Υγεία

Υγεία

728x90 AdSpace

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Από το Blogger.
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016

ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΕΡΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!Ρώσοι επιστήμονες ανεκάλυψαν ότι το 90% του DNA μας, που μέχρι τώρα θεωρούνταν άχρηστο, είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε να λειτουργεί όπως ακριβώς ένας υπολογιστής, αφού περιέχει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια γονιδιακών διακοπτών, με λειτουργία ανάλογη των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των υπολογιστών, δηλαδή των "διόδων" των επεξεργαστών που όλες οι πληροφορίες κωδικοποιούνται στο σύστημα 0-1 σε επίπεδο αρχικών εντολών. Έτσι το DNA, όπως αποδείχθηκε από την συγκεκριμένη έρευνα, συμπεριφερόμενο σαν υπολογιστής, διασυνδεδεμένος μάλιστα σε ένα Συμπαντικό διαδίκτυο, κατέχει τον κώδικα, την μνήμη και όλες τις δυνατότητες για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών των κυττάρων.Η ανακάλυψη αυτή προέκυψε, καθώς οι Ρώσοι επιστήμονες επεξεργάζονταν τα μέχρι τότε θεωρούμενα άχρηστα τμήματα του DNA, τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζονταν από την δυτική γενετική επιστήμη "σκουπιδο" DNA ("Junk" DNA), γιατί δεν είναι το τμήμα εκείνο των χρωμοσωμάτων που περιέχουν οδηγίες για τον σχηματισμό πρωτεϊνών, απαραίτητων για τον έλεγχο των λειτουργιών των κυττάρων, μέσω βιοχημικών διεργασιών. Ο Ρώσος βιοφυσικός και μοριακός βιολόγος Pjotr Garjajev και οι συνάδελφοί του πειραματίστηκαν, υποβάλοντας το συγκεκριμένο DNA σε ενδογενή ακτινοβολία λέιζερ, όπως και  σε επίδραση με διαμορφωμένες, μέσω συχνοτήτων, ακτίνες λέιζερ και παρετήρησαν ότι αυτό συμπεριφερόταν σαν ολογραφικός υπολογιστής, του οποίου μάλιστα την κυματομορφή αποτύπωναν στην οθόνη υπολογιστή και αυτή, παραδόξως, παρέμενε ακόμη και μετά την αφαίρεση του DNA! Έτσι ανεκάλυψαν ότι οι συχνότητες που εφαρμόζονταν επηρέαζαν την ενεργειακή κατάσταση του DNA σε επίπεδο ενδογενών συχνοτήτων-πληροφοριών που αυτό έφερε.
Το γεγονός αυτό θεωρείται κορυφαίο επιστημονικό επίτευγμα, που θα έχει τεράστιες συνέπειες στον τρόπο που αντιμετωπίζονται η υγεία, ο άνθρωπος και ο κόσμος γενικώτερα, αφού επιφέρει κυριολεκτικά μία θεμελιακή και επιγνωσιακή επανάσταση. Ορθώς θεωρείται, επίσης, ότι η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο τύπο ιατρικής, που το DNA και άρα το κύτταρο θα είναι δυνατόν να επαναπρογραμματιστούν με συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, όπως ακριβώς και οι υπολογιστές. Αυτό καθίσταται πλέον δυνατό, διότι οι Ρώσοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο γενετικός κώδικας, που ανακάλυψαν στο DNA, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες, όπως όλες οι ανθρώπινες γλώσσες και συγκρίνοντας τους κανόνες της σύνταξης, της απόδοσης των εννοιών και της γραμματικής, βρήκαν ότι τα μόρια του DNA ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, όπως όλες οι γλώσσες, γεγονός που σημαίνει ότι σε όλες τις εκδηλώσεις μας και τα επιτεύγματά μας, στην ουσία αντιγράφουμε τον ίδιο τον βαθύτερο εαυτό μας. Τα ευρήματα αυτά, επίσης, επιβεβαιώνουν την πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων για τον τρόπο που η γνώση, τα χαρακτηριστικά μας, η γλώσσα μας κλπ. έχουν κωδικοποιηθεί, μεταφέρονται και λειτουργούν, δια των γονιδίων μας (βλέπετε σχετικό βίντεο παρακάτω).
Οι Ρώσοι επιστήμονες, με την συγκεκριμένη έρευνα, απέδειξαν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι τα χρωμοσώματα λειτουργούν ακριβώς όπως οι υπολογιστές, γεγονός που σημαίνει ότι οι γενετικές πληροφορίες είναι καταγεγραμμένες και μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων κυμάτων ενέργειας. Αποδεινύεται, επίσης, ως τελείως ανεδαφική, η τακτική της συμβατικής επιστήμης, που για την διόρθωση γενετικών ανωμαλιών εφαρμόζει "κοπτορραπτική" στο πολύ μικρότερο εκείνο κομμάτι των χρωμοσωμάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των πρωτεϊνών, αφού εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι αυτό, στην πραγματικότητα, είναι ο "εκτελεστικός βραχίονας" του ουσιαστικού και λειτουργικού DNA. Το εξ' ίσου σημαντικό είναι ότι επιβεβαιώνεται ακόμη αυτό που οι πνευματικοί δάσκαλοι ξέρανε από χιλιάδες χρόνια, δηλαδή ότι το σώμα μας είναι δυνατόν να προγραμματιστεί με την γλώσσα, τις λέξεις και την σκέψη, αφού τώρα αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά και εξηγηθεί. Επίσης, με την παρατήρηση των Ρώσων επιστημόνων, που όταν αφαίρεσαν το οργανικό κομμάτι του DNA είδαν ότι η κυματομορφή (οι πληροφορίες) παρέμεναν στην οθόνη του υπολογιστή, δείχνει ότι οι εσωτερικοί αυτοί "υπολογιστές", που όλοι φέρουμε ως DNA, είναι διασυνδεδεμένοι με ένα, ας πούμε, Συμπαντικό διαδίκτυο, αφού έτσι μπορούν να μεταφέρονται πληροφορίες μεταξύ τελείως διαφορετικών περιοχών του Σύμπαντος (αρχή της μη τοπικότητας), έξω από τον χώρο και τον χρόνο, ερμηνεύοντας φαινόμενα, όπως της διαίσθησης, της υπέρ-επικοινωνίας (τηλεπάθεια, channeling) κλπ. Τέλος, επισφραγίζεται και αποδεικνύεται ως ορθή η άποψη των επίσης Ρώσων επιστημόνων των ασχολουμένων με τον βιοσυντονισμό, που στήριζαν ένα μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας της μεθόδου αυτής και στην εισαγωγή νέων πληροφοριών ή και επαναπρογραμματισμού των κυττάρων. Ως γνωστόν ο βιοσυντονισμός είναι μία σχετικά νέα διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος με μεγάλη αποτελεσματικότητα, που αγγίζει τα όρια του θαύματος σε πολλές περιπτώσεις, η οποία εφαρμόζεται θεραπευτικά για την αποκατάσταση διαφόρων νοσηρών καταστάσεων, μέσω της εφαρμογής παλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων διαφόρων συχνοτήτων.
Τώρα, η ερευνητική ομάδα του Garjajev κατάφερε να αποδείξει ότι διοχετεύοντας νέες πληροφορίες και επαναπρογραμματίζοντας το DNA μπορούν να επισκευαστούν ακόμη και τα χρωμοσώματα που είναι κατεστραμένα από τις ακτίνες Χ για παράδειγμα. Μπορούν επίσης να συλλεγούν πρότυπες πληροφορίες από ένα DNA και να μεταδοθούν σε ένα άλλο, ώστε να γίνει έτσι εφικτός ο επαναπρογραμματισμός των κυττάρων σε κάποιο άλλο γονιδίωμα. Βεβαίως γίνεται εύκολα αντιληπτή η μεγάλη σπουδαιότητα αυτής της ανακάλυψης και το τεράστιο πεδίο εφαρμογών που ανοίγει, κυρίως για την αποκατάσταση ενός μεγάλου εύρους διαταραχών υγείας. Εάν δε λάβουμε υπ' όψην, ότι οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι τα γονίδιά μας ανταλλάσουν συνεχώς πληροφορίες με την ευρύτερη ολότητα και "συντονίζονται" συνεχώς με αυτήν, τότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει τις διαστάσεις αυτής της ανακάλυψης σε επιγνωσιακό επίπεδο...

Σχετική βιβλιογραφία:

«Gariaev P.P., Junin A.M., 1989, Energy, no10, 46-52».
«Gariaev P.P., Chudin V.I., Komissarov G.G., Berezin A.A., Vasiliev A.A., 1991, Proc. SPIE, v.1621, 280-291».
«Gariaev P.P., 1994, Wave genome, Public Profit. Moscow».
«Peter P. Gariaev, Boris I. Birshtein, Alexander M. Iarochenko, Peter J. Marcer, George G. Tertishny, Katherine A. Leonova, Uwe Kaempf, "The DNA-wave Biocomputer- www.rialian.com"».
«Maslow M.U.,  Gariaev P.P., “Fractal Presentation of Natural Language Texts and Genetic Code”, 2nd International Conference on Quantitative Linguistics,  QUALICO ’94, Moscow, September 20-24, 193-194, 1994».


Δείτε και το παρακάτω σχετικό βίντεο:

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και οποιαδήποτε απορία
Καλέστε στο +30.6932 256 284 ή
Στείλτε e-mail στο viosyn.gr@gmail.com

 

ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΕΡΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΕΡΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! Rating: 5 Reviewed By: Unknown
Top