. Can cause typhoid fever and Q fever.) - 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726
Ringworm (see Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton, and/or Epidermophyton)
Rocky Mountain spotted fever - 375, 862, 943, 788, 468, 308
Rotifer - 4500
Rubella (see Measles, rubella)
Rubeola (see Measles, rubeola)
Rabies: 0.07, 0.18, 1.65, 7.93, 102.53, 165.50, 415.00, 693.50, 875.31, 915.93,
Rachischisis: (see Spinal Dysraphism)
Rachitis: (see Rickets)
Raillietiniasis: (see Cestode Infections)
Ramsay Hunt Auricular Syndrome: (see Herpes Zoster Oticus)
Ramsay Hunt Paralysis Syndrome: (see Parkinsonian Disorders)
Ranula: 0.18, 0.55, 1.00, 7.50, 30.00, 42.50, 72.50, 95.75, 90.00, 519.34,
Rasmussen Syndrome: (see Encephalitis)
Rat-Bite Fever: 0.17, 0.55, 0.95, 35.12, 85.31, 137.50, 562.50, 697.50, 722.53, 920.00
Rathke Pouch Tumor: (see Craniopharyngioma)
Raynaud Disease: 0.07, 0.50, 0.97, 9.00, 11.09, 131.50, 237.50, 415.70, 725.00, 825.95,
Reading Disability, Developmental: (see Dyslexia)
Reading Disorder: (see Dyslexia)
Reading Disorder, Developmental: (see Dyslexia)
Reaven Syndrome X: (see Metabolic Syndrome X)
Reconstructive Surgical Procedures: 0.06, 0.23, 0.73, 0.87,105.72, 237.25, 432.50, 526.07, 669.71, 819.34
Reconstructive Surgical Procedures, Cosmetic: (see Reconstructive Surgical Procedures)
Recruitment, Loudness: (see Hyperacusis)
Rectal Cancer: (see Cancer: Rectal Neoplasms, Anal Cancer)
Rectal Diseases: 0.19, 0.52, 0.57, 0.80, 2.25, 17.50, 30.00, 573.20, 665.31, 822.30,
Rectal Prolapse: 0.13, 0.23, 0.75, 0.85, 51.31, 327.25, 495.00, 681.50, 791.95, 953.00,
Rectal Tumors: (see Cancer: Rectal Neoplasms)
Rectocolitis: (see Proctocolitis)
Rectocolitis, Hemorrhagic: (see Proctocolitis)
Rectocolitis, Ulcerative: (see Proctocolitis)
Rectosigmoiditis: (see Proctocolitis)
Refetoff Syndrome: (see Thyroid Hormone Resistance Syndrome)
Reflex Sympathetic Dystrophy: 0.09, 0.52, 0.65, 0.93, 5.71, 87.50, 255.31, 525.29, 675.31, 878.50
Refractive Errors: 0.03, 0.24, 0.70, 15.83, 29.75, 187.50, 345.95, 592.50, 820.11, 923.53,
Refsum Disease: 0.01, 0.41, 0.62, 0.97, 7.50, 20.00, 87.50, 342.06, 635.31, 834.45,
Regurgitation, Gastric: (see Gastroesophageal Reflux)
Reinke's Edema: (see Voice Disorders)
Relapsing Fever: 0.08, 0.57, 0.90, 5.71, 45.20, 152.59, 262.50, 695.02, 715.73, 819.34
Remittent Fever: (see Malaria)
Renal Artery Obstruction: 0.07, 0.55, 0.85, 7.58, 132.60, 347.50, 472.50, 597.50, 775.95, 925.31,
Renal Artery Stenosis: (see Renal Artery Obstruction)
Renal Calculi: (see Kidney Calculi)
Renal Dialysis: 0.06, 0.50, 0.87, 12.85, 27.50, 141.59, 301.23, 453.02, 783.40, 825.03
Renal Disease, End-Stage: (see Kidney Failure, Chronic: (End Stage Renal Disease))
Renal Failure, Acute: (see Kidney Failure, Acute)
Renal Failure, Chronic: (see Kidney Failure, Chronic: (End Stage Renal Disease))
Renal Failure, End-Stage: (see Kidney Failure, Chronic: (End Stage Renal Disease))
Renal Osteodystrophy: 0.04, 0.55, 0.78, 0.97, 5.87, 57.05, 152.03, 592.50, 602.59, 953.72,
Renal Rickets: (see Renal Osteodystrophy)
Reptile Diseases: 0.16, 0.57, 0.65, 0.87, 2.50, 15.75, 232.50, 492.50, 826.07, 925.95,
Residual Cancer: (see Cancer: Residual)
Residual Tumor: (see Cancer”: Residual)
Respiratory Chain Deficiencies, Mitochondrial: (see Mitochondrial Diseases)
Respiratory Distress Syndrome, Newborn: 0.07, 0.55, 0.65, 0.87, 7.50, 16.02, 42.01, 190.00, 675.29, 826.90
Respiratory Hypersensitivity: 0.06, 0.55, 0.70, 9.87, 74.50, 130.00, 240.00, 490.00, 675.29, 879.50,
Respiratory Syncytial Virus Infections: 0.01, 0.55, 0.57, 0.87, 7.50, 50.19, 140.00, 390.00, 624.37, 819.34,
Respiratory Syndrome, Severe Acute: (see Severe Acute Respiratory Syndrome)
Respiratory Tract Disease: 0.10, 0.55, 0.73, 0.87, 67.20, 172.85, 230.00, 533.20, 675.95, 875.29
Respiratory Tract Infections: 0.10, 0.55, 0.73, 0.87, 67.20, 172.85, 230.00, 533.20, 675.95, 875.29
Resting Tremor: (see Tremor)
Restless Legs Syndrome: 0.16, 0.57, 7.78, 23.97, 125.95, 327.50, 422.50, 590.00, 715.70, 836.42,
Retardation, Mental: (see Mental Retardation)
Reticulohistiocytoma: (see Histiocytosis, Non-Langerhans-Cell)
Reticulolymphosarcoma: (see LYMPHOMA)
Retinal Detachment: 0.08, 0.46, 1.00, 7.50, 217.50, 327.50, 452.50, 665.75, 796.50, 834.25,
Retinal Diseases: 0.07, 0.50, 1.00, 7.50, 17.50, 127.50, 335.29, 565.75, 725.95, 919.34,
Retinal Pigment Epithelial Detachment: (see Retinal Detachment)
Retinal Vein Occlusion: 0.07, 0.50, 1.00, 7.50, 17.50, 127.50, 335.29, 565.75, 725.95, 919.34,
Retinitis Pigmentosa: 0.07, 0.50, 1.00, 7.50, 17.50, 127.50, 335.29, 525.15, 705.22, 813.67,
Retinoblastoma: 0.55, 0.68, 0.87, 7.50, 13.61, 40.00, 90.00, 375.95, 575.31, 827.00,
Retinopathy of Prematurity: 0.16, 0.57, 0.78, 0.95, 8.50, 95.69, 217.52, 491.00, 524.37, 892.41
Retinoschisis: 0.04, 0.12, 0.95, 13.39, 13.93, 50.00, 165.80, 493.20, 722.70, 905.31,
Retinoschisis, Degenerative: (see Retinoschisis)
Retinoschisis, Juvenile, X-Linked: (see Retinoschisis)
Retrobulbar Neuritis: (see Optic Neuritis)
Retrolental Fibroplasia: (see Retinopathy of Prematurity)
Retroperitoneal Fibrosis: 0.07, 0.46, 0.65, 112.95, 295.87, 347.50, 427.50, 695.28, 750.00, 875.95,
Retropharyngeal Abscess: 0.12, 0.25, 0.62, 2.50, 3.00, 315.75, 425.28, 697.50, 869.71, 925.28
Rett Syndrome: 0.13, 0.23, 0.62, 9.97, 167.50, 325.50, 422.50, 650.00, 875.95, 919.34,
Reye Syndrome: 0.04, 0.12, 0.95, 13.02, 172.50, 259.00, 365.08, 591.00, 710.50, 835.28,
Rhabdoid Tumor: 0.07, 0.46, 0.65, 0.95, 51.25, 147.50, 277.50, 395.75, 633.91, 845.28,
Rhabdomyolysis: 0.07, 0.18, 0.73, 34.21, 205.69, 317.25, 412.50, 692.50, 776.95, 838.25,
Rhabdomyosarcoma: 0.12, 0.27, 9.33, 34.21, 205.69, 317.25, 412.50, 692.50, 776.95, 838.25,
Rheumatic Disease: 0.13, 0.23, 0.62, 0.95, 7.50, 68.50, 232.50, 551.10, 779.23, 839.43,
Rheumatic Fever: 0.13, 0.25, 0.62, 0.95, 7.50, 72.50, 232.50, 551.10, 779.23, 839.43,
Rheumatism: (see RHEUMATIC DISEASES)
Rheumatism, Articular, Acute: (see Rheumatic Fever)
Rheumatism, Muscular: (see Fibromyalgia)
Rheumatism, Peri-Extra-Articular: (see Polymyalgia Rheumatica)
Rheumatoid Arthritis: (see Arthritis, Rheumatoid)
Rheumatoid Purpura: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Rheumatoid Spondylitis: (see Spondylitis, Ankylosing)
Rhinitis: 0.02, 0.52, 0.75, 0.83, 112.50, 217.50, 345.75, 497.50, 775.28, 825.00,
Rhinoscleroma: 0.08, 0.24, 0.63, 7.82, 32.25, 67.50, 155.29, 391.02, 415.70, 726.07
Rickets: 0.07, 0.46, 1.56, 5.95, 17.50, 127.50, 250.00, 465.75, 696.50, 819.34
Rickets, Renal: (see Renal Osteodystrophy)
Rickettsia Infections: 0.13, 0.18, 0.83, 5.25, 127.50, 212.50, 335.28, 560.00, 695.95, 997.50
Rift Valley Fever: 0.04, 0.12, 0.95, 14.030, 118.52, 251.29, 365.28, 590.00, 722.70, 977.50
Right Ventricular Dysplasia, Arrhythmogenic: (see Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia)
Right Ventricular Hypertrophy: (see Hypertrophy, Right Ventricular)
Riley-Day Syndrome: (see Dysautonomia, Familial)
Ring Constrictions, Intrauterine: (see Amniotic Band Syndrome)
Ringworm: (see Tinea)
RNA Virus Infections: 0.07, 0.88, 9.71, 68.83, 102.85, 205.28, 312.50, 492.50, 675.95, 823.37,
Robinow Syndrome: 0.13, 0.91, 14.93, 87.50, 117.60, 315.75, 435.28, 571.50, 796.50, 825.00
Rochalimaea Infections: (see Bartonella Infections)
Rocky Mountain Spotted Fever: 0.07, 0.52, 7.57, 33.80, 282.75, 405.75, 523.88, 667.50, 825.28, 915.70
Rod-Cone Dystrophy: (see Retinitis Pigmentosa)
Rodent Ulcer: (see Carcinoma, Basal Cell)
Romano-Ward Syndrome: (see Long QT Syndrome)
Romberg Disease: (see Facial Hemiatrophy: (Romberg Disease))
Rosacea: 0.02, 0.52, 0.73, 0.83, 2.50, 217.50, 545.28, 697.50, 775.75, 875.28,
Rosai-Dorfman Disease: (see Histiocytosis, Non-Langerhans-Cell)
Rosenthal Syndrome: (see Factor XI Deficiency: (Rosenthal Syndrome))
Roseola Infantum: (see Exanthema Subitum: (Roseola Infantum, Sixth Disease))
Ross River Virus Infections: (see Alphavirus Infections)
Rotary Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Rotor Syndrome: (see Hyperbilirubinemia, Hereditary)
Roussy-Levy Syndrome: (see Charcot-Marie-Tooth Disease: (HMSN I, II))
Royer Syndrome: (see Prader-Willi Syndrome)
RSH Syndrome: (see Smith-Lemli-Opitz Syndrome)
Rubber Allergy: (see Latex Hypersensitivity)
Rubella: 0.07, 0.24, 0.60, 7.22, 132.25, 427.50, 555.95, 690.00, 875.00, 936.42,
Rubeola: (see Measles)
Rubinstein-Taybi Syndrome
Runt Disease: (see GRAFT VS HOST DISEASE)
Russell Silver Syndrome: 0.41, 0.73, 7.87, 27.50, 227.50, 367.50, 525.28, 615.70, 745.01, 933,27


Salivary gland virus (human herpes type 5 - see Cytomegalovirus)
Salmonella (can cause intestinal inflammation and infection, and contribute
to flu in children) - 1522, 717, 972, 664, 643
Salmonella paratyphi B - 59, 92, 643, 707, 717, 719, 752, 972, 7771, 1244,
6787, 165, 711
Salmonella type B - 546, 1634
Salmonella typhi (can cause typhoid fever) - 420, 664, 8656, 773
Salmonella typhimurium (can cause food poisoning) - 693, 754, 762
Sanguis menst - 591
Sanguinera - 634
Scabies (see Mange, follicular)
Scarlet fever - 437, 880, 787, 727, 690, 666
Schistosoma (see Parasites, schistosoma)
Schumann resonance (relaxing) - 7.83
Schunan B-Cell - 322, 425, 561, 600, 620, 623, 780, 781, 950, 952, 1023,
1524, 1097, 1100
Sciaticor schias - 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666, 10
Sclerosis, lateral (degeneration of spinal cord resulting in spastic
paraplegia) - 254
Sedation and pain relief - 304, 6000
Sedative effect (Reported use on bleeding, bruises, insomnia, sinusitis) - 2.5 Seizure (1) - 329, 226, 953
Semperillium - 1140
Serum schweinepest - 503, 246, 604, 465
Sexual dysfunction (see also Circulatory stasis, orchitis) - 9.39, 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 124, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves, brain, and spinal cord chronically) - 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832
Shingles (see Herpes zoster)
Silver (exp) - 15903
Sinus Bacteria - 548
Sinusitis (sinus and lung infections can be caused by a large number of pathogens including viruses like RSV, adenovirus, parainfluenza, influenza A, influenza B, rhinovirus, et al.)
Sinusitis (1) - 728, 784, 880, 20, 72, 120, 146, 400, 440, 464, 524, 548, 660, 712, 732, 802, 1500, 1552, 1600, 1862 for 5 min
Sinusitis (2) - 125, 160, 367, 472, 600, 615, 625, 650, 820, 952, 1150, 1520, 1865, 2000, 4392, 4400, 4412
Sinusitis (3) - 60, 95, 128, 225, 414, 427, 432, 456, 610, 614, 618, 1234, 2600, 5500, 304
Sinusitis frontalis - 952, 320, 682
Sinusitis maxillaris - 160, 741
Sleeping sickness - 120, 20
Slipped discs (spasms from microbial toxins) - 125, 880, 787, 727, 95, 72, 20
Smallpox (also known as variola, an extremely contagious viral disease
marked by fever, prostration, and a rash of small blisters) - 142, 476, 511,
876, 1644, 2132, 2544, 1550, 802, 542, 569, 832, 3222
Smallpox (secondary) - 334, 542, 569, 832, 3222, 360, 471, 647, 506, 711,
880, 787, 727, 20
Smegma - 153, 180, 638
Sneezing - 880, 787, 727, 465, 146
Sore throat (also see Pharyngitis, Strep general, Strep pyogenes, and
Actinomyces israelii) - 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 776,
727, 46.5, 766
Sorghum smut (homeopathic preparation for an allergen) - 294
Spasms, muscle - 6.8
Spastic paresis - 30.87, 48
Spleen (secondary) - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Spleen, enlarged - 35, 787, 3176
Sporobolomyces - 753, 700
Sporotrichum pruinosum - 584, 598, 687, 755, 715
Stammering - 10000, 20, 6000, 7.83
Staphylococci infection (see also other Staph freqs) - 960, 727, 786, 453, 674, 550, 1109, 424, 943, 1050, 643, 2600, 7160, 639, 1089, 8697
Staph infection (1) - 943, 727, 643, 20
Staphylococcus general - 453, 550, 674, 728, 1109, 7160, 634, 639, 1089
Staphylococcus aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth
infection, heart disease, and infect tumors) - 424, 727, 786, 943, 1050, 8697, 644, 647, 745, 738, 744
Staphylococcus coagulae positive - 643
Stemphylium - 461, 340, 114
Stiff muscles - 320, 328, 304, 300, 240, 160, 776, 728, 1800, 125, 80, 40, 20, 6000
Stiff muscles (secondary) - 250, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5, 1550, 802, 880, 787, 776
Stiff neck - 4.9, 6, 9.19
Stiff shoulder - 10000, 727, 766, 20
Stomach disorders (see also E. Coli and Parasites general if no lasting relief) - 2127, 2008, 880, 784, 727, 690, 676, 664, 125, 95, 72, 20, 3.9, 450, 802, 1552, 832, 422
Stomatitis (Inflammation of mucous membranes in the mouth. See also Candida, Herpes simplex I, Stomatitis aphthous, Pyorrhea, and Gingivitis) - 465, 677, 702, 787, 234, 278, 568, 672
Stomatitis aphthous (ulcers on mucous membrane of mouth. Also called canker sores) - 478, 487, 498, 788, 955, 982
Streptococcus infection, general (streptococcus family. Also see General antiseptic and other Strep sets) - 1266, 880, 787, 784, 727, 875, 885, 2000
Streptococcus enterococcinum (can cause infection in the digestive and urinary tracts) - 686, 409
Streptococcus haemolytic (blood infection by strep) - 728, 880, 786, 712, 128, 134, 334, 443, 535, 542, 675, 1415, 1522, 1902, 691, 710, 1203, 368, 318
Streptococcus mutant strain - 114, 437, 625, 883, 994
Streptococcus mutant strain secondary - 108, 433, 488, 687, 833, 8686, 8777,
9676, 660, 732, 745, 754, 764
Streptococcus pepto (can infect digestive tract) - 201
Streptococcus pyogenes (pus-forming infections. Can cause sore throat, skin inflammation (erysipelas), scarlet fever. See also General antiseptic) - 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20
Streptococcus viridans - 425, 433, 445, 935, 1010, 1060, 8478, 457, 465, 777, 778, 1214, 1216
Strep virus - 563, 611, 727
Streptococcus pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections, endocarditis, peritonitis, arthitis, bacteremia, and meningitis) - 231, 232, 683, 846, 8865
Streptococcus pneumoniae, mixed flora - 158, 174, 645, 801
Streptomyces griseus (soil bacteria which yields streptomycin) - 333, 887
Streptothrix (includes Nocardia and Actinomyces israeli) - 784, 228, 231, 237, 887, 2890, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 727, 20
Stroke (followup) - 3.0, 203, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 1865, 522, 428, 10000, 20, 2720
Strongyloides (see Parasites, strongyloides)
Struma (family of organisms that can infect the thyroid causing goiter. Use kelp internally. Use Struma cystica, nodosa, and parenchyme freqs.)
Struma cystica - 5311, 531, 756, 361
Struma nodosa - 105, 122, 321, 517, 532, 651, 714
Struma parenchyme - 121, 576
Stye (staph infection of sebaceous gland of eyelash. Also use Staphylococci infection set) - 10000, 880, 787, 727, 20, 453, 2600
Subluxation induced disorders - 9.6
Sudor pedis (excessive foot sweat) - 148
Sun allergy (Examine presciption drugs, such as Psoralen, for photo-sensitization properties. ) - 3, 330
Sunstroke - 444, 440, 190, 3000, 95, 522, 146, 880, 20, 10000
Surgery pre-op and post-op to prevent and control nosocomial (hospital-acquired) and idiopathic infection (see also General antiseptic,
Staph, and Strep sets) - 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 465, 444, 522, 146, 428
Surgery, detox of anaesthesia (see also Liver support) - 522, 146
Surgical pain, post-op recovery - 3000, 2720, 95
Swelling (edema. See also Kidney insufficieny and Lymph stasis freqs) -
522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 20, 10000, 5000, 3000
Swimmer's ear (also see Pseudomonas aeruginosa and Otitis externa) - 728, 784, 880, 464, 174, 482, 5311
Swollen glands (use Lymph and see Mumps freq sets)
Syphilis - 177, 650, 625, 600, 660, 658
Saccular Aneurysm: (see Intracranial Aneurysm)
Saethre-Chotzen Syndrome: (see Acrocephalosyndactylia)
Saint Anthonys Fire: (see Ergotism)
Salaam Seizures: (see Spasms, Infantile)
Salivary Gland Diseases: 0.41, 0.73, 0.87, 7.50, 230.00, 367.50, 525.75, 619.34, 896.01, 982.45,
Salivary Gland Virus Disease: (see Cytomegalovirus Infections)
Salmonella Infections: 0.18, 0.57, 1.85, 7.50, 30.00, 142.50, 272.50, 495.95, 575.28, 724.37,
Salmonellosis: (see Salmonella Infections)
Salpingitis: 0.17, 0.55, 0.95, 75.00, 125.28, 237.50, 362.50, 597.50, 775.95, 915.70,
Samter's Syndrome: 0.18, 0.57, 1.00, 5.25, 27.50, 72.50, 172.50, 395.75, 575.28, 760.00,
Sandfly Fever: (see Phlebotomus Fever: (Sandfly Fever, Pappataci Fever))
Sandhoff Disease: 0.17, 0.55, 0.95, 5.15, 13.98, 137.50, 362.50, 697.50, 775.00, 922.53,
Sanfilippo Syndrome: (see Mucopolysaccharidoses)
Santavuori-Haltia Disease: (see Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses)
Sao Paulo Typhus: (see Rocky Mountain Spotted Fever)
SAPHO Syndrome: (see Acquired Hyperostosis Syndrome: (SAPHO Syndrome))
Sarcoidosis: 0.07, 0.50, 37.50, 75.56, 325.27, 475.27, 527.00, 661.71, 742.00, 988.90
Sarcoidosis, Pulmonary: 0.08, 0.35, 37.50, 115.70, 322.06, 325.27, 175.00, 475.19, 527.00, 834.50
Sarcoma: 0.01, 0.37, 0.87, 2.25, 2.50, 70.00, 95.27, 269.71, 175.27, 350.00
Sarcoma, Cerebellar, Circumscribed Arachnoidal: (see Medulloblastoma)
Sarcoma, Epithelioid: (see Sarcoma)
Sarcoma, Ewing's: 0.03, 0.25, 0.78, 0.93, 7.50, 95.75, 300.00, 454.37, 615.19, 784.81,
Sarcoma, Germinoblastic: (see LYMPHOMA)
Sarcoma, Osteogenic: (see Osteosarcoma)
Sarcoma, Soft Tissue: (see Sarcoma)
Sarcoma, Spindle Cell: (see Sarcoma)
SARS: (see Severe Acute Respiratory Syndrome)
Scabies: 0.24, 0.70, 7.50, 10.89, 5.50, 142.50, 372.50, 490.00, 825.27, 919.34
Scalenus Anticus Syndrome: (see Thoracic Outlet Syndrome)
Scapuloperoneal Form of Spinal Muscular Atrophy: (see Muscular Atrophy, Spinal)
Scarlet Fever: 0.11, 0.23, 0.85, 5.15, 15.00, 115.27, 240.00, 462.50, 750.00, 957.30,
Schamberg's Disease: (see Pigmentation Disorders)
Schaumann's Disease: (see Sarcoidosis)
Scheie Syndrome: (see Mucopolysaccharidoses)
Scheuermann Disease: 0.05, 0.46, 0.90, 2.50, 27.50, 132.50, 342.50, 485.19, 550.00, 825.71,
Schilder Disease: (see Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder)
Schilder-Addison Complex: (see Adrenoleukodystrophy)
Schistosomiasis: 0.13, 0.23, 0.73, 0.85, 5.25, 137.25, 545.75, 687.50, 895.27, 976.29,
Schizencephaly: 0.19, 0.50, 0.57, 0.95, 52.30, 112.50, 342.50, 567.50, 796.50, 825.27,
Schizoaffective Disorder: (see Psychotic Disorders)
Schizophrenia: 0.07, 0.50, 0.97, 9.00, 12.85, 132.50, 337.50, 524.37, 758.57, 955.72,
Schizophrenic Disorders: (see Schizophrenia)
Schizophreniform Disorders: (see Psychotic Disorders)
Schmidt's Syndrome: (see Polyendocrinopathies, Autoimmune)
Schnitzler Syndrome: 0.13, 0.23, 0.75, 0.85, 5.69, 117.25, 345.75, 587.50, 695.27, 875.98,
Schoenlein-Henoch Purpura: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Schwannoma: (see Neurilemmoma: (Neurinoma))
Schwannoma, Acoustic: (see Neuroma, Acoustic)
Schwannoma, Vestibular: (see Neuroma, Acoustic)
Schwannomatosis, Plexiform: (see Neurilemmoma: (Neurinoma))
Sciatic Neuralgia: (see Sciatica)
Sciatica: 0.19, 0.50, 0.70, 0.97, 14.63, 42.50, 67.50, 196.50, 452.93, 777.50,
SCID: (see Severe Combined Immunodeficiency)
Scimitar Syndrome: 0.08, 0.35, 5.15, 55.75, 85.27, 92.50, 355.72, 477.50, 527.00, 661.71,
Scleritis: 0.08, 0.35, 5.19, 55.00, 72.50, 92.50, 322.06, 475.27, 827.00, 967.00,
Scleroderma, Systemic: 0.02, 0.32, 0.62, 0.95, 124.37, 325.19, 175.00, 479.50, 527.00, 667.00,
Scleroma, Nasal: (see Rhinoscleroma)
Sclerosis, Disseminated: (see Multiple Sclerosis)
Sclerosis, Hereditary Spinal: (see Friedreich Ataxia)
Sclerosis, Systemic: (see Scleroderma, Systemic)
Scoliosis: 0.05, 0.24, 0.60, 5.25, 62.50, 90.00, 219.34, 422.53, 561.93, 987.23
Scotoma: 0.07, 0.73, 2.50, 5.81, 50.00, 175.27, 434.25, 566.41, 847.96, 930.12
Scotoma, Arcuate: (see Scotoma)
Scotoma, Bjerrum: (see Scotoma)
Scotoma, Central: (see Scotoma)
Scotoma, Centrocecal: (see Scotoma)
Scrub Typhus: 0.02, 0.32, 0.62, 0.97, 12.69, 112.50, 265.75, 425.71, 745.19, 935.70,
Seasickness: (see Motion Sickness)
Seasonal Affective Disorder: 0.13, 0.22, 55.00, 73.30, 92.50, 132.41, 233.91, 475.27, 527.00, 667.00,
Seasonal Mood Disorder: (see Seasonal Affective Disorder)
Sebaceous Cyst: (see Epidermal Cyst)
Seborrheic Keratosis: (see Keratosis, Seborrheic)
Second Cranial Nerve Diseases: (see OPTIC NERVE DISEASES)
See-Saw Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Seizure Disorder: (see Epilepsy)
Seizures: 0.46, 0.95, 67.50, 150.00, 275.19, 519.34, 682.45, 711.21, 859.83, 922.53
Seizures, Convulsive: (see Seizures)
Seizures, Focal: (see Seizures)
Seizures, Generalized: (see Seizures)
Seizures, Motor: (see Seizures)
Seizures, Sensory: (see Seizures)
Semilobar Holoprosencephaly: (see Holoprosencephaly)
Senile Dementia, Alzheimer Type: (see Alzheimer Disease)
Senile Osteoporosis: (see Osteoporosis)
Senile Paranoid Dementia: (see Dementia)
Sensory Agnosia: (see Agnosia)
Sensory and Autonomic Neuropathies, Hereditary: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
Sensory Neuropathy, Hereditary: (see Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies)
Sepsis: 0.07, 0.22, 32.50, 93.50, 175.75, 479.93, 527.00, 667.00, 721.00, 986.22
Sepsis Syndrome: (see Systemic Inflammatory Response Syndrome)
Septic Shock: (see Shock, Septic)
Septo-Optic Dysplasia: 0.22, 0.97, 7.50, 85.19, 96.50, 95.75, 175.00, 524.37, 655.20, 995.20,
Serotonin Syndrome: 0.07, 0.78, 1.30, 21.90, 65.19, 322.06, 479.93, 527.00, 667.00, 742.00,
Severe Acute Respiratory Syndrome: 0.06, 0.52, 15.17, 42.50, 125.71, 376.29, 514.35, 682.45, 759.83, 918.50,
Severe Combined Immunodeficiency: 0.07, 0.24, 35.19, 150.00, 375.00, 477.50, 527.00, 662.71, 749.00, 969.67
Sever's Disease / Calceneal Apophysitis: 0.01, 0.41, 0.73, 0.90, 65.17, 234.25, 300.00, 479.50, 527.00, 838.90
Sexually Transmitted Diseases, Bacterial: 0.01, 0.41, 17.50, 65.19, 222.53, 315.50, 477.50, 527.00, 667.00, 752.70,
Sezary Syndrome: 0.18, 0.30, 2.33, 17.50, 45.75, 375.17, 475.00, 527.00, 662.71, 723.01,
Sharp Syndrome: (see Mixed Connective Tissue Disease)
Sheehan Syndrome: (see Hypopituitarism)
Shingles: (see Herpes Zoster: (Shingles))
Shock: 0.17, 0.32, 0.95, 115.50, 210.50, 475.19, 527.00, 667.00, 742.00, 985.67
Shock, Anaphylactic: (see Anaphylaxis)
Shock, Endotoxic: (see Shock, Septic)
Shock, Hemorrhagic: 0.17, 0.35, 55.75, 60.00, 115.70, 250.00, 524.37, 655.20, 754.19, 919.34
Shock, Septic: 0.18, 0.22, 55.00, 62.50, 132.41, 210.50, 475.17, 527.00, 667.00, 749.00,
Shock, Toxic: (see Shock, Septic)
Short Bowel Syndrome: 0.18, 0.30, 45.75, 72.50, 92.50, 375.19, 477.50, 527.00, 662.71, 727.05
Shoulder Injuries: 0.12, 5.50, 32.50, 125.71, 229.32, 479.50, 527.00, 667.00, 789.00, 918.20
Shoulder-Girdle Neuropathy: (see Brachial Plexus Neuritis: (Parsonage-Turner Syndrome))
Shoulder-Hand Syndrome: (see Reflex Sympathetic Dystrophy: (Type I Complex Regional Pain Syndrome))
Shy-Drager Syndrome: 0.07, 8.00, 13.98, 42.50, 97.50, 325.17, 515.70, 650.00, 750.00, 927.10,
Sialidosis: (see Mucolipidoses)
Sialorrhea: 0.24, 0.90, 9.00, 13.52, 85.00, 92.50, 250.00, 376.29, 425.75, 845.10
Sicca Syndrome: (see Sjogren's Syndrome)
Sick Building Syndrome: 0.02, 0.77, 2.50, 3.00, 92.50, 357.30, 425.17, 571.00, 845.00, 937.41,
Silicosis: 0.09, 07.25, 45.75, 72.50, 150.00, 325.19, 477.50, 527.00, 667.00, 761.20,
Simmonds Disease: (see Hypopituitarism)
Sinusitis: 0.11, 0.40, 0.83, 5.50, 25.00, 125.17, 225.75, 475.19, 527.00, 662.71,
Situs Inversus: 0.05, 0.12, 0.87, 5.00, 27.50, 62.50, 193.00, 322.53, 475.17, 527.00,
Sjogren's Syndrome: 0.13, 0.40, 57.50, 92.50, 175.19, 479.93, 527.00, 667.00, 742.00, 988.90
Skew Deviation: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Skin and Connective Tissue Diseases: (see specific Skin Diseases List)
Skin Cancer: (see Cancer: Skin Neoplasms)
Skin Diseases: 0.19, 0.37, 7.25, 45.75, 96.50, 325.00, 519.34, 655.20, 750.00, 922.53
Skin Diseases, Bacterial: 0.19, 0.37, 7.25, 45.75, 96.50, 325.00, 519.34, 655.20, 750.00, 922.53
Skin Diseases, Fungal: (see Dermatomycoses)
Skin Diseases, Infectious: 0.19, 0.37, 7.25, 45.75, 96.50, 325.00, 519.34, 655.20, 750.00, 922.53
Skin Diseases, Parasitic: (see “parasites” and select specific parasite species)
Skin Mole: (see Nevus)
Skin Ulcer: 0.05, 0.95, 7.50, 8.00, 40.00, 57.50, 125.75, 325.17, 522.53, 655.20
Sleep Apnea, Central: 0.07, 0.37, 12.71, 47.50, 97.50, 225.75, 377.91, 519.34, 691.27, 753.07,
Sleep Disorders: 0.13, 0.40, 0.62, 42.50, 57.50, 92.50, 175.00, 475.17, 527.00, 667.00,
Sleep-Disordered Breathing, Central: (see Sleep Apnea, Central)
Slipped Disk: (see Intervertebral Disk Displacement)
Slow Virus Diseases: 0.19, 0.37, 0.75, 45.19, 65.00, 96.50, 225.75, 514.35, 652.43, 759.83,
Smallpox: 0.08, 0.35, 5.50, 35.17, 62.50, 93.50, 225.00, 496.01, 682.45, 753.07
Smell Disorders: (see Olfaction Disorders)
Smith-Lemli-Opitz Syndrome: 0.08, 0.35, 5.50, 35.19, 72.50, 93.50, 342.06, 524.37, 655.20, 754.19
Smith-Magenis Syndrome: 0.95, 2.25, 32.50, 67.50, 97.50, 322.06, 375.17, 497.61, 653.69, 750.00
Smooth Pursuit Deficiency: (see OCULAR MOTILITY DISORDERS)
Sneddon Syndrome: 0.04, 0.35, 0.70, 60.00, 150.00, 322.53, 479.50, 527.00, 662.71, 749.00,
Sneddon-Champion Syndrome: (see Sneddon Syndrome)
Sodoku: (see Rat-Bite Fever: (Haverhill Fever))
Somatization Disorder: (see SOMATOFORM DISORDERS)
Somatoform Disorders: 0.07, 0.57, 23.10, 50.00, 375.19, 477.50, 527.00, 667.00, 753.23, 986.22
Somatotropin Hypersecretion Syndrome: (Acromegaly): (see Acromegaly)
Sore Throat: (see Pharyngitis)
Spasm: 0.06, 0.32, 0.60, 32.50, 67.50, 97.50, 325.75, 519.34, 691.27, 754.19,
Spasmodic Torticollis: (see Torticollis)
Spasms, Infantile: .06, 0.32, 0.60, 32.50, 67.50, 97.50, 325.75, 519.34, 691.27, 754.19,,
Spasmus Nutans: (see Spasms, Infantile)
Spastic Diplegia: (see Cerebral Palsy)
Spastic Quadriplegia: (see Quadriplegia)
Spastic Spinal Monoplegia Syndrome: (see Brown-Sequard Syndrome)
Spermatic Cord Torsion: 0.07, 0.46, 0.83, 2.50, 150.00, 225.75, 475.16, 667.00, 742.00, 985.67
Sphaerophorus Infections: (see Fusobacterium Infections)
Sphenopalatine Neuralgia: (see Facial Neuralgia)
Spherocytosis, Hereditary: 0.19, 0.30, 0.87, 137.94, 322.53, 477.50, 527.00, 667.00, 749.00, 988.90
Spider Veins: (see Telangiectasis)
Spielmeyer-Vogt Disease: (see Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses)
Spina Bifida: (see Spinal Dysraphism)
Spina Bifida Occulta: 0.18, 7.50, 25.17, 52.50, 112.33, 175.00, 524.37, 682.45, 753.07, 927.10,
Spinal Adjustment, Chiropractic: (see Manipulation, Chiropractic)
Spinal Bifida, Closed: (see Spina Bifida Occulta)
Spinal Cord Diseases: 0.18, 0.32, 0.95, 7.50, 25.75, 52.50, 425.16, 571.00, 841.00, 932.00,
Spinal Cord Inflammation: (see Myelitis)
Spinal Cord Injuries: 0.18, 0.32, 0.95, 7.50, 25.75, 52.50, 425.16, 571.00, 841.00, 932.00,
Spinal Cord Myelodysplasia: (see Neural Tube Defects)
Spinal Diseases: 0.18, 0.32, 0.95, 7.50, 25.75, 52.50, 425.16, 571.00, 841.00, 932.00,
Spinal Dysraphism: 0.32, 0.80, 7.50, 25.16, 52.50, 255.93, 522.53, 691.27, 753.07, 912.33
Spinal Muscular Atrophies of Childhood: 0.18, 0.32, 25.00, 52.50, 134.25, 175.75, 426.90, 571.00, 843.00, 937.41,
Spinal Muscular Atrophy: (see Muscular Atrophy, Spinal)
Spinal Muscular Atrophy, Infantile: (see Spinal Muscular Atrophies of Childhood)
Spinal Muscular Atrophy, Juvenile: (see Spinal Muscular Atrophies of Childhood)
Spinal Osteophytosis: 0.10, 0.32, 52.50, 112.33, 175.17, 475.00, 527.00, 662.71, 742.00, 986.22
Spinal Stenosis: 0.14, 0.32, 0.97, 7.50, 125.71, 175.75, 512.33, 682.02, 759.83, 927.10,
Spinocerebellar Ataxia Type 3: (see Machado-Joseph Disease)
Splenic Diseases: 0.04, 0.35, 7.25, 2.50, 60.00, 125.00, 300.00, 475.17, 527.00, 752.70,
Splenic Rupture: 0.03, 0.57, 50.00, 205.83, 358.57, 475.16, 527.00, 667.00, 749.00, 985.67
Spondylarthritis Ankylopoietica: (see Spondylitis, Ankylosing)
Spondylitis, Ankylosing: 0.19, 0.18, 8.00, 55.75, 322.06, 477.50, 527.00, 662.71, 742.00, 988.90
Spondylolisthesis: 0.46, 0.68, 32.71, 96.50, 319.34, 428.17, 512.33, 682.45, 753.07, 922.53
Spongiform Encephalopathies, Transmissible: (see Prion Diseases)
Spongiform Encephalopathy, Subacute: (see Creutzfeldt-Jakob Syndrome)
Spongy Disease of White Matter: (see Canavan Disease)
Sprengel's Deformity: 0.14, 0.30, 0.95,178.72, 375.17, 477.50, 527.00, 667.00, 761.85, 988.90
Sprue, Celiac: (see Celiac Disease)
SSPE: (see Subacute Sclerosing Panencephalitis)
St. Anthonys Fire: (see Ergotism)
Staphylococcal Infections: 0.05, 0.41, 0.80, 5.25, 87.50, 42.50, 112.33, 375.16, 753.23, 988.90
Stargardt Disease: (see Macular Degeneration)
Status Dysraphicus: (see Spinal Dysraphism)
Status Lymphaticus: (see LYMPHATIC DISEASES)
Status Marmoratus: (see MOVEMENT DISORDERS)
Status Migrainosus: (see Migraine Disorders)
Steele-Richardson-Olszewski Syndrome: (see Supranuclear Palsy, Progressive)
Steely Hair Syndrome: (see Menkes Kinky Hair Syndrome)
Stein-Leventhal Syndrome: (see Polycystic Ovary Syndrome)
Stenocardia: (see Angina Pectoris)
Sterility: (see Infertility)
Stevens-Johnson Syndrome: 0.19, 7.50, 8.00, 55.75, 225.00, 477.50, 527.00, 662.71, 742.00, 985.67
Stickler Syndrome: 0.46, 2.50, 30.00, 57.50, 95.17, 325.71, 524.37, 691.27, 753.07, 927.10,
Stiff-Man Syndrome: (see Stiff-Person Syndrome:)
Stiff-Person Syndrome: 0.14, 0.95, 5.75, 12.71, 45.00, 125.17, 250.00, 479.93, 749.00, 986.22
Still's Disease, Juvenile-Onset: (see Arthritis, Juvenile Rheumatoid)
Stings: (see Bites and Stings)
Stomatitis, Aphthous: 0.05, 0.41, 0.80, 5.17, 42.50, 119.34, 357.30, 527.00, 662.71, 789.00,
Stomatognathic Diseases: 0.17, 0.37, 0.90, 2.75, 5.12, 52.50, 90.00, 234.25, 842.00, 937.41,
Storage Pool Deficiency: (see Platelet Storage Pool Deficiency)
Strabismus: 0.17, 0.57, 37.50, 87.50, 90.00, 452.59, 519.68, 684.81, 712.23, 997.87,
Strabismus, Comitant: (see Strabismus: (Squint))
Strabismus, Convergent: (see Esotropia)
Strabismus, Divergent: (see Exotropia)
Strabismus, Internal: (see Esotropia)
Strabismus, Noncomitant: (see Strabismus: (Squint))
Streeter Syndrome: (see Amniotic Band Syndrome)
Streptococcal Infections: 0.15, 0.70, 2.50, 5.25, 47.50, 70.00, 275.00, 425.75, 842.00, 932.00,
Streptococcus pneumoniae Infections: (see Pneumococcal Infections)
Stress Disorders, Post-Traumatic: 0.14, 0.68, 2.50, 60.00, 122.53, 300.00, 496.01, 655.20, 750.00, 912.33
Striatonigral Degeneration, Autosomal Dominant: (see Machado-Joseph Disease)
Stridor: 0.03, 0.46, 0.83, 37.50, 62.50, 150.00, 225.75, 519.34, 652.43, 927.10,
Stroke: 0.09, 0.12, 0.62, 15.17, 96.50, 225.00, 425.16, 571.00, 841.00, 937.41,
Stromal Dystrophies, Corneal: (see Corneal Dystrophies, Hereditary)
Strongyloidiasis: 0.06, 0.25, 0.95, 65.17, 92.50, 210.50, 525.71, 650.00, 759.83, 912.33
Sturge-Weber Syndrome: 0.40, 0.95, 72.50, 124.37, 97.50, 269.71, 476.50, 527.00, 667.00, 729.06,
Stammering: (see Stuttering)
Stuttering: 0.07, 0.53, 37.51, 72.56, 315.27, 475.27, 527.40, 665.76, 732.00, 988.10
Stye: (see Hordeolum)
Subacute Sclerosing Panencephalitis: 0.05, 1.52, 5.69, 55.15, 375.03, 479.93, 527.00, 662.71, 789.00, 987.23
Subcortical Arteriosclerotic Encephalopathy: (see Dementia, Vascular)
Subdural Hematoma: (see Hematoma, Subdural)
Subglottic Stenosis: (see Laryngostenosis)
Subvalvular Stenosis, Idiopathic Hypertrophic: (see Cardiomyopathy, Hypertrophic)
Sudek Atrophy: (see Reflex Sympathetic Dystrophy: (Type I Complex Regional Pain Syndrome))
Suffering, Physical: (see Pain)
Supraglottitis: (see Epiglottitis)
Supranuclear Palsy, Progressive:
Suture Techniques: 0.16, 0.35, 2.50, 15.75, 47.50, 275.00, 512.33, 655.20, 750.00, 925.71
Swallowing Disorders: (see Deglutition Disorders)
Sweat Gland Diseases: 0.12, 0.40, 0.90, 119.34, 175.15, 475.03, 527.00, 667.00, 753.23, 986.22
Sweet Syndrome: 0.06, 8.00, 25.75, 65.00, 40.00, 92.50, 250.00, 536.42, 682.45, 753.07, 927.10,
Swimmer's Itch: (see Dermatitis)
Swine Flu: 0.02, 0.45, 0.65, 2.21, 6.15, 10.23, 15.91, 30.28, 77.50, 327.11
Sympathetic Nervous System Diseases: (see Autonomic Nervous System Diseases)
Symptomatic Infantile Spasms: (see Spasms, Infantile)
Syncope: (see Unconsciousness)
Syndrome X, Angina: (see Microvascular Angina)
Syndrome X, Cardiac: (see Microvascular Angina)
Synesthesia: 0.40, 0.95, 72.50, 112.33, 97.50, 275.15, 477.50, 667.00, 742.00, 987.23
Synovitis: 0.05, 0.52, 0.62, 10.89, 32.57, 479.50, 527.00, 662.71, 752.70, 985.67
Syphilis: 0.02, 5.25, 25.15, 125.75, 275.03, 477.50, 527.00, 667.00, 749.00, 987.23
Syphilis, Congenital: 0.02, 0.18, 25.00, 125.15, 269.71, 475.03, 527.00, 667.00, 761.85, 986.22
Syringomyelia: 0.12, 5.12, 7.00, 32.50, 95.75, 175.00, 522.53, 682.02, 759.83, 900.00
Systemic Inflammatory Response Syndrome: 0.13, 0.43, 7.00, 13.98, 132.41, 275.75, 512.33, 650.00, 753.07, 926.70,
Systemic Lupus Erythematosus: (see Lupus Erythematosus, Systemic)
Systolic Click-Murmur Syndrome: (see Mitral Valve Prolapse)

 
Tachycardia (rapid heart beat. For lab animals only. See also Heart tonic,
Relaxation sets.) - 1.2
Taenia (see Parasites tapeworm)
Taste, none - 10000, 20
Tendomyopathy - 320, 250, 160, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Tetanus (infectious disease of the central nervous system caused by
clostridium tetani) - 244, 600, 554, 120, 352, 1142, 363, 458, 465, 628
Tetanus (secondary complications) - 880, 787, 727
Tetragenus - 393, 433, 2712
Thalamus stimulant - 20
Thermi bacteria - 233, 441
Throat "tickle", chronic (see also Streptococcus sets) - 120, 666, 690, 727,
787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 766, 776
Thrombophlebitis (inflammation of vein walls from clotting. Use on lab
animals only. See also Cirulatory stasis) - 1500, 776, 685
Thrombosis, infective I herpes family (not to be used with arythmia or in U.S.) - 2720, 2489, 2170, 1800, 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 1489
Thrush (use Candida and see Stomatitis freqs) - 414, 465
Thymus, to stimulate - 20
Tinea pedis (see Trichophyon mentagrophyte)
Tinea cruris (see Epidermophyton floccinum)
Tinea versicolor (see Malassezia furfur)
Tinnitus (see also Circulatory stasis, Dental, Dental foci, General
antiseptic, and Otitis freqs) - 20, 2720, 728, 784, 880
Tobacco mosaic - 233, 274, 543, 782, 1052
Tonsillar nosode - 1656
Tonsillar pfropfe - 246, 151, 414
Tonsillitis (inflammation of tonsils) - 1.2, 73, 1550, 802, 1500, 880, 832,
787, 776, 727, 650, 625, 600, 465, 144, 452, 582
Tooth extraction followup frequencies (see also General antiseptic set) -
3000, 2720, 95, 47.5, 7.82
Toothache (to neglect this can prevent recovery from any illness. Should
also be treated professionally. See also Dental, Dental foci, Gingivitis,
Pyorrhea.) - 3000, 95, 190, 47.5, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 1500,
880, 832, 787, 776, 727, 666, 650, 600, 465, 646, 5170
Toxins (to eliminate) - 0.5, 522, 146, 1552, 800
Toxoplasmosis (a serious, infectious disease that can be either acquired or present at birth and that is commonly contracted by handling contaminated cat litter) - 434, 852
Trachoma (use Chlamydia trachomatis)
Trauma - 96, 192, 300, 760, 3000
Trench mouth (use Gingivitis)
Treponema pallidum (use also Syphilis) - 660, 902
Trichinosis (the very serious parasitism resulting from eating pork or bear meat) - 101, 541, 822, 1054, 1372
Trichodermia - 711
Trichomonas (a microorganism causing vaginal irritation with discharge and itching) - 610, 692, 980
Trichophytie general - 132, 725, 808, 812, 2422, 9493
Trichophytie nagel - 381, 585, 593, 812
Trichophytie nagel secondary - 133, 142, 373, 376, 378, 385, 387, 420, 425,
428, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 592, 595, 597, 724, 725, 726,
750, 794, 797, 801, 805, 808, 809, 817, 886, 2422, 6887, 7688, 7697, 7885,
584, 587, 592, 732, 733, 738, 748, 765, 766, 771, 777, 778, 779, 1256
Trichophyton mentagrophytes - 311, 414
Trichophyton rubrum - 752, 923
Trichophyton tonsuraus - 454, 765
Trigeminal neuralgia - 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 7.5, 880,
832, 787, 776, 760, 727, 650, 146, 7.82, 27.5, 428
Trypanosoma gambiense - 255, 316, 403, 700, 724
Tuberculinum - 332, 522, 664, 731, 737, 748, 1085, 1099, 1700, 761
Tuberculosis (also see Tuberculinum) - 20, 740, 1840, 720, 1552, 1600, 216,
802, 784, 1500, 727, 690, 666
Tuberculosis aviare - 303, 332, 342, 438, 440, 532, 3113, 6515, 697, 698,
720, 731, 741, 748, 770
Tuberculosis bovine - 229, 523, 625, 635, 838, 877, 3353, 748, 757
Tuberculosis klebs' - 217, 220, 221, 686, 1132, 1644, 2313, 6516, 729, 748
Tuberculosis rod form - 803, 1513
Tuberculosis secondary complications - 776, 2127, 2008, 465
Tuberculosis, rod, E. coli, TB infections - 799, 802, 804, 1550, 1513
Tuberculosis, virus - 2565
Tularemia (a serious infectious disease also called deerfly fever or rabbit
fever) - 324, 427, 823
Tumor, brain - see Cancer, astrocytoma, glioma, glioblastoma
Turbatrix - 104
Typhoid fever (typhus infection related symptoms causing high fever,
headache, and rash. Also use Salmonella typhi and Rickettsia and see Q
fever.) - 3205, 824, 1550, 802, 690, 1800, 1862, 712, 714
Tachyarrhythmia: (see Tachycardia)
Tachycardia: 0.02, 0.52, 1.20, 2.25, 17.50, 72.50, 219.34, 688.29, 712.00, 995.38,
Tactile Agnosia: (see Agnosia)
Taenia Infections: (see Taeniasis)
Taeniasis: 0.12, 0.65, 2.50, 10.53, 92.50, 355.72, 479.93, 527.00, 761.85, 987.23
Takatsuki's Syndrome: (see POEMS Syndrome)
Takayasu Arteritis: 0.10, 0.35, 52.50, 70.00, 97.50, 225.15, 450.00, 689.41, 712.00, 993.41,
Talipes Cavus: (see FOOT DEFORMITIES)
Talipes Equinovarus: (see Clubfoot)
Tangier Disease: 0.14, 0.41, 8.00, 17.50, 87.50, 95.75, 225.00, 476.50, 527.00, 662.71,
Tangier Disease Neuropathy: (see Tangier Disease)
Tapetoretinal Degeneration: (see Retinitis Pigmentosa)
Tapeworm Infection: (see Cestode Infections or under “Parasites…”)
Tardive Dyskinesia: 0.06, 7.00, 22.50, 479.50, 527.00, 667.00, 752.70, 987.23
Tarlov Cysts: 0.08, 0.32, 0.65, 37.50, 67.50, 96.50, 379.93, 476.50, 527.00, 667.00,
Taste Disorders: 0.16, 5.50, 20.00, 37.50, 96.50, 312.33, 475.15, 527.00, 662.71, 789.00,
Tay-Sachs Disease: 0.20, 0.12, 27.50, 47.50, 96.50, 275.03, 534.25, 691.27, 753.07, 927.10,
Tay-Sachs Disease, B Variant: (see Tay-Sachs Disease)
T-Cell Lymphoma, Cutaneous: (see Lymphoma, T-cell, Cutaneous)
Teeth Grinding Disorder: (see Bruxism)
Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic: 0.10, 0.22, 32.50, 55.75, 150.00, 175.00, 475.75, 667.00, 884.33, 985.67
Telangiectasis: 0.16, 2.10, 55.03, 150.00, 229.32, 476.50, 527.00, 667.00, 742.00, 987.23
Temporal Arteritis: (see Giant Cell Arteritis)
Temporal Region Trauma: (see Craniocerebral Trauma)
Temporomandibular Joint Disorders: 0.16, 0.35, 47.50, 269.71, 453.72, 515.15, 684.81, 723.00, 841.20, 997.87,
Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome: 0.16, 0.55, 0.85, 5.12, 15.03, 47.50, 275.75, 458.50, 712.23, 992.00,
Temporomandibular Joint Syndrome: (see Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome)
Tendinitis: (see Tendinopathy)
Tendinopathy: 0.30, 12.71, 50.00, 150.00, 358.57, 479.50, 527.00, 662.71, 749.00, 986.22
Tendinosis: (see Tendinopathy)
Tennis Elbow: 0.08, 7.25, 50.00, 62.50, 93.50, 322.53, 475.03, 527.00, 667.00, 987.23
Tenosynovitis: 0.11, 0.40, 12.71, 42.50, 95.00, 210.50, 425.75, 571.00, 837.00, 932.00,
Teratoid Tumor: (see Teratoma)
Teratoma: 0.12, 0.90, 5.25, 27.50, 57.50, 222.53, 425.11, 571.00, 838.00, 937.41,
Teratoma, Cystic: (see Teratoma)
Teratoma, Mature: (see Teratoma)
Testicular Cancer: (see Cancer: Testicular Neoplasms)
Testicular Diseases: 0.12, 0.40, 0.90, 5.12, 20.00, 119.34, 175.00, 475.75, 527.00, 987.23
Testicular Feminization: (see Androgen-Insensitivity Syndrome)
Testicular Torsion: (see Spermatic Cord Torsion)
Testis Cancer: (see Cancer: Testicular Neoplasms)
Tetanus: 0.08, 0.32, 0.65, 7.50, 37.50, 67.50, 96.50, 527.00, 663.71, 986.22
Tethered Cord Syndrome: (see Neural Tube Defects)
Tetrahydrobiopterin Deficiency: 0.12, 2.50, 15.75, 52.50, 96.50, 225.16, 524.37, 650.00, 753.07, 927.10,
Tetraplegia: (see Quadriplegia)
Thalamic Diseases: 0.02, 0.22, 25.00, 55.75, 125.00, 229.32, 450.00, 515.16, 712.81, 993.41,
Thalassemia:
Thanatophoric Dysplasia: 0.16, 0.30, 0.57, 20.00, 37.50, 95.11, 312.33, 476.50, 527.00, 753.23,
Thesaurismosis: (see METABOLIC DISEASES)
Thiamine Responsive Maple Syrup Urine Disease: (see Maple Syrup Urine Disease)
Third-Nerve Palsy: (see Oculomotor Nerve Diseases)
Thoracic Cyst: (see Mediastinal Cyst)
Thoracic Outlet Nerve Compression Syndrome: (see Thoracic Outlet Syndrome)
Thoracic Outlet Syndrome: 0.02, 0.40, 7.25, 20.00, 55.00, 92.50, 222.70, 475.11, 527.00, 987.23
Thoracic Surgical Procedures: 0.02, 0.40, 7.25, 20.00, 55.00, 92.50, 222.70, 475.11, 527.00, 987.23
Thrombasthenia: 0.10, 0.52, 0.78, 5.25, 22.50, 47.50, 100.00, 342.06, 475.16, 527.00,
Thromboangiitis Obliterans: 0.10, 0.58, 0.78, 5.25, 21.80, 49.50, 158.00, 342.06, 475.16, 533.00, 762.11
Thrombocytopathy: (see Blood Platelet Disorders)
Thrombocytopenia: 0.13, 0.40, 7.25, 42.50, 92.50, 322.53, 479.50, 527.00, 667.00, 987.23
Thromboembolism, Pulmonary: (see Pulmonary Embolism)
Thrombopenia: (see Thrombocytopenia)
Thrombophlebitis: 0.24, 0.78, 13.98, 96.50, 375.16, 475.11, 527.00, 663.71, 752.70, 985.67
Thrombosis: 0.14, 0.49, 0.73, 0.95, 7.50, 2.50, 20.00, 112.33, 376.29, 534.25,
Thrombosis, Retinal Vein: (see Retinal Vein Occlusion)
Thrombus: (see Thrombosis)
Thrush: (see Candidiasis)
Thygeson's Superficial Punctate Keratitis: 0.10, 0.22, 32.50, 52.50, 150.00, 175.11, 479.93, 667.00, 789.00, 987.23
Thymic Cyst: (see Mediastinal Cyst)
Thymoma: 0.17, 0.52, 42.50, 72.50, 97.50, 379.93, 512.33, 682.02, 759.83, 927.10,
Thyroid Cancer: (see Cancer: Thyroid Neoplasms)
Thyroid Disease: 0.14, 13.93, 32.50, 97.50, 157.80, 332.41, 426.90, 571.00, 836.00, 932.00,
Thyroid Hormone Resistance Syndrome
Thyroid Nodule: 0.14, 0.12, 0.65, 2.50, 32.50, 97.50, 225.11, 422.53, 707.26, 985.90
Thyroid Stimulating Hormone, Inappropriate Secretion: (see Hyperpituitarism)
Thyroiditis: 0.14, 0.25, 0.60, 2.50, 32.50, 112.33, 319.34, 525.71, 753.07, 900.00
Thyroiditis, : 0.14, 0.25, 0.60, 2.50, 32.50, 112.33, 319.34, 525.71, 753.07, 900.00
Thyroiditis, Lymphocytic: (see Thyroiditis, Autoimmune)
Thyroiditis, Lymphomatous: (see Thyroiditis, Autoimmune)
Thyroiditis, Subacute: : 0.14, 0.25, 0.60, 2.50, 32.50, 112.33, 319.34, 525.71, 753.07, 900.00
Tick Paralysis: 0.08, 0.52, 0.68, 0.97, 2.50, 324.37, 522.53, 655.20, 750.00, 926.70,
Tick-Borne Diseases: 0.08, 0.52, 0.68, 0.97, 2.50, 324.37, 522.53, 655.20, 750.00, 926.70,
Tietze's Syndrome: 0.05, 0.24, 15.75, 45.00, 93.50, 376.29, 512.33, 689.93, 759.83, 925.71
Tinea: 0.05, 0.41, 22.50, 57.50, 325.16, 476.50, 527.00, 667.00, 749.00, 986.22
Tinea Pedis: (see Dermatomycoses)
Tinea Unguium: (see Onychomycosis)
Tinea Versicolor: 0.05, 0.41, 0.60, 0.85, 350.00, 479.50, 527.00, 663.71, 752.70, 987.23
Tinnitus: 0.07, 0.24, 0.57, 87.50, 175.16, 322.06, 476.50, 667.00, 742.00, 985.67
T-Lymphotropic Virus Type III Infections, Human: (see HIV Infections)
TMJ Disorders: (see TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS)
TMJ Syndrome: (see Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome)
Tolosa-Hunt Syndrome: (see Ophthalmoplegia)
Tongue, Geographic: (see Glossitis, Benign Migratory)
Tonsillar Cancer: (see Cancer: Tonsillar)
Tonsillitis: 0.25, 0.87, 5.12, 85.00, 100.00, 355.72, 425.16, 571.00, 837.00, 937.41,
Torticollis: 0.18, 0.30, 5.50, 22.50, 40.00, 96.50, 332.41, 475.11, 667.00, 752.70,
Torulosis: (see Cryptococcosis)
Tourette Syndrome: 0.16, 0.23, 12.85, 55.75, 125.00, 210.50, 479.93, 593.20, 761.85, 987.23
Toxic Shock Syndrome: (see Shock, Septic)
Toxocariasis: 0.18, 0.24, 10.53, 27.50, 35.00, 57.50, 96.50, 325.11, 475.16, 527.00,
Toxoplasma gondii Infection: (see Toxoplasmosis)
Toxoplasmosis: 0.17, 0.32, 32.50, 47.50, 60.00, 125.71, 476.50, 527.00, 749.00, 987.23
Tracheal Cyst: (see Mediastinal Cyst)
Tracheal Stenosis: 0.07, 0.37, 8.00, 13.98, 47.50, 96.50, 150.00, 519.34, 689.93, 923.70,
Tracheoesophageal Fistula: 0.13, 0.40, 0.73, 5.62, 7.25, 42.50, 90.00, 479.50, 527.00, 986.22
Trachoma: 0.19, 0.37, 0.78, 0.95, 2.25, 5.25, 45.00, 65.75, 752.63, 924.37
Transient Ischemic Attack: (see Ischemic Attack, Transient)
Transmissible Dementias: (see Prion Diseases)
Transport Disorder, Neutral Amino Acid: (see Hartnup Disease)
Treacher Collins Syndrome: (see Mandibulofacial Dysostosis)
Tremor: 0.40, 0.60, 0.85, 5.09, 7.25, 92.50, 175.00, 476.50, 527.00, 663.71,
Trench Foot: (see Immersion Foot)
Trichinelliasis: (see Trichinosis)
Trichinosis: 0.10, 0.52, 0.87, 2.50, 13.39, 325.16, 475.00, 527.00, 759.00, 985.67
Trichomonas Infections: 0.17, 0.62, 2.75, 15.75, 42.50, 62.50, 97.50, 357.30, 712.23, 997.87,
Trichophytosis: (see Tinea)
Trichorhinophalangeal Syndrome Type II: (see Langer-Giedion Syndrome)
Trichothiodystrophy Syndromes: 0.14, 0.49, 0.73, 0.95, 7.50, 2.50, 20.00, 136.42, 376.29, 458.50,
Trichotillomania: 0.24, 0.75, 0.95, 95.00, 358.57, 475.16, 527.00, 667.00, 742.00, 987.23
Tricuspid Atresia: 0.17, 32.50, 52.50, 72.50, 95.11, 175.75, 455.82, 518.92, 684.81, 962.00,
Tricuspid Valve Atresia: (see Tricuspid Atresia)
Trigeminal Neuralgia: 0.02, 0.37, 22.50, 52.50, 90.00, 275.00, 275.16, 310.25, 425.11, 838.00,
Trimethylaminuria: (Fish Odor Syndrome ; not on MeSH)
Triosephosphate Isomerase Deficiency: (see Anemia, Hemolytic, Congenital Nonspherocytic)
Triple-Symptom Complex: (see Behcet Syndrome: (Silk-Road Disease))
Trophoblastic Cancer: (see Cancer: Trophoblastic Neoplasms)
Trophoblastic Tumor: (see Cancer: Trophoblastic Neoplasms)
Trypanosomiasis: 0.07, 0.23, 5.62, 7.00, 32.50, 47.50, 95.09, 175.11, 475.11, 527.00,
Trypanosomiasis, African: 0.07, 0.23, 5.62, 7.00, 32.50, 47.50, 95.09, 175.11, 475.11, 527.00,
Trypanosomiasis, South American: (see Chagas Disease)
Tsutsugamushi Disease: (see Scrub Typhus)
Tuberculosis: 0.08, 0.40, 0.73, 0.90, 5.11, 47.50, 97.50, 222.70, 527.00, 663.71,
Tuberculosis, Spinal: 0.08, 0.40, 0.73, 0.90, 5.11, 47.50, 97.50, 222.70, 527.00, 663.71
Tuberous Sclerosis: 0.08, 0.35, 5.50, 35.16, 72.50, 93.50, 525.71, 650.00, 759.83, 924.37
Tubular Aggregate Myopathy: (see Myopathies, Structural, Congenital)
Tularemia: 0.06, 0.32, 2.25, 32.50, 67.50, 97.50, 96.50, 150.00, 682.02, 752.63,
Tumor Virus Infections: 0.07, 0.35, 25.40, 50.00, 60.00, 150.00, 475.11, 527.00, 667.00, 987.23
Tumors: (see Cancer: for exact identification)
Turner Syndrome: 0.07, 0.57, 0.73, 2.50, 50.00, 150.00, 475.00, 527.00, 663.71, 776.50
Turner Syndrome, Male: (see Noonan Syndrome)
Turner-Kieser Syndrome: (see Nail-Patella Syndrome)
Tympanic Membrane Perforation: 0.06, 0.18, 0.78, 7.50, 8.00, 55.75, 96.50, 657.11, 749.00, 987.23
Tympanic Membrane Rupture: (see Tympanic Membrane Perforation)
Type I Hypersensitivity: (see Hypersensitivity, Immediate)
Type III Hypersensitivity: (see Immune Complex Diseases)
Typhoid Fever: 0.13, 0.40, 0.87, 43.20, 92.50, 310.25, 479.50, 527.00, 789.00, 985.67
Typhus: (see Typhus, Epidemic Louse-Borne)
Typhus, Abdominal: (see Typhoid Fever)
Typhus, Epidemic Louse-Borne: 0.37, 0.75, 23.90, 45.00, 96.50, 202.59, 522.53, 655.20, 750.00, 923.70,
Typhus, Sao Paulo: (see Rocky Mountain Spotted Fever)
Typhus, Scrub: (see Scrub Typhus)
Tyrosine Transaminase Deficiency Disease: (see Tyrosinemias)
Tyrosinemias: 0.05, 0.35, 0.68, 2.50, 5.50, 35.16, 93.50, 682.45, 752.63, 910.25


Ulcer, duodenal - 676, 727, 750, 880, 10000
Ulcer, gastric - 676
Ulcers, general - 676, 664, 802, 784, 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 73
Ulcer, ventric - 142, 566, 676, 232, 1000
Ulcer, ventricular - 769, 760
Urea-plasma - 756
Uremia (also known as uremic poisoning; excessive amounts of nitrogenous waste products in the blood, as seen in kidney failure. Also use Kidney and Lymph stasis freqs.) - 911
Urethritis (also see Vaginosis and use Chlamydia trachomatis) - 2720, 2170,
2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 650, 625, 600,
465, 444, 1865, 125, 95, 72, 1.2
Urticaria (hives, often due to toxins) - 1800, 522, 146, 4.9, 787, 727
Uterine polyp - 689
UDPglucose 4-Epimerase Deficiency Disease: (see Galactosemias)
UDPglucose-Hexose-1-Phosphate Uridylyltransferase Deficiency: (see Galactosemias)
Ulcer, Aphthous: (see Stomatitis, Aphthous)
Ulcer, Rodent: (see Carcinoma, Basal Cell)
Ulnar Nerve Compression Syndromes: 0.07, 0.32, 0.60, 0.83, 2.25, 225.00, 476.50, 527.00, 742.00, 987.23
Umbilical Hernia: (see Hernia, Umbilical: (Omphalocele))
Undulant Fever: (see Brucellosis)
Unipolar Depression: (see Depressive Disorder)
Upper Aerodigestive Tract Neoplasms: (see Cancer: Head and Neck Neoplasms)
Upper Respiratory Tract Infections: (see RESPIRATORY TRACT INFECTIONS)
Urea Cycle Disorders: 0.07, 0.46, 0.68, 0.93, 57.50, 96.50, 510.25, 655.20, 752.63, 926.70,
Urethral Stenosis: (see Urethral Stricture)
Urethral Stricture: 0.14, 0.32, 0.95, 5.25, 12.71, 45.00, 150.00, 97.50, 475.09, 985.67
Urethritis: 0.07, 0.41, 0.73, 25.00, 65.75, 90.00, 236.42, 322.06, 479.50, 752.70,
Urinary Bladder Diseases: 0.01, 0.55, 0.78, 0.97, 5.09, 7.25, 50.00, 97.50, 229.32, 532.41
Urinary Retention: 0.49, 0.73, 0.80, 7.50, 2.50, 20.00, 50.00, 125.71, 377.91, 519.34,
Urinary Tract Cancer: (see Cancer: Urinary Neoplasms)
Urinary Tract Diseases: (see UROLOGIC DISEASES)
Urinary Tract Infections: 0.49, 0.73, 0.80, 7.50, 20.00, 50.00, 124.37, 376.29, 496.01, 689.93
Urination Disorders: 0.13, 0.24, 0.78, 0.90, 13.39, 39.00, 96.50, 250.00, 476.50, 527.00,
Urogenital: 0.02, 0.46, 0.68, 0.97, 2.50, 210.50, 500.00, 652.43, 759.83, 923.70,
Urogenital Surgical Procedures: 0.07, 0.52, 0.78, 0.80, 10.89, 17.50, 52.50, 90.00, 222.53, 453.72
Urologic Cancer: (see Cancer: Urologic)
Urologic Diseases: 0.04, 0.52, 0.68, 0.83, 2.50, 27.50, 35.00, 67.50, 95.75, 375.16,
Urticaria: 0.07, 0.49, 0.60, 0.93, 2.25, 5.81, 13.93, 95.09, 375.00, 525.71,
Urticaria, Giant: (see Angioedema)
Usher Syndrome: 0.01, 0.24, 10.53, 20.00, 124.37, 342.06, 527.00, 667.00, 742.00, 987.23
Uterine Cervical Dysplasia: 0.01, 0.40, 0.68, 5.09, 7.50, 35.00, 96.50, 177.16, 753.23, 985.67
Uterine Cervical Incompetence: 0.01, 0.40, 0.68, 5.09, 7.50, 37.00, 96.50, 180.00, 792.00, 985.67
Uterine Inversion: 0.40, 0.68, 0.83, 5.25, 7.50, 35.09, 96.50, 175.00, 519.34, 689.93,
Uterine Prolapse: 0.10, 0.42, 0.93, 5.25, 35.00, 83.00, 178.00, 519.34, 689.93, 931.00
Uveitis: 0.07, 2.50, 5.50, 25.16, 45.00, 125.09, 269.71, 479.93, 527.00, 667.00,
Uveomeningoencephalitic Syndrome: 0.15, 0.93, 5.09, 17.50, 35.75, 73.30, 125.00, 375.09, 830.00, 932.00,
Uveomeningoencephalitis: (see Uveomeningoencephalitic Syndrome)


Vaccininum (a homeopathic nosode) - 476
Vaginosis (non-specific infection. Also see Gardinerella, Candida, and
Trichomonas) - 414, 542, 642, 652, 800, 832, 845, 866, 942, 728, 784, 880, 464
Varicella (see herpes zoster)
Varicoses - 1.2, 28
Variola (see Smallpox)
Vegetative dystonia (involuntary muscle dysfunction) - 40
Vein thrombosis (see Thrombophlebitis)
Verruca (a rough-surfaced, supposedly-harmless, virus-caused skin wart.
Also see Wart) - 644, 767, 797, 877, 953, 173, 787
Vertigo (also use Otitis and see General antiseptic freqs) - 60, 5.8, 4
Vision, poor (see also Cataracts) - 350, 360
Vitamag complete set - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.8, 9, 10, 13, 16, 19.5, 22.5, 24
Vitiligo (loss of pigmentation in areas of skin. Also see E. coli, Parasite General, Liver support, and Fungus freqs) - 440, 600, 650, 2112, 880, 787, 727, 444, 20
Vaginal Disease: 0.07, 0.12, 0.85, 5.62, 15.16, 40.00, 419.34, 561.93, 640.00, 985.90
Vaginal Prolapse: (see Uterine Prolapse)
Vaginitis, Monilial: (see Candidiasis, Vulvovaginal)
Valvular Heart Diseases: (see Heart Valve Diseases)
Van Bogaert's Leukoencephalitis: (see Subacute Sclerosing Panencephalitis)
Varicella: (see Chickenpox)
Varices: (see Varicose Veins)
Varicocele: 0.19, 0.57, 5.91, 52.50, 95.00, 210.25, 400.00, 568.43, 642.91, 978.05
Varicose Veins: 0.18, 0.55, 0.85, 12.85, 15.00, 47.50, 97.50, 376.29, 425.09, 571.00,
Variola: (see Smallpox)
Variola Minor: (see Smallpox)
Vascular Accident, Brain: (see Stroke)
Vascular Dementia: (see Dementia, Vascular)
Vascular Diseases: 0.05, 0.24, 0.60, 62.50, 93.50, 224.37, 522.53, 653.69, 752.63, 923.70,
Vascular Diseases, Intracranial: (see Cerebrovascular Disorders)
Vascular Diseases, Peripheral: (see Peripheral Vascular Diseases)
Vasculitis: 0.08, 0.22, 0.73, 2.50, 5.81, 50.00, 310.25, 532.41, 689.93, 750.00,
Vasculitis, Churg-Strauss: (see Churg-Strauss Syndrome: (Allergic Granulomatosis))
Vasculitis, Hemorrhagic: (see Purpura, Schoenlein-Henoch)
Vasospasm, Intracranial: 0.19, 0.26, 0.57, 7.50, 12.69, 35.33, 322.06, 425.71, 564.28, 930.12
Velocardiofacial Syndrome: (see DiGeorge Syndrome: (Thymic Dysplasia))
Venous Insufficiency: 0.12, 0.65, 13.98, 87.50, 96.50, 222.53, 325.00, 475.16, 749.00, 986.22
Venereal Diseases, Bacterial: (see Sexually Transmitted Diseases, Bacterial)
Ventricular Dysplasia, Right, Arrhythmogenic: (see Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia)
Ventricular Fibrillation: 0.14, 0.57, 7.25, 32.50, 42.50, 90.00, 275.09, 410.25, 642.06, 978.05
Ventricular Hypertrophy, (see Hypertrophy)
Verruca: (see Warts)
Verruga Peruana: (see Bartonella Infections)
Vertical Nystagmus: (see Nystagmus, Pathologic)
Vertigo: 0.05, 0.41, 7.85, 27.00, 57.50, 97.50, 175.00, 424.37, 567.70, 985.90
Vertigo, Aural: (see Meniere Disease)
Vesication: (see Blister)
Vesico-Ureteral Reflux: 0.19, 0.26, 0.57, 9.00, 17.20, 35.75, 176.09, 355.08, 642.91, 978.05
Viral Meningitis: (see Meningitis, Viral)
Vision Disorders: 0.12, 0.65, 25.05, 87.50, 125.33, 222.53, 479.93, 527.00, 667.00, 987.23
Visual Agnosia: (see Agnosia)
Vitamin A Deficiency: 0.14, 0.57, 0.95, 23.50, 269.71, 57.50, 175.16, 436.42, 642.91, 978.05
Vitamin B 12 Deficiency: 0.05, 0.41, 1.00, 45.00, 97.50, 324.37, 410.25, 566.41, 709.83, 930.12
Vitamin B Deficiency: : 0.05, 0.41, 1.00, 45.00, 97.50, 324.37, 410.25, 566.41, 709.83, 930.12
Vitamin C Deficiency: (see Ascorbic Acid Deficiency)
Vitamin D Deficiency: 0.17, 0.22, 0.62, 11.09, 40.00, 57.50, 150.00, 175.00, 426.90, 826.00
Vitamin Deficiency: (see Avitaminosis)
Vitiligo: 0.15, 0.26, 5.25, 7.00, 37.50, 60.00, 119.34, 210.50, 458.50, 684.81,
VITREOUS DISORDERS: 0.14, 0.52, 2.50, 12.85, 35.16, 97.50, 200.00, 476.50, 665.34, 986.22
Vocal Cord Paralysis: 0.08, 0.12, 15.33, 85.00, 90.00, 357.30, 527.00, 657.11, 833.20, 987.23
Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome: (see Uveomeningoencephalitic Syndrome)
von Hippel-Lindau Disease: 0.03, 0.46, 2.50, 7.50, 17.50, 96.50, 355.08, 517.50, 687.62, 712.42,
von Recklinghausen Disease: (see Neurofibromatoses)
von Willebrand Disease: 0.02, 0.25, 7.50, 67.50, 50.00, 95.00, 275.05, 475.09, 667.00, 985.67
Vulvar Cancer: (see Cancer: Vulvar Neoplasms)
Vulvar Diseases: 0.03, 5.81, 13.98, 35.00, 72.50, 97.50, 134.25, 250.00, 410.25, 564.28
Vulvar Lichen Sclerosus: 0.03, 12.71, 35.33, 72.50, 97.50, 122.53, 222.70, 563.19, 640.00, 978.05


Wart, condyloma (venereal warts caused by infectious papilloma virus) - 466, 907
Warts (general, also see Pappiloma and Parasites roundworms and flukes) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1500, 907, 915, 727, 690, 666, 644, 767, 953, 495, 466
Warts (pappiloma type, branch or stalk) - 907, 466
Warts (verruca) - 644, 767, 953, 787
Warts, plantar - 915, 918 for 15-30 min
Wellness - 6.8, 7.83
Werlhof - 690, 452
Wheat smut - 10163, 156, 375
Wheat stem rust (1) - 643
Whiplash - 20, 2720, 10000
White Blood Cell stimulation (see Immune system stimulation)
Whooping cough (see Pertussis)
Wolhynia fever (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is
debilitating and conducive to relapse. Also see Rickettsia) - 547
Wound healing (also see General antiseptic) - 2720, 880, 787, 727, 220, 190, 20, 40
Waardenburg's Syndrome: 0.04, 0.52, 5.09, 35.00, 175.33, 432.41, 561.93, 714.82, 823.00, 987.23
Waldenstrom Macroglobulinemia: 0.08, 2.75, 20.00, 62.50, 322.06, 410.25, 567.70, 642.91, 805.00, 930.12
Wallenberg Syndrome: (see Lateral Medullary Syndrome: (Wallenberg Syndrome))
War Neuroses: (see Combat Disorders)
Warthin's Tumor: (see Salivary Gland Diseases)
Warts: 0.16, 0.35, 17.50, 37.50, 210.50, 476.50, 527.00, 665.34, 789.00, 987.23
Weber-Christian Disease: (see Panniculitis)
Werner Syndrome: 0.02, 0.25, 0.97, 9.00, 13.39, 15.00, 67.50, 52.50, 92.20, 569.71,
Wernicke Encephalopathy: 0.23, 0.95, 12.85, 25.05, 97.50, 110.25, 229.32, 536.42, 650.00, 752.63,
West Nile Fever: 0.04, 0.52, 0.75, 2.50, 5.07, 47.50, 175.16, 525.71, 759.83, 932.41
West Syndrome: (see Spasms, Infantile)
Vestibular Neuronitis: 0.03, 0.18, 0.65, 0.93, 10.89, 5.50, 93.50, 210.50, 424.37, 978.05
Wet Lung: (see Pulmonary Edema)
Whiplash Injuries: 0.12, 0.25, 0.73, 5.62, 2.50, 57.43 125.00, 376.29, 475.05, 727.00,
Whipple Disease: 0.87, 7.50, 2.50, 32.50, 97.50, 250.00, 479.50, 527.00, 789.00, 987.23
Whipple's Disease: (see Whipple Disease)
Whipworm Infections: 0.03, 0.52, 0.57, 0.80, 10.53, 30.00, 72.50, 225.33, 425.16, 571.00
White Dot Syndrome: 0.12, 0.49, 0.68, 2.75, 32.50, 72.50, 45.00, 95.00, 497.61, 923.70,
Whitmore's Disease: (see Melioidosis)
Whooping Cough: 0.10, 0.35, 0.95, 13.61, 27.50, 47.50, 60.00, 110.25, 425.05, 932.00,
William-Beuren Syndrome: (see Williams Syndrome)
Williams Syndrome: 0.14, 0.41, 8.00, 30.00, 57.50, 125.00, 357.77, 689.93, 750.00, 934.25
Wilms Tumor: 0.02, 0.49, 0.78, 7.50, 2.50, 20.00, 62.50, 322.06, 425.71, 568.43,
Wilson Disease: (see Hepatolenticular Degeneration)
Wolff Periodic Disease: (see Familial Mediterranean Fever: (Yerevanian Disease))
Wolff-Parkinson-White Syndrome: 0.08, 0.55, 7.50, 8.00, 12.33, 96.50, 175.16, 410.25, 642.91, 978.05
Wolf-Hirschhorn Syndrome: 0.16, 0.57, 0.78, 12.33, 22.50, 40.00, 96.50, 224.37, 825.96, 930.12
Wolfram Syndrome: 0.20, 0.46, 2.50, 7.50, 37.50, 96.50, 222.70, 527.00, 749.00, 985.67
Wolman Disease: 0.10, 7.50, 8.00, 5.05, 13.93, 35.00, 90.00, 377.91, 564.28, 985.90
Wounds and Injuries: 0.16, 0.25, 0.62, 7.00, 12.71, 35.00, 90.00, 410.25, 560.00, 714.82
Wounds, Penetrating & Nonpenetrating: 0.16, 0.35, 0.85, 5.81, 17.50, 37.50, 229.32, 425.16, 826.00, 932.00
WPW Syndrome: (see Wolff-Parkinson-White Syndrome)
Wryneck: (see Torticollis)


Xanthoma: (see Xanthomatosis)
Xanthoma Disseminatum: (see Histiocytosis, Non-Langerhans-Cell)
Xanthomatosis: 0.12, 0.23, 0.87, 5.50, 97.50, 376.29, 432.41, 563.19, 642.06, 983.17
Xanthomatosis, Familial: (see Wolman Disease)
Xanthomatosis, Wolman's: (see Wolman Disease)
Xeroderma: (see Ichthyosis)
Xeroderma Pigmentosum: 0.08, 7.50, 12.85, 40.00, 65.16, 96.50, 175.05, 653.69, 759.83, 923.70,
Xerostomia: 0.12, 5.81, 25.00, 87.50, 225.00, 458.50, 522.39, 683.00, 712.23, 992.00,
X-Linked Adrenoleukodystrophy: (see Adrenoleukodystrophy)
X-Linked Lymphoproliferative Syndrome: (see LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS)
X-Linked Retinoschisis: (see Retinoschisis)
XXY Males: (see Klinefelter Syndrome)
XYY Karyotype: 0.11, 2.50, 32.50, 125.00, 275.05, 451.17, 515.16, 684.81, 712.81, 997.87,


Yeast, cervical (also use Candida) - 788, 706, 771
Yeast, general (also see Candida. Use Parasites general, roundworm, and ascaris if no lasting relief) - 72, 254, 375, 522, 876, 987, 414, 422, 465, 582, 787, 1016, 2222
Yeast (baker's) - 843
Yellow fly - 996
Yellow fever (a severe, viral infection which can cause damage to the liver, kidneys, heart, and entire gastrointestinal tract) - 20, 142, 178, 232, 432, 734, 1187, 733, 779, 10000
Yersenia pestis (see Bubonic plague)
Yaws: 0.57, 5.00, 32.50, 50.00, 90.00, 319.34, 522.53, 689.93, 752.63, 910.25
Yellow Fever: 0.05, 7.50, 17.50, 47.50, 96.50, 475.05, 527.00, 657.11, 753.23, 987.23
Yersinia Infections: 0.15, 5.50, 12.85, 35.16, 93.50, 269.71, 426.90, 571.00, 822.00, 937.41,
Yersinosis: (see Yersinia Infections)


Zellweger Syndrome: 0.16, 0.57, 0.78, 0.93, 2.75, 7.50, 22.50, 40.00, 125.00, 225.71, 434.25, 566.41, 709.83, 985.90
Zellweger-Like Syndrome: (see Zellweger Syndrome)
Zenker Diverticulum: 0.23, 7.50, 22.50, 35.05, 95.00, 375.33, 424.37, 563.19, 714.82, 978.05
Zenker's Diverticulum: (see Zenker Diverticulum)
Zollinger-Ellison Syndrome: 0.10, 0.90, 2.50, 20.00, 37.50, 97.50, 325.00, 419.34, 561.93, 823.96
Zona: (see Herpes Zoster: (Shingles))
Zoonoses: 0.17, 0.52, 2.75, 17.50, 45.16, 72.50, 122.53, 175.00, 475.05, 527.00,
Zoster: (see Herpes Zoster: (Shingles))
Zygomycosis: 0.14, 0.49, 0.73, 0.95, 97.50, 175.33, 476.50, 527.00, 667.00, 752.70,Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ RIFE
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ RIFE Rating: 5 Reviewed By: Ioannis Davros
Top